Antiriad

1986 - Palace

akció

Forrás:
Spectrum Világ 13. rész

Spectrum (48k)

Enterprise

Az ANTIRIAD a Palace-tól már jól ismert Cauldron típusú játékok legutóbbi tagja. Csupán annyiban tér el elődeitől hogy a játéktér csupán száz(!) pályára korlátozódott: Így több hely maradt az amúgy is jó grafika tökéletesítésére. Emellett a programot kiváló animáció is jellemzi. Mindenek előtt, nézzük az irányítást:
1. KEMPSTON
2. INTERFACE II
3. REDEFINE KEYBOARD (fel, le, balra, jobbra, tűz)
A játék teljesítése szinte lehetetlen örök energia nélkül. Ennek érdekébe írjuk be a következő poke-okat:
POKE 54535,0; POKE 54536,0; POKE 54537,0

A XXI. Században a Föld népei két részre szakadtak. Így jött létre egy északi és egy déli szektor. A szembenálló felek sok évig teljes elszigeteltségben éltek egymás mellett. Mindkét fél nagyerejű pusztító fegyvereket hozott létre a másik megsemmisítésére. Létezett azonban egy semleges csoport, amelynek tudós gárdája kifejlesztett egy hatalmas páncélt. Ez tulajdonképpen egy szkafander, amely antigravitációs manipulátorokkal mozgott, lézerfegyverekkel lőtt, s nagyerejű robbanó töltetekkel volt ellátva (többek között önmegsemmisitővel is).
Ők még megtudták volna akadályozni a közelgő veszélyt, de már túl későn kaptak észbe... jött a hirtelen pusztulás... Hosszú idők teltek el míg a világ újjászületett. Az emberek azonban megismételve önmagukat, az előzőhöz hasonló új hajszába kezdtek. Mégsem történt minden úgy, ahogy a régmúlt korokban. Az egész emberiséget ugyanis összefogásra késztette egy űrből érkezett idegen nép - Barth népének betolakodása. Barth népe erős és szívós embermutánsokból állt, akik elsősorban a Föld bányáinak kincseit akarták megszerezni (arany, platina, urán).
Az idegen zsarnokok hamar hatalomra jutottak, s központjukat egy szunnyadó vulkán tövébe helyezték el. Ekkor, valahonnan előkerült egy ősi pergament, amely a megsemmisíthetetlen páncél legendáját őrizte. A valahai semleges csoport tagjainak szemében remény csillant. A páncél segítségével talán sikerül megdönteni a betolakodók hatalmát. A titkos szervezkedők közül egy fiatalember - ANTIRIAD - vállalkozik arra, hogy behatol a gonoszok központjába, felkutatja a páncélt és annak alkatrészeit, s végül megsemmisíti a vétkes erődöt.

Első feladatunk tehát (és itt kapcsolódunk be a játékba), megkeresni a páncélt. Szerencsére Antiriad (és az olvasó is) rendelkezik egy térképpel, amely a Spectrum Világ 132. évfolyam 1583. részének belső oldalain található. Így tehát a térkép alapján menjünk a páncélhoz. Ha odaértünk, álljunk 'terpeszbe', majd nyomjuk meg a le gombot. Ekkor hozzájutunk egy minikomputerhez, amely a következőket jelzi:
Bal oldalon, felül a páncél energiáját, alatta ANTIRIAD energiáját látjuk. Ettől jobbra a pontszámunkat, középen felül a minikomputer digitális kijelzője látható, kijelzi azt a tárgyat, amit felvettünk. Ettől jobbra egy körforgás elvű magasságmérő van. Középen alul van a minikomputer kommunikációs része, kijelzi, hogy éppen mi történik. A magasságmérő alatti kijelző (jele: D) villogása jelzi, ha radioaktív környezetbe kerülünk. A jobboldalon felül látható indukátor (jele: A) jelzi, hogy a bomba aktivizálva van-e. Az ez alatti kijelzők azt mutatják, hogy melyik alkatrész van beszerelve.

Ezután kis minikomputerünkkel kell nekivágnunk a bonyolult erődrendszernek, hogy megszerezzük a következő tárgyakat (ezek szükségesek ugyanis a szkafander üzembe helyezéséhez):

  1. ANTIGRAVITÁCIOS MANIPULÁTOR: Alkalmassá teszi a páncélt a repülésre. Ha nálunk van, menjünk vissza a szkafanderbe; ekkor már tudunk 'röpködni'.
  2. LÉZER PULZÁTOR: A beépített fegyvereket energiával tölti fel, így a beépített lézerfegyverekkel már képesek vagyunk a ránk támadó idegenek megsemmisítésére.
  3. RÉSZECSKE LEBONTÓ: A páncél körül, láthatatlan, makromolekuláris védőpajzsot képez. egyrészt mechanikai védelmet nyújt, másrészt az idegen erődben terjengő, halálos radioaktív sugárzást hatástalanítja.
  4. NAGYEREJŰ MEGSEMMISÍŐ: Az egyetlen fegyver, amely képes lerombolni a generátor termet.

További tanácsok:
A városban és a vulkán körül elszórva energia cellákat találhatunk. Ezek felvétele energiát eredményez (természetesen csak akkor tudjuk őket felvenni ha nálunk van a minikomputer). A játék elején, nem a kor divatjához méltóan még kisgatyában és fegyvertelenül kell a páncélhoz jutnunk. Kis segítséget ad a start pályán található kőhalmaz, ezt felvéve már meg tudjuk hajigálni az ellenségeket.
Visszatérve a játékhoz természetesen még örök energiával sem könnyű feladat, hiszen az ellenséges lények csak úgy hemzsegnek a megszállt területeken. Ha mindezek ellenére mégis sikerül megszerezni a négy igen fontos alkatrészt, végezetül fel kell szállnunk a vulkán tetejére épített generátor-terembe. Vannak kapuk, amelyeken páncéllal nem tudunk átmenni, csak ha leereszkedünk és kiszállunk a páncélból.
Az idegenek okosak. Egy kimeríthetetlen energiaforrást alkalmaznak. Ez pedig nem más mint a Föld mélyén szunnyadó magma hatalmas ereje. A hatalmas hő és nyomás elviselése azonban csak az idegenek által különlegesen megmunkált fémötvözetek képesek. Logikus tehát, hogy ezt a rendszert csak egy nukleáris bombával lehet megsemmisíteni. Antiriad-nál momentán pont van egy régebbi gyártmányú nukleáris töltet, így nem kell mást tennünk, mint beállni a két generátorbúra közé, és a bomba automatikusan kioldódik.
A hatalmas robbanás elsöpörte a Föld színéről a Krakatoa vulkánt és a körülötte levő őserdőt. A győzelemnek azonban ára volt. Csak ezen az úton lehetett az idegeneket elpusztítani. Ez a robbanás egy évszázados katasztrófát hárított el. Már a XXII. században vagyunk, s az emberiség végre a helyes történelmi úton halad.
Egyesek máig emlékeznek egy ősi pergamenre, amely Antiriad és a megsemmisíthetetlen páncél legendáját őrzi. Mások szerint Antiriad nem pusztult el, a páncél ugyanis kivédte a detonációt. Most állítólag a Föld eldugott őserdeiben él, s csak akkor bukkan elő újra, mikor az emberiség megint veszélybe kerül.
S, hogy a kettő közül melyik az igaz, talán kiderül a Palace következő kalandjában.

Térkép, Térkép