Színes videokimenet

Tudvalevő, hogy számítógépünk "csak" professzionális kimenetekkel rendelkezik a monitorok számára: analóg RGB-jellel a színes, monokróm videojellel a fekete-fehér monitorok használatához. Ha televíziónkat az antennacsatlakozón keresztül nagyfrekvenciás jellel működtetjük, jelentősen romlik a felbontás, és kénytelenek vagyunk időnként utánhangolni, mert a számítógépbe épített RF modulátor nem a stabilitásáról híres. Sok televízión van manapság videobemenet, és sok monitor van, amelyik csak videojeleket fogad. (Nem beszélve a képmagnetofonokról.) Az ezekhez való csatlakozást teszi lehetővé az itt ismertetendő illesztőfokozat, ami beépíthető a gépbe, és egy üres csatlakozóponton át kivezethető a színes (PAL) videojel. (Hasonló átalakítást vállalt el az egyik ártatlan ENTERPRISE-on egy "professzionális" szerviz, aminek eredménye a gépet átmenetileg használhatatlanná tevő kontakthiba és olyan szabálytalan videojel volt, amitől a kép oldalra gyűrődött a világosság függvényében.)
A színinformációt is tartalmazó jelet az eredeti kapcsolási rajzon TR8-cal jelölt (2N3904) tranzisztor bázisáról vesszük le. A bázisára kapcsolódó U34 (LM1886) és U35 (LM1889) integrált áramkörök állítják elő az összetett videojelet. A beépítendő egytranzisztoros fokozat az 1. ábrán látható.

Most az illesztőfokozat beépítését ismertetjük. A munkát csak az elektronikai szerelésben jártasaknak ajánljuk! Sok "hibaforrást" építhetünk be a gép szét- és összeszerelése során, vagy ha nincs megfelelő szerszámunk például a precíz forrasztáshoz. Először minden csatlakozót eltávolítunk, kivesszük a Basic kártyát a gép bal oldalából. Kicsavarjuk az alul lévő 14 darab kereszthornyú csavart. A billentyűzetet óvatosan felbillentve távolíthatjuk el. Ekkor kivehető a funkcióbillentyűk címkéinek átlátszó tartója. A felső burkolatot fokozatosan és több helyen felfelé csúsztatjuk. Óvatosan emeljük le, mert a fóliavezeték elszakadhat! Kihúzzuk az alappanelon lévő két csatlakozóból a fóliát. A fémdobozzal árnyékolt RF modulátorhoz közel találjuk meg a mellékelt 2. ábrán és a panelon a pozíciószámmal jelölt alkatrészeket. A BC182 tranzisztor kollektorát a C36-os (100nF) kondenzátor "felső" lábához (+12V), a bázist (középső láb) a TR8 bázisára menő fóliaponthoz forrasztjuk. Az emitterre csatlakozik az 510 ohmos és a 75 ohmos ellenállás. Mindegyik ellenállás kisméretű legyen, a kivezetésekre szigetelést húzva akadályozzuk meg a zárlatot! Az 510 ohmos ellenállást a C211-es elektrolit kondenzátor negatív lábához (földpont) visszük. A 75 ohmot sorba kötjük a 47 mikrofarados elektrolit kondenzátorral, annak negatív pólusát vezetjük vékony vezetékkel a monitorcsatlakozó B1-es pontjára (ez a magnócsatlakozók felöli felső aranyozott csík). A földpont a monitorcsatlakozón az A2 és a B2 érintkező, azaz alul és felül a második pont. Az összeszerelést a fóliacsatlakozók visszadugásával kezdjük. Két kézzel nagyon óvatosan, a megtörést elkerülve billegtetjük helyre a vékony fóliasávokat. Kockázatos művelet! Igazítsuk helyére a bekapcsolásjelző LED fényvezető búráját is! Finoman visszatesszük a felső burkolatot, majd a címkék műanyag tartóját. A billentyűzet következik, ez rögzíti az előbbi címketartót, majd jöhet a 14 csavar és a Basic ROM. Ha a monitorcsatlakozót is bekötöttük, bármilyen színes TV vagy monitor videobemenetére csatlakozva megvizsgálhatjuk a képminőséget. Akár videomagnóra is rögzíthetjük számítógépünk színes ábráit.

Bozai Gábor
Enterpress 1990/1

Vissza