Rockdigi

Egy remekbeszabott zeneszerkesztő DEVILSoft műhelyéből! A program képességeiből egy kis ízelítőt hallhatunk a SWAP című játékban, vagy a Zene rovatban letölthető kész zenékből. A program digitális hangmintákkal dolgozik, így részben kiküszöbölhetőek a DAVE chip hangzásbeli korlátai. Mind a négy hangcsatornát használhatjuk, akár sztereó zene készítésére is, mivel az 1-2. hangcsatornák bal oldalról, a 3-4. hangcsatornák jobb oldalról szólnak. A programhoz kb. 600 hangszerminta elérhető. Az első lemezen található a ROCKDIGI.COM, RDIGI.COM és a ROCKDIGI.DEM file. Az előbbi kettő maga a szerkesztő két különböző változatban (lásd később), az utóbbi pedig egy demo. A programcsomag tartalmaz még egy lejátszó programot is (PLAYER.COM), amellyel az elmentett zenék a szerkesztő nélkül is meghallgathatóak. (A MULTIPALY programcsomagban lévő DTM lejátszót is használhatjuk.)
A demo zenélget nekünk, később egy scroll is megindul, melyből megtudhatjuk, hogy a programhoz (elvileg) egy gépi kódú forrás-file is tartozott, mely a lefordított zenék lejátszását megszakításból (!) tette lehetővé. Emellett hivatkozik egy leírásra is, ami sajnos nincs. A demo közben bármikor megnyomva az F1 és F8 billentyűket, így egy menüből újabb zenéket választhatunk. Sajnos csak az első hármat tudjuk meghallgatni, a többi nincs a demo mellett, de ez valószínűleg nem véletlen, mert ha bemásoljuk, a program akkor sem játsza le ezeket, hanem lefagy.

A ROCKDIGI egy menürendszer segítségével használható ami megkönnyíti a munkánkat. A szerkesztő használata minimális zeneelméleti ismeretekkel nagyon egyszerű, gyorsan, hatékonyan dolgozhatunk a programmal! A menüpontok között a funkcióbillentyűkkel szelektálhatunk. A főmenü a következő pontokat tartalmazza:

 • F1 - FILE FUNCTIONS: egy újabb menüt kapunk, mindenféle file-műveletet itt hajthatunk végre.
 • F2 - SET VARIABLES: muzsikánk néhány paraméterét állíthatjuk be.
 • F3 - 1st EDIT MODE: a szerkesztés egyik fő része itt történik. (A zene részleteit itt illeszthetjük össze.)
 • F4 - 2nd EDIT MODE: a második szerkesztő mód, itt írhatjuk magát a zenét.
 • F5 - MAKE SAMPLE: hangszerminta készítése.
 • F6 - HEAR MUSIC: a szerkesztőben lévő zene meghallgatása. (Előtte állítsuk be a lejátszás paramétereit!)
 • F7 - COMPILE: a kész zenét fordíthatjuk le, amit beépíthetnénk programjainkba a demóban említett lejátszó-rutinnal.

A főmenüben arra is lehetőségünk van, hogy a betöltött hangminták között a beépített botkormány le-fel mozgatásával szelektáljunk, és a kiválasztott hangmintát zongorabillentyűzet szerűen az A-L és W-P közötti billentyűkkel próbálgassuk.
Bármelyik kiválasztott funkcióból az ESC megnyomásával térhetünk vissza a főmenühöz!

FILE FUNCTIONS

 • F1- LOAD EDITOR: a főmenü F3 és F4 pontjának adatait (azaz a "kottát") lehet betölteni, persze csak akkor, ha már volt elmentve.
 • F2 - LOAD SAMPLE: hangszerminta betöltése. A hangszerminták tárolására összesen 48K memória áll rendelkezésünkre. A szabad memóriát a FILE menüben folyamatosan nyomon követhetjük (FREE: xx KBYTE), valamint azt is láthatjuk, hány hangszerminta van a memóriában (SAMPLE: xx). A betöltött hangszermintát a SPACE megnyomásával rögtön meghallgathatjuk.
 • F3 - SAVE EDITOR: a főmenü F3 és F4 pontjának adatainak (azaz a "kotta") elmentése, általunk megadott néven.
 • F4 - SAVE ALL: a zene ("kotta") elmentése a hangszermintákkal együtt. Az elmentett file a lejátszóval is meghallgatható.
 • F5 - LOAD ALL: Az előző menüponttal kimentett zene betöltése (a hangszermintákkal együtt).
 • F6 - DEL LAST: Az utoljára betöltött hangszerminta törlése a memóriából. Egyesével akár az összes hangmintát kitörölhetjük. A törlést a program rákérdezés nélkül hajtja végre!
 • F7 - SHELL: Kilépés az EXDOS-ba. (Visszatérés: ESC)

A ROCKDIGI.COM változat betöltésnél a FILE rendszerbővítést használja. Gondolva arra, hogy a felhasználó nem rendelkezik ezzel a rendszerbővítővel, betölti azt (sajnos ellenőrzés nélkül, akkor is, ha gépünk tartalmazza ezt a bővítést!). Így viszont 128K-s gépen már nem marad elég memória a program futásához... Ha nem rendelkezünk tehát memóriabővítéssel, az RDIGI.COM változatot indítsuk, ami nem használja ezt a bővítést. Ekkor viszont sajnos file-név megadásánál marad a gépelés...

SET VARIABLES

 • F1 - START POSITION: itt állíthatjuk be azt, hogy a gép hányadik dallamtól kezdje el lejátszani majd a zenét. A kívánt szám a főmenü F3-as pontjának (első szerkesztő mód) POS adatára hivatkozik. Alapértelmezésben 0000 és módosítani csak akkor kell, ha a dalt nem az elejétől akarjuk hallgatni.
 • F2 - STOP POSITION: az utolsó lejátszani kívánt zenerész végét adja meg (a POS sorszámára hivatkozva), Ha a lejátszás elér eddig a címig, START POSITION-tól folytatja a zenét.
 • F3 - CHANNEL 1: az első csatorna nyitása-zárása (elnémítása).
 • F4 - CHANNEL 2: a második csatorna nyitása-zárása (elnémítása).
 • F5 - CHANNEL 3: a harmadik csatorna nyitása-zárása (elnémítása).
 • F6 - CHANNEL 4: a negyedik csatorna nyitása-zárása (elnémítása).
 • F7 - SPEED: a zene sebességének beállítása ízlésünk szerint. Alapértelmezés 0256. Minél kisebb ez a szám, annál gyorsabb lesz a zene. Pl., ha van tizenhatod a dalban úgy kb. 0099 a sebessége. Nyolcadnál 0198.

Ebben a menüben az F1, F2 és az F7 folyamatos nyomvatartásával növelhető a szám értéke, ha a SHIFT-tet is nyomvatartjuk, csökkenthetjük. A zene meghallgatása előtt mindenképpen be kell kapcsolnunk a csatornákat, mivel alapértelmezés szerint mindegyik némítva van, így semmit nem hallanánk. Az egyes hangcsatornák elnémításával könnyen ellenőrizhetjük az elkészült zenerészleteket, hangcsatornánként.

1st EDIT MODE
Érdekes módon a menüben a zeneszerkesztés második lépése került az első szerkesztési módba. A módszer lényege az a tény, hogy a zeneszámok általában több-kevesebb, ismétlődő motívumokból állnak. Nem lenne kényelmes a motívumokat annyiszor beírni, ahányszor elhangzik a zenében, ehelyett a szerkesztő egy sokkal kényelmesebb megoldást tesz lehetővé. A második szerkesztési módban megírhatjuk a motívumokat, majd az első szerkesztési módban "rakhatjuk össze" a tulajdonképpeni zenét, megadva azt, hogy az egyes csatornákon melyik motívumot kívánjuk lejátszani.
A szerkesztő-képernyő oszlopokra van felosztva és az oszlopokba írva tudunk több motívumot egyszerre megszólaltatni.

 • POS: a dallamok sorrendje. A gép a 0-tól kezdi el lejátszani a beírt motívumokat és az utolsó után elölről folytatja.
 • DN: a csatornákon megszólaló motívumok hossza. (Azaz a következő oszlopokban beállított kezdőcímektől hány hangot játszunk le)
 • CH-1, CH-2, CH-3, CH-4: az adott csatornán lejátszandó motívum kezdőcíme.

Az egyes mezők között a beépített botkormánnyal navigálhatunk, illetve a SHIFT+le, SHIFT+fel megnyomásával egy oldalt léphetünk le-fel. Az F1 megnyomásával törölhetjük a szerkesztő tartalmát. (Megerősítést kér.)

2nd EDIT MODE
A második szerkesztő mód, itt írhatjuk meg a zenei motívumokat. A vízszintesen egymást követő címre (az adott sor balról első hangjegyének kezdőcímét a bal szélső mezőben láthatjuk hexadecimális alakban, erre a címre kell hivatkoznunk az első szerkesztő-módban) írjuk be a hangokat, de ügyelve a hanghosszra.
A mezők alapértelmezése ..0-00. Az első számjegy elé a hangmagasságot kell írni (C-D-E-F-G-A-H). Fél hang esetén kettőskeresztet (#) kell írni (^ - hatvány jel az angol billentyűzeten: Cisz (C#), Disz (D#). Fisz (F#). Gisz(G#), Aisz (A#)), egész hangnál a SPACE billentyűt kell leütni. Az első számjegy az oktávot adja meg. Az egyes a legmélyebb, a négyes a legmagasabb oktáv. Legutoljára a hangszerminta (SAMPLE) sorszámát kell beírni. A hang hossza az utána kihagyott üres helyekkel állítható be (1 mező felel meg egy zenei tizenhatodnak), mivel ugyanazon a csatornán következő hang megszakítja az előző, még esetleg szóló hangot. Nézzünk egy egyszerű példát:

0008 C 2-01 A#1-01 C 2-02 ..0-00

azaz a 0008-as címen kezdődik a dal, egy C és egy Ász tizenhatod szól az első hangszermintával. Utánuk egy C szól 2 oktávon a második hangmintával, de ez már egy nyolcad (mert az utána következő mező üres). Természetesen az egyes motívumokat nem kötelező sorban írni a memóriába, sőt érdemes helyet hagyni közöttük, hogy bármikor tudjuk bővíteni a momentumokat.
Itt is lehetőségünk van az F1 megnyomásával törölni a szerkesztő eddigi tartalmát, valamint működik az oldalankénti lapozás is.

MAKE SAMPLE
Új hangminta definiálása a memóriában lévők felhasználásával, a fűmenüben megismert "zongorázás" segítségével. A hangminta paramétereit a botkormány le-fel mozgatásával állíthatjuk, mindazonáltal használatának módja és értelme rejtély.

HEAR MUSIC
Miután beállítottuk a zene paramétereit (kapcsoljuk be a hangcsatornákat!), itt hallgathatjuk meg művünket. A lejátszás végtelenített, az ESC megnyomásával szakíthatjuk meg. Esetleg nem ártott volna valami nyomonkövetési lehetőség a hibajavításhoz.

COMPILE
zene fordítása. Megerősítést vár, ezután mindössze egy file-nevet kell megadnunk.