HWP 1.1

File-név: HWP.COM
Program neve: HWP 1.1
HSoft - 1994
Szövegszerkesztő

Az Enterprise software-parkjából jó ideig hiányzott (többek között) egy komoly (használható) szövegszerkesztő. A gépben lévő WP, illetve annak továbbfejlesztése az SWP leginkább csak a "komolytalan" kategóriát ütötte meg (hiányoznak a legalapvetőbb szerkesztő-funkciók), míg a IS-DOS alatt futó Wordstar szövegszerkesztővel nem lehetett megoldani pl. az ékezetes nyomtatást. A megoldást egy kimondottan Enterprise-ra készült szövegszerkesztő jelentette. E nemes feladatot Haluska Laci vállalta magára, aki egy rendkívül színvonalas, minden igényt kielégítő programot készített. Miben nyújt többet ez a szövegszerkesztő a régebbi WP, SUPERWP, stb-nél?

A HWP csak lemezes rendszerben működik! A program betöltése a HWP.COM file indításával lehetséges. Betöltés után megjelenik a program fűmenüje:

A menüben az aktuális menüpont inverzben villog, a kurzort a beépített botkormánnyal tudjuk mozgatni. Menüpontot kiválasztani az ENTER, vagy a SPACE megnyomásával tudunk. A menü öt jól elhatárolt részre oszlik:

EXDOS parancsokat a ':' megnyomása után tudunk. Ilyenkor menü alatt, az alsó négy sorban adhatunk ki parancsokat. (Az ESC-el jutunk vissza a menübe.)
Egy új dokumentumot a LÉTREHOZÁS menüponttal tudunk megnyitni, egy létezőt pedig -értelemszerűen- a MEGNYITÁS menüponttal. A megnyitott dokumentum nevét a csatorna jelölése mellett láthatjuk. Egy csatornán egyszerre egy dokumentum lehet megnyitva, ha ugyanazon a csatornán egy másik dokumentumot szeretnénk szerkeszteni, a LEZÁRÁS menüponttal az ott lévő nyitott dokumentumot le kell zárnunk. Értelemszerűen a MENTÉS funkcióval a dokumentum pillanatnyi állapotát bármikor elmenthetjük (ez a HWP saját formátumában történik), a NYOMTATÁS menüponttal az aktuális nyomtató beállításokkal kinyomtathatjuk a dokumentumot.
Az ASCII-TÖLTÉS funkcióval tudunk a dokumentumba a kurzor helyétől tudunk szöveges állományt beszúrni. Az ASCII-MENTÉS funkcióval a dokumentum kiválasztott részét tudjuk ASCII-formátumban kimenten. Ezzel elérhetjük, hogy dokumentumunkat másik programba, géptípusra is be tudjuk tölteni. Eltérő szabvány esetén az ékezetes betűket módosítani kell a másik programnak megfelelően. Ilyenkor be kell kapcsolni az ASCII-konvertálás kapcsolót.
A SZERKESZTÉS menüponttal tudjuk a megnyitott dokumentum szerkesztését megkezdeni. Mielőtt azonban ebbe belevágnánk, meg kell ismernünk néhány a szerkesztő kezelésével kapcsolatos fogalmat:

ASCII karaktertípusok:

Bekezdése sorvégejelzése:

A sorpozíciók helyei: balsorszél - balmargó - balszövegszél - jobbszövegszél - jobbmargó - jobbsorszél.
A tabulációs pozíciók helyei: balsorszél - balmargó - tabulációspontok - jobbmargó - jobbsorszél.

A szerkesztő státuszsorának információi:

Név A megnyitott szöveg neve.
blk Blokk kijelölési funkció jelzése.
mac Macro felvétel bekapcsolásának jelzése.
INS A beszúró mód jelzése.
<-> Az automatikus balra és jobbra feszítés jelzése.
kk Az aktuális karakterkészlet száma.
köz Az aktuális sorköz értéke.
seg A szöveg által elfoglalt 16K RAM-szegmensek száma.
lap A szerkesztett sor a nyomtatásnál, ezen számú lapra fog kerülni.
sor A szerkesztett sor száma az aktuális lapon.
kar A pillanatnyi vízszintes kurzorpozíció.

Kurzor mozgató funkciók:

BAL Ugrás a baloldali betűhelyre.
Shift-BAL Ugrás a baloldali sorpozícióra.
Ctrl-BAL Ugrás az előző szó utolsó betűjére.
Alt-BAL Ugrás a baloldali sorszélre.
JOBB Ugrás a jobboldali betűhelyre
Shift-JOBB Ugrás a jobboldali sorpozícióra.
Ctrl-JOBB Ugrás a következő szó kezdőbetűjére.
Alt-JOBB Ugrás a jobboldali sorszélre.
FEL Ugrás a felette lévő sorra.
Shift-FEL Ugrás a felső sorra, ill. a képernyőlapozása felfelé.
Ctrl-FEL Ugrás az előző nyomtatási lap kezdősorára.
Alt-FEL Ugrás a szöveg első sorára.
LE Ugrás az alatta lévő sorra.
Shift-LE Ugrás az alsó sorra ill. a képernyő lapozása lefelé.
Ctrl-LE Ugrás a következő nyomtatási lap kezdősorára.
Alt-LE Ugrás a szöveg utolsó sorára.

Szerkesztő funkciók:

ESC
Kilépés a szerkesztőből. Ugyanezt okozza a memória elfogyása vagy ha ASCII fájl olvasásnál END OF FILE hiba lép fel.
ENTER
Sorbeszúrás. A kurzor sorát lezárja kemény CR-rel. Alatta beszúr egy üres sort, szintén kemény CR-rel ellátva. A kurzort a balmargóra pozícionálja.
ERA
A kurzor előtti karakter törlése. A kurzor alatti szöveg sorát balra húzza. Ha a kurzor az első pozíción van, akkor a sor elférő részét csatolja az előző sor végéhez, valamint törli a kemény CR-t.
Shift-ERA
Törli a kurzor előtti szövegsort. A kurzor és a megmaradó szövegsor a sor kezdő pozíciójába kerül.
Ctlr-ERA Törli szót a kurzor előtt.
Alt-ERA
Puha szóközökre cseréli a sor szóközeit, majd lefelé lépteti a kurzort. Sok memóriát lehet megspórolni, ha egy táblázatos szövegben (ilyenkor kikapcsoljuk a sorkiegyenlítést) a szóközök helyett puha szóközöket alkalmazunk. Az ilyen jellegű szöveget ASCII-töltéssel beolvasva ALT-ERA-val lehet javítani.
DEL
A kurzor alatti karakter törlése. A kurzor utáni szöveg sorát balra húzza. Ha a kurzor után már nincs ASC karakter, akkor az alatta lévő sorból felhívja az elférő szövegrészt, valamint törli a kemény CR-t.
Shift-DEL Törli a kurzortól kezdődő jobbra eső szövegsort.
Ctrl-DEL Törli a szót a kurzortól.
Alt-DEL
A kurzor sorának törlése. Felhúzza a kurzort követő sort a törölt sor helyére. Ha ez volt az utolsó sor, akkor fellépteti egyel a kurzort.
INS
Puhaszóköz beszúrás a kurzor alatti szövegbe. A kurzor alatti szöveg sorát jobbra tolja. Ha a jobb margón túlcsordul a sor. akkor a szót leviszi az alatta beszúrt sorba és végrehajtja a szöveg formázását a beállított BAL-JOBB feszítéssel. Ugyanezt a hatást az is kiváltja, ha normál vagy beszúró módban a jobb margó mögé kerül a sor vége. A kurzor a formázást követően is logikailag a helyén marad.
Shift-INS A kurzortól kezdődő szövegsor levitele az alatta beszúrt sorba. A levitt sor megőrzi a CR és sortáv
Ctrl-INS Szövegbe helyezi a macro-ként definiált blokkot.
Alt-INS
Ki vagy bekapcsolja a beszúró módot. A pillanatnyi állapot megállapítható a kuzor alakjából ill. a státuszsor INS feliratából.
Ctrl-A Az aláhúzás-mód ki-bekapcsolása
Ctrl-B A karakter aláhúzása.
Ctrl-C A karakter aláhúzásának törlése.
Ctrl-D A sor puha CR-kemény CR adatának átváltása.
Ctrl-E Az aktuális sort megcseréli a felette lévő sorral.
Ctrl-F Az aktuális sort megcseréli az alatta lévő sorral.
TAB Ugrás a jobboldali tabulációs pontra.
Ctrl-G
Ugrás a baloldali tabulációs pontra. Az EPDOS 2.0-val megadható a SHIFT-TAB-ra a 07-es kód, mellyel ugyanezt a hatást érhetjük el.
Ctrl-H HELP-lista a szerkesztő billentyűkről.
Ctrl-T
Ki-bekapcsolja a pillanatnyi soron a lapvég-tiltást. Bekapcsolt esetben a sorköz
jelző 3 pontból áll (...) Olyan soroknál célszerű alkalmazni, melyeket egyetlen lapon szeretnénk nyomtatni.
Ctrl-V
Ki-bekapcsolja a pillanatnyi soron a lapvég-kérést. Bekapcsolt esetben a sorközjelző 1 karakter széles-vonalból áll. Olyankor célszerű használni, amikor a további szöveget már újabb lapra szeretnénk nyomtatni.

Funkcióbillentyűk:

 
F1
F2
F3
F4
-
CHR1
CHR2
CHR3
CHR4
SHIFT
CHR9
CHR10
CHR11
CHR12
CTRL
BALRA
BALL-JOBB
JOBBRA
BALMARG
ALT
BALFESZ
CENTRUM
JOBBRAFESZ
JOBBMARG

 
F5
F6
F7
F8
-
CHR5
CHR6
CHR7
CHR8
SHIFT
ALTER
KERESÉS
CSERE
BLOKK
CTRL
TAB
MGRESET
SORKÖZ
BLOKKWR
ALT
TABDEL
1. SZÓ
2. SZÓ
MACRO

F1-F8
SHIFT+F1-F4
A karakterkészlet kiválasztása: Egyszer lenyomva egyetlen karaktert írhatunk a másik készletből. Kétszer lenyomva átállítjuk az aktuális karakterkészletet.
Shift-F5

Átugrik a szerkesztés a másik csatornára. Csak akkor lehetséges, ha a másik csatorna is meg van már nyitva.

Shift-F6
Megkeresi a következő sztring előfordulását.
A megtalált sztinget lehet törölni, cserélni, karakterkészletét kicserélni, aláhúzni, stb. A keresés a kurzorpozíciótól indul, mely nem változik, ha nem talál újabb előfordulást. A keresés nem veszi figyelembe a puhaszóközt, az eltérő karakterkészlet és aláhúzás információkat. Találat esetén a sztinget blokként fogja megjelölni, melyre valamennyi blokk-funkció alkalmazható (lásd SHIFT+F8). A blokk méretét változtatni is lehet a kurzorral.
Shift-F7

Kicseréli a kijelölt stringet és megkeresi a következőt.
Ha nincs kijelölve blokk, akkor csak a keresést fogja végrehajtani. A csere funkció, a magunk által kijelölt blokknál is alkalmazható.

Shift-F8

Elindítja a blokk kijelölés funkciót. A következő kurzor mozgató funkciók használhatók:
- bal - jobb - fel - le - Shift-bal - Shift-jobb - Shift-fel - Shift-le - ALT-fel - ALT-le.
Az inverzben látható terület határozza meg a blokkot. A kilépésre az alábbi lehetőségek vannak:

ESC, SHIFT+F8 vagy STOP - Kilépés a blokk kijelölés funkcióból.
C - Másolás (sokszorosítás) A kijelölt blokk (az elmentés után) megmarad.
M - Törlés (mozgatás) A kijelölt blokk (az elmentés után) le lesz törölve.
Minkét funkcióval létrehozott blokk, a CTR-F8 lenyomásával, (a kurzor pozíciójától kezdve) a szövegünkbe helyezhető.
Ctrl-B Aláhúzás.
Ctrl-C Aláhúzás törlése.
0-9 vagy %-jel és 0-5 Sorköz átváltása (0-15) Újradefiniálható a blokk sorainak köztes távolsága. (Egyesek: 0-9) (Tízesek: %, 0-5)
F1-F12 Karakterkészlet módosítás. Kicseréli a blokk karaktereit az új készlet karaktereire.
Ctrl-F1 Kurzortól kezdve, balra feszítve, újraformázza a bekezdést.
Ctrl-F2 Kurzortól kezdve, balra és jobbra feszítve újraformázza a bekezdést.
Ctrl-F3

Kurzortól kezdve, jobbra feszítve, újraformázza a bekezdést.
A CTRL+F1, CTRL+F2, CTRL+F3, ALG+F2 szövegformázó funkciókra az alábbiak érvényesek:

  • A kurzor sorában csak a kurzor alatti és a tőle jobbra eső szövegrészt mozgatja, maximum a kurzor alatti pozícióig. Ebből adódóan, amikor a kurzor a bal margótól jobbra esik, akkor e sorban a kurzor adja a baloldali margót! Olyan esetben lehet ez praktikus, amikor a bekezdés első sorát kintebb vagy bentebb szeretnénk kezdeni, máskor pedig vigyük a kurzort a sor elejére.
  • A kurzor alatti soroknál a margóktól függően lesz a szöveg elhelyezve. Szavas töréspont hiányában (szóköz-betű) a jobbmargónál kényszerített vágás történik, A sorközt a kurzor sora adja. Törli a lapvég kérést illetve tiltást.
  • Az utolsó sorban a balra-jobbra helyett csak balra feszítés történik.
Ctrl-F4 A kurzorpozícióra helyezi a baloldali margót. A kurzor nem lehet a jobb margó mögött.
Ctrl-F5 Ki-bekapcsolja a kurzorpozíción lévő tabulátor pontot.
Ctrl-F6
Visszaállítja a vonalzósort alapértelmezésűre. Az alapértelmezésű adatokat a default menüben adhatjuk meg és a SETUP MENTÉS-sel lehet elmenteni.
Ctrl-F7
Az alapértelmezésű sorköz megadása. A sorbeszúrások használják. Kezdőértékét szintén a default menüből veszi. Az érték 0-15 között lehet. A 0-9 billentyű nyomásával egy számjegyes, a % utáni 0-5 hatására 10-15 közötti értéket lehet megadni. Nulla esetén a sorok egymáshoz érnek. A sortávolság valójában a karakter magasságával, vagyis 10 pixelsorral nagyobb.
Ctrl-F8
A kijelölt blokk behelyezése a szövegbe. A blokk több helyen is felhasználható és a másik csatornán szerkesztett szövegbe is átvihető.
Alt-F1
Ki-bekapcsolja az autoformázás balra feszítését. Szólevitel esetén van csak jelentősége. Bekapcsolt esetben a sor baloldala (ha ez lehetséges) a baloldali margóhoz kerül. Mindkét oldalú feszítés kikapcsolása esetén a szöveg változatlan formában marad.
Alt-F2 Középre helyezi a bekezdést.
A közép számítására hatással van az aktuális margó, valamint csak a kurzortól jobbra eső szövegrészt mozgatja.
Alt-F3
Ki-bekapcsolja az autoformázás jobbra feszítését.
Szólevitel esetén a sor baloldala (ha lehetséges) a jobboldali margóhoz kerül. Mindkét irányú bekapcsolás esetén széthúzza a sort. A tördelés töréspontjait a szóköz-karakter határ adja. A szavak tagolását ezért ne kurzorral, hanem szóközzel végezzük. A képernyőn a szóközt megkülönböztetésül egy kis ponttal jelöljük.
Alt-F4
A kurzorpozícióra helyezi a jobboldali margót. A kurzor nem lehet a balmargó előtt, valamint a 79-80-as vízszintes pozíción. Akkor célszerű kiadni amikor új pozíciókat szeretnénk létrehozni.
Alt-F6 A keresendő sztring megadása.
Alt-F7 A csere sztring megadása.
Alt-F8
Elindítja vagy megállítja a macrofelvételt. Az ESC-n kívül valamennyi billentyű használata megengedett. Az elindítás törli az előző macro-t. Setup mentéssel a macro megőrizhető. (A macro CTRL-INS-el hívható le.)

Fejléc és lábléc:

Mind a fejléc, mind a lábléc menüben azonos beállításokat és funkciókat találunk.

MIKOR KELL NYOMTATNI:
- Nem kell nyomtatni,
- Csak az 1-9 oldal valamelyikén.
- Minden páratlan oldalon.
- Minden páros oldalon.
- Minden oldalon.
SZERKESZTÉS: A léc megírása.
TÖLTÉS: Fájlra kimentett léc betöltése.
MENTES: A léc kimentése fájlra.
TÖRLÉS: A megszerkesztett léc sorainak törlése.

SETUP:

Itt a program paraméterei állíthatjuk be. Ha ezeket elmentjük a HWP a következő indításkor már az általunk beállítottak szerint fog működni. A beállításokat a HWP.STP file-ban tárolja a program.

ALAPÉRTELMEZÉS:

OLDALHOSSZ:

SZIN:
Keretszín, papírszín, tintaszín beállítása. A felső és alsó menüablak színeit kükön-külön tudjuk beállítani.

TÖLTÉS: setup betöltés
MENTÉS: setup kimentés
KARAKTER: Az egyszerre kezelhető 12 karakterkészlet fájlnevének megadása.

NYOMTATÓ:

File-név: HWP-KDEF.COM
Program neve: HWP KARDEF 1.0
HSoft - 1994
Karakterkészlet-tervező

A program segítségével karakterkészleteket tervezhetünk a HWP szövegszerkesztő-programhoz, vagy a meglévőket módosíthatjuk.

A teendőink:
Elindítani a HWP-KDEF.COM programot, majd megadni a betöltendő (szerkesztendő) karakterkészlet nevét. STOP vagy ESC nyomással kihagyhatjuk e funkciót. FILE bővítés alatt kényelmesebben lehet kiválasztani a fájlnevet. A szerkesztés a képernyő alján látható kiemelt billentyűkkel történhet (T - töltés, M - mentés, N -nyomtatás, L - eltárolás a pufferbe, C - cserélés a pufferből, S - visszaírás a pufferbe, V / F -vízszintes / függőleges scroll, K / R - vízszintes / függőleges tükrözés).
A karakternek háromféle képe látható a szerkesztő-területen:

Tanácsok az általános karakterek arányaira:

Egyéb lehetőségek: