Programbank Turbo+ 2.0

A Programbank floppylemezeink nyílvántartásában nyújthat hasznos segítséget. Szolgáltatásait tekintve a PGDATA-ra hasonlít, de mivel BASIC nyelven íródott szolgáltatásai szerényebbek. A program lényege, hogy a lemezeink tartalmát nem be kell írnunk egy adatbáziskezelő programba (fáradságos munkával), helyettünk a számítógép olvassa be a lemezek tartalmát, és készít belőle adatbázist. A program természetesen csak lemezes rendszerben működik!
A program két állományból áll: INFO.BAS - segítség a program használatához, PRGBANK.BAS - maga a program. Bármelyik állomány indítható. A két program kölcsönösen meghívja egymást.
A menüpontok:

F1 - Lemez neveinek kiírása
Kilistázza a már nyilvántartásba vett lemezek neveit.

F2 - Programkeresés név szerint
A már nyilvántartásba vett lemezek tartalmában kereshetünk. A file nevét két részletben kéri be (a kiterjesztést külön), 8 és 3 karakter megadásának lehetőségével. Megadható a "*" (csillag) joker-karakter is. Működése azonos az EXDOS-ban megszokottal. A keresési folyamat közben kiíródnak az éppen átnézett lemezek nevei.

F3 - Rugalmas programkeresés
A "Programkeresés név szerint" funkciótól annyiban tér el, hogy a beírt karaktersorozatot a teljes file-névben keresi. Pl. az "IS" megadása után a program kilistáz minden olyan file-t, amiben az IS betűkapcsolatot megtalálja. Pl: IS-DOS, LISTA, LISP.

F4 - Lemez Tartalmának kiíratása
Egy korábban rögzített lemez tartalmát tekinthetjük meg. Bekéri a lemez nevét 11 karakter megadásának lehetőségével. Megadható a "*" (csillag) joker-karakter a programkereséshez hasonlóan. Pl. a JATEK* megadására kilistázódik az összes olyan lemez amelynek neve JATEK-al kezdődik. (A listázás az ESC-el megszakítható a PAUSE / HOLD-al szüneteltethető. Ennél a funkciónál a listázás közben kiíródnak az alkönyvtárak nevei is:
Név_<dir> kiterjesztéssel, valamint második alkönyvtárban lévő file-ok,
Név_<dir><dir> kiterjesztéssel.
További alkönyvtárnevek valamint második alkönyvtárban lévő file-ok nevei nem kerülnek nyilvántartásba.

F5 - Új lemez tartalmának feljegyzése
Bekéri a lemez nevét 11 karakter megadásának lehetőségével. (Ennek a névnek semmi köze a lemez kötetnevéhez, ezt mi adhatjuk meg tetszés szerint). Ez lesz a lemez nyilvántartási neve. A program felszólít, mikor kell lemezt cserélni, ezt pontosan kövessük figyelemmel, mert bár a program tartalmaz hibakezelést, ez sajnos nem tökéletes. A program ellenőrzés után beolvassa a file-neveket egy alkönyvtár mélységig. Ezzel a funkcióval nem írható felül az egyszer már nyilvántartásba vett lemez katalógusa.

F6 - Régi lemez tartalmának felülírása
Ugyanúgy működik mint az "Új lemez tartalmának feljegyzése" funkció, de felülírja a már nyilvántartásba vett, azonos nevű lemez katalógusát.

F7 - Lemez törlése a programbankból
Egy korábban nyilvántartásba vett lemezt törölhetünk az adatbázisból. A lemez törlése funkciónál is használható a "*" joker-karakter.

F8 - Program vége
Visszatérés a BASIC-hez.

Ha bármilyen gombnyomásra, beírásra vár a program, valamint a hosszan tartó keresések alatt megnyomjuk az ESC billentyűt, a művelet megszakad, visszatérünk a menübe.
A Programbankot javasolt külön lemezen elhelyezni. (Bár működik "idegen" file-okat tartalmazó lemezről is, de ezek lassítják a futását az ellenőrzés miatt. A program mindig figyelmeztet a szükséges lemezcserére.

Vissza