EXDOS Utility

Tartalomjegyzék

1. A segédprogram feladata
2. A segédprogram indítása
3. Általános érvényű szabályok
4. A DOSUTIL parancsok leírása

1. A segédprogram feladata
Az EXDOS UTILITY SOFTWARE (DOSUTIL) feladata az EXDOS által végrehajtható alapvető lemezkezelő műveletek szemléletessé tétele, valamint e műveletek körének bizonyos fokú kiszélesítése. A segédprogram menüszerű lemezkezelést tesz lehetővé úgy, hogy a felhasználónak csak három billentyűt (ESC, ENTER, STOP), valamint a kurzort mozgató botkormányt kell megfelelően alkalmazni. A tapasztalat szerint a DOSUTIL hasznossága főként akkor jelentkezik, ha bonyolult felépítésű, sok alkönyvtárat és állományt tartalmazó lemezekkel akarunk műveleteket végezni; például a rendelkezésre álló lemezállomány átrendezése, vagy karbantartása során.
A program fejlesztése Enterprise 128 mikrogépen történt és csakis IS-DOS alatt működik, bár könnyen elkészíthető olyan változata is, amely EXOS-ból tölthető be és csak az EXDOS erőforrásait alkalmazza.

2. A segédprogram indítása
A segédprogram indítása IS-DOS-ból a:

d> DOSUTIL <CR>

paranccsal történik, ahol 'd' az aktuális lemezegység jele, amelyen a segédprogramot tartalmazó DOSUTIL.COM állomány található. Ekkor az állapotsorban megjelenik az 'EXDOS UTILITY' felirat; a képernyő 25. sorában a szerző neve és a készítés dátuma látható és e fölött a kép két mezőre oszlik. A felső rész sárga alapon három feliratot tartalmaz; felül a 'DEFAULT STATE' sort, középen kék keretben a 'Select Drive: A: B: C: D: E:' sort és alatta a program nevét, valamint a változat számát. A középen található ablakban kék kurzor mutat az A: meghajtójelre.
Az alsó részen álló háromsoros, kék alapú videolap tartalmazza a menüt:

CHDIR  COPY  CPDIR  DEL  DIR  MKDIR  MOVE  MVDIR  REN  RMDIR  RNDIR

Ekkor a botkormánnyal ráállhatunk annak a lemezegységnek a jelére, amit a lemezműveletek szempontjából alapértelmezettnek tekintünk. Az ENTER leütésével kiválasztódik a kurrens meghajtó, amely a későbbiekben tetszőlegesen megváltoztatható. Ha a STOP billentyűt ütjük le, akkor visszakerül a vezérlés az operációs rendszerhez.

Fontos megjegyzés!
Ügyeljünk arra, hogy csak létező lemezegységet válasszunk ki és abban (a parancs kiadása előtt) legyen lemez. Ellenkező esetben a 'Wait' felirat megjelenése után a rendszer megbénul és semmilyen üzenetet nem ír ki. Ebből az állapotból a RESET gomb egyszeri megnyomásával vissza lehet jutni IS-DOS-ba. (Összesen két lekezeletlen hiba lehetséges a DOSUTIL futása közben; az egyik éppen az, amiről az imént volt szó.)

Ha olyan létező meghajtót jelölünk ki, amelyben van lemez, akkor annak a főkönyvtára kilistázódik a képernyőre és egyidejűleg a menülapon fehér ablak jelenik meg, ami a DIR parancsra mutat. Ugyanakkor a menülap jobb felső sarkában fekete csillag jelzi, hogy a botkormány mozgatásával most parancsot jelölhetünk ki ezen a lapon.

Ekkor a képernyő második sorában a bal szélen a 'Page 1',a jobb szélen a 'Page by ALT JOY' felirat látható. Ha az aktuális lemez főkönyvtárában 28-nál több állomány van (az alkönyvtárakat is beleértve), akkor a főkönyvtár listája nem fér el a rendelkezésére álló videolapon. Ilyenkor lehet majd az ALT+JOY segítségével lapozni. Azonban ekkor még a parancsot csakis a menülapon lehet kiadni.
A képernyő ötödik sorában a következő felirat jelenik meg:

ENTER -> Enter Command STOP -> Return to IS-DOS

A botkormány vízszintes irányú mozgatásával a menülapon álló ablak körkörösen elmozdítható és a végrehajtandó lemezkezelő parancs (szimbolikus) nevére ráállítható. Kijelölve a végrehajtandó parancsot; az ENTER megnyomására elindul a parancs végrehajtása.
Ha a STOP billentyűt ütjük le, akkor visszakerül a vezérlés az IS-DOS-hoz.

3. Általános érvényű szabályok
A DOSUTIL működésének megértése céljából néhány általános érvényű megjegyzést teszünk.

4. A DOSUTIL parancsok leírása
A DOSUTIL tizenegy EXDOS parancs végrehajtását támogatja. Ezek közül elsőként a DIR parancsot ismertetjük, mert abban az értelemben ez a legfontosabb, hogy az összes többi parancs végrehajtása közben implicite ez a parancs is folytonosan végrehajtódik. A többi parancsot ABC sorrendben tárgyaljuk.
A parancsok közül tíz jól ismert EXDOS parancs, amelyek jelölése és jelentése megegyezik az EXDOS Felhasználói Kézikönyvben közöltekkel; ezért ezeknél csak arról lesz szó, hogy az ott leírt lemezművelet milyen módon hajtható végre a DOSUTIL-lal. A CPDIR (CoPy DIRectory) parancs az EXDOS-ban nem szerepel, ezért azt részletesebben megvizsgáljuk majd.

DIR
Először lehetőség nyílik más lemezegység kiválasztására DIR céljából (az ESC lenyomásával), vagy az aktuális lemezegység tartalmának megjelenítésére (az ENTER megnyomásával). Miután a lemezkiválasztás megtörtént végrehajtódik a lemez főkönyvtárának kilistázása és a következő felirat jelenik meg a képernyő ötödik sorában:

ENTER -> Enter Directory STOP -> Return to Menu

Egyidejűleg a képernyő második sorának közepén látható, hogy ez melyik meghajtóban levő lemez főkönyvtára.
Ha a főkönyvtárban 28-nál több állomány van (az alkönyvtárakat is beszámítva), akkor az ALT+JOY UP ill. ALT+JOY DOWN segítségével lapozhatunk előre ill. vissza. A lap sorszáma a második sor bal szélén látható. Összesen kilenc lap van, tehát a főkönyvtárból maximum 152 állomány megjelenítése lehetséges. Ha ennél több van, akkor fatális hiba ugyan nem lesz, de a 152-n felüli állományok nem listázhatók ki (Ennyi könyvtárbejegyzés nem is lehet egy szabványos lemez főkönyvtárában.)
Ekkor a botkormánnyal a kurzort bármelyik állományra ill. alkönyvtárra ráállíthatjuk, bármelyik lapon. Ha állománynév előtt áll a kurzor, akkor az ENTER megnyomásának nincs hatása; ha viszont alkönyvtárnév előtt áll, akkor az ENTER hatására kilistázódik a megjelölt alkönyvtár és a harmadik sorban megjelenik az alkönyvtár neve a hozzá vezető útvonallal együtt.
Egy alkönyvtárból legfeljebb csak 150 állomány listázható ki, mert az első kettő (a . ill .. jelű directory) eleve lefoglalt. Ha ekkor a kurzort a . jelü alkönyvtárra vagy állománynévre állítjuk, akkor az ENTER-nek nincs hatása. Ha azonban alkönyvtárnév vagy a .. előtt áll a kurzor, akkor az ENTER megnyomására belépünk a megjelölt alkönyvtárba (az első esetben) vagy visszajutunk a szülő könyvtárba (a második esetben).
A fenti eljárás ismétlésével a teljes lemezkönyvtáron végig lehet menni, azaz bárhonnan bárhova el lehet jutni. (Persze egy alkönyvtárból másik alkönyvtárba csak a főkönyvtáron keresztül lehet átlépni.) Az aktuális könyvtár neve és a hozzá vezető ösvény mindig a harmadik sor közepén látható.
Bármelyik állapotban a STOP leütésére ismét kilistázódik az aktuális lemez főkönyvtára és a vezérlés átkerül a menülapra, ahonnan újabb EXDOS parancsot lehet kiadni.

Fontos megjegyzés!
A fenti eljárás közben folyamatosan előáll az a parancsfüzér, ami átadódik az EXDOS-nak végrehajtás céljából. Azonban az EXDOS által sikeresen végrehajtott könyvtár-listázás eredménye először egy EPTOOLS.DAT nevű állományba kerül az aktuális lemezen, majd annak feldolgozott alakja jelenik meg a képernyőn (normális működés esetén). Ennek három következményével kell számolni:

  1. Ne legyen az aktuális lemez főkönyvtárában értékes programot vagy adatokat tartalmazó állomány EPTOOLS.DAT néven, mert az a DOSUTIL működése közben törlődik. Az IS-DOS-ba való visszatérés előtt az EPTOOLS.DAT állomány törlődik.
  2. Az EPTOOLS.DAT átmeneti állomány részére elegendő helynek kell lenni az aktuális lemezen. Ha nincs, akkor a DIR parancs nem hajtódik végre normálisan (és ekkor valójában egyik parancs sem hajtható végre rendesen, mert mindegyik közben DIR parancs végrehajtására is sor kerül). Az 'elegendő hely' pontos értékét a listázott lemez maximális számú állományt tartalmazó alkönyvtára határozza meg. Ha ez a maximális szám N, akkor kb. 120+39*N+32 byte szabad területre van szükség ahhoz, hogy az adott lemez könyvtára teljes egészében kilistázható legyen. Pl. maximum 100 állományt tartalmazó alkönyvtárral rendelkező lemez esetén ez kb. 4 Kbyte-ot jelent.
  3. Ha az EPTOOLS.DAT állomány számára nincs elegendő hely, akkor is megkísérli a program a listázást és megjelenik az ilyenkor szokásos 'Wait' felirat az ötödik sorban, de ilyenkor általában megbénul rendszer és folyamatosan a 'Wait' felirat látható, hibaüzenet nélkül. Ez a második (és egyben utolsó) lekezeletlen hiba, ami a DOSUTIL futása közben előfordulhat. Ekkor a RESET gomb egyszeri megnyomásával a vezérlés visszaadható az operációs rendszernek.
CHDIR
Először - az ismert módon - kiválasztjuk azt a lemezt, amelynek valamelyik alkönyvtárát az adott lemez főkönyvtárává akarjuk kinevezni. Ekkor megtörténik a lemez főkönyvtárának kilistázása és az ötödik sorban megjelenik a következő üzenet:

ESC -> Back to Root ENTER -> Current Directory STOP -> Return to Menu

Ha a főkönyvtárrá kinevezendő alkönyvtár a jelenlegi főkönyvtárban van, akkor nyomjuk meg az ENTER-t, ellenkező esetben az ESC-t, amely visszavisz az adott lemez gyökérkönyvtárába. Lehetséges, hogy az aktuális főkönyvtár nem azonos a gyökérkönyvtárral (egy korábbi CHDIR végrehajtása miatt); ez abból látható, hogy a gyökérkönyvtárban a . és .. jelű alkönyvtárak nem szerepelnek.
Ha a gyökér- és az aktuális főkönyvtár nem azonosak, akkor csak ebben az állapotban van mód a gyökérhez való visszatérésre, az ESC megnyomásával. Ebben az állapotban nincs lehetőség a kiválasztott lemez aktuális főkönyvtárának áttekintésére; azt korábban egy DIR végrehajtásával lehet megtenni.
Miután rögzítettük azt a főkönyvtárat, amelyben benne van az az alkönyvtár, amit főkönyvtárrá akarunk tenni; megjelenik annak tartalma a képernyőn és a következő felirat:

ENTER -> Select Directory STOP -> Return to Menu

és most már a botkormánnyal mozgathatjuk a kurzort, bejárva a teljes könyvtárat. Ekkor az ENTER hatástalan, ha a kurzor állománynév előtt, vagy a . jelű alkönyvtárnév előtt áll. Ha a .. jelű alkönyvtárnév előtt áll, akkor az ENTER visszavisz a szülő könyvtárba (ami egyébként most identikus művelet is lehet, ha az éppen kilistázott alkönyvtár egy korábbi CHDIR hatására a lemez főkönyvtárává lett kijelölve). Ha a kurzor alkönyvtárnév előtt van, akkor az ENTER hatására megjelölődik ez az alkönyvtár és megjelenik az:

ESC -> Change Directory ENTER -> Enter Directory STOP -> Return to Menu

felirat. Ekkor lehet, hogy az illető alkönyvtárat azért jelöltük ki, hogy benne tovább keressünk, de lehet, hogy éppen ezt akarjuk főkönyvtárrá kinevezni. Az előbbi esetben az ENTER, az utóbbi esetben az ESC billentyűt kell megnyomni.
Az ESC hatására az adott lemez főkönyvtára az általunk megjelölt alkönyvtár lesz, tehát a CHDIR parancs végrehajtása megtörtént. Egyidejűleg az új főkönyvtár kilistázódik és a vezérlés még nem kerül vissza a menülapra, hanem - ha meggondoljuk magunkat - az új főkönyvtár valamely alkönyvtárát ismét kinevezhetjük főkönyvtárrá.
A parancskonstrukció bármely fázisában a STOP hatására a vezérlés visszaadódik a menühöz.
Megjegyezzük még, hogy a DOSUTIL jelenlegi változatának hiányossága az, hogy az újonnan kijelölt főkönyvtár neve és a hozzá vezető ösvény nem jelenik meg a harmadik sorban, tehát nem könnyen deríthető ki az, hogy az aktuális főkönyvtár a gyökérkönyvtárnak melyik alkönyvtára.

COPY
A COPY parancs elindításakor a képernyő letörlődik (a menü nem) és megjelenik az a videoablak, amelyen kiválaszthatjuk azt a lemezt, amelyről állományokat akarunk átmásolni. Az ablak felett a 'SOURCE' felirat jelzi, hogy most a forráslemezt kell kijelölni. A forráslemez kiválasztása után megjelenik annak főkönyvtára, valamint a második sorban a 'SOURCE' felirat (emlékeztetve arra, hogy most a forráslemezzel dolgozunk) és a következő felirat látható:

ESC -> Choose Target Drive ENTER -> Select File(s) STOP -> Return to Menu

Ekkor a kurzor szabadon mozgatható és az ENTER-rel a forráslemez bármelyik alkönyvtárába beléphetünk abból a célból, hogy kijelöljük azokban az átmásolandó állományokat. Ha a kurzor állománynév előtt van, akkor az ENTER hatására az állomány megjelölődik és ha a COPY eljárást szabályosan befejezzük, akkor át is másolódik. Tehát ebben az állapotban a forráslemez akármennyi alkönyvtárának akármennyi állománya kijelölhető átmásolás céljából. Éppen ebben a lehetőségben nyilvánul meg legjobban a DOSUTIL hasznossága.
Megjegyezzük, hogy ekkor az ESC mindaddig hatástalan, amíg egyetlen állományt sem jelöltünk ki átmásolásra. Továbbá, ha véletlenül rossz állományt jelölünk meg, akkor a STOP megnyomására visszakerülünk a menübe, ahonnan a COPY újból elindítható.
Ha az átmásolandó állományokat mind megjelöltük, akkor az ESC megnyomására megjelenik az a videoablak, amelyen ezúttal a másolás céllemezét választhatjuk ki. A videoablak fölött a 'TARGET' felirat mutatja, hogy milyen célból kell most lemezt kiválasztani. Ekkor ennek főkönyvtára jelenik meg a képernyőn, valamint a második sorban a 'TARGET' felirat (emlékeztetve, hogy most a céllemezzel dolgozunk) és a következő feliratot láthatjuk:

ESC -> Execute File Copy ENTER -> Enter Directory STOP -> Return to Menu

Ebben az állapotban a kurzor mozgatásával és az ENTER használatával a céllemez bármelyik alkönyvtárába beléphetünk (pontosan úgy, mintha a DIR parancsot hajtanánk végre). Ezúttal az ENTER akkor hatástalan, ha a kurzor állománynév előtt van.
Ha kiszemeljük azt az alkönyvtárat, amelybe a kijelölt állományokat be akarjuk másolni, akkor előbb be kell lépni abba az alkönyvtárba, majd le kell ütni az ESC billentyűt. Ha az ESC-t rögtön a céllemez főkönyvtárának kilistázása után leütjük, akkor az állományok ide másolódnak át. Tehát az ESC hatására az éppen kilistázott alkönyvtárba (amelynek nevét és ösvényét a második sorban láthatjuk) átmásolódnak a korábban kijelölt állományok. A másolás közben az ötödik sorban az:

Executing Disk Operation

felirat látható. A lemezművelet befejeztét a 'Wait' üzenet megjelenése jelzi, amikor már az új állományokat tartalmazó céllemez tartalmának kilistázása van folyamatban.
A COPY sikeres befejeztével a következő üzenetet kapjuk:

ESC -> Repeat Operation STOP -> Return to Menu

Ha most ugyanezzel a forrás- és céllemezzel akarunk ismét másolást végrehajtani, akkor az ESC billentyűt kell megnyomni. Ekkor újraindul az egész másolási eljárás, de ezáltal a forrás- és céllemez kiválasztásának idejét megtakaríthatjuk. Egyébként pedig a STOP visszavisz a menübe úgy, hogy a céllemez lesz az aktuálisan kilistázott (alapértelemett) lemez.

CPDIR
A CPDIR (CoPy DIRectory) utasítás eredetileg nem szerepel az EXDOS parancsok között. Ennek hatása: az első útvonal által kijelölt alkönyvtár összes állományát átmásolja a második útvonallal meghatározott (al)könyvtárba, természetesen általában különböző lemezek között.
A CPDIR indulása után megjelenik az a videoablak, amelyen kiválaszthatjuk a forráslemezt. Ezután a forráslemez főkönyvtára jelenik meg a képernyőn a következő üzenettel együtt:

ESC -> Choose Target Drive ENTER -> Select Directory STOP -> Return to Menu

Ha a kurzort (..-tól különböző) alkönyvtárnév elé visszük, akkor az ENTER megnyomására ez az alkönyvtár megjelölődik és megjelenik az alábbi felirat:

ESC -> Copy Directory ENTER -> Enter Directory STOP -> Return to Menu

Ha az éppen megjelölt könyvtár tartalmát akarjuk átmásolni, akkor az ESC billentyűt kell megnyomni, ha viszont csak be akarunk lépni ebbe az alkönyvtárba (abból a célból, hogy egy benne található alkönyvtárat jelöljünk ki átmásolásra), akkor az ENTER gombot nyomjuk meg. Az utóbbi esetben belépünk a könyvtárba és megjelenik annak tartalma és ismét az előbbi felirat látható.
Ha az ESC megnyomásával kijelöltük az átmásolandó alkönyvtárat, akkor megjelenik az a videolap, amelyen a céllemezt lehet kiválasztani (és az ablak fölött a 'TARGET' felirat mutatja, hogy milyen célból kell lemezt választani).
A céllemez meghatározása, majd annak kilistázása után az ötödik sor a következő üzenetet tartalmazza:

ESC -> Execute Dir Copy ENTER -> Enter Directory STOP -> Return to Menu

Ekkor a kurzor mozgatásával és az ENTER alkalmazásával be kell lépni abba az alkönyvtárba amelybe a forráslemezen megjelölt alkönyvtárat be akarjuk másolni, majd az ESC megnyomására elindul a másolási folyamat, miközben az:

Executing Disk Operation

felirat látható. Ennek befejeztével a céllemez új tartalma kilistázódik és megjelenik az:

ESC -> Repeat Operation STOP -> Return to Menu

üzenet. Ha most ugyanezen lemezek között ismét alkönyvtár másolást akarunk lebonyolítani, akkor az ESC billentyűt kell leütni; erre az egész folyamat újraindul, de a forrás- és céllemez kiválasztására nem lesz szükség. Egyébként pedig a STOP hatására a vezérlést megkapja a menü.
A konstrukció bármely fázisában a folyamat megszakítható a STOP billentyű lenyomásával.

DEL Először kiválasztjuk azt a lemezt, amelyen állomány-törlést akarunk végrehajtani, mire megjelenik az alábbi felirat:

ESC -> Execute File Delete ENTER -> Select File(s) STOP -> Return to Menu

Ekkor a kurzor mozgatásával és az ENTER segítségével a lemez bármelyik alkönyvtárába be lehet lépni. Ha a kurzor állománynév előtt áll, akkor az ENTER hatására ez az állomány megjelölődik törlés céljából. Ilymódon a lemez bármelyik alkönyvtárában akármennyi letörlendő állományt megjelölhetünk. Ekkor még csak kijelöljük a törlésre szánt állományokat; azok törlése még nem történik meg. Ha közben olyan állományt is megjelölünk véletlenül, amit nem akarunk letörölni, akkor a STOP hatására visszajuthatunk a menübe, majd a DEL műveletet újra lehet indítani.
Az ESC hatására elindul az összes megjelölt állomány letörlése; eközben a képernyőn az:

Executing Disk Operation

látható. Ennek befejeztével kinyomtatódik az új könyvtár tartalma és az egész törlési eljárás újra indítható a menübe való visszatérés nélkül. Ha új lemezkezelő műveletet akarunk végrehajtani, akkor a STOP megnyomásával vissza lehet térni a menühöz.

MKDIR Először kiválasztjuk azt a lemezt, amelyen új alkönyvtárat akarunk létesíteni; majd ennek kilistázása után megjelenik a következő felirat:

ESC -> Make Directory ENTER -> Enter Directory STOP -> Return to Menu

Ekkor a kurzor mozgatásával és az ENTER alkalmazásával belépünk abba az alkönyvtárba, amelyben az új alkönyvtárat létre akarjuk hozni. A mindenkori aktuális alkönyvtárnév és a hozzá vezető útvonal (mint mindig) most is a harmadik sor közepén látható.
Az ESC leütésétre a következő felirat jelenik meg:

ENTER -> New Directory Name: STOP -> Return to Menu

Ekkor a billentyűzetről a kettőspont utáni helyre be kell írni a létrehozandó könyvtár nevét. Ez a név szabadon szerkeszthető; a kurzor balra mozgatásával a már beírt karakterek letörölhetők. A név beírása és az ENTER leütése után létrejön az új könyvtár és az új lemeztartalom azonnal kilistázódik.
Ezután az alkönyvtár-létrehozás folyamata újraindul ugyanezen a lemezen ha akarjuk, egyébként a STOP hatására a vezérlés visszakerül a menühöz.

MOVE Miután kiválasztjuk azt a lemezt, amelyen az állománymozgatást végre akarjuk hajtani; megjelenik az alábbi felirat:

ESC -> Choose Target Dir ENTER -> Select File(s) STOP -> Return to Menu

Ekkor a kurzor mozgatásával és az ENTER alkalmazásával bármelyik alkönyvtárba beléphetünk és abban a kurzort a mozgatandó állomány(ok) elé állítva, az ENTER hatására megjelölődnek ezek az állományok. Egyidejűleg a második sorban a 'SOURCE' felirat emlékeztet arra, hogy most az átmozgatandó állományok kijelölése van folyamatban.
Az összes átmozgatandó állomány megjelölése után megnyomjuk az ESC billentyűt, amire a következő felirat jelenik meg:

ESC -> Execute File Move ENTER -> Enter Directory STOP -> Return to Menu

Ekkor belépünk abba az alkönyvtárba, amelybe be akarjuk mozgatni az imént kijelölt állományokat. Egyidejűleg a második sorban a 'TARGET' felirat emlékeztet arra, hogy most milyen célból járjuk be a lemez könyvtárát.
Az ESC megnyomására elindul az állományok átmozgatása, miközben a képernyőn az:

Executing Disk Operation

üzenet látható. Ennek befejeztével a célként kijelölt alkönyvtár tartalma kilistázódik és az egész eljárás megismételhető. A STOP megnyomása (az egész folyamat során is) visszaadja a vezérlést a menünek.

MVDIR
Először kijelöljük azt a lemezt, amelyen az alkönyvtár-mozgatást végre akarjuk hajtani. Ezután megjelenik az alábbi felirat:

ESC -> Choose Target Dir ENTER -> Select Directory STOP -> Return to Menu

Ha a kurzort (.tól és ..-tól különböző) alkönyvtárnév elé visszük, akkor az ENTER hatására a következő üzenetet kapjuk:

ESC -> Move Directory ENTER -> Enter Directory STOP -> Return to Menu

Ha ezt a megjelölt alkönyvtárat akarjuk átmozgatni, akkor az ESC billentyűt kell megnyomni, ha csak be akarunk lépni ebbe az alkönyvtárba (pl. abból a célból, hogy benne megtaláljuk az átmozgatandó alkönyvtárat), akkor az ENTER-t kell leütni. Az utóbbi esetben kilistázódik a kijelölt alkönyvtár tartalma és az előbbi felirat marad a képernyőn mutatva, hogy még nem jelöltük ki a mozgatandó alkönyvtárat. Ebben az állapotban a második sorban a 'SOURCE' felirat emlékeztet arra, hogy még az átmozgatandó alkönyvtár kijelölésénél tartunk.
Az ESC hatására ismét kilistázódik a lemez főkönyvtára és megjelenik az alábbi felirat:

ESC -> Execute Dir Move ENTER -> Enter Directory STOP -> Return to Menu

Ekkor a második sorban a 'SOURCE' szó emlékeztet arra, hogy most azt az alkönyvtárat kell kijelölni, amelybe az imént kijelölt alkönyvtárat be akarjuk mozgatni.
A kurzor mozgatásával és az ENTER alkalmazásával a lemez bármelyik alkönyvtárába beléphetünk. Ha megtaláljuk azt, amelyikbe a kijelölt alkönyvtárat be akarjuk mozgatni, akkor ebbe belépünk és annak kilistázása után leütjük az ESC billentyűt. Ekkor megtörténik az alkönyvtár átmozgatása és az egész eljárás megismételhető ugyanezen a lemezen, vagy a STOP hatására visszatérhetünk a menühöz.

REN Kijelölve azt a lemezt, amelyen valamelyik állomány átnevezésére van szükség, megjelenik annak főkönyvtára és az alábbi felirat:

ENTER -> Select File STOP -> Return to Menu

Ha a kurzort alkönyvtárnév elé visszük, akkor az ENTER hatására belépünk abba és annak tartalma megjelenik a képernyőn. Ha viszont a kurzor állománynév előtt van, akkor az ENTER megnyomására a következő felirat jelenik meg:

ENTER -> New File Name: STOP -> Return to Menu

Ekkor a billentyűzetről beírhatjuk a megjelölt állomány nevét a kettőspont utáni részre, amit az ENTER megnyomása után az új alkönyvtár-tartalom kilistázása követ, amin a megjelölt állomány már az új néven szerepel.
Ezután az egész eljárás újraindul; a STOP minden esetben (az állománynév konstrukciója közben is) visszaadja a vezérlést a menünek.

RMDIR Kiválasztva azt a lemezt, amelynek valamelyik (üres!) alkönyvtárát ki akarjuk törölni; megjelenik az alábbi felirat:

ENTER -> Select Directory STOP -> Return to Menu

Ha a kurzort állománynév, vagy a . alkönyvtárnév elé visszük, akkor az ENTER hatástalan. Ha a kurzor a .. alkönyvtárnév előtt áll, akkor az ENTER visszavisz a szülőkönyvtárba. Ha a kurzor tényleges alkönyvtárnév előtt van, akkor ENTER hatására ez az alkönyvtár megjelölődik és megjelenik a következő felirat:

ESC -> Remove Directory ENTER -> Enter Directory STOP -> Return to Menu

Ha ezt az alkönyvtárat akarjuk kitörölni, akkor az ESC billentyűt kell lenyomni, ha csak be akarunk lépni ebbe (abból a célból, hogy benne keressük meg a letörlendő alkönyvtárat), akkor az ENTER-t kell megnyomni.
Az ESC lenyomása után kitörlődik a megjelölt alkönyvtár (ha üres volt) és az egész eljárás megismételhető, vagy a STOP hatására visszaadódik a vezérlés a menünek.

RNDIR Kijelöljük az átnevezendő alkönyvtárat tartalmazó lemezt, majd ennek kilistázódása után az alábbi üzenetet kapjuk:

ENTER -> Select Directory STOP -> Return to Menu

Ha a kurzorral ráállunk egy alkönyvtárnévre, akkor a következő felirat jelenik meg:

ESC -> Rename Directory ENTER -> Enter Directory STOP -> Return to Menu

Ha ez az átnevezendő alkönyvtár, akkor ESC-t kell megnyomni; ha csak be akarunk lépni ebbe az alkönyvtárba (abból a célból, hogy benne megkeressük az átnevezendő alkönyvtárat), akkor azt ENTER-t. Az utóbbi esetben belépünk a kijelölt alkönyvtárba és megjelenik annak tartalma és az iménti felirat fent marad mutatva, hogy még nem jelöltük ki az átnevezendő alkönyvtárat.
Az ESC hatására az alábbi felirat jelenik meg:

ENTER -> New Directory Name: STOP -> Return to Menu

Ekkor a billentyűzetről a kettőspont utáni részre beírjuk az új alkönyvtárnevet, amit <CR> után az aktuális alkönyvtár tartalmának megjelenése követ, amin a megjelölt alkönyvtár már az új néven szerepel. Ezután az eljárás megismételhető, vagy a STOP megnyomásával a vezérlés visszaadható a menünek.

Kristóf János
Budapest, l988. november 27.