Commodore soros busz (IEC) csatlakozó Enterprise-hoz

A modul segítségével az Enterprise számítógép képes a Commodore perifériákat (elsősorban floppyt és nyomtatót) kezelni. A feladat megoldására korábban is létezett software-es megoldás: a CBM Multi File Transfer. A Microteam megoldása némi hardware beruházást ugyan igényel (egy, a cartridge foglalatba dugható eszközt), de műszakilag sokkal használhatóbb megoldás. A perifériák rögtön a gép bekapcsolása után használhatók, nem kell előtte semmiféle programot betölteni kazettáról. A modul az Enterprise baloldalán levő ROM-bővítő aljzatba csatlakozik, így elfoglalja a BASIC helyét; ezért a modulban 2 ROM-foglalat van: az egyiket a modul saját ROM-ja foglalja el, a másikban a BASIC-nek (de akármi másnak is) jut hely. Nem foglalja el a gép hátoldalán levő soros ill. párhuzamos csatlakozók helyét. A kártyából két változat van: a nagyobb lehetett a prototípus, aztán áttervezték normál méretűre. A prototípus kártyán 1.0-ás software van, ez még IEC néven futott, ennek megfelelően I-vel kezdődtek a parancsok (nem c-vel).
A modul kezelőprogramja rendszerbővítőként csatlakozik az Enterprise-hoz, az EXOS-felületen keresztül kezelhető. A program létrehoz 3 db perifériakezelőt, látszólagos "eszközt", amelyekre az EXOS csatornáin keresztül a nevükkel hivatkozhatunk. Az eszközök nevei: CF: (Commodore floppy), CP: (Commodore printer) és CS: (Commodore serial/soros). A program az EXOS-parancsokat kibővíti jónéhány újjal - ezeket BASIC, ASMON, stb. rendszerek alól általában kettősponttal kezdve kell begépelni, vagy BASIC programból az EXT utasítással érhetők el.
Az eszköz napi használatra (programbetöltés) is alkalmas, igaz a Commodore floppy sebessége az Ep magnóval "vetekszik": A Panicman 2:15 alatt töltődik be...

A CF: eszköz
A CF: eszköz egy Commodore floppyt feltételez a 8-as v. 9-es IEC címen. A CF: eszköz parancsai:

CDIR
Katalógus kérése a floppyról.
Szintaxis: CDIR [filenév] [/W]
filenév: egy v. több file neve, joker karakterekkel. Joker karakterként használható a ? (bármilyen karakter állhat azon a helyen) és a * (a helyén és utána bármi állhat). A /W opció használatakor "tömörített" katalógust kapunk: csak a file-neveket, de egy sorba többet is.
CREN
File átnevezése
Szintaxis: CREN réginév újnév [/S]
A réginév-vel megadott file-t átnevezi az újra. A /S opció eredeti Commodore lemezek használatánál kellhet: Az Enterprise nem képes filenévként kisbetűket is tartalmazó nevet is használni: ezért az ilyen file-okat a /S opciót használva az eredeti kisbetű névről is át tudjuk nevezni.
CDEL
File-ok törlése
Szintaxis: CDEL filenév
A filenév-vel (amelyben joker karakterek is szerepelhetnek) megadott file(oka)-t letörli a lemezről. FIGYELEM! Az EXDOS-tól ( és az PC-től eltérően itt nincs visszakérdezés, ha az egész lemezt le akarjuk törölni: CDEL * hatására minden információ megsemmisül a lemezen!
CFORMAT
Lemez inicializálása
Szintaxis: CFORMAT név,xx
A név a lemez neve lesz; (nem kell idézőjelek közé tenni!), xx egy kétbetűs azonosító. Ezen parancs segítségével lehet a még nem használt lemezeket megformázni (vagy régieket újraformázni). A parancs MINDEN információt megsemmisít a lemezen!
CVAL
Szintaxis: CVAL
A lemezen levő file-okat rendezi, optimalizálja. Sok file esetén ez a folyamat akár több percig is eltarthat.
CSTAT
Szintaxis: CSTAT
A floppy státuszát írja ki (a 15. csatornát, a hibacsatornát olvassa ki). Erre általában a floppy által jelzett hibák lekérdezésénél van szükség - amikor a piros LED villog -, ilyenkor a floppyból a hibaüzenet kiolvasható. Bekapcsolás ill. reset után a Commodore meghajtókból a DOS verzió száma és a meghajtó típusa olvasható ki mint "hibaüzenet". (Ez látható a képernyőfotón is.)
CF:
Az Enterprise alapértelmezett egységnevet CF:-re állítja.
Szintaxis: CF: (a kettőspont is része a parancsnak!)
Ezen parancs kiadása után nem kell mindig kiírni a CF: eszköznevet, mert az automatikusan CF:-nek értelmeződik; csak akkor kell kiírni, ha ettől eltérőt akarunk használni.
TAPE:
Az alapértelmezett egységnevet TAPE:-re állítja.
Szintaxis: TAPE: (a kettőspont is!)
Hasonló, mint az előbb, csak a TAPE: eszközzel; arra jó, hogy CF: parancs után visszaálljunk magnóra.
DISK:
Az alapértelmezett egységnevet DISK:-re állítja.
Szintaxis: DISK: (a kettőspont is!)
Mint az előbb, csak DISK:. Olyankor van értelme, ha valaki EXDOS-sal együtt használja a Commodore floppyt.

A CP: eszköz
Ez a Commodore nyomtató kezelését látja el. Egyszerre akár két printer is lehet az Enterprise-ra akasztva: PRINTER: néven a Centronics (párhuzamos) printer, CP: néven pedig a soros Commodore printer. Ezek még akár egyszerre is működhetnek. Valószínűbb azonban, hogy csak egy printerünk van. Ha ez Centronics nyomtató, az égvilágon semmi dolgunk nincs; használjuk, mint eddig.
Ha csak egy Commodore nyomtatónk van, két út áll előttünk. Vagy mindig megnyitjuk a megfelelő csatornát CP: eszköznévvel, vagy kiadjuk a CPR parancsot, ami átnevezi PRINTER: névre a Commodore printer eszközt (a régi ilyenkor egyszerűen letiltódik), így minden program, aki PRINTER: néven keresi a nyomtatót, a Commodore nyomtatóra ír.
Nagy kivétel! Ha BASIC alól adjuk ki a CPR parancsot, ugyan átáll az eszköznév, de a BASIC még "emlékszik" a párhuzamos nyomtatóra (ti. a BASIC amikor elindul, automatikusan megnyitja a PRINTER: eszközt), ezért a CPR parancs kiadása után egyszer nyomjuk meg a RESET gombot. Ezután már a BASIC is a Commodore printerre ír, listáz, stb.

A CS: eszköz
Ez az eszköz egy általános periféria; segítségével esetleges második floppyt, vagy bármilyen IEC csatornán működő eszközt kezelhetünk. Speciális utasításai nincsenek.

Kapcsolat az EXOS-sal
Mind a három eszköz teljesen szabályos EXOS-perifériakezelő. Tetszés szerinti EXOS-csatornán megnyithatók, szabályos EXOS hívásokkal kezelhetők.
A modul által használt új EXOS-változók:

Sorszám Kezdőérték Tartalom
128 128 az új változók sorszámának kezdete
129 8 floppy buszcím
130 2 floppy másodlagos cím
131 4 printer buszcím
132 7 printer másodlagos cím (kis/nagybetűk)
133 8 CS: eszköz buszcím
134 15 CS: eszköz másodlagos cím

A 128-as változót átírva pl. 140-re, a többi változó is elcsúszik 141, 142, stb-re. Ezzel lehet elkerülni a más rendszerbővítőkkel való ütközést. Figyelem! Ezután már a 128-as változó nem is fog létezni!

Hasznos tippek
Néhány példa, a használatot megkönnyítendő:
BASIC-ben CF: parancs kiadása után használhatjuk a SAVE, LOAD, stb. utasításokat, minden a Commodore floppy-ra fog vonatkozni. Ha nem adjuk ki, akkor néhány példa:

A nyomtató másodlagos címe 0 vagy 7 lehet. Ha 0, akkor a kisbetű helyett grafikus karaktereket nyomtat, ha 7 (ez az alapértelmezés), akkor kis- és nagybetűket is, de FORDÍTVA! Ezt az aberrált tulajdonságot kiküszöbölendő, a CP: eszköz automatikusan MEGCSERÉLI a hozzá érkező kis-és nagybetűket! (Tehát ha nagybetű/grafikus üzemmódban akarjuk használni a nyomtatót, a kisbetűkből fog nagybetűket nyomtatni.)
Alapértelmezés szerint a nyomtató buszcíme 4. Ha a nyomtatónk az 5-ös címre van állítva, a :VAR 131,5 segít a gondon (BASIC-ben: SET 131,5).

Előfordulhat, hogy valaki egyszerre akarja használni az EXDOS-t és a CBM modult. Ennek semmi akadálya; a modul és a CF: floppy mindent, amit kezelnie kell, tisztességesen kezel, az egyetlen dolog, ami kényelmetlen lesz, az EXDOS COPY parancsa. Ezt használva mindig korrektül meg kell adni a file-neveket, mert a CF: eszköz nem tud mit kezdeni egy pl. COPY E:*.* CF:* paranccsal, mert ilyenkor hozzá üres file-név kerül. Hasonló módon, mivel a CF: floppyn a nevek sokkal hosszabbak lehetnek (meg nem 8.3 alakúak), az EXDOS nem nyeli le a COPY CF:* A:-hoz hasonló parancsokat. Ilyen problémák esetén a mellékelt másolóprogramok segítenek.

A mellékelt másolóprogramok
Az egyik másolóprogramot csak azok tudják használni, akik EXDOS-bővítővel is rendelkeznek; ez tulajdonképpen a KCOPY x.y néven közismert másolóprogram kiegészített változata (a szerzői jogok tiszteletben tartása miatt a meglévő részen semmilyen változtatás nem történt, csak néhány új eljárás épült be - habár a program épp eléggé közkézen forgott). Ezt a programot mindenki jól ismeri, akinek EXDOS-bővítője van, tehát csak az új lehetőségek ismertetjük:

A másik másolóprogram azoknak készült, akiknek csak magnójuk van és CF: floppyjuk. A program főmenüjéből két funkció közül (+ visszatérés BASIC-be) lehet választani.
A CF-TAPE funkciónál: Kapunk egy directory-t, a megfelelő file-neveket <ENTER>-rel megjelölhetjük (<TAB> után új nevet is lehet adni); a "Save" funkciót választva átmásolja a kijelölt file-okat (akár többször is), "Uj lemez"-re kicserélhetjük a lemezt, "Vege"-re visszatérünk a főmenübe.
A TAPE-CF: funkciónál: Elindítjuk a magnót; ha jön egy fejléc, kiírja. <SPACE>-re továbbmegyünk, "L"-re kiválasztva (majd esetleg új nevet adva), <ENTER> leütésére magnóról átmásolja a CF: floppyra. Ebből a részből a <STOP> billentyű leütésével lehet kilépni.

ROM-file / programok