Személyiszámítógép-típusok

A Radio Electronics című szaklap évente közöl összefoglaló ismertetőt a személyi számítógépek választékáról, fejlődési irányairól. Egyre több ilyen gép kerül használatba hazai viszonylatban is, A gyártási technológia hallatlan iramú fejlődése meglepő "árrobbanásokat" okoz, szinte napról napra tanúi lehetünk az eszközök árcsökkenésének, és ennek eredményeképpen már a turistaként külföldre utazók számára is hozzáférhetővé válnak az olcsóbb típusok. A mellékelt táblázatban néhány népszerűbb típus adatait foglaltuk össze, az említett lap közleményei alapján.

Fejlődési irányok
A fejlődés legfontosabb jellegzetessége, hogy a termelés szélesebb körű tömegesítésével az árak néhány év alatt tizedrészre csökkentek, és ma már a legolcsóbb gépek is akkora tároló kapacitással rendelkeznek, mint néhány évvel ezelőtti legdrágább modellek, A tendencia napjainkban is tovább folytatódik.
Megjelentek a 16 bittel dolgozó CPU-k (központi műveleti egységek) és egyre több gépben alkalmazást nyernek. Míg a hagyományos 8 bites gép tároló címmező képessége gyakorlatilag 64 Kbyte-ra korlátozódik, addig a 16 bites CPU alkalmazásával ez 1 Mbyte nagyságrendre terjed ki. További előny a sokkal nagyobb műveleti sebesség.
A 80-as évek elején jöttek divatba a hordozható számítógépek. Általában beépített katódsugárcsöves kijelzőjük volt, tárolás céljára két lemez-működtető mechanikával rendelkeztek, tömegük 10-15 kg-ot tett ki.
A hordozható gépekből rövid idő alatt új irányzat fejlődött ki. Ezekre a kis súlyú, telepről üzemeltethető, jegyzetfüzet méretű gépeket összefoglalóan "lap-computereknek" (ölbe helyezhető gépeknek) nevezték el. Az új típusok merőben különböznek a hagyományos felépítéstől, és képességeikben messze felülmúlják a korábban elérhető lehetőségeket. Az energia- és helyigényes katódsugárcsövek helyett több típuson folyékony kristályos kijelzővel találkozhatunk és van már olyan LCD-s változat is, mely 40*80 karaktert képes egyszerre megjeleníteni.
Az eltelt évek során szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy a legmegfelelőbb billentyűzet az írógépeknél szokásos méretű, és elrendezésű. Az adatok beadása, és egyáltalán a gép kezelése ily módon a leggyorsabb és legkönnyebben begyakorolható. Ma már korszerűtlennek ítélhetők a membrán típusú vagy gumirátétes apró gombokból álló billentyűzetek, mivel nem rendelkeznek az előbb említett előnyökkel.
Tömeges mennyiségű adat tárolására különböző megoldások terjedtek el. Vannak belső kazettás tárolóval rendelkező gépek, s léteznek olyanok is, melyek csak illesztő áramkört tartalmaznak, szabványos kazettás magnetofonhoz. Ezen a területen is egyre nagyobb kapacitású RAM-k jelennek meg. Előnyük a működési sebesség sokszoros megnövekedése, hátrányként kell azonban megemlíteni, hogy elévülők, vagyis a tápfeszültség kikapcsolásával információtartalmuk elvész.


Sinclair ZX-81


Timex Sinclair 1000


Timex Sinclair 1500


Radio Shack PC-2


Radio Shack PC-4


Radio Shack MC-10


Radio Shack TRS-80 Color Computer

Commodore VIC-20

 


A személyi számítógépek közül a legolcsóbb a Sinclair ZX-81 néven forgalomba hozott típus. Központi egysége egy Z80A típusú 8 bites mikroprocesszor. Kit (alkatrész) formájában is kapható, így még kevesebbe kerül. A BASIC nyelv egyik magasabb szintű változatával programozható, mely az egységen belül található 8 K kapacitású ROM által lehetséges.
A ZX-81 elsősorban tanulás céljára alkalmas, és annak ellenére, hogy a számítógép-választékban vannak sokoldalúbb konstrukciók, árához képest igen sok szolgáltatást nyújt. Memóriakapacitása egyszerű módon bővíthető egy 16 K-s modullal, mely a hátlapra erősíthető. A géphez közönséges televízió vevőkészülék csatlakoztatható, s annak képernyőjén 24 sorban, soronként 36 karaktert képes megjeleníteni. Ez a mennyiség durván fele a többi számítógép típusnál szokásos katódsugárcsövön kiírható szövegmennyiségnek, mivel a ZX-81 kétszeres betűméretet használ.
A géphez részletes programozási útmutatót lehet kapni, amellyel egyszerűen elsajátíthatók a BASIC programozás szabályai. A kész programok szalagon tárolhatók a beépített kazettás magnóra illesztő áramkör segítségével. A billentyűzet a szabványos QWERT elrendezésű ugyan, de a membrános nyomógombok nehezen kezelhetők, így azok inkább a kezdők igényeinek megfelelők. A típus különösen előnyös jellemzője, hogy definiált függvénybillentyűkkel rendelkezik. Ezekkel egy teljes BASIC állítás vagy utasítás aktivizálható egyetlen gombnyomással. Vonalszerkesztője segítségével pedig egyszerűen javíthatók a hibák, ha a program nem akar futni.
A membrán típusú billentyűzet hátrányát felismerve, a ZX Spectrumot olyan billentyűzettel hozták formagomba, mely a kalkulátoroknál használatos nyomógombokhoz hasonlóan működik. Az alkalmazott programnyelv szintén ROM-ban elhelyezett BASIC, de a Spectrum 16 K-s RAM-mal rendelkezik, így a felhasználó számára hosszabb programok írására is lehetőség van. Memóriakapacitása 48K-ra terjeszthető ki.
A kijelző-meghajtó színes kiíratást tesz lehetővé, de a szöveg-mennyisége itt is 32 karakter * 24 sorra van korlátozva. Ezen a gépen is egyszeri gombnyomással lehet a különböző programutasításokat aktivizálni.


A Timex Sinclair 1000-es típus gyakorlatilag azonos a ZX-81-gyel, csupán az alapkiépítés felhasználói memóriakapacitásában van különbség, a Timex 1000-é 2 K.
Az 1000-es típusból fejlődött ki az 1500-as. Ez is Z80A mikroprocesszorral működik, és kis méretű kalkulátor-típusú billentyűkkel rendelkezik. Felhasználói memóriája 16 K. A tömegtárolás szabványos kazetta illesztővel van megoldva. Memóriája 32 K-ra terjeszthető ki, ami már megfelelő kapacitást biztosít játékok és korlátozott otthoni számítógépes alkalmazások számára.
A gép video-kimenete beépített RF modulátort működtet, amely tv-készülékhez illeszt. Az egység alkalmas fekete-fehér rajzok képzésére, PLOT és UNPLOT grafikai parancsok végrehajtására, melyeket ROM-ba helyezett magas szintű kiterjesztett BASIC nyelv biztosít.
A Timex másik termékcsoportja a 2000-es sorozat, amely két modellből áll, az egyik 40 K felhasználói memóriával, míg a másik 72K felhasználói memóriával rendelkezik. Mindkettő alkalmas színes rajzok készítésére, és nagyméretű billentyűi gyakorlott gépíró által is kényelmesen kezelhetők. A 2000-es típus 8 szín megjelenítésére alkalmas, felbontása 256*192 pont vagy 64*24 karakter. Valamennyi képelem (pixel) egyenként címezhető a felhasználó által. Hasonlóan a Timex Sinclair család más tagjaihoz, a tömegtárolás kazetta-illesztőn keresztül kazettás magnetofonon történhet.


A 100 dollár alatti árkategóriában jelentős szerepet játszik a Radio Shack. PC-4-es zsebszámológépe, mely egyike a CMOS VLSI mikroprocesszorral működő kézi gépeknek, ebben az árkategóriában teljes kiépítettséget ér el. 544 lépéses felhasználói memóriával rendelkezik, amely 1568 lépésűre terjeszthető ki, beilleszthető memória-kiterjesztő modul segítségével. Egy soros, 12 karakteres LCD kijelzője van, alkalmas 30 karakter hosszúságú string-művelet végzésére is. 53 billentyűje QWERT elrendezésű, de a gombok túlságosan szorosan vannak elhelyezve, így kezelésük nehézkes. Egy külön billentyű-elrendezés teszi lehetővé a számok beírását. A teljes rendszerkiépítés magában foglalja az 1K-s Ram modult, valamint egy kisméretű hőnyomtatót.
A PC-4 nagyobb testvére a később bevezetett PC-3, amelynek 1,4 K-s nem bővíthető memóriája van. Szintén 1 soros LCD kijelzővel és szabványos billentyűzet-elrendezéssel van felépítve.
A PC-1 forgalmazása 1982-ben megszűnt. A PC-2, melyet a Sharp készít a Radio Shack számára, még mindig kapható, és a Radio Shack élvonalbeli termékeit képviseli. A 199,95 dolláros alapgép a teljes kiépítettséget az 500-1000 dolláros kategóriában éri el. Felhasználói alapmemóriája 2,5K. Ez memóriamodulok hozzáadásával 32 K-ra terjeszthető. Kiterjesztett BASIC-ben programozható, amelyben 42 állítás és 34 beépített függvény van. A felhasználó számára lehetőség van 2 dimenziós elrendezések használatára, változtatható hosszúságú karakterláncokat alakíthat ki, a nyomtatás formattírozható. A kijelző egy 26 karakter * 1 soros pont-mátrix LCD, teljes tartományban címezhető.
Az MC-10 a Timex 1000-rel körülbelül azonos méretű gép. Membrán típusú billentyűk helyett azonban kalkulátor-jellegű nyomógombokat használ, melyek a szokásos sorrendben vannak elrendezve. Egy-egy program-utasításbeadása két billentyűlenyomással lehetséges. A géphez mellékelt oktató kézikönyv leírja, hogyan lehet rajzolatot készíteni, és elmagyarázza a BASIC nyelv alapjait. A gép 4 K-s memóriája 20 K-ra bővíthető egy kiterjesztő csatlakozó segítségével. Modem vagy nyomtató csatlakoztatására beépített soros interface szolgál. 1983-ban már kapható volt a típus 16 K-s változata 299,95 dollárért.
A TRS-80 Color Computer beépített RF modulátorával színes megjelenítésre alkalmas. Nagyobb teljesítményű változata, amely 399,95 dollárért kapható, kiterjesztett BASIC-ben programozható. Ez több karakteres változó neveket tud használni; 255 karakterszámú stringeket képes feldolgozni; lebegőpontos, 9 digites pontosságú számábrázolásra alkalmas; PEEK, POKE, USR utasításokkal gépi nyelvű rutinok aktivizálhatók, valamint trigonometrikus föggvényeket számol, felhasználói billentyűkkel rendelkezik, különleges hibaüzeneteket is ad. A gép személyi számítógép és videojáték célra egyaránt alkalmas. Előre készített, kazettára tárolt játékprogramok széles választéka kapható hozzá.
Az alaprendszer szabványos, soros interface-t is magába foglal, melyhez modem csatlakoztatható. Memória kapacitása RAM-kibővítővel 32 K-ra terjeszthető ki. Ezen kívül, a típus alkalmas 4 darab lemezes tároló működtetésére is, amellyel jelentős memóriabővítés valósítható meg.


A PC-1250 jellegzetessége a kis fogyasztás, amely következtében telepről is üzemeltethető. A PC-1500 azonos a Radio Shack PC-2 típusával, különbség csak az árukban van.


A VIC-20 alapgép ártáblázatában 199 dollár szerepel. Ez a gyártók által ajánlott kiskereskedelmi ár, helyenként ennél sokkal olcsóbban is kapható. Billentyűzete nem a szokványos elrendezésű, de a kezelés könnyen begyakorolható. A billentyűk egyenként 4 funkciót látnak el. Színes kijelzőn 176*184 pontot vagy 22 karaktert 23 sorban képes megjeleníteni. 5 oktávos tartományban hangok generálására is alkalmas. A táblázatban jelzett kiegészítésekkel a gép nagy tudású számítógép-rendszerré fejleszthető.
A gyár másik népszerű típusa a Commodore 64. Az alaprendszere nagyobb teljesítményű, mint a VIC-20, amelynek valamennyi kiegészítő perifériája ehhez a géphez is alkalmazható. Az Executive 64 és a Pet 64 az előző típus speciális változatai, melyeket üzleti célú felhasználásra fejlesztettek ki.


A Texas Instruments olcsó személyi számítógépei közül talán a legnépszerűbb a TI99/4A típus. Ebben a kategóriában egyedülálló gép, amely 16 bites mikroprocesszort (TMS9900) használ. Alkalmazásával lehetőség nyílik a TI kiterjedt "előrecsomagolt" programjainak használatára. Nagy részük a 16K-nak köszönhetően közvetlenül működtethető.

 

Gyártó cég Típus Ár
US$
(1983)
CPU Szóhossz Memória / Tárolás Billentyűzet Be / kimenet Kijelző Megjegyzés
Sinclair Research Ltd.   ZX81 99,95
(79,95 kit)
Z80A 8 bit 1 K / kazetta illesztő membrán   32*24 larakter, beépített RF-modulátor nyomtatóval, írógép-billentyűzettel, 16K-s memóriamodullal kiegészíthető
ZX Spectrum 300 alatt Z80A 8 bit 16 K / kazetta illesztő kalkulátor-típusú soros 32*24 karakter, beépített RF-modulátor, színes megjelenítési képesség 48K-ra bővíthető felhasználói memória
Timex    1000 49,95 Z80A 8 bit 2K / kazetta illesztő membrán periféria illesztő 32*24 karakter, beépített RF-modulátor alaprendszer
1500 79,95 Z80A 8 bit 16K / kazetta illesztő 40 többfunkciós billentyű periféria illesztő 32*24 karakter, TV kimenet  
2000  150 Z80A 8 bit 40K / lazetta illesztő / ROM csatlakozó 42 többfunkciós billentyű periféria illesztő színes kimenet 256*192 pont vagy 64/24 szöveg alaprendszer
199,95 Z80A 8 bit 72K / lazetta illesztő / ROM csatlakozó 42 többfunkciós billentyű periféria illesztő színes kimenet 256*192 pont vagy 64/24 szöveg belső memória 72K-ra bővült
Radio Shack               TRS-80
PC-1
149,95 2 db CMOS 4 bit 1424 lépés 65 3 szintű billentyű, 6 felhasználó által programozható   24 karakter LCD  
TRS-80
PC-2
199,95 CMOS 8 bit 2640 byte 65 kalkulátorbill., 18 felhasználó által definiálható 60 kivezetéses buszcsatlakozó 1 sorban 7*156 pontmátrix LCD zsebkomputer
269,9 CMOS 8 bit 4K 65 kalkulátorbill., 18 felhasználó által definiálható 60 kivezetéses buszcsatlakozó 1 sorban 7*156 pontmátrix LCD memória 4K-ra bővült
480 CMOS 8 bit 16K 65 kalkulátorbill., 18 felhasználó által definiálható 60 kivezetéses buszcsatlakozó 1 sorban 7*156 pontmátrix LCD memória 16K-ra bővült
759,75 CMOS 8 bit 32K 65 kalkulátorbill., 18 felhasználó által definiálható 60 kivezetéses buszcsatlakozó 1 sorban 7*156 pontmátrix LCD 4 memória modul hozzáadásával 32K-ra bővült a tároló kapacitás
979,75 CMOS 8 bit 32K kazetta illesztő 65 kalkulátorbill., 18 felhasználó által definiálható 60 kivezetéses buszcsatlakozó 1 sorban 7*156 pontmátrix LCD kazetta illesztővel és nyomtatóval bővítve
TRS-80
PC-4
  
69,95 CMOS nem közölt 544 lépés 53 kalkulátor bill. 12 kivezetéses interface csatl. 1 sor 12 karakteres LCD kézi alapgép
89,95 CMOS   1568 lépés 53 kalkulátor bill. 12 kivezetéses interface csatl. 1 sor 12 karakteres LCD kibővített memóriával
140 CMOS   1568 lépés / kazetta illesztő 53 kalkulátor bill. 12 kivezetéses interface csatl. 1 sor 12 karakteres LCD kazetta-illesztővel bővített
TRS-80
MC-10
120 6803 8 bit 4K / kazetta illesztő 48 többfunkciójú bill. 1 db soros kivezetés 8 színű kimenet, 32*16 karakter szöveg, RF modulátor  
TRS-80
COLOR COMOUTER
   
299 6809E 8 bit 16K / kazetta illesztő 53 billentyű 1 soros RF-modulátorral 32*16 karakter szöveg módban, 256*192 pont grafikai üzemmódban alaprendszer
399 6809E 8 bit 16K / kazetta illesztő 53 billentyű 1 soros RF-modulátorral 32*16 karakter szöveg módban, 256*192 pont grafikai üzemmódban kiterjesztett BASIC
549 6809E 8 bit 32K / kazetta illesztő 53 billentyű 1 soros RF-modulátorral 32*16 karakter szöveg módban, 256*192 pont grafikai üzemmódban felhasználói memória kibővítve 32K-ra
1148 6809E 8 bit 32K / 1 156K-s 5,25 collos floppy disc drive 53 billentyű 1 soros RF-modulátorral 32*16 karakter szöveg módban, 256*192 pont grafikai üzemmódban 156K drive
1547 6809E 8 bit 32K / 2 156K-s 5,25 collos floppy disc drive 53 billentyű 1 soros RF-modulátorral 32*16 karakter szöveg módban, 256*192 pont grafikai üzemmódban 2 floppy müködtetővel kibővítve
Sharp Electronics        PC-1230   110 CMOS 8 bit 1,7 K 54 billentyű,
külünálló számbillentyűzet
  24 karakter * 1 soros LCD  
185 CMOS 8 bit 5,7 K 54 billentyű,
külünálló számbillentyűzet
  24 karakter * 1 soros LCD memória 4K-ra növelve
305 CMOS 8 bit 9,7 K / kazettás magn. 54 billentyű,
külünálló számbillentyűzet
  24 karakter * 1 soros LCD interface, nyomtató, kazettás egység, felhasználói memória 8K-val bővítve
PC-1300    220 CMOS 8 bit 2,6K 65 billentyű   26 karakter * 1 soros LCD alaprendszer
370 CMOS 8 bit 10,6K 65 billentyű   26 karakter * 1 soros LCD felhasználói memória 8K-val bővült
600 CMOS 8 bit 10,6K / kazetta illesztő 65 billentyű   26 karakter * 1 soros LCD kazetta-illesztővel, nyomtató-rajzolóval kiegészítve
825 CMOS 8 bit 10,6K / kazetta illesztő 65 billentyű 1 soros 26 karakter * 1 soros LCD soros kivezetéssel bővítve
Commodore Business machines              VIC-20      199,95 6502 8 bit 5K / kazetta illesztő 66 billentyű, 4 felhasználó által programozható   színes megjelenítési képesség alaprendszer
274,95 6502 8 bit 5K / kazettás rögzítő 66 billentyű, 4 felhasználó által programozható   színes megjelenítési képesség kazettás rögzítővel kiegészítve
324,90 6502 8 bit 13K / kazettás rögzítő 66 billentyű, 4 felhasználó által programozható   színes megjelenítési képesség felhasználói memória 8K-val bővült
404,85 6502 8 bit 29 K / kazettás rögzítő 66 billentyű, 4 felhasználó által programozható   színes megjelenítési képesség 29K-ra bővült felhasználói memória
1152,80 6502 8 bit 29K /1 170 K 5,25 collos floppy disc drive 66 billentyű, 4 felhasználó által programozható 1 soros 14 collos nagy felbontású színes monitor színes monitorral, 170K-s floppy disc működtetővel, soros kivezetéssel bővítve
1551,80 6502 8 bit 29K /2 170 K 5,25 collos floppy disc drive 66 billentyű, 4 felhasználó által programozható 1 soros 14 collos nagy felbontású színes monitor második floppy hajtással bővítve
Commodore 64      595 6510 8 bit 64K / kazetta illesztő 60 billentyű, 4 programozható   RF-modulátor, 16 színű grafikai képesség alaprendszer
670 6510 8 bit 64K / kazettás rögzítő 60 billentyű, 4 programozható     kazettás rögzítővel bővítve
1018,95 6510 8 bit 64K / kazettás rögzítő 60 billentyű, 4 programozható 1 soros 14 collos nagy felbontású monitor színes monitorral, soros csatlakozóval kiegészítve
1417,95 6510 8 bit 64K / 1 170K 5,25 collos floppy disc drive 60 billentyű, 4 programozható 1 soros 14 collos nagy felbontású monitor floppy disc működtetővel bővítve
1816,95 6510 8 bit 64K / 2 170K 5,25 collos floppy disc drive 60 billentyű, 4 programozható 1 soros 14 collos nagy felbontású monitor második floppy disc működtetővel bővítve
Executive 64 995 6500 sorozat 8 bit 64K / 1 170K 5,25 collos floppy disc drive szabványos 1 IEEE 488 soros 6 collos nagy felbontású színes display hordozható üzleti számítógép
Pet 64 500 6500 sorozat 8 bit 64K / kazetta illesztő szabványos, számbillentyűzettel 1 soros beépített kijelző alaprendszer
Texas Instruments         TI99/4A   225 TMS9900 16 bit 16K / kazetta illsztő szabványos   16 szín alaprendszer
425 TMS9900 16 bit 16K / wafertape szabványos HEX-BUS kibővítő egység 16 szín wafertape hajtómű kazettás rögzítő helyett
525 TMS9900 16 bit 48K / kazetta illesztő szabványos   16 szín felhasználói memória kibővítve 32K-ra
TI-99/4A     585 TMS9900 16 bit 48K / kazetta illesztő szabványos HEX-BUS kibővítő egység 16 szín HEX-BUS kibővítő egységgel
835 TMS9900 16 bit 48K / kazetta illesztő szabványos HEX-BUS kibővítő egység, periféria illesztő 16 szín periféria illesztővel
1009 TMS9900 16 bit 48K / kazetta illesztő szabványos 1 soros kivezetés, HEX-BUS kibővítő egység, periféria illesztő 16 szín soros kivezetéssel
1135 TMS9900 16 bit 48K / kazetta illesztő szabványos 1 soros, 1 párhuzamos kivezetés, HEX-BUS kibővítő egység, periféria ill. 16 szín párhuzamos kivezetéssel bővítve
1785 TMS9900 16 bit 48K / 1 floppy disc drive szabványos 1 soros, 1 párhuzamos kivezetés, HEX-BUS kibővítő egység, periféria ill. 16 szín disc hajtómű, vezérlővel
Hewlet-Packard HP-75C 995 nincs közölve   16K / beépített kártyaolvasó 61 többfunkciós billentyű interface kivezetés bővítési lehetőségek céljára 32 karakteres egysoros LCD alaprendszer, amely a kártyaolvasót is magába foglalja
1145     16K / kazettás rögzítő 61 többfunkciós billentyű interface kivezetés bővítési lehetőségek céljára 32 karakteres egysoros LCD kazettás rögzítővel bővítve
1640     24K / kazettás rögzítő 61 többfunkciós billentyű interface kivezetés bővítési lehetőségek céljára 32 karakteres egysoros LCD 24K-ra növelt memóriával
1935     24K / kazettás rögzítő 61 többfunkciós billentyű általános célú I/O csatlakozó 32 karakteres egysoros LCD I/O csatlakozóval kiegészítve
2160     24K / kazettás rögzítő 61 többfunkciós billentyű általános célú I/O csatlakozó 32 karakteres egysoros LCD, video interface video interface-el
2455     24K / kazettás rögzítő 61 többfunkciós billentyű általános célú I/O csatlakozó 32 karakteres egysoros LCD, 9 collos 80*25 karakteres katódsugárcső katódsugárcsöves egységgel

Rádiótechnika 1984/9