1987 - IHB
Matheidesz Mária, Csiba Gergely

Angol nyelvi gyakorlóprogram az OPENING STRATEGIES nyelvkönyvhöz

Az International House Budapest nyelvoktató sorozatának 12. programját tartja kezében a felhasználó. Az eddigi nyelvoktató játékok, gyakorlóprogramok fejlesztésének tapasztalataira és a felhasználók visszajelzéseire támaszkodva egy összetett nyelvgyakorló-rendszert dolgoztunk ki, amely az OPENING STRATEGIES nyelvkönyvhöz kapcsolódik.

A program során a gyakorlatokból az ESC billentyűvel lehet kilépni.  A programban található feladatok:

FRAME-WORK (Párbeszédkeret)
A nyelvtanulóknak a képernyőn megjelenő párbeszédekről kell eldöntenie, hogy helyesek-e, illetve beillenek-e az adott szituációba. A feladatnak akkor van vége, ha a tanuló az összes helyes párbeszédet felismerte.
GAP-FILLING (Kiegészítés)
Egy összefüggő szövegből véletlenszerűen kihagyott szavakat kell kitalálni és a megfelelő helyre beírni.
SKELETON DIALOGUE (Párbeszédvadász)
A képernyőn megjelenő párbeszédvázat kell szavakkal feltölteni.
TEXT SKELETON (Szövegváz)
Egy összefüggő szöveget kell a megadott váz alapján szavakkal feltölteni. E feladat szövegei megegyeznek az előző feladatéval.

Öt feladat megoldása után megjelenik a SECRET PAGE (Titkos oldal), amely a két szöveges feladat központi figurájáról, Colinról ad valós adatokat. Minden jól és kevés segítséggel (92-99 pont) megoldott feladat jutalma egy szó. Rosszabb eredmény (89-91 pont) esetén a tanuló csak a szó első és utolsó betűit kapja meg, túl sok segítség felhasználása esetén (0-88 pont) pedig nem kap jutalmat, de a további segítségekkel így is megkísérelheti a mondat kitalálását. Egy szó még maximális teljesítmény esetén is hiányzik a SECRET PAGE mondataiból.
A feladatoknál a segítségek a következőek: