Lock

File-név: LOCK.COM, UNLOCK.COM, MKEY.COM
Program neve: Lock
1984
File titkosító program

Sok programozó egyik első komolyabb munkája valamilyen file-titkosító program. Ezek a programok általában valamilyen kódtábla alapján egy file valamennyi byte-ját "elrontják", hogy az értelmezhetetlen legyen dekódolás nélkül. Ilyen "próbálkozás" lehet ez a programcsomag is, hiszen a szerző - pláne valamilyen kiadó - nincs sehol feltüntetve egyik programban sem. Gyakorlati haszna ezeknek az általában CP/M alatt futó programoknak sok nincs (esetleg nagyszámítógépes rendszerekben, ahol több felhasználó használja ugyanazokat a file-okat), hiszen a megcélzott platformon floppy volt az általános adathordozó, másrészt maguk a programok is saját magukat teszik feleslegessé... Ez a programcsomag három funkcióra 3 programot tartalmaz.
File-ok titkosítása a LOCK parancs használható:

LOCK filenév jelszó

A file-névbe joker karakterek (*, ?) is használhatóak így egyszerre max. 32 file-t titkosíthatunk. Bármilyen hosszú jelszót megadhatunk, de annak csak az első 8 karakterét veszi figyelembe a program, és nem tesz különbséget kisbetű és nagybetű között! Nem jön létre új file, a művelet egy átmeneti file-ba írva történik meg, aminek a végén az eredeti file törlődik, és az átmeneti file megkapja az eredeti nevet! Ha az eredeti file írásvédett, a művelet meghiúsul, de ezt a program nem jelzi! A program a titkosított file elejére beírja a ==<Locked file>== üzenetet, ha valamilyen szövegszerkesztővel (TYPE, ED) próbáljuk elolvasni a file tartalmát, több nem is jelenik meg.

A titkosítás feloldására az UNLOCK parancs szolgál:

UNLOCK filenév jelszó

Joker karakterek itt is használhatóak, így egyszerre több fil-et is visszaalakíthatunk. Persze csak akkor, ha helyes jelszót adunk meg. Akkor sincs baj, ha elfelejtjük a jelszót, mert a harmadik parancs - feleslegessé téve az egész programcsomagot - elárulja a titkosított file-hoz tartozó jelszót:

MKEY filenév

Mivel az MKEY programot más is megszerezheti, az egyetlen megoldás a titkosításhoz használt 8 byte-os táblázat egyedivé tétele mindhárom programban. De ez már majdnem olyan macerás, mint módosítani az UNLOCK programot, hogy ne ellenőrizze a jelszót...