A Print-Pack egy nyomtatóillesztő programcsomag, mely 4 rendszerbővítővel igyekszik a nyomtató-tulajdonosok segítségére lenni. A programcsomag EPSON kompatibilis nyomtatókhoz készült. Nézzük sorra a négy rendszerbővítőt!

HPRINT rendszerbővítés

A számítógép felhasználásának igen lényeges területe a szövegszerkesztés. A jó magyar szerkesztőnek, az egyéb funkciókon túl, támogatnia kell az ékezetes írást és a változtatható írásképű ékezetes nyomtatást. E két feladat segítésére készült a HPRINT program.
Nézzük a HPRINT használatát a betöltést követően. A szerkesztésre általában az EP beépített WP programját szokták használni, tehát :WP paranccsal belépünk. Az első kellemes meglepetés, hogy a karakterkészlet automatikusan ékezetesre változott.  A TAB billentyű sorában a nagy, a CTRL sorban a kis ékezetes betűk csalogathatók elő, persze a ALT billentyű egyidejű nyomvatartásával. Az alsó sorban keretező karaktereket találunk. (A billentyűzetkiosztás azonos az EPDOS HFONT karakterkészletével!)
Nézzük meg a HPRINT bővítést közelebbről.

A karakterkészlet beállítását tehát több parancs is támogatja. Nézzük meg a HFONT, FONT1, FONT2, FL, FS helpjét.

HFONT
FONT1
FONT2
FL

AZ EP-karakterkészlet betöltése file-ból.

FS A EP-karakterkészlet kimentése file-ba.

A HFONT az utoljára kiválasztott FONT1 ill. FONT2 készletet fogja betölteni.
Az utolsó két paranccsal a karakterkészletet lehet betölteni ill. kimenteni. Bár a karakterkészlet szerkesztése más program segítségével is megoldható, a csomagban megtalálható EPFONT.BAS programmal is előállíthatunk saját tervezésű készletet.

A megszerkesztett szöveget F3-al nyomtathatjuk ki. A printer karakterkészlete kompatibilis lesz a képernyőn találhatóval. Persze az írásképet is vezérelhetjük.  Az ASCII 128 (előcsalható alt @ azaz Ö) karakter után elhelyezett vezérkód, a számára definiált parancsszekvenciát fogja mozgósítani.
Hol történik a definíció? A HPRINT a  betöltése pillanatában beolvassa a HPRINT.INI segédfájlt.  Ennek alapján elkészíti magának a vezérkódok táblázatát. Valahányszor vezérkódot talál, ebből a táblázatból fogja a lekezelést elvégezni. Ez rendkívüli rugalmasságot ad a vezérlőkódok által elvégezhető feladatok számára és bonyolultságára egyaránt. Eltérő printer-típusok esetén meg is változtatható a kiadott szekvencia.
A  HPRINT.INI  szöveges  fájl.  A sorokban található pontosvesszőt követő rész megjegyzésnek  számít. A szóközöket a beolvasás automatikusan átlépi. Ebből adódóan,  egy vezérkód ASCII 32-159 karakter lehet, de szóközt és pontosvesszőt nem lehet felhasználni. A vezérkódot követő szekvencia tagjainak megadásához, háromféle lehetőség kínálkozik.

  1. pl. 27   / decimálisan megadott, a nyomtatóra küldendő bájt.
  2. pl. "@"  / idézőjelbe tett, a nyomtatóra küldendő karakter vagy sztring.
  3. pl. $1   / dollárjeles speciális funkció.

$1 = A normál ékezetes karakterkészlet nyomtatóra való küldése.
$2 = A dőlt ékezetes karakterkészlet nyomtatóra való küldése.
$3 = A sor ezután nem kerül nyomtatásra, de a vezérkódok végrehajtódnak.
$4 = A fájlból beolvasott kétjegyű hexadecimális bájtot küldi a nyomtatóra.
$5 = Az ASCII 32-159 közötti karakterkészlet kinyomtatása.

A szöveget célszerű először megszerkeszteni. A szöveg elején megadjuk az alapbeállításokat. Pl. nyomtató alaphelyzet, karakterkészlet kiválasztás, betűtípus, kettős nyomtatás, stb. Ezután elhelyezzük a szöveg megfelelő pontjain beszúrómódban  a vezérkódokat. Pl. aláhúzás, dőltbetű, keskeny nyomtatás, szöveg végi lapdobás, stb. F3-al ki lehet nyomtatni, illetve fájlnevet megadva ki lehet menteni. Később már mint fájlt is, ebben a formában tudjuk nyomtatni.
Amennyiben a HFONT keretező karaktereit kívánjuk használni, kapcsoljuk ki az arányos írásmódot "@a", és a soremelést állítsuk 9/72"-ra "@7".
(A vezérlőkódok alkalmazására mutat példát a DEMO.WP nevű állomány!)

Nézzük meg a következő HPRINT parancsok helpjeit. HP, HP$, HPC:

HP

A DEFAULT csatorna, ill. file-név megadás esetén a file kinyomtatása. A 128-as karaktert követő bajt vezérkódként értelmeződik.
A  :HP  paranccsal  tehát  más  programból is nyomtathatunk. Pl. BASIC, EXDOS, ISDOS, stb. Ráadásul, ha nem adjuk meg a fájlnevet, magát a képernyőn lévő szöveget lehet kinyomtatni. (EDITOR) A parancs a vezérkaraktereket is kezeli.

HP$

A megadott sztring nyomtatóra küldése. Vezérkódok is használhatóak. A CR-LF-et "!" vezérkód használatával lehet elkerülni.
A  BASIC  LPRINT-jéhez  hasonló  parancs. Olyan esetben célszerű a használata, ahol nehéz lenne a PRINTER: csatorna elérése. Pl. íráskép beállítás, szöveg kiíratás.

HPC

Az ASCII 32-159 karakterkészlet kinyomtatása.
A $5 funkció parancsmódból kiadható változata. Segítségével ellenőrizhető a beállított nyomtatási íráskép ill. karakterkészlet.

Van egy speciális parancs is.

PFL: Nyomtató-karakterkészlet betöltése file-ból, a dőlt nyomtatókészlet helyére.

Vannak olyan felhasználók, akik (egy kis idő ráfordítással) önálló nyomtatási formát szeretnének használni. A PRNFONT.BAS programmal, el lehet készíteni a HFONT-tal kompatibilis, de speciális írási képet nyújtó printer-karakterkészletet. A karakterkészlet kialakításánál, a KP.TXT-ben leírt információkat és megkötéseket  figyelembe kell venni. A programban a fájlnevet írjuk át egy általunk megadott fájlnévre, így elkerülhető több készlet esetén a felülírás.
   OPEN £1:"PRNFONT.FNT" ACCESS OUTPUT
Az elkészített karakterkészletet :PFL FILE-NÉV paranccsal lehet beolvasni. Vezérkarakterrel a dőlt karakterkészletre váltunk, és ezután már saját karakterekkel tudunk nyomtatni.

DDUMP rendszerbővítés

A program EPSON-kompatibilis nyomtatóra készült, feladata: A képernyőn megjelenített tartalom kinyomtatása. A program képes mind a szöveges és mind a grafikus képernyőt, valamint ezek kombinációit is kezelni. A nyomtatás 8 féle szürkeárnyalattal történhet. A nulla fehér, a hét fekete színnel nyomtat. Nézzük a program parancskészletét.

DDUMP-PRINT: A nyomtatás elindítása. Az olyan esetben amikor nem lehetséges a parancs kiadása, pl. valamilyen futó program ezt nem teszi lehetővé, használhatjuk  a  CTR-P  billentyű  kombinációt is. Ebben az esetben csak a printerre történhet az adatkivitel. A CTR-P-vel csak olyan esetben lehetséges nyomtatni, amikor  az  EP  operációs rendszere nincs kiiktatva, valamint nincs letiltva a megszakítás.  A  DDUMP-PRINT  parancs  használata  esetén,  a kiküldésre szánt szekvenciát  átirányíthatjuk egy megnyitott csatornára. A csatorna számát előzetesen
   SET 149,csatornaszám
utasítással kell megadni. A későbbiekben a fájlt printerre küldve, gyorsan megoldható a nyomtatás.

File készítés :

100 OPEN £1:"PRNKEP.DMP" ACCESS OUTPUT
110 SET 149,1
120 EXT "DDUMP-PRINT"

File kivitele nyomtatóra:

100 OPEN £1:"PRNKEP.DMP"
110 COPY FROM £1 TO £104 !PRINTER-CSATORNA
120 CLOSE £1

EXDOS-ból :
COPY PRNKÉP.DMP PRINTER:

DDUMP-STPRD:  Beolvassa  a  DDUMP.STP  fájlt. A fájl segítségével a nyomtatási opciók  gyorsan  beállíthatóak. Betöltéskor e funkciót a program automatikusan végrehajtja. Az opciók beállítását lásd lentebb.

DDUMP-STPWR: A beállított opciók alapján elkészíti DDUMP.STP fájlt.

DDUMP-OPTIONS: A beállított opciók kilistázása.

Ezeket a paramétereket a DDUMP.STP állította be a program betöltésekor. Nézzük meg sorban a változtatási lehetőségeket.

A DDUMP működését mutatja be a DEMO.BAS program, mely betölti a KEP.SCR mintaképet, majd kinyomtatja azt.

KP rendszerbővítés

A program segítségével az ENTERPRISE aktuális karakterkészletével nyomtathatunk, EPSON kompatibilis nyomtatóval. A program használata:
a  KP-t LOAD-dal be kell tölteni. Mivel rendszerbővítésről van szó, a betöltés után a kikapcsolásig a RAM-ban marad, miközben szabadon mozoghatunk a BASIC, WP, stb. között. A nyomtatás a KP parancs kiadásával az alapértelmezésű csatornáról fog történni, mely általában (de nem kötelezően) EDITOR-csatorna. A fájlok nyomtatásához
    :KP  FILENÉV
parancsot  kell kiadni. A WP-ből nem F3-mal, hanem F8 KP (ENTER) begépeléssel nyomtathatunk. A KP a nyomtatás előtt a következő írásképet állítja be:
Sortáv=9 pixelsor, arányos, kettős nyomtatás.
Ha más írásképet szeretnénk elérni, akkor előbb állítsuk be, majd a KPD parancsot használjuk, mely nem fogja a nyomtatót elállítani. Persze az aktuális karakterkészletet mindkét parancs a nyomtatóra küldi.

A  továbbiakban  a  program  működéséről  esik  szó,  ezért elolvasását csak a pProgramozással is foglalkozó felhasználóknak javaslom!
Köztudott  hogy  az EP operációs rendszere 128-as karakterkészletet használ. A gyakorlatban ezt 32-159 közötti kódtartományban lehet használni. A 128-159 közötti karaktereket célszerű ékezetes betűkre és grafikus karakterekre cserélni. az ilyen szöveg nyomtatását kétféleképpen is meg lehet oldani.

  1. Grafikusan,
  2. A nyomtató karakterkészletének átdefiniálásával.

Mivel a második megoldás sokkal rugalmasabb és gyorsabb, ennél maradunk. Az EP karakter 9*8, a nyomtatóé 8*11 pontból épül fel. Tehát vagy az alsó vagy felső sort nem tudjuk értelmezni. A másik megkötés hogy a nyomtató 11 pontját úgy kell  használni, hogy egymás után két pont nem lehet beállított állapotú. A nyomtató  szoftvere persze gondoskodik arról, hogy az ilyen hibás pont ne kerüljön nyomtatásra. Megadható ezen kívül, hogy printer a karakter kinyomtatásánál a  tűnek az alsó vagy felső 8 tűjét használja. A nyomtató a 11 pontból csak  9-et  használ  a karakterek definiálására és a maradék 2 a betűk közötti távolságot  adja. Normál módban mind a 11 pont kiíródik. Van egy másik írásmód is  ahol a karakterek méretével arányosan több-kevesebb pont íródik ki. Hogy a nyomtatott íráskép hasonlítson az  EP  képernyőre, célszerű erre a módra kapcsolni. Mivel az EP karakter 8 pont széles, az arányos karakterszélesség kezdő és végértékét, 0-nak és 7-nek fogjuk definiálni. Ide tartozik még hogy a sortávot 9 pont magasra állítjuk.
Az alapértelmezésű nyomtató 32-134 közötti karaktereket képes nyomtatni. (kivétel:  127=delete)  Lehetőség  van a karakterkészlet kiterjesztésére is, de a vezérkódokat így sem lehet  felhasználni  karakternyomtatásra.  E problémát megoldhatjuk, ha a vezérkódokat nyomtatható kódszámra cseréljük. A nyomtató karakterének definiálása:

ESC,"&",CHRSTART,CHREND,a,EP 0-7,0,0,0

VLOAD rendszerbővítés

A negyedik rendszerbővítő a VLOAD, ami a video-csatorna betöltését, társa a VSAVE pedig kimentését végzi. Ez funkcióját (és nevét) tekintve megegyezik a német ENTERPRISE gépek beépített parancsaival, ezért csak az "angolosok" számára újdonság.

A lemezen van még egy BORITEK.BAS program, segítségével szabványos boríték címzését oldhatjuk meg gyorsan és látványosan.