Egy elfelejtett periféria

Mi az a 'WAFADRIVE'? Mi az a 'WAFER'? Ezeket a kérdéseket teszi fel nagyon sok hazai Spectrumos, főként a fiatalabbak, vagy azok, akik nem túl régen kerültek közeli kapcsolatba a Spectrum számítógéppel. Ezeknek a kérdéseknek a felvetődése is azt támasztja alá, hogy egy nem ismert, ill. ha pontosabban akarunk fogalmazni: elfelejtett perifériáról van szó. Jelen bevezetőnl azt a célt szolgálja, hogy feltárjuk az okokat: valóban megbukott a 'WAFADRIVE', s ha igen, akkor mi vezetett erre a sorsra?
A Rotronics Lrd. és a Santosh House közös fejlesztése 1984-ben látott napvilágot, mint a Microdrive konkurenciája. A 'WAFARDRIVE' egy - a Microdrive-nál többször nagyobb méretű - nagy átviteli sebességű háttértároló eszköz, a tárolást egy - a microdrive cartridge-hez - hasonló felépítésű, speciális mágnesszalag kazettán ('WAFER') oldották meg, a meghajtó: DUAL BSR "stringy floppy". A 'WAFADRIVE' háttértároló sajátosságán túl Interface szerepet is betölt (nincs szükség külön Interface-re, a géphez való csatlakoztatás esetén), mindemellett Centronics ill. RS-232 kompatibilis nyomtatók is meghajthatók a segítségével. Bővített BASIC Interpretert tartalmaz, amely hatékony file-kezelést tesz lehetővé.
A 'WAFADRIVE'-hoz a cég ingyen forgalmazott két cartridge-t, az egyik háttértárolón elhelyeztek egy hatékony szövegszerkesztő programot is.

Az operációs rendszer
A 'WAFADRIVE' operációs rendszere a 'WOS', amely a DOS-hoz hasonló. Az operációs rendszer 8K ROM területe az alap ROM alsó 8K szeletére lapozódik be, a rendszer 26 új hibaüzenetet tartalmaz. Az inicializálás a NEW* utasítással történik. Az inicializálást követően a Spectrum memóriájába 2K RAM foglalt lesz a 'WAFARDRIVE' saját rendszerváltozói (23734-23825), írás/olvasás puffer (23836-24861) és a. directory-k számára. Ez utóbbi azért lényeges, mert a ' WAFADRIVE' perifériába egyidőben két cartridge-t helyezhetünk, azaz a két meghajtóról két külön directory-t (katalógus) kérhetünk (A: 24862-25443, B: 25444-26025). A 'WOS' parancsai a hagyományos Spectrum BASIC parancsok '*' ill. '#' karakterrel történő kiegészítéséből képződnek.

A WAFER és alkalmazása
A cég 3 féle cartridge-t hozott forgalomba: 16K, 64K és 128K kapacitással. A file-ok elérési ideje fordítottan arányos a kapacitás nagyságával. A 16K kapacitású 'WAFER'-éket célszerű programfejlesztések idején felhasználni, rövidebb rutinok tárolásához, míg a nagyobb kapacitású 'WAFER'-ekre fésülhetjük össze a kész programot, ill. ezeken rögzíthetünk hosszabb játék és felhasználói programokat is. A szalag - a microdrive cartridge-ekkel ellentétben - a video kazettákhoz hasonlóan védett, csak akkor nyílik ki az író/olvasó nyílás, ha a cartridge-t a 'WAFADRIVE'-ba helyeztük. Az aktuális 'WAFER' működését LED is jelzi. A 'WAFER'-t csak akkor szabad eltávolítani a 'WAFADRIVE'-ból, ha a meghajtó motor már megállt. Ez hardware hibából gyakran nem kővétkezik be, ilyenkor a 'BREAK' billentyű .használata hatásos lehet. A cartridge-ek kijelölése a DOS-hoz hasonló módon az 'a:' ill. 'b:' szintaktikával történik, minden cartridge művelet esetén. PI. az 'a:' egység formázása 'SpV' névre, a következőképpen történhet:
FORMAT *"a:SpV"
Formázáskor kialakulnak a szalagon a szektorok, majd a rendszer ellenőrzi a formázás hibátlanságát, végül kiírja a katalógust. Az elérési idő 16K-s 'WAFER' esetén 6.5 másodperc, míg 128K-s 'WAFER' esetén elérheti a 45 másodpercet is. A beolvasás sebessége másodpercenként 2 kbyte (18000 baud). A katalógus a 24862 címtői tárolódik el a memóriában. A 'CAT #' utasítás esetén az aktuális meghajtó csak a memóriába olvassa be a katalógust, míg a 'CAT *' utasítás kiadása esetén az a képernyőn is megjelenik. A directory - a microdrive-tól eltérően - részletes katalógus, a drive és 'WAFER' nevén túl listát kapunk a file-ok (max. 32 - 16K-s 'WAFER' esetén max. 16) neveiről, a file-ok típusáról (program, adat vagy gépi kód), a file-ok méretéről (kbyte-ban), a file-ok sorszámáról; a 'WAFER' kapacitásáról és végül a még rendelkezésre álló szabad memóriahely nagyságáról (kbyte-óan). A file nevek rövidítve is megadhatók, ill. string-lánc '*'-gal helyettesíthető. A két meghajtó között adatátvitelre is lehetőség van a
MOVE *"a:filenév" TO "b:"
szerkezet segítségével.

Stream-ek kezelése
Az alap rendszer csatornáihoz egy-egy stream lett rendelve (K - keyboard input/output - stream #0/1, S - screen output - stream #2, P - Sinclair nyomtató output - stream #3). A 16 rendelkezésre álló, és megnyitható stream közül a 4-15 intervallumba eső stream-ek definiálása esetén gyakran problémába ütközhettünk. Az alap Spectrum ROM rendelkezik egy súlyos hibával: egy meg nem nyitott stream lezárása esetén több dolog történhet, szerencsés esetben random hibát kapunk, ha nem áll mellénk a szerencse, úgy elszáll minden a memóriából. Ez a hibajelenség megszűnik a 'WAFADRIVE' felhasználásakor. A meglévő csatornákon túl két újabb csatorna is rendelkezésünkre áll: R - RS-232 soros port input/ output, C - Centronics párhuzamos port output. Ezen túl újabb parancsok is támogatják az adatmozgató műveleteket.

Az RS-232 Interface
Az interface un. kétirányú soros kapcsolat létesítését teszi lehatóvá. Négy aktív vonalán (RXD, TXD, RTS, CTS) 1OV p-p kimeneti szinttel dolgozik. A baud sebesség 110 és 19200 baud között 9 fokozatban állítható.

A Centronics Interface
Egyirányú párhuzamos kapcsolat létesítését teszi lehetővé. 26 pontos csatlakozóján egy byte adatait egy időben 8 vonalon jeleníti meg. Centronics standard bekötést valósítottak meg, azaz a 26 pontos illesztés 11 aktív vonalat tartalmaz (Ground, Data Strobe, Busy, Data 0-7).

Végső kiárusítás?
Napjaink angol számítástechnikai sajtótermékeit lapozgatva megakadhat a szemünk egy szenzációs hirdetésen: "ROTRONICS WAFADRIVE CSAK 14.99 Font". Nos, amikor egy hagyományos Centronics illesztő a mai napig 30-40 Fontba kerül még Angliában is, akkor igencsak elgondolkoztató az előzőekben ismertetett perifériáért ez az ár (15 Font kb. 1500 Forint). Megérzésünk szerint a periféria már megjelenése idején - a hajlékony mágneslemezek világában - sem volt modernnek mondható. Egy-egy cartridge még a microdrive cartridge-nél is drágább, sőt az utóbbi időben még a szigetországban is egyre nehezebben beszerezhető. A file elérési idő igen nagy értékű, a 8K ROM több jelentős hibával rendelkezik, a BASIC terület eltolódása a játékok 70 °%-nak futtathatóságát lehetetlenné teszi, nem beszélve arról, hogy nem kompatibilis a 128K-s Spectrumok egyik verziójával sem. A periféria esztétikailag sem felel meg a kívánalmaknak, hordozhatósága is nehézkesebbé válik, hiszen tömege kb. 1 kg. Végkonklúzióként megállapíthatjuk, hogy az olcsó ár nem véletlen, nem célunk a ROTRONICS Ltd. termékét ócsárolni, ám óva intünk mindenkit a periféria esetleges beszerzésétől.

Spectrum Világ 17. rész