CBM Multi File Transfer

Szeretnénk segítséget nyújtani Önnek az Enterprise számítógép lehetőségeinek jobb kihasználásához!
Az Ön által vásárolt software és hardware kiegészítő segítségével bármilyen, a Commodore 64-es számítógép soros vonalára csatlakoztatható perifériát, az Enterprise is kezelni tudja. Tehát lehetősége van a Commodore flopy drive-ok, printerek használatára. A C64-es lemezeket minden további nélkül olvashatja, írhatja. Az Enterprise által létrehozott adatformátum a Commodore 64-es formátumával kompatibilis. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a C64-es programjai futtathatókká válnak az Enterprise-on, csak annyit, hogy a C64-gyel lemezre rögzített adatokat az Enterprise is el tudja olvasni, és viszont.

A rendszer üzembe állítása
Figyelem!! A számítógépet és a perifériákat csak kikapcsolt állapotban szabad csatlakoztatni!

 1. Csatlakoztassa a C64-es perifériákat egymáshoz a megszokott módon.
 2. Dugja be az illesztőkábelt TUCHEL (kerek formájú) csatlakozóval ellátott végét a periféria-lánc első elemébe.
 3. Az illesztőkábel másik végén lévő kisebb (téglalap alakú) csatlakozóját az Enterprise hátulján lévő SERIAL/NET feliratú, a szélesebbet a PRINTER feliratú aljzatba csatlakoztassa, ügyelve arra, hogy a csatlakozón lévő hosszanti bemélyedés felfelé álljon.
 4. Kapcsolja be az összes perifériát.
 5. Kapcsolja be a számítógépet.
 6. Töltse be az operációs rendszert a kazettáról.
  BASIC-ből:
     LOAD "CBM.EXT" <ENTER>
  vagy
     START <ENTER>
  vagy
     <F1>
  A szövegszerkesztőből:
     <F1> <ENTER>
 7. Az operációs rendszer a betöltése után egy periféria inicializálást hajt végre. Ennek jele, hogy a meghajtók beindulnak, rövid ideig a piros led világít, illetve a nyomtatók fejei alaphelyzetbe állítódnak. (Figyelem! A rendszerben lévő összes perifériának bekapcsolt állapotban kell lennie, különben a számítógép nem tudja végrehajtani az inicializálást!)
  (A 2.0-ás verzió bugos egy kicsit. A leírással ellentétben nem inicializálja a CBM buszt betöltődés után, ezért egy melegindítás kell neki, akkor inicializálódik, ezután már működik!)

A rendszer üzemkész. Gépelje be a

:HELP <ENTER>

válaszul a kiírt szövegek között az első helyen a
CBM serial driver v2.0
szöveg jelzi a rendszer működőképes állapotát. A V2.0 a kezelő program verziószáma. Az egyes verziók egymással felülről kompatibilisek, tehát a 2.0-ás verzió mindazt tudja, és pontosan úgy, mint az 1,9-es, de a magasabb verziószámok mindig valamilyen javítást, plusz szolgáltatást tartalmaznak. Jelen esetben ez egy plusz parancs: a DIO parancs. Lásd később. A

:HELP CBM <ENTER>

parancs hatására a program készítő cég neve, és az adott verzió elkészültének ideje is megjelenik.

Nézzük végig az alap (1.0-ás) verzió lehetőségeit:
Ez a program beláncol egy CBMx: - az x 4 és 255 közötti egész szám - nevű eszközt az alaprendszerbe. A C64-es perifériákra úgy lehet hivatkozni, hogy az x helyére a periféria számát kell írni. Például (a példákban megadott parancsok mindig a BASIC operációs rendszer szintaktikáját követik!) legyen a feladat egy BASIC program kimentése a 8-as floppy meghajtóra PROBA.BAS néven. Az utasítás a következő:

SAVE "CBM8:PROBA.BAS"

A válasz: OK
Most ellenőrizzük le, hogy a mentés sikeres volt-e:

VERIFY "cbm8:proba.bas"

A válasz: OK
Mint látható, egy eszköznévnél, és a file-névnél is mindegy, hogy kis- vagy nagybetűvel, esetleg keverve írjuk, mert a rendszer mindig nagybetűvé alakítja mind a kettőt. Ha most kiadjuk a

:$

parancsot, akkor az utoljára használt meghajtóban levő lemez katalógusa íródik a képernyőre. Látható, hogy az előbb kimentett fájl típusa (SEQ) szekvenciális. Mi a teendő, ha más típusú file-t akarunk létrehozni? Mielőtt erre a kérdésre választ adnánk, fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy az ENTERPRISE szempontjából a fájl típusa teljesen mindegy, csak az adatok esetleges C64-en történő felhasználása miatt válhat fontossá! Az előző kérdésre a válasz igen egyszerű, de csak az 1.5-ös, vagy annál magasabb verziószámú CBM serial driver programok adnak erre lehetőséget. Létezik egy változó, amely segítségével ez beállítható.
Nézzük tehát, melyik változó mire szolgál:

A C64-hez való drive-ok hiba és parancscsatornájának használata
A

:@

(német gépeken :ü)
parancs segítségével lehet az utoljára használt (ill. a BV+3 szerinti) drive hibacsatornáját olvasni. Erre akkor van szükség, ha a drive világítódiódája (led) hibát jelez (a VC1541-nél a piros led villog), ekkor a képernyőre íródik a hiba, és a hibajelzés megszűnik. A

:@ vezérlőkarakterek

parancs segítségével lehet a drive-ok parancscsatornájára írni. A parancsokról bővebbet az adott drive leírásában találhat. Figyelem! A "vezérlőkarakterek"-nél lényeges, hogy kis- vagy nagybetűvel írta-e őket. A parancsokat általában nagybetűvel kell írni. Pl:

:@ I - drive inicializálás,
:@ N: tyutyu,sch - lemez formázás

A 2.0-és verzió tartalmaz egy új parancsot is. Ez a

DIO eszköznév-eszközszám

Ennek a parancsnak a segítségével beállíthatjuk az ún. alapeszközt. Ez azt jelenti, hogy ha például kiadjuk a

: DIO CBM8

parancsot (az eszköznév után nem kell kettőspont!), akkor minden háttértár hivatkozás ezentúl a 8-as számú C64-es perifériára vonatkozik, természetesen csak az első RESET-it. Tehát a leírás elején szereplő példa, a BASIC fájl kimentésére, és a mentés ellenőrzésére a következőképpen egyszerűsödik:

: DIO cbm8
SAVE "PROBA.BAS"
VERIFY "PROBA.BAS"

Ilyenkor a kazettás magnót csak úgy lehet elérni, ha a fájl név elé odaírja a TAPE: eszköznevet is. Az alapállapot a

:DIO TAPE

utasítással állítható vissza.

A kábel bekötése

C64
6 PIN DIN (DIN45322)
Forrasztási oldal

 
ENTERPRISE
CBM 1 (SRQ)   -
CBM 2 (GND)   EP NET     B1 GND
CBM 3 (ATN)   EP Printer B7 Data7
CBM 4 (CLK)   EP NET     A3,A4 Control Bus
CBM 5 (DATA)   EP NET     B3,B4 Data Bus
CBM 6 (RESET)   EP Printer A2 Strobe

További információt a programról az Enterprise Játék 128/1 c. könyvben olvashatunk!