Hardver leírás
Gépi kódú programozás


Tartalom

Bevezető

1. A ZX Spectrum
1.1. Számítógépek
1.2. A ZX Spectrum rendszereelemei
1.2.1. A ZX Spectrum központi egysége, a Z80A
1.2.2 A Spectrum ULA
1.2.3. Tároló áramkörök
1.2.4. A ZX Spectrum videoáramköre
1.2.5. A ZX Spectrum alapáramköre
1.2.6. A 48 K-s gépek felső 32 K tárának használata
1.2.7. A hangszóró és a kazettás magnetofon áramköre
1.2.8. A tápfeszültségek áramkörei
1.3. A rendszerkivezetések
1.4. A ZX Printer
1.5. További perifériális egységek illesztése

2. A ZX Spectrum gépi kódú programozása
2.1. A Z80 assembler használata
2.2. Assembler fordítók ZX Spectrumhoz
2.3. Programozás gépi kódban és Z80 assemblerben
2.3.1. Programpélda: egy assembler nyelvű rajzolóprogram
2.3.2. Képernyőgrafika
2.3.3. A háttérszín (BORDER) kezelése
2.3.4. A kazettás magnetofon programozása
2.3.5. A hangszóró programozása
2.3.6. Billentyűzet programozása
2.3.7. A ZX Printer programozása
2.3.8. A rendszerkivezetések portprogramozása
2.4. Röviden a Spectrum ROM-ról

Függelék:
Az utasításnevek angol jelentése
A Z80 utasítások és kódjaik
A Z80 mikroprocesszor utasításkészlete számsorrendben
A 0 és 255 közé eső bináris számok lehetséges jelentései a Z80 mikroprocesszor számára
A ZX Spectrum karakterek grafikus képének kezdőcíme a ROM-ban
Hexadecimális összeadótáblázat
A ZX Spectrum alkotóelemei
Korrekciós értékek DAA után


Bevezető
Az angol SINCLAIR cég ZX Spectruma egyike a legelterjedtebb személyi számítógépeknek Magyarországon. Mint általában egy-egy iparcikk nagyobb népszerűségének, ennek is több oka van. Az egyik ok vitathatatlanul az, hogy a gép olcsó. Önmagában véve azonban nem elég, hogy egy személyi számítógép pusztán olcsó legyen, hiszen akkor napjaink legnépszerűbb típusa a ZX81 is lehetne. Amikor egy fogyasztó valamilyen iparcikket vásárol, azt is figyelembe veszi, hogy az árához képest mekkora teljesítményű, mennyire megbizható, és a hozzá hasonlóakhoz képest mennyive1 jobb vagy rosszabb a kiszemelt berendezés. Így van ez a személyi számítógépek esetében is.
Ebből a szempontból igen kedvező helyet vívott ki magának a ZX Spectrum. Van még egy külföldi gyártmányú személyi számítógép, amely népszerűség és elterjedtség tekintetében vetekszik vele hazánkban; ez a Commodore cég VIC-64-es típusa. A két berendezés azonban a sok hasonlóság és felhasználás ellenére jelentős mértékben eltér egymástól. Az alapgépek, tehát a két számítógép nyugat-európai ára perifériális (kiegészítő) eszközök nélkül összemérhető. Viszonylag nem kerül annyival többe a VIC-64, mint amennyivel többre képes hardver (gépi) adottságok szempontjából. Azonban egyetlen tényező alapján nem szabad kijelenteni azt, hogy egyik gép "jobb" a másiknál, legfeljebb akkor, ha hozzátesszük, hogy "mert az adott feladat megfelelőbb", vagy "mert nekem jobban tetszik" stb. A VIC-64-eshez ugyanis kapható a 1541-es hajlékony mágneslemezegység (floppy drive), amely gyorsabb és bizonyos szempontból egyszerűbb tárolóeszköz, mint a kazettás magnetofon, viszont jóval drágább. A VIC-64-eshez a programok többsége hajlékony mágneslemezen (floppy disken), míg a ZX Spectrumhoz szabványos magnetofonkazettán szerezhető be. Ez utóbbihoz ugyanis nem készül saját gyári fejlesztésű, vagy más okok miatt elterjedt lemezegység. (A ZX Spectrumhoz kapható MICRODRIVE nem helyettesíti a lemezes rendszert.) Ebből következik, hogy ha valaki könnyen, gyorsan hozzá szeretne férni VIC-64-es programokhoz, lemezegységet is kell vennie, ami viszont drágább, mint maga az alapgép. A ZX Spectrum ezzel szemben a Magyarországon kapható kazettás magnetofonok jelentős részével is működik.
Ilyen és ehhez hasonló érvek tucatjai mondhatók el, ha egy számítógépet egy másikkal hasonlítunk össze. A következőkben a legfontosabb összehasonlítási szempontokat soroljuk fel:

Az ÖTLET című hetilap 1983 végén sorozatot indított BITLET számítástechnikai mellékletében. A sorozat címe VALLATÓ volt, s célja, hogy Magyarország legkülönbözőbb felhasználói és számítástechnikai szakemberei összehasonlítsák, ill. egytől ötig osztályozzák az erre kiszemelt személyi számítógépeket, amelyek természetesen valamilyen okból a legelterjedtebbek vagy a legnépszerűbbek. A sorozatban a legtöbb gépre elhangzott valamilyen hasonlat. Az ABC 80-at pl. a "népmesék hőséhez", a VIC-64-et "nyakkendős üzletemberhez", a ZX Spectrumot pedig "jóindulatú hobóhoz" hasonlították. Könnyen megérthetik a hasonlat találó voltát azok az olvasók, akiknek egyik-másik géppel kapcsolatban személyes benyomásai is vannak.
Az osztályozáskor, nyugodtan mondhatjuk, a ZX Spectrum az egyik legjobb átlagot érte el. A szempontok között az ár, a perifériakezelés, a képernyőkezelés, a hang, a kazettás adattárolás, a gépi kódú programozás, a megbízhatóság, a billentyűzet, a dokumentáció, az editálás, a gép programnyelve, a tanulhatóság, az emberközelség és a szoftverellátottság szerepelt. Érdekes, újszerű, de mégis megalapozott és jogos szempont volt egy további osztályzat, a szubjektív vélemény. Aki valaha olvasott ehhez hasonló minősítéseket külföldi lapokban, nemigen találkozhatott hasonló szemponttal. Mégis vásárláskor talán éppen ez az egyik legfontosabb tényező. Az emberközelség és a szoftverellátottság mellett ebből érte el a legjobb átlagot a ZX Spectrum, 4,9-et, a legrosszabbat pedig abból, amit a legtöbb felhasználó és leendő vevő kifogásol, s ami talán mindennél jobban gátolta a gép nagyobb méretű közületi elterjedését, s ez a billentyűzet. A bírálók pontjainak átlaga itt mindössze 3,8 volt.
Néhány jellemző vélemény:

Teljes egészében jogosnak mondható a billentyűzet megítélése is, s talán csak azért nem kapott a gép itt még rosszabb átlagot, mert önkéntelenül adódik az összehasonlítás a ZX81-gyel a Sinclair személyi számítógépeket ismerők számára:

Egyéb szempontokkal kapcsolatban is szerepel néhány érdekes megállapítás:

Könyvünk írásakor három alapvető célt tartottunk szem előtt:

 1. A személyi számítógépek technikájában járatlan olvasók számára szeretnénk képet nyújtani a ZX Spectrumon keresztül ezek felépítéséről.
 2. Minimális BASIC programozási ismereteket feltételezve bevezetést és némi rutint adunk: a gépi kódú, valamint a Z80-as assembler programozás technikájába.
 3. Ismertetjük a ZX Spectrum áramköri tulajdonságait, hogy barkácsoló kedvű olvasóink számára könnyebbé tegyük amatőr készülékek és berendezések építését, ill. a meglévők illesztését.

A gépi kódú programozás technikája és a gép áramköri tulajdonságai szorosan összefüggnek, e két témakör tárgyalásmódja azonban jelentősen eltér. Hogy az ebből adódó ellentmondásokat elkerüljük, könyvünk első részében a ZX Spectrum hardveradottságaival és az ezzel összefüggő alapvető áramköri problémákkal, míg a második részben a gépi kódú és assembly szintű programozással, valamint alapvető feladataival foglalkozunk.
A könyv témájából adódóan előfordulhat, hogy olvasóink egy része egy-egy feladat megoldásához csak néhány fejezetre lesz majd kíváncsi. Hogy mindenki lehetőség szerint leggyorsabbam jusson az őt érdeklő információhoz, arra törekedtünk, hogy a fejezetek önállóan is olvashatóak legyenek, s a programozási fejezet szubrutinjai is úgy készültek, hogy felhasználhatóak legyenek saját program írásakor is.
Reméljük, könyvünk nemcsak hasznos, de kellemes olvasmánynak is bizonyul.

A szerzők

Ez úton szeretnék, köszönetet mondani Tordai Istvánnénak és Keviczky Lászlónak, továbbá Szarvas Sándornak, Kovács Gézának és Tolnai Györgynek a nyomtatási munka során nyújtott segítségért.

Ada-Winter Dávid

1. A ZX Spectrum

1.1. Számítógépek

Az 1. ábrán egy számítógép elvi felépítése látható. A szaggatott vonalon kívüli rész a tulajdonképpeni számítógép, az összes többi egység feladata a gép párbeszédének lehetővé tétele a külvilággal.


1. ábra: Egy átlagos számítógép elvi felépítése

A számítógép logikailag legfontosabb része a központi egység (CPU = Central Processor Unit). Ez végzi a vezérlést, a logikai és aritmetikai műveleteket. A ZX Spectrum esetében (2. ábra) a CPU feladata a működéshez szükséges és programvezérelhető folyamatok indítása és vezérlése.
A ROM (Read Only Memory = a CPU számára csak olvasható tár) tárolja a gép elindításához És a számunkra is használható működtetéshez szükséges alapvető információkat és programokat. A ZX Spectrum esetében a perifériális egységekhez tartozó kiszolgáló rutinokat (programrészeket) és a BASIC interpretert is tartalmazza.
A RAM (Random Access Memory = a CPU számára adatok beírására és kiolvasására egyaránt alkalmas tár) általános esetben saját adataink és programjaink tárolására alkalmas. A ZX Spectrumnál ebben található az a tárterület, amelynek tartalma megjelenik a képernyőn, valamint a BASIC interpreter (közvetlenül BASIC nyelvű programozási lehetőséget biztosító gépi kódú programrész) működéséhez elengedhetetlenül szükséges rendszerváltozók értéke is.
A megjelenítő és a billentyűzet feladata magától érthetődő: az előbbi a gépben lejátszódó folyamatok eredményeinek kijelzésére, az utóbbi saját információink bevitelére szolgál.
A háttértár a (ZX Spectrumhoz kazettás magnetofon ill. MICRODRIVE) azért szüséges, mert kikapcsolás után rövid idő elteltével a RAM "elfelejti" az információt.


2. ábra: A ZX Spectrum elvi felépítése

1.2. A ZX Spectrum rendszereelemei
A Spectrum hardverének felépítése a 2. ábrán látható. Kitűnik belőle, hogy megtalálhatók mindazok a belső és periféria-áramkörök, amelyek általában egy számítógép tartozékai:

1.2.1 A ZX Spectrum központi egysége, a Z80A
A ZX Spectrum központi egysége egy Z80A tipusú, az amerikai Zilog cég által kifejlesztett mikroprocesszor. A Z80, ill. annak gyors működésű változata, a Spectrumban is található Z80A a hetvenes évek végén kifejlesztett, napjainkban az egyik legelterjedtebb és legtöbb utasítást tartalmazó nyolcbites mikroprocesszor.

A Z80A kivezetései
Belső felépítése és az ehhez kötődő kivezetések Csoportosítva a 3. ábrán láthatók. Kitűnik belőle, hogy 40 kivezetéses ún. DIL (DIP) tokban kapható.


3.a. ábra: A Z80 (és Z80A) mikroprocesszor logikai szervezése

7
S
6
Z
5
4
H
3
2
P/V
1
N
0
C
Sign
bit
Zero
bit
X
Half
carry bit
X
Parity-
oVerflow
Substract
bit
Carry
bit
Előjel
bit
Nulla eredményt jelző bit
 
Félátvitel jelző bit
 
Párosság-túlcsordulást jelző bit
Kivonást jelző bit
Átvitelt jelző bit

3.c. ábra: A Z80A mikroprocesszor státuszregisztere (jelzőbitkészlete)


3.d. ábra: a Z80 (és a Z80A) regiszterei

Feladata sokrétű:

A mikroprocesszor ismertetésekor először a kivezetések, ill. a rajtuk megjelenő jelek rendeltetéséről szólunk, mivel a belső szerkezeti egységek funkcióit csak ezek alapján követhetjük. A külső kapcsolatokat biztosító és a belső jelvezetékeken egyaránt - a bináris működési elvvel összhangban - csak kétféle: magas és alacsony feszültségszint lehetséges. Az előbbi 4,5 és 5,5 V
közé eső, az utóbbi 0 V körüli érték. A kettes számrendszer két számjegyét, az 1-et és a 0-t e két feszültségszint valamelyikével fejezhetjük ki. Ha H=1 és L=0 (H = High = magas feszültségszint), akkor pozitív, ellenkező esetben (L = Low = alacsony feszültségszint) negatív logikáról beszélünk. A jeleket (kivezetéseket) funkciójuk angol nyelvű rövidítésévez szokták jelölni. Ha a jel neve fölött felülvonás látható, akkor negatív, egyébként pozitív logikájú jelről van szó.
Ha valaki e könyvben találkozik először a Z80 mikroprocesszorral, talán nehéz lesz megértenie a jelek most következő tömör ismertetésekor fellépő új fogalmakat. A későbbi fejezetekből visszalapozva azonban bizonyosra vesszük, hogy az első olvasáskor homályos részletek is megvilágosulnak.
A jelek (kivezetések) tárgyalását két vezetékcsoport: az ADAT- és a CÍMSÍN (adat- és címbusz) áttekintésével kezdjük (jelük: D = data = adat(ok), A = address = cím). A SÍN nem más, mint egy párhuzamos vezetékrendszer, amelyben minden vezetéknek ugyanaz a feladata: címsín esetében a tárcím, adatsín esetében az utasítások és adatok továbbítása. A 3.b. ábrán látható, hogy 16 címvezeték (A0 ... A15) és 8 db. Adatvezeték (D0 ... D7) hagyja el a mikroprocesszort, így digitális rendszerről lévén szó, 2^16 = 65536 féle cím- és 2^8 = 256 féle adatkombináció továbbítása lehetséges. Feleltessünk meg az egyes vezetékeknek bináris helyértékeket a következő módon:

A0
A1
A2
...
A15
D0
...
D7
= 2^0
= 2^1
2^2

2^15
2^0

2^7
( =1 ),
( =2 ),
( =4 ).

( =32768)
( =1 )

( =128 )

Így már az összes cím- és adatkombináció leírható akár tízes számrendszerbeli (decimális) számok formájában is. Az A. függelék p1. megmutatja tízes és tizenhatos (hexadecimális) számrendszerbeli számok formájában, hogy az egyes utasításoknak milyen kombináció fezez meg az adatsínen. A B. függelékben viszont éppen ellenkezőleg, a számokhoz tartozó utasításokat találjuk meg. Mindkettőre igen gyakran lehet szüksége a gépi kódú programozónak. Az adatként megjelenő bináris jelkombinációk jelentését a C. függelék foglalja össze.
A sínek jelforgalmát a központi egység vezérlőjelekkel szabályozza. Ezek két alapvető csoportra oszthatók:

A rendszervezérlő jelek feladata a Z80 köré kiépített elektronikai áramkörök vezérlése. Ezek a következők (részletesebb ismertetésükre még visszatérünk):

 • 28. BUSRQ (BUS ReQuest). Ha pl. egy Z80-hoz csatlakoztatott táráramkör más számítógépnek is része, addig, amíg a másik rendszer használja a tárakat, a Z80 nem használhatja. Ezt a berendezés a Z80-assal úgy tudatja, hogy a BUSRQ bemenetre adott jelet aktív állapotba, azaz az 1-es értéknek negatív logikájú jel esetében megfelelő L feszültségszintre: -0,3 V és 0,8 V közé helyezi. Ennek hatására a címsín, az adatsín, valamint a tár és a bemeneti / kimeneti áramköröket vezérlő jelek (ezeket a továbbiakban feltüntetjük) "lebegő" (más néven "harmadik") állapotba kerülnek. ZX Spectrumnál ennek a Z80 tulajdonságnak a kihasználására nincs szükség (az esetleges saját hozzáépítéseket figyelembe nem véve), így a bemenet állandóan passzív állapotban, vagyis +5 V-on van. Ennek ellenére a rendszerkivezetések között az összes többi Z80 jellel együtt ez a jel is szerepel, hogy ha a gépre valamilyen külső eszközt kapcsolunk, igénybe vehessük.
 • 23. BUSAK (BUS Acknowledge). Aktív állapota jelzi a külső rendszer számára, hogy a, megfelelő vezetékek lebegő állapotba kerültek és átveheti a tár, valamint a bemeneti / kimeneti áramkörök vezérlését. (A lebegő állapot a cím- és adatsín esetében egy nagy impedanciájú, a vezérlőjelekben passzív állapotot jelent.) A Spectrum működtetéséhez erre sincs szükség, de rendszerkivezetésein ez is megtalálható.
 • 22. WR (WRite). Háromállapotú kimenet. Aktív állapota jelzi, hogy az adatsínen érvényes kimeneti információ van a tár, vagy a bemeneti/kimeneti áramkörök felé.
 • 21. RD (ReaD). Háromállapotú kimenet. Aktív állapota azt jelzi, hogy a Z80-as felkészült adat fogadására az adatsínen. Funkciója a ZX Spectrumban igen sokrétű.
 • 19. MREQ (Memory REQuest). Szintén háromállapotú kimenet, s jelzi, hogy a címsínen már elektronikailag stabilizált cím van. Nevéből adódóan társáramkörök vezérlésére szolgál általános esetben, ZX Specrumban való bekötése azonban ettől részben eltér.
 • 20. IORQ (Input/Output ReQuest) Háromállapotú kimenet. Feladata a periféria, ill. az azokat vezérlő áramkörök felé jelezni, hogy a cím-sín alsó nyolc (A0 ... A7) vezetékén érvényes áramköri cím (bemeneti / kimeneti áramkör címzésére) található. Látható, hogy ez és az MREQ jel szolgál a tár és a bemeneti / kimeneti áramkörök vezérlésének szabályozására, hiszen mindkettő ugyanazt a cím- és adatsínt használja.
 • 27. M1. A ciklusok közül ( lásd a következő fejezetet) az utasításlehívás (fetch) jelzésére szolgál. A ZX Spectrum nem használja, de a rendszerkivezetéseken megtalálható hogy a géphez építendő áramkörök működtetésére igénybe vehessük.

Az előbbi jelekkel a Z80-as vezérli a köré épített számítógépes rendszer működéséhez alapvetően szükséges áramköröket. Nyilvánvaló, hogy ez a vezérlőjelkészlet minden mikroprocesszornál adott, de hogy a felhasználó mit és hogyan használ ki belőlük, az a rendszertervezéstől függ.


3.b. ábra: A Z80A mikrop. kivezetéseinek fizikai elrendezése

Egy számítógép áramköreinek működési sebessége jelentősen eltérhet egymástól. A Z80-nál lassabb áramkörhöz tehát a Z80-nak "alkalmazkodnia" kell. Hogy ez megvalósítható legyen, szükség van a mikroprocesszort vezérlő jelekre. Ezek a következők:

A Z80-ast vezérlő jelek közé sorolhatjuk, bár rendszerint közéjük nem tartozóként kezelik a fennmaradó három jelet:


4. ábra: a Z80A órajelének feszültségfüggvénye

Z80A ciklusok
A 3.a. ábrán látható utasításregiszter feladata az utasítások ideiglenes tárolása. A központi egység ebben tárolja le az utasításokat, majd dekódolja. A vezérlő előállítja a szükséges rendszervezérlő és a mikroprocesszor belső működését biztosító jeleket.
A Z80-as működése hardver szempontból ciklusokból tevődik össze. Ezek a következők:


5. ábra: A központi egység működése

A központi egység működésének folyamata az 5. ábrán látható. Bekapcsolás, után egy utasításelérési ciklust hajt végre, s a tárból elsőként kiolvasott kódot így utasításnak értelmezi. Ha ez azt jelenti, hogy adatot kell hívni a tárból, akkor egy tárolvasási ciklust hajt végre a következő (az 5. ábrán pl. a 0001-es) tárcímről.
De ha pl. azt jelenti, hogy adatot kell kivinni egy periféria-áramkörre, akkor perifériaírási ciklus történik. Ha az utasítás kizárólag a mikroprocesszor belső működésére vonatkozott (pl. adatátvitelre vonatkozott a Z80-as egyik belső regiszteréből a másikba - 3.d. ábra -), akkor a következő, tehát az 5. ábrán a 0001-es címen lévő kódot is utasításnak értelmezi, így automatikusan egy utasításelérési ciklus hajtódik végre. Könnyen észrevehető, hogy a Z80-as bármely hardverfunkciója leírható ezen ciklusok valamelyikével (kivéve a HALT állapotból való kilépést). Ennek viszont az is következménye, hogy bármely Z8O-as utasítás összetehető a megfelelő ciklusok egymás után rakásából.
Az utasításelérési ciklus időzítése a 6.a. ábrán látható. A rajta szereplő idők értékei a következők:

Idö
(ns)
Min.
Max.
Idő
(ns)
Min.
Max.
A
C
E
G
I
K
M
O
Q
S
U
W
Y
110
-
250
65
-
-
110
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
85
85
-
95
0
100
90
0
120
B
D
F
H
J
L
N
P
R
T
V
X
110
-
-
-
80
220
-
70
-
-
35
-
2000
30
1120
85
-
-
85
-
95
100
-
130

(Az itt és a továbbiakban közölt adatok Z80A-ra vonatkoznak, így közvetlenül használhatók a ZX Spectrum mikroprocesszorának esetleges vizsgálatához. Nem használhatók viszont a Z80-ashoz és a Z80B-hez!)


6.a. ábra: A Z80A utasításelérési ciklusának időviszonyai

Utasításeléréskor az első órajelciklusban a PC regiszter tartalma a címsínre kerül. Mint látható, késleltetési ideje van, ezért nem alkalmas arra, hogy a kivitel pillanatában a dekódoló áramkör a tárba olvassa. Kb. fél órajellel később lesz aktív a MREQ. jel, így közvetlenül ez használható a ZX Spectrumban található tárak CE bemeneti feszültségeként. Az RD jel aktivizálása azért szükséges, mert jelzi a tárak számára, hogy csak adatkiolvasásról van szó. Késleltetési ciklus kizárólag akkor keletkezik, ha a WAIT vonal a 6.a. ábrán látható módon aktív. Szükség lehet rá kis sebességű perifériák csatlakoztatásakor. Az M1 azt jelzi, hogy a címsínen PC tartalom található. A ZX Spectrum nem használja ezt a jelet, így a többi ciklus ismertetésekor már nem térünk ki rá. A ciklusok időzítési diagramjaiból leolvasható, hogy miként használják - ha szükséges - perifériák vezérlésére. A harmadik és a negyedik órajelciklus a sínek felé a dinamikus tárak frissítési ciklusa. Az RD jel nem aktív, így tártartalom nem kerül az adatsínre. Még a második ciklusban eggyel nagyobb lesz a PC tartalma, ez azonban nem kerül rá a címsínre. Az adat (utasítás), ha nincs szükség WAIT periódusok közbeiktatására, a második órajel alatt jelenik meg az adatsínen. A harmadik periódus fezfutó élének hatására a RD és a MREQ passzív állapotba kerül vissza, s megjelenik a címsínen a frissítési cím. Stabilizálása után a MREQ jel ismét aktív, így lehetővé válik a dinamikus tárak frissítése. Közben szintén a harmadik órajel felfutó élének hatására a Z80 mintavételezi az adatsínt, és tartalmát az utasításregiszterbe helyezi. Hogy ezután mi történik, a többi ciklus ismertetése után egy példán mutatjuk be.
A tár- (adat-) író és -olvasó ciklus nagymértékben hasonlít egymásra, így adataikat is egyben közöljük:

Jel
Min. (ns)
Max. (ns)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
-
-
-
80
65
70
-
-
-
-
50
70
-
220
-
-
80
60
110
85
85
-
-
-
0
95
85
80
-
-
80
-
80
150
-
-


6.b. ábra: a Z80A tárírási és -olvasási ciklusának időviszonyai

Mivel az utasításelérési ciklusok a dinamikus tárak számára a legrosszabb esetben is a szükséges frissítési időn belül jelentkeznek, így erről -a kivételes esetektől eltekintve - a többi ciklusnál már nem kell gondoskodni. A táríró és -olvasó ciklusok rövidebbek is, WAIT állapotok nélkül három órajelnyi ideig tartanak. Az első periódusban a PC stabilizálódása után aktívvá válik a MREQ jel, s ezúttal is használható CE-ként, nem kívánva külön kapcsolási megoldást. olvasáskor az adat hasonló módon kerül a központi egységbe, mint az utasításelérési ciklusnál. Adatkivitelnél természetesen előbb stabilizálódik az adatsín tartalma, s csak utána adja ki a Z80 az írásengedélyező jelet a tárak számára. Ez a WR jel. A WAIT periódusok közbeiktatása tárírásnál az olvasáshoz hasonlóan alakul.
Perifériaírási és -olvasási ciklusok (l. a 6.c. ábrát ) szintén hasonlóak:

Jel
Min. (ns)
Max. (ns)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
-
-
-
180
70
-
-
-
-
50
-
-
-
-
10
-
60
110
75
85
-
-
0
85
85
90
-
0
65
80
150
-
90
-


6.c. ábra: A Z80A perifériaírási és -olvasási ciklusainak időviszonyai

Mind perifériaolvasási, mind -írási ciklus esetén automatikusan beiktatódik egy WAIT állapot. Emiatt ezek a ciklusok négy órajelnyi ideig tartanak minimális esetben, így a ZX Spectrumnál is. Ennek oka a Z80-as működésében rejlik. Az IORQ és a WAIT közti idő nagyon rövid lenne a bemeneti, vagy kimeneti eszköz vezérlésekor a portcím dekódolására és a WAIT aktivizálására. Kimeneti áramkör vezérlésekor a WR jel használható az adatsín tartalmának beírására (a tárírásnál látott CE-hez hasonlóan) az eszköz, vagy meghajtó áramkörének puffer- (ideiglenesen az információt tartalmazó) regiszterébe.
Itt talán még a táraknál is változatosabb az illesztési lehetőség, mivel ahány periféria-áramkör, annyi meghajtási módszer. Általános esetben (pl. személyi számítógépek billentyűzetének illesztésekor) a tervezők a Z80-ashoz gyártott PIO (Peripherial Input-Output circuit = bemenet / kimeneti áramköröket meghajtó integrált áramköri elem) áramkört használják, a ZX Spectrumban viszont nem így van, mivel erre a feladatra is kiválóan megfelelt az ULA, a gép berendezésorientált áramköre, s így helymegtakarítás vált lehetővé. Ennek ellenére amatőr áramkörök illesztéséhez érdemes vele foglalkozni.
A logikai működést biztosító ciklusok közül hátra van még három különböző megszakításkérési ás -elfogadási ciklus. Mivel ezek lényegesen eltérnek egymástól, a sínkérés / elfogadás, a nem maszkolható megszakításkérés / elfogadás és a maszkolható megszakításkérés / elfogadás időviszonyait külön megadjuk.
Sínkérés/elfogadás (6.d. ábra) esetén az időviszonyok:

Jel
Min. (ns)
Max. (ns)
A
B
C
D
E
F
G
50
0
-
-
-
-
-
-
-
100
100
90
90
80


6.d. ábra: A Z80A sínkérés / elfogadás ciklusainak időviszonyai

Nem maszkolható megszakításkérés / elfogadás (6.e. ábra) ciklus esetén:

Jel
Min. (ns)
Max. (ns)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
80
-
-
-
-
110
-
-
-
220
-
-
-
110
100
100
85
-
85
95
85
-
130
120


6.e. ábra: A Z80A nem maszkolható megszakításkérés / elfogadás ciklusainak időviszonyai

A maszkolható megszakításkérés / elfogadásé (6.f ábra) pedig:

Jel
Min. (ns)
Max. (ns)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
80
-
-
180
-
-
-
65
70
-
-
35
-
-
0
110
-
100
85
85
-
-
0
90
-
0


6.f. ábra: A Z80A maszkolható megszakításkérés / elfogadás ciklusának időviszonyai

A BUSRQ jelet a Z80 minden gépi ciklusa utolsó órajelének felfutó élénél mintavételezi. Ha aktív, a következő periódus felfutó élénél harmadik állapotba helyezi a síneket és a megfelelő vezérlőjeleket. Ekkor a Z80 teljesen felfüggeszti a rendszervezérlést: mind a dinamikus tárfrissítést, mind pedig a programvezérlést a megszakítást kérő eszköznek kell ellátnia. A BUSAK jelzi az eszköz számára, hogy átveheti a vezérlést. Megfelelő esetben ez nem okoz gondot a frissítésnél, mivel a dinamikus tárak általában 2 ms-ig bírják frissítés nélkül. Természetesen a Z80 ekkor másik két megszakítás bemenetét, az NMI és az INT jelzőket sem figyeli.
Nem maszkolható megszakításkérés jelzésére egy külön egybites tároló (NMI latch) van a mikroprocesszorban. Ha a bemenet aktív állapotba kerül, átállítja a tároló tartalmát, ami értelemszerűen csak két értéket vehet fel. Ezt minden ciklus végén, a sínkéréshez hasonlóan megvizsgálja a központi egység belső vezérlése. Ha aktív állapotban találja, elmenti PC tartalmát a verembe, letiltja a maszkolható megszakításkérés elfogadását, majd elugrik a 102-es címre (102 kerül a PC-be), azaz onnan folytatja tovább működését. Így ettől a címtől kell, hogy kezdődjön annak az eszköznek a működtetési rutinja, amelyik a megszakítást kérte. Ilyen eszköz azonban a ZX Spectrumban nincs. Ez a cím a ROM-ban található. Van ugyan itt egy rutin, amely kifejezetten külső, amatőr berendezések, eszközök NMI kérésének kiszolgálására készült, szoftverhiba miatt azonban nem használható.
A maszkolható megszakításkérés programból engedélyezhető, vagy tiltható oly módon, hogy a megfelelő utasítás (DI, EI) aktív, ill. passzív állapotba helyez egy egybites tárolót. Ez dönti el, hogy a Z80 elfogadhat-e megszakításkérést az INT bemeneten. Az is programutasítással dönthető el, hogy ha ilyen megszakításkérés érkezik, mit csináljon a mikroprocesszor (IM0, IM1 és IM2 utasítások), azaz hova ugorjon. Ezzel gyakorlatilag csak a belső tárkapacitás szab határt annak, hogy hány megszakítást kérő periféria-áramkör kapcsolható a Z80-ra. Lehetőség van arra, hogy ennek a megszakításkérésnek az elfogadását hardver úton jelezze a központi egység a perifériát vezérlő áramkör számára, mégpedig oly módon, hogy az M1 és az az IORQ jel egyszerre lesz aktív. Az eszköz számára ez pl. kapuáramkörök közbeiktatásával válhat értelmezhető jellé. Ha a Z80 a kérést elfogadja, csak akkor generálja a 6.f. ábrán bemutatott ciklust.
Az IORQ jelzi, hogy a címsín alsó nyolc bitje ezúttal a megszakításkérő eszközről jön.
A Z80 működésének része további két speciális ciklus is. az egyik ilyen (6.g. ábra) a HALT és a HALT-ból való kilépés ciklusa. Ha a programozó kiad a központi egység számára egy HALT utasítást, az mindaddig üres (NOP) utasításokat hajt végre, amíg maszkolható, vagy nem maszkolható megszakításkérés nem érkezik. Természetesen ekkor is folytatja a tárfrissítést, mivel a NOP ugyancsak egy utasításelérési ciklusból áll. Ebben az esetben aktív a HALT kimenet is. a 6.g. ábrán látható két idő értéke:

Jel
Min. (ns)
Max. (ns)
A
B
-
80
300
-


6.g. ábra: A Z80A HALT ciklusának időviszonyai

A másik speciális ciklus a RESET ciklus, amelynek végrehajtásához a RESET bemenetnek legalább három órajelen át aktívnak kell lennie, hogy a Z80 elfogadja. Ekkor a központi egység alapállapotba kerül, s a PC-be 0 íródik, így a Z80 onnan folytatja működését. Ha valaki a rendszerkimeneten ezzel a jellel kísérletezik, rájöhet, hogy azonos értékű egy RANDOMIZE USR 0 utasítással, ha BASIC, ill. egy JP o-val, ha pl. egy saját gépi kódú rutin éppen elérhető. Ezzel a módszerrel elkerülhetjük, hogy meg kelljen szakítani a tápfeszültség-ellátást valamelyik vezeték kihúzásával. Az előbbi megszakítás módnál említett szoftverhiba miatt ugyanazt a hatást érhetjük el NMI-vel is. A RESET ciklus időzítésének (6.h. ábra) fontosabb értékei:

Jel
Min. (ns)
Max. (ns)
A
B
C
D
E
F
60
-
-
-
-
-
-
0
90
90
110
100


6.h. ábra: a Z80A RESET ciklusának időviszonyai

A fejezet elején leírtuk, hogy minden utasítás összerakható ciklusokból, s az utasításelérési ciklusnál pedig megígértük hogy elmondjuk mi történik a negyedik órajel alatt. Nézzünk egy példát! Feltételezhetjük-e, hogy a SUB n utasítás esetében a kivonás az előtt kerül végrehajtásra, mielőtt a kivonandó bekerül a tárból a mikroprocesszorba csak azért, mert az utasításelérési ciklus megelőzi az adatbeolvasási ciklust? A válasz természetesen nem.
Nézzünk egy egyszerűbb utasítást: a LD D,E -t! Elméletileg ez egy gépi ciklusos (utasításelérési ciklusos) és - mivel a ZX Spectrumban nincs kívülről beiktatott WAIT állapot - négy órajelnyi processzoridőt kívánó parancs lenne. A gyakorlatban a helyzet a következő: az első órajel alatt a PC tartalma rákerül a (címsínre, a második alatt eggyel megnő. A harmadik órajel alatt kerül az utasítás a Z80-ba, de egyenlőre csak az utasításregiszterbe, és a dekódoló áramkör azonosítja. A negyedik alatt azonban az E regiszter tartalma egy ideiglenes belső regiszterbe kerül, s csak egy következő ciklus első órajelével egyidejűleg kerül be a D regiszterbe. A Z80, mint a legtöbb nagy bonyolultságú digitális áramkör, szekvenciális hálózat. Sorrendi változást pedig a tranzisztorok állapotában a jelváltozás, tehát jelen esetben az órajel periodikus változása hozhat létre. A 6. ábra diagramjaiból is egyértelműen kitűnik, hogy egy-egy folyamat közvetlenül az órajel lefutó, ill. felfutó élének hatására indul el, vagy - a Z80 belső szervezése miatt - az ehhez képesti minimális és maximális eltérést adják meg, ahol ez áramkörileg esetleg indokolt lehet. Nincs tehát kizárva, hogy egy órajelváltozásra több folyamat lejátszódjon a processzoron belül, csak esetleg nem szabad ugyanazt az áramköri elemet használniuk. Ez történik a LD D,E utasítás "ötödik" órajelénél is: miközben az ideiglenes regiszter tartalma átíródik D-be, a PC már kikerül a címsínre. Vegyük észre, hogy az alapvető ciklusok rendszerint úgy kezdődnek, hogy a PC tartalma a címsínre kerül. Így más ciklusoknak sincs módjában megzavarni a LD D,E utasítás befejezését.

Nézzünk egy másik példát! A SUB C utasítás már aritmetikai művelet végzését is előírja. Az első három órajel-periódus alatt ugyanaz történik, mint az előbbi példában: végrehajtódik az utasításelérési ciklus első három lépése. 4 negyedik alatt C tartalma az ideiglenes regiszterbe, A-é pedig egy átmeneti akkumulátorba kerül. Azt várnánk, hogy a következő órajelre, ami egyben az utána jövő ciklus első üteme is, az aritmetikai-logikai egység végrehajtja a kivonást. Nem így van: az ötödik órajel alatt nem történik semmi, s csak a következő órajel alatt fejeződik be az utasítás, amely ezáltal két órajellel lett hosszabb, mint sejthetnénk. Ennek már alaposabb belső okai vannak: a regiszterkészlet RAM-ként, írható-olvasható tárként viselkedik a Z80 belső áramkörei alkotta egyéb rendszerek felé. Ebből következik, hogy amíg a PC tartalma a belső sínrendszeren keresztül a címsínre kapuzódik, az aritmetikai-logikai egység nem érheti el. Pedig az ALU-ból kikerülő eredmény az A (Akkumulátor) regiszterben (l. 3.d. ábra) képződik, összefoglalva a SUB C utasítás órajeleire végbemenő változások (jelöljük T-vel az egyes órajelciklusokat):

T1: a PC regiszter tartalma a címsínre kerül; T2
T2: PC = PC + 1;
T3: az adatsín tartalma az utasításregiszterbe kerül, s a dekódoló egység "megfejti";
T4: C tartalma az ideiglenes regiszterbe, A-é az ideiglenes akkumulátorba kerül;
T5: az utasítás végrehajtása szempontjából nem történik semmi;
T6: A = ideiglenes akkumulátor tartalma mínusz az ideiglenes regiszter tartalma.

Több utasítást megnézve sok másféle megoldást is kapunk, s végezetül a legrészletesebbet akkor, ha ismerjük a Z80 tranzisztorszintű kapcsolását. Erre azonban nincs mód, de nem is szükséges a ZX Spectrum mint rendszer megismerése, sem a gépi kódú programozás szempontjából.

A Z80 utasításkészlete
Alapesetben egy 8 bit szélességű adatsínnel rendelkező mikroprocesszornál 256 féle adat továbbítása lehetséges, tehát 256 féle utasításé is. Ha azonban bevezetjük a sorrend tényezőt, tehát megjelölünk kitüntetett számot (számokat), akkor még egy utasításkódot vár a mikroprocesszor (több utasításelérési ciklussal hajtódik végre egy Z80 programutasítás), többszörösére nő a lehetséges utasításkódok száma. Ha pl. 256 szám közül csak egynek feleltetünk meg ilyen funkciót, 511-re, mivel ekkor az alapesetben 255, s a kitüntetett szám után még további 256 szám használható utasítás céljaira. A Z80-on négy ilyen kitüntetett szám van: a 203, a 221, a 237 és a 257. Így a kombinációk száma nemcsak egyszerűen négyszer lesz több, mint az előző esetben, hiszen egymás után rakhatunk két vagy három belépési kódot is. Hogy az A. függelékben csak 788 különböző Z80 utasítást soroltunk fel, annak az az oka, hogy a mikroprocesszor szüntelenül bővítés alatt áll, és a fejlesztéseket egy belső rendszer szerint viszik véghez. Alulról kompatibilis a Z80-nal az INTEL cég 8080-as mikroprocesszor-típusa, amely még kevesebb, mint 256 utasítással rendelkezik. Ezeknek egytől-egyig megfeleltethető a Z80-asban belépési kód nélküli (egy bájtos) utasítás, amelyet nem előz meg kitüntetett szám. A B. függelék az összes ilyen kódot tartalmazza.
Az utasításkódok legsokatmondóbbak bináris formában, hiszen ekkor sok adatot kapunk a Z80-as működésére vonatkozólag, s összevetve őket, gyorsan megállapíthatunk bizonyos összefüggéseket. Tömörebb leírásra, pl. felsoroláshoz (l. Novotrade Z80 programozási táblázatok) igen gyakran foglalják össze a kódokat hexadecimális számrendszerben. Pl.
B0110 0011 = H63 vagy
B1101 1001 = HD9 ,
ahol B a bináris, H a hexadecimális szám jelölésére szolgál. Megesik, hogy a ZX Spectrumon egy kódot közvetlenül kell bevinni a tár egy bájtjába (1 bájt = 8 bit). Ekkor a POKE utasítást használjuk, s a kódot közvetlenül tízes számrendszerbeli szám formájában visszük be. Ugyanez a helyzet, ha PEEK-kel meg akarjuk nézni egy tárrekesz (egy bájt) tartalmát. Az utasításkódokból azonban -különösen Z80-on - túl sok van ahhoz, hogy szám szerint megjegyezzük. A könnyebb programozás kedvéért más, funkciók szerinti csoportosításukra van szükség. Ezt biztosítja a Z80 assembler, az utasítások célszerű angol nyelvű rövidítések szerinti rendszerezésével. Csaknem annyiféle assembler létezik, ahány processzor.
Ezek közt az egyik leglogikusabb a Z80-é. "ADD A,L" pl. azt jelenti, hogy add hozzá A regiszter tartalmához L tartalmát. Általában az utasítások:

"MŰVELET" "1. operandus azonosítója", "2. op. az."

alakúak, de ha z80 assemblerben programozunk, tegyünk egyszerűen a következő szabály szerint:

ADD A ,L
"mit" "hová" , "honnan".

A "mit" jelen esetben műveletet jelent, a "hová" nemcsak azt, hogy a művelet eredménye ott képződik, hanem adott esetben értelemszerűen a művelet egyik operandusát is. Egy művelet után ismét annak funkciójától függően állhat egy operandus is, ill. egy se (pl. DJNZ d, ill. HALT).
Sajnos a Z80 assembler elődjében, a 8080 assemblerben a rövidítéseket még nem így állították össze, mivel ott nincs ennyi kód. Ennek néhány rövidítése változatlan, vagy "Z80-asíott" formában átkerült a Z80 assemblerbe. Ilyen pl. a SUB L utasítás, amely helyett - ha az előbbi szabály szerint jártunk volna el - SUB A,L -t kellene írni. Azonban minden olyan esetben, amikor a művelet két operandust kívánna, de csak egy van, a "hová" helyén az A regiszter áll.
Ha valamelyik operandus zárójelben van, címet jelent (az esetek túlnyomó többségében 16 biteset, mivel 16 bit szélességű a címsín, azonban a perifériacímek 8-bitesek). Pl. a

LD (HL),A

utasítás azt jelenti, "töltsd a HL regiszterben található számú tárcímre az A regiszter tartalmát", vagy az

OUT (C),A

azt, hogy "vidd ki a C-ben található számú portra az A tartalmát".

A Z80 regiszterei, veremkezelés
Itt csak azokkal a regiszterekkel foglalkozunk, amelyek valamilyen formában hozzáférhetőek a z80, így a ZX Spectrum programozói számára is. Ezek a 3.d. ábrán láthatóak.

Az A (akkumulátor) kitüntetett 8-bites regiszter. Benne képződik az összes 8-bites aritmetikai és logikai utasítás végeredménye.
Az F (flag regiszter) 8-bites állapotregiszter. Funkciója olyan sokrétű, hogy önálló fejezetet igényel (l. a következő szakaszt). Néhány utasítás A-t és F-et együtt kezeli egy 16 bites regiszterként AF néven.
A B, C, D, E, H és L regiszter belső tár, amellyel műveleteket lehet végezni a Z80 utasításkészlet szabályai szerint. Bizonyos esetekben ezekben is képződhetnek eredmények. Pl. a DJNZ d esetében a B számláló funkciót tölt be. A BC, DE és HL 16 bites regiszterek az előbbiek összerakásából jönnek létre AF-hez hasonlóan. Ennek az az értelme, hogy bizonyos műveletek csak két regiszterrel együttesen 16 biten végezhetők ez. Pl. ilyen az előbb említett LD (HL),A utasítás, de pl. az
ADD HL,BC
is, amely azt jelenti, hogy "add hozzá HL tartalmát BC-hez és az eredmény képezd HL-ben".
Az IX és az IY két 16 bites regiszter, amelyek indexelt címzési módnál a báziscímet tartalmazzák. A későbbi fejlesztések során nyílvánosságra hozott utasítások lehetővé teszik, hogy külön felső és alsó nyolc bitjükkel is műveleteket lehessen végezni. (A ZX Spectrumhoz sokféle assembler van forgalomban. Ezeket a többletutasításokat az EDITAS 48K, az EDITAS 16K, vagy a MONEDITAS program fogadja el.)
Az I regiszter tartalma, ha a Z80 IM2-ben (vektoros megszakítási üzemmódban) van, a címsín felső nyolc bitjére kerül, a megszakítást kérő eszköz pedig az alsó 8 bitet szolgáltatja.(Az I 8 bites regiszter.) Mindössze két utasítás van, amelyik ezzel a regiszterrel foglalkozik: a "LD A,I és a "LD I,A" utasítás. I azért szerepel a 3.d. ábrán R mellett, mert frissítéskor tartalma a címsín felső 8 bitjére kerül. (Emiatt jelölik néhány helyen "IR" regiszterként. Nincs azonban olyan Z80 utasítás, amely ilyen regisztert kezelne.)

3.d. ábra: a Z80 (és a Z80A) regiszterei

Az R regiszter ugyanúgy két utasítással használható: "LD A,R"-rel és "LD R,A"-val. 7-bites regiszter. Tartalma minden utasításelérési ciklus után eggyel nő (inkrementálódik). Noha programból kezelhető, csak speciális esetben, pl. hardverteszteléskor szokták használni. Frissítéskor tartalma a címsínen jelenik meg.
A PC (Program Counter) programszámláló regiszter szerepe legjobban az előző szakasz diagramjai és magyarázatai alapján érthető meg. Utasításeléréskor mindig az elérendő parancs címét tartalmazza, s még a cikluson belül meg is nő eggyel (inkrementálódik). Ugrásutasításkor (pl. JP) az ugrás címe felülírja a címsínt, azonban relatív ugráskor (JR) éppen az utasításelérési ciklus korai PC inkrementálását kell számításba vennie a programozónak.
Az AF' , BC' , DE' és HL' regiszterek alkotják az ún. alternatív regiszterkészletet, amely onnan kapta nevét, hogy programból szabályozható, hogy melyiket használjuk. Az EXX utasítás kicseréli BC tartalmát BC'-ével, DE-t DE'-vel HL-t H'-val, vagy legalábbis így viselkedik a programozó számára. Ezt azonban úgy is felfoghatjuk, hogy választási lehetőséget biztosit két regiszterkészlet között. Ilyen megvilágításban midig a használt regiszterkészlet a vessző nélküli. Az AF és az AF' közti választási lehetőséget az EX AF,AF' utasítás biztosítja, amely az előbbivel analóg módon felcseréli e két regiszterpár tartalmát. Legtöbbször szubrutinhívás előtt használjuk az aktuális regisztertartalmak elmentésére, ezért gyakran az alternatív regiszterkészlet "második veremnek" vagy "belső veremnek" is nevezik.
A belső verem mellett logikusan külső verem (stack) is van, amelynek az előbbihez hasonló a feladata, de a külső tárban helyezkedik el. Fel használásának egyik módja az, hogy regisztertartalmat mentünk el bele, majd bizonyos műveletek után visszahozzuk. Pl. a BC elmentése a verembe a

PUSH BC

utasítással történik. Ha az SP (Stack Pointer regiszter = veremmutató regiszter) tartalma a PUSH BC előtt egy (0 és 65535 közötti) tetszőleges egész szám, pl. z volt, utána z-2 lesz. Ennek oka, hogy a regiszterpár 16 bites adattárolási módjának megfelelően B tartalma a z-1-edik című, C-é pedig a z-2-edik című bájtba íródik.
Ezzel ellentétes a

POP BC

utasítás. Ezután SP tartalma - ha előtte z volt, - z+2 lesz, s z tartalma B-be, z+1-é pedig a C-be íródik. Az AF, BC, DE, HL, IX és IY regiszterek tartalma menthető el és hozható vissza ily módon. A tárolásnál érvényesül a LIFO (Last In First Out) elv, ami azt jelenti, hogy ha folyamatosan használjuk, annak a regiszternek kerül ki először a tartalma, amely utoljára beíródott. Innen a verem elnevezés.
A verem második felhasználási módja jelentősen eltér az előzőtől: minden szubrutinhíváskor ide mentődik el a PC tartalma (ez már az inkremertált tartalom), mielőtt a szubrutinra kerülne a vezérlés. Ilyen szubrutinhívó Z80 assembler utasítás pl. a CALL, amely a BASIC GOSUB-jának felel meg, míg vele szemben a JP-nek a GO TO. Általában kevés hasonlóságot találni a BASIC és a Z80 assembler közt, mivel az előbbi egy magas szintű programnyelv, a megfeleltetés azonban igen szemléletes. A GOSUB után RETURN kell, a CALL után RET, s ennek hatására a verem tetején lévő szám a PC-be kerül. Gépi kódban nemcsak a CALL, hanem az RST (ReSTart) utasítás is szubrutinhívás, csak fix címre. A maszkolható megszakítás szubrutinjából a RETI (RETurn from Interrupt), a nem maszkolhatóéból a RETN (RETurn -(rom Non-maskable interrupt) utasítással lehet visszatérni.
Meg kell jegyezni, hogy a ZX Spectrum ROM programozói igen gyakran használnak egy speciális visszatérési módot, amely nem más, mint a kétféle veremhasználat egyesítése. Egy rutinban PUSH utasítással a verembe raknak egy számot, majd RET utasítással ráadják a vezérlést. Természetesen az utóbbi használatkor is érvényes az, amit az adatok elmentésénél leirtunk.

Az állapotregiszter
Az állapotregiszter (flag register) az állapotjelző biteket (flageket), más néven az "egybites jelzőáramköröket" tartalmazza. Műveletek hatására ezek a bitek, felvesznek bizonyos értékeket, s vannak olyan utasítások, amelyek lehetővé teszik, hogy ennek alapján a vezérlés más területekre (tárcímekre) adódjon át, azaz a feltétel számára kiszolgálórutin készíthető legyen. A felsorolt jelzőbitek (3.c. ábra) leírásában a következő jelöléseket alkalmazzuk:

bsz = bitszám, értéke 0-tól 7-ig változhat,
g = 8-bites operandus,
s = 16 bites operandus,
r = A, B, C, D, E, H és L regiszterek valamelyike.

 

7
S
6
Z
5
4
H
3
2
P/V
1
N
0
C
Sign
bit
Zero
bit
X
Half
carry bit
X
Parity-
oVerflow
Substract
bit
Carry
bit
Előjel
bit
Nulla eredményt jelző bit
 
Félátvitel jelző bit
 
Párosság-túlcsordulást jelző bit
Kivonást jelző bit
Átvitelt jelző bit

3.c. ábra: A Z80A mikroprocesszor státuszregisztere (jelzőbitkészlete)

Egységes 8-bites regiszterkészletként a jelzőkészlet, amely a felsorolt bitek mellett két határozatlan állapotú bitet is tartalmaz (3.c. ábra) , 3 utasítással kezelhető. Ezek:

PUSH AF
POP AF
EX AF,AF'

A 3.c. ábrán látható jelzőbiteket balról jobbra sorra véve:

S (Sign flag): előjel-jelzőbit. Lehetővé teszi, hogy a műveletek eredményeképpen kapott számokat kettes komplemensűként értelmezzük, mivel az akkumulátor 7-es bitjének tartalmát veszi át. A rá vonatkozó feltételes ugrás és szubrutinhívó utasítások:
JP P,nn
JP M,nn
CALL P,nn
CALL M,nn
ahol nn = 0 és 65535 közti pozitív egész (tárcím), P = Plus és M = Minus. A bináris bitkombinációk (bájtok) kettes komplemensű értelmezése a C. függelékben található. Szemléletes ábrázolásuk a 7. ábrán látható számórával lehetséges, amely közvetlenül is megmutatja elhelyezkedésüket a bináris számsorban 0 és 255 közt.
Az S jelzőbit IN r,(C) után felveszi a beolvasott adat előjelét.

7. ábra: számóra

Az S-t befolyásoló utasítások:

ADC A,g ADD A,b ADC HL,s CP g DEC g
DAA CPR CPIR CPD CPDR
SBC HL,s RL g RLC g RR g RRC g
SLA g SRA g SRL g RLD RRD
SUB g INC g Xor h OR g AND g
NEG LD A,I LD A,r    

Z (Zero Flag): zérus-jelzőbit. Értéke egy, ha az aktuális művelet eredménye nulla, egyébként nulla. Általában összehasonlító utasítások után használják: ha a változó értéke megegyezik az összehasonlított értékkel, Z=1, egyébként Z=0 lesz.
Hasznos a BIT utáni alkalmazás, amelynek eredményeképpen Z=1, ha a vizsgált bit értéke 0 és Z=0, ha a vizsgált bit értéke 1.
IN r,(C) utasítás után Z értéke 1, ha a beolvasott adat 0 és 0, ha nem.
IND, INI, OUTD és OUTI -nél Z=1, ha B-1=0 és 0, ha nem.
Ezenkívül a Z jelzőbitet befolyásoló utasítások:

NEG LD A,r LD A,I INIR INDR
OUTR OTDR XOR g INC g DEC g
ADC HL,s SBC HL,s RL g RLC g RR g
RRC g SRA g SLA g SRL g BIT bsz,g
CPI CPIR CPD CPDR INI
DAA ADC A,g ADD A,g AND A,g SBC g
SUB g CP g OR g IN r,(C)  

H (Half carry flag): félátvitel- jelzőbit. A harmadik bitről a negyedikre történő átvitelt vizsgálja. Ha van átvitel, értéke 1, egyébként 0. Nincsenek olyan utasítások, amelyek H bit függvényében feltételesek. A H bit a BCD (Binary Coded Decimal = binárisan kódolt decimális) számokkal végzendő műveleteknél használatos. A BCD számok és bináris kombinációik szintén a C. függelékben találhatók. Adjunk össze két kis értékű BCD számot:

0001 0011 =
D13  
+ 0001 1011 =
D19  
0010 1100 =
D32 H=0.

Programból ezt a következőképpen tehetjük meg: ha az egyik összeadandó az A, a másik a C regiszterben van, akkor:

10 ADD A,C
20 DAA

A DAA utasítás, ha az A regiszterben található szám felső négy bitjének értéke 0 és 9, míg az alsóé 10 és 15 közt van, s H bit nulla, akkor 6-ot ad hozzá az akkumulátor tartalmához, azaz ha
A = 0010 1100 DAA előtt, akkor
A = 0011 0010 (= D32) D4A után, mivel

0010 1100
+ 0000 0110
0011 0010

s így megkapjuk az akkumulátorban a helyes BCD eredményt. (BCD számoknál a felsorolásunkban az utolsó C átvitel-jelzőbit akkor 1, ha a felső négy bitről átvitel - tehát pl. a kapott BCD szám értéke 147. Ekkor a 100-as helyértéken lévő egyet C állapota jelöli.) Nézzünk most két nagyobb számot:

0001 1000 =
D18  
+ 0001 1001 =
D19  
0011 1100 =
D37 H=1.

Az összeadás természetesen minden esetben az adott számrendszer helyértékeinek megfelelően történik, így - az előbbi összeadásokban is - bináris számokkal kettes, decimálisokkal tízes számrendszerben adunk össze. A bináris kódokat a Z80 aritmetikai műveletei - ellentétben néhány másik processzorral - minden esetben 0-tól 255-ig terjedő egész számoknak értelmezik. Az előbbi kétutasításos program most is megfelel arra, hogy helyes BCD eredményt kapjunk, az akkumulátorban. Ha A alsó négy bitjének értéke 0 és 3 közé esik, az előző esettel ellentétben van félátvitel. DAA ekkor ismét hatot ad az 4 regiszter értékéhez. Nézzük meg, hogy most is helyes eredményt kapunk-e:

0001 0001 =
(A tart. DAA előtt)
+ 0000 0110 =
(hozzáadódik)
0011 0111 =
(A= D37)

s ezzel megkaptuk a decimális összeadás helyes végeredményét.

P/V (Parity-oVerflow flag): paritást -(párosság-ellenőrzést) -, ill. túlcsordulást jelző bit. Már nevéből is látható, hogy funkcióját tekintve ez a legsokrétűbb.
Kezdjük a legegyszerűbb esettel: logikai műveletek után P/V = 1, ha az eredmény páros (even parity = páros paritás)és p/v = 0, ha páratlan (odd parity = páratlan paritás). Erre az esetre külön feltételjelölés van a Z80 assemblerben. Pl.:

JP PO,nn (ugorj nn címre, ha P/V = 0,
JumP on Parity Odd to nn)
JP PE,nn (ugorj nn címre, ha P/V = 1,
JumP on Parity Even to nn).

Másik esetben túlcsordulást jelez kettes komplemensű számokkal való műveletvégzéskor. A bináris kódok lehetséges kettes komplemensű jelentéseit a C. függelék foglalja össze. Az S bit kapcsán már volt róluk szó: ez a bit az ilyen számok előjele szerint veszi fel értékét, s ez természetesen -_aritmetikai műveletekről lévén szó - az akkumulátor 7. (balról az első) bitjének tartalma. A BCD számokhoz hasonlóan azonban itt sem kerülhetjük el a műveletvégzés problémáját, mivel ebben az esetben is érvényes, hogy az aritmetikai műveletek az operandusokat 0-tól 255-ig terjedő egész számként kezelik 8-bites esetben. A P/V jelzőbit feladata ekkor az, hogy jelezze, hogy a művelet eredményeképpen hibás szám keletkezett, mert kiesett a Z80 kettes komplemensű számábrázolási köréből. Ha egy szubrutinban (legyen a neve "COMPL") kizárólag erre vizsgálunk feltételt, elég, ha a következőt írjuk:

 

10 COMPL
20
30
40
50 ;
ADD A,C
RET PE ;hibás szám rutinja
POP HL
JP OKNUMB ;helyes eredmény rutinja

Ebből az is következik, hogy P/V jelzőbit aritmetikai műveletek után négy esetben vesz fel 1 értéket:

A programból látható, hogy ha szubrutinként használják (azaz a 10-es sorszámú utasítástól pl. egy CALL-lal hívják meg), helyes eredmény esetén elugrik az OKNUMB rutinra, de előtte felszabadítja a vermet a CALL után letárolt PC értéktől, helytelen esetben pedig visszatér a szubrutinból, tehát a CALL után lehet elhelyezni ezt a rutint. Korrekciót nem végez, mint az előbbi esetben a DAA.
Nézzünk néhány példát:

0100 0000 =
D64
+ 0100 0001 =
D65
1000 0001 =
D129

Sajnos korrekció csak programtechnikai úton érhető el. Ehhez pedig javarészt feltételes ugrásutasításokra ás logikai függvényekre van szükségünk. Nézzük az alapeseteket összeadásnál:

1. Két kis pozitív szám összeadása:

0100 0000 =
D 3
+ 0011 0010 =
D50
0011 0101 =
D53 ( = 53)

P/V=0 és C=0.
A C jelzőbittel azt vizsgáljuk, hogy ha a bináris kódokat 0 és 255 közötti számoknak fogjuk fel, a művelet eredményeképpen lesz-e túlcsordulás, Látható, hogy ez alapvetően másfajta túlcsordulás, mint a kettes komplemensű számoké. Azért közöljük, mert korrekciós rutinokhoz ennek ellenére igen jól használható.

2. Két nagy pozitív szám összeadása:

0111 1010 =
D122
+ 0111 1011 =
D123
1111 0101 =
D245 ( = -11)

P/V=1 és C=0.

3. Két kis negatív szám összeadása:

1111 1000 =
- 4
+ 1111 1110 =
- 2
1111 0101 =
- 6 ( = -6)

P/V=0 és C=1.

4. Két nagy negatív szám összeadása:

1000 0001 =
- 127
+ 1000 0000 =
- 128
0000 0001 =
- 254 ( = +1)

P/V=1 és C=1.

Van azonban a P/V bitnek néhány speciális alkalmazása is: CPD, CPDR, CPI, CPIR, LDD, LDDR, LDI és LDIR utasításoknál P/V=0, ha a számlálók értéke nulla. Mivel a számláló szerepét minden esetben a BC regiszter tölti be, P/V=0, ha (BC)-1=0.
Másik speciális alkalmazás az, amikor LD A,I és LD A,R utasításoknál P/V az ideiglenes megszakítás-jelzőbit tartalmát veszi fel. Ez pl. akkor használható, ha nem maszkolható megszakításrutin alatt szeretnénk megállapítani, hogy a processzor DI, vagy EI állapotban van-e, azaz egyébként elfogad-e maszkolható megszakításkérést. A ZX Spectrumban ez az alkalmazás a már említett ROM hiba miatt szóba sem jöhet.
A P/V bitet paritás (P) jelzőként használó utasítások:

SLA g SRA g SRL g RR g RRC g
RL g RLC g RLD RRD DAA
IN r,(C) AND g OR g XOR g  

A jelzőbitet túlcsordulás (V) jelzőként használó utasítások:

ADC A,g ADC HL,s ADD A,g ADD HL,s CP g
INC g DEC g NEG SBC g SBC HL,s
SUB g        

valamint speciális módon használják a már előbb említett utasítások.

N (substract flag): kivonás-jelzőbit.
A DAA utasítás csak akkor ad helyes eredményt, ha a processzor jelzi számára, hogy a megelőző művelet összeadás, vagy kivonás volt. Értéke összeadás után 0, kivonás után 1. (A H-hoz hasonlóan N-re vonatkozó feltételes utasítások sincsenek.)
Az N-t -ra állító utasítások:

ADC A,g ADC HL,s ADD A,g ADD HL,s BIT bsz,r
RR g RRC g RRCA RL g RLC g
RLCA RRA RLA RLD RRD
SRA g SLA g SRL g IN r,(C) LD A,I
LD A,r SVF CCF LDI LDIR
LDD LDDR AND g XOR g OR g

Az N-t 1-re állító utasítások:

SBC g SBC HL,s SUB g NEG DEC g
CP g CPI CPIR CPD CPDR
INI INIR IND INDR OUTI
OUTD OTIR OTDR CPL  

C (Carry flag): átvitel-jelzőbit. Alapállapotban az átvitelt jelzi az akkumulátor 7. bitjéről a nem létező nyolcadikra, így pozitív bináris egész számokkal végzett műveleteknél túlcsordulásjelzőjeként lehet használni. Ez az aritmetikai utasításokban való használhatóságot jelenti. A C azonban nem emiatt a szinte leggyakrabban használt jelzőbit. A léptető- (shift) és forgató- (rotate) utasítások lényege, hogy a regiszterekből közvetlenül történhet bitátvitel a C-be és viszont a 8. ábrán látható módon. Igen sok esetben van erre szükség a ZX Spectrum gépi kódú programozásakor, s a ROM is sokat használja a C bitet ilyen formában. (Leggyakoribb a C-re vonatkozó feltételes utasítás, mivel C-re és Z-re van feztételes relatív ugrás is.)


8. ábra: A léptető és forgató Z80 utasítások funkciói

C értéke közvetlenül állítható utasításokból, mert SCF (Set Carry Flag) hatására 1-be, bármely logikai utasítás hatására 0-ba áll., Ilyen egybájtos utasítás pl. AND A, vagy OR A. Mindkettő 0-ba állítja a C bitet, de az akkumulátor tartalma nem változik, mivel pontos jelentése: AND A,A; vagy OR A,A lenne. A CCF (Complement Carry Flag) utasítás 1-be állítja C-t, ha előzőleg 0 volt, ill. 0-ba, ha 1.
Összefoglalva, a C jelzőbitet állító utasítások:

ADC A,g ADC HL,s ADD A,g ADD HL,s SUB g
SBC g SBC HL,s AND g XOR g OR g
SCF CCF DAA NEG RR g
RRA RRC g RRCA RL g RLA
RLC g RLCA CP g SLA g SRA g
SRL g        

Címzési módok
A címzési módok ismerete nem szükséges elengedhetetlenül a Z80 programozásához, így a Zx Spectrum programozásához sem, viszont hasznos (pl. adatbázis-kezelő stb.) programok tervezésekor.
A ZX Spectrum címzési módjai (9. ábra):


9. ábra: Z80 címzési módok

 1. A beleértett címzési mód (implied addressing mode) kategóriájába tartozik pl. a LD A,D utasítás. Sokakban merülhet fez a hogyan lehet ez, hiszen ennek a tárcímzéshez semmi köze, s még zárójeles operandus sem található benne. A válasz igen egyszerű: az LD utasításhoz hozzá rendeltük a Z80-as A és C regiszterének címét. Nézzük meg az utasítás kódját binárisan:
  122 = 01 111 010.
  A bináris szám szokatlan széttagolása nem véletlen. Az utasításkódból ugyanis csak 01 a tényleges utasítás, s jelenti a dekódoló áramkör számára, hogy LD műveletről van szó. Az 111 az A, a 010 a D regiszter címe a mikroprocesszoron belül akkor is, ha számunkra nem teljesíti a cím alatt eddig értett kódtípusok követelményeit. Ebből egyszersmind az is kivehető, hogy miért nevezzük ezt a címzési módot beleértettnek: az utasításkódba "beleértjük" az A és a D regiszter címét a Z80 számára. A függelékek jelentős része a Z80 utasítások magyarázatával foglakozik.
 2. Közvetlen címzési mód (immediate addressing mode) esetén a műveleti kódot tartalmazó bájtot követő regiszterben található a hozzá tartozó literális (literal). Ez egy konstans, amelyet számítási vagy összehasonlítási értékként használnak, operandus, s a programfuttatás során nem változik. Ilyen pl. a
  CP 12
  utasítás.
 3. Kiterjesztett közvetlen címzési mód (extended immediate addressing mode) esetén az utasításkódot nem egy-, hanem kétbájtos literális követi. Erre azért van szükség, mert a Z80 regisztereinek többsége 16 bites formában is használható. Ilyen pl. a
  LD HL, 60000
  utasítás.
 4. Relatív címzési mód (relative addressing mode) esetén a műveleti kód után álló egybájtos operandus kettes komplemensű előjeles bináris egész szám (d). Ilyen pl. a
  DJNZ d
  utasítás.
 5. Abszolút (kiterjesztett) címzési módban absolute - extended - addressing mode) az utasításkód után álló két operandus tárcímet (abszolút címet) határoz meg. Ez lehet a tárban adat formájában, pl.:
  LD DE,(57000).
 6. Indexelt címzési mód (indexed addressing mode) során a címazonosítás legalább három lépésben történik. A Z80 először az indexregiszterre vonatkozó információt azonosítja (Z80-nál ez az IX vagy az IY regiszter), majd pl. egy regiszterre vonatkozó címet a
  LD B,(IX-63)
  utasítás esetében. Minden indexelt címzésű utasítás tartalmaz egy előjeles d operandust, amely kettes komplemensű bináris egész szám (azaz -128 =< d =< +127). Ezt az indexregiszter tartalmához az előjelet figyelembe véve hozzáadva kapjuk meg annak a bájtnak a helyét, amelyen az operáció történik.
 7. Módosított címzés a nullás tárlapon (modified zero-page addressing mode). Nullás tárlapnak a 0 és 255 közötti címen lévő tárregisztereket nevezzük. Ebbe a kategóriába a Z80 egyetlen utasítástípusa tartozik, az RST (ReSTart), amely egyetlen bájtos szubrutinhívás. Ez csak úgy lehetséges, ha a műveleti kód tartalmazza a hívási címet, pl.
  207 = 11 001 111 = RST 8.
  Itt a középső 001 jelenti a központi egység számára, hogy a hívást a 8-as címre tegye, a többi az RST utasítás kijelölésére szolgál. Ez természetesen nem beleértett címzési mód, hiszen a kódban abszolút cím szerepel.
 8. A bit címzési mód (bit addressing mode) a Z80-as egyik legfejlettebb és legkényelmesebb szolgáltatása. Ha már egy bájtot valamilyen formában megcímeztünk, lehetőség van arra, hogy egy bittel ezzel a címzési móddal ugyanezt tegyük. Mivel egy bájtban 8 bit található, egy bit 3-bites címmel címezhető meg. Ezt, csakúgy, mint a regisztereket, beépítik az utasításkódba. Pl. a
  BIT 5,B
  kódja 203, 104. A 203 belépési kód (kiemelt kód) az utána jövő viszont
  104 = 01 101 000
  ahol "000" a B regisztert, "101" pedig annak ötödik bitjét jelöli.
  Az abszolút címzést azért nevezik kiterjesztettnek, mert létezik egy rövid címzési mód (short addressing mode) is, amelyben az utasításkód után csak egyetlen operandus, egy nyolcbites abszolút cím áll.
  A beleértett címzés része egy nagyobb csoportnak, az ún. implicit vagy regisztercímzési módnak. Az implicit címzési mód "magában foglalja" az operandus címét. A beleértett mellett ilyen a Z80 egy másik címzési módja, a
 9. Regiszter indirekt címzési mód. Nem mindig sorolják külön kategóriába implicit mivolta miatt. Ilyen pl. a
  LD A,(HL)
  utasítás. (Jelentése: töltsd a HL regiszterben levő számnak megfelelő című tárrekesz tartalmát az akkumulátorba.) Ekkor az akkumulátorba töltendő rekesz címét a HL regiszterben található (cím jelöli ki, viszont azt, hogy ez így történjen, természetesen az utasításkód szabja meg, Ez a
  126 = 01 111 110
  ahol az előbbi kombinációnak megfelelően csak a "01" jelenti a LD-ot, a "111" az A regisztert, a "110" pedig azt, hogy az A-ba kerülő szám ne egy másik regiszterből, hanem (HL)-ről jöjjön.

Sajnos közvetlenül nem található meg, viszont programból előállítható az elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt érdekes indirekt címzési mód (indirect addressing mode). Ekkor, mint a 10. ábrán látható, maga az operandus a változó, ami címet jelent.
Néhány esetben az előző címzési módok kombinációi is megtalálhatók az utasításkészletben. Pl. a
LD (IY+114),32
utasítás is ilyen. Jelentése: tölts az IY regiszter tartalma plusz 114-es című tárrekeszbe harminckettőt! Belátható, hogy ez egyszerre közvetlen és indexelt címzésű utasítás. (Egyébként 4-bájtos: első kódja kitüntetett belépési kód, a második a tulajdonképpeni műveleti kód, a harmadik a kettes komplemensű eltolási cím érték, a negyedik pedig a kiviendő kód, az előbbi esetben 32.)

10. ábra: Az indirekt címzés

A Z80 utasításai
A Z80 utasításkészletét sokféle szempont alapján lehet csoportosítani. A két legfontosabb: a kód és az ábécé szerinti a B., ill. az A. fügelékben található. Funkció szerint a processzor utasításai a következő csoportokba sorolhatók:

A Z80 assembler lehetőséget nyújt, hogy ezeket funkcionális és mnemotechnikai alapon összegezzük. Ehhez a továbbiakban a következő jelöléseket alkalmazzuk:

r az A, B, C, D, E, H és L regiszterek valamelyike;
rr a BC, DE, HL és SP regiszterek valamelyike;
rrX a BC, DE, IX és SP regiszterek valamelyike;
rrY a BC, DE, IY és SP regiszterek valamelyike;
n 0 és 255 közé eső 1-bájtos bináris konstans;
nn 0 és 65535 közé eső 2-bájtos bináris konstans;
d -128 és +127 közé eső 1-bájtos kettes komplemensű konstans;
ii az IX és az IY regiszterek valamelyike;
iid az (IX+d) és az (IY+d) címek valamelyike;
xy az XH, XL, XH és YL regiszterek valamelyike;
bsz bitcím (bitszám);
op operandus;
cc feltétel az S, Z, P/V és C jelzőbitekre;
cc1 feltétel csak a z és C jelzőbitekre.

A jelzőbitekkel kapcsolatos rövidítések:

P (positive number - pozitív szám) S=0
M (minus - negatív szám) S=1
Z (Zero - zérus) Z=1
NZ (Non-Zero - zérustól különböző szám) Z=0
PO (Odd Parity - páratlan szám) P/V=0
PE (Even Parity - páros szám) P/V=1
C (Carry -- van átvitel) C=1
NC (No Carry - nincs átvitel) C=0

(A jelzőbiteknél már említettük, hogy nincs olyan utasítás, amellyel H vagy N jelzőbitre feltételt lehetne állítani, viszont bizonyos utasítások ezeket is használják belső működésükhöz.)
Az időzítési táblázatokban a mikroszekundumban megadott legutolsó értékek közvetlenül használhatók ZX Spectrumhoz, mivel a Z80A-ra vonatkoznak, 3,5 MHz-es órajel-frekvenciával.
Az op tetszőleges operandust jelöl (feladata az állapotregisztert bemutató szakasz g és s operandus jeleihez hasonló). Pontosabb tájékoztatást az "op:" felirat utáni leírásból kaphatunk.
A jelzőbitekre vonatkozó rövidítések:

1 ha a művelet eredményeképpen a bit értéke egy
0 ha nulla;
X ha értéke a művelet eredményétől függ és
? ha a művelet után határozatlan állapotba kerül;
- ha értéke változatlan marad.

A jelzőbitek együttesét F-fel jelöljük.
Táblázatunkban megadjuk az utasítások funkcióját, a jelzőbitek változását, a végrehajtáshoz szükséges gépi ciklusok és periódusok számát, ill. a Spectrumon való végrehajtásidejét mikroszekundumban kifejezve. Az utasításnevek az utasítás funkciójának angol nyelvű rövidítései. Kifejtésüket az A. függelékben közöljük.)

ADC A,op

Add össze A-t, egy 8-bites operandust és a C jelzőbit értékét, s az eredményt képezd az akkumulátorban!
Op.: r, n, (HL), iid, xy

F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
X
X
0
X
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
n: 2 4 2
(HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
ADC HL,rr

Add össze HL és az rr-ben foglalt regiszterpár, valamint a C bit aktuális értékét, s az eredményt képezd HL-ben!

F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
X
X
0
X
op. gépi c. periódus Spectrum idő
rr: 4 15 4,29
ADD A,op

Add össze A és egy 8-bites operandus értékét! Az eredmény keletkezzen az akkumulátorban!
Op: r, (HL), n, iid, xy

F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
X
X
0
X
op. gépi c. periódus Spectrum idő
n, (HL): 2 7 2
n: 5 19 5,43
ADD HL,rr

Add össze HL és az rr-ben foglalt 16 bites regiszter tartalmát, s képezd az eredményt HL-ben!

F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
-
-
X
-
0
X
op. gépi c. periódus Spectrum idő
rr: 3 11 3,14
ADD ii.op

Add össze az ii-ben, valamint a másik 16 bites regiszterben található számot, s az eredményt képezd ii-ben!
Op.:
Ha ii = IX, akkor rrX,
ha ii = IY, akkor rrY.

F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
-
-
X
-
0
X
op. gépi c. periódus Spectrum idő
rrX: 4 15 4,29
rrY 4 15 4,29
AND op

Képezz logikai ÉS kapcsolatot A és egy 8-bites operandus közt, s az eredményt képezd az akkumulátorban!
Op.: r, n, (HL), iid, xy

F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
1
X
0
0
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
n, (HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
BIT bsz,op

Vizsgáld meg a 8-bites operandus bsz-edik bitjének értékét és legyen Z=1, ha a bit nulla és Z=0, ha a bit egy.
Op.: r, (HL), iid

F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
?
X
1
?
0
-
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 2 8 2,29
(HL): 3 12 3,43
iid: 5 20 6
CALL nn Hívd meg az nn címen lévő szubrutint, s mentsd el a visszatérési címet a verembe! (RET vagy feltételes RET hatására töltsd a verem értékét a PC-be, s folytasd onnan a művelet végzését!)
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
nn: 5 17 4,86
CALL cc,nn Végezz szubrutinhívást az előbbihez hasonló módon, ha cc teljesül! Ha nem, folytasd tovább a programvégrehajtást.
F; nincs változás.
Ha cc teljesül:
op. gépi c. periódus Spectrum idő
nn: 5 17 4,86

Ha cc nem teljesül:

op. gépi c. periódus Spectrum idő
nn: 3 10 2,86
CCF Invertáld a C jelzőbitet! (Ha 0 volt, 1-be, ha 1 volt, 0-ba állítsd!)
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
-
-
X
-
0
X

(H felveszi C előző értékét.)

op. gépi c. periódus Spectrum idő
C: 1 4 1,14
CO op Hasonlítsd össze a 8-bites opedust az akkumulátor tartalmával, és Z legyen 1, ha megegyeznek és 0, ha nem! (A művelet A-ból kivonja az op-t és ideiglenes regiszterben tárolja. A jelzőbitek ennek megfelelően állnak be.)
Op.: r, n, (HL), iid, xy
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
X
X
1
X
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
n, (HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
CPD Összehasonlítás a "CP"-hez hasonlóan, de az operandus a HL című regiszter tartalma. CPD után BC és HL tartalma eggyel csökken.
Op.: (HL)
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
X
X
1
-

(Z=1, ha A=(HL) és P/V=0, ha BC=0 utasítás végrehajtás után, különben 1.)

op. gépi c. periódus Spectrum idő
(HL): 4 16 4,57
CPDR Összehasonlítás a "CPD"-hez hasonló módon, azonban addig folytatódik,
amíg vagy A=(HL), vagy BC=0. Itt
BC = számláló (minden végrehajtás után eggyel csökken),
HL = op címe (minden végrehajtás után eggyel csökken),
A = összehasonlítási érték,
ideiglenes regiszter = a CP-nél említett kivonás eredménye. (úgy is felfogható, hogy CPD csak egy CPDR ciklust hajt végre, s emiatt nincs szükség az időzítésnél is látható feltételek vizsgálatára.)
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
X
X
1
-

ZZ=1, ha A=(HL) és P/V=0, ha BC=0.)
Ha BC=0 és A=(HL):

op. gépi c. periódus Spectrum idő
(HL): 5 21 6

Ha BC=0 vagy A=(HL):

op. gépi c. periódus Spectrum idő
(HL): 4 16 4,57
CPI Hasonlítsd össze A tartalmát a CP-hez hasonló módon (HL)-el, majd PC tartalmát csökkentsd, HL-ét növeld eggyel!
Op.: (HL)
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
X
X
1
-

(Z=1, ha A=(HL) és P/V=0, ha BC=0)

op. gépi c. periódus Spectrum idő
(HL): 4 16 4,57
CPIR Összehasonlítás CP-hez és CPI-hez hasonló módon, azonban addig folytatódik, amíg vagy A=(HL), vagy BC=0. Itt:
BC = számláló (tartalma minden végrehajtás után eggyel csökken.)
HL = op címe (minden végrehajtás után eggyel nő),
A = összehasonlítási érték, ideiglenes regiszter = CP-nél említett kivonás eredménye.
(úgy is felfogható, hogy CPI csak egy CPIR ciklust hajt végre, s emiatt nincs szükség az utasításciklusokban az időzítéseknél is látható feltételek vizsgálatára.)
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
X
X
1
-

(Z=1, ha A=(HL) és P/V=0, ha BC=0)
Ha BC=0 és A=(HL):

op. gépi c. periódus Spectrum idő
(HL): 5 3 6

Ha BC=0 vagy A=(HL):

op. gépi c. periódus Spectrum idő
(HL): 4 16 4,57
CPL Invertálja az A-t. (Ahol az akkumulátorban 0 volt, 1-et tesz, és ahol 1, oda 0-t.)
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
-
-
1
-
1
-
op. gépi c. periódus Spectrum idő
(HL): 1 4 1,14
DAA Ha BCD számokkal aritmetikai műveleteket végzünk, a kapott eredmény rossz lesz, mivel a Z80 kizárólag 0 és 255 közé eső egész számokkal képes közvetlenül ilyen műveleteket végezni. Ha azonban - mivel a 8-bites műveletek eredménye minden esetben A-ban képződik - a művelet végrehajtása után egy DAA utasítást írunk elő, korrigálja az eredményt a H és C jelzőbitek állásának megfelelően.
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
X
X
-
X
op. gépi c. periódus Spectrum idő
(HL): 1 4 1,14

A hozzáadandó értékek táblázatát a G. függelék tartalmazza.
DEC op Az op értékét eggyel csökkenti.
Op.: r, (HL), rr, ii, iid, xy
F: ii és rr: nincs változás. A többi esetben:
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
X
X
1
-
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
(HL): 3 11 3,14
rr: 1 6 1,71
ii: 2 10 2,86
iid: 6 23 6,57
DI Megtiltja a Z80 számára a maszkolható megszakításkérés elfogadását oly módon, hogy minden megszakítás bitet nullába állit.
Op: megszakításbitek (MB).
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
MB: 1 4 1,14
DJNZ d B tartalmát eggyel csökkenti. Ha B=0, PC-hez hozzáadja a d előjeles konstanst és onnan folytatja az utasítások végrehajtását. (Így előre- és hátraugrás egyaránt lehetséges.) Ha B=0, akkor a DJNZ d utáni utasítástól folytatódik a programvégrehajtás.
FONTOS! Említettük, hogy PC tartalma rendszerint a második órajelcik1us alatt nő eggyel. Emiatt DJNZ d után már PC értéke kettővel több, mint végrehajtásának megkezdése előtt. (Ennek egyik oka az, hogy az utasítás akkor is végrehajtódik, ha B=0.) Így a relatív ugrások értéke pozitív irányba 2-vel nő, negatív irányba pedig 2vel csökken, azaz -126 és +129 bájtnyi lehet, mivel -128 <= d >= +
F: nincs változás.
Ha BC nem nulla:
op. gépi c. periódus Spectrum idő
PC: 3 13 3,71

Ha BC=0:

op. gépi c. periódus Spectrum idő
PC: 2 8 2,29
DI Lehetővé teszi a Z80 számára a maszkolható megszakításkérés elfogadását (DI-vel ellentétes értelmű utasítás) oly módon, hogy a maszkolható megszakításbiteket 1-be állítja.
Op.: megszakításbitek (MB).
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
MB: 1 4 1,14
EX AF,AF' Cseréld fel az AF regiszter tartalmát AF' -ével!
Op.: AF és AF' . Jelölje ezeket "#"!
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
# 1 4 1,14
EX DE,HL Cserézd fel HL regiszter tartalmát DE-ével!
Op.: DE és HL. Jelölje ezeket "#"!
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
# 1 4 1,14
EX (SP),op Cseréld fel a verem tetején lévő számot egy 16 bites operandussal! (SP tartalma term. nem változik.)
Op.: HL, ii
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
HL: 5 19 5,43
ii: 6 23 6,57
EXX Cseréld fel BC tartalmát BC', DE tartalmát DE' és HL-ét HL' tartalmával!
Op.: az előbbi regiszterék. Jelölje ezeket "#"!
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
# 1 4 1,14
HALT Hatására a Z80 NOP utasításokat hajt végre mindaddig, amíg maszkolható vagy nem maszkolható megszakításkérés nem érkezik. Ezután ennek megfelelően folytatja működését.
Op.: biz. Z80 hardver.
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
Z80: 1 4 1,14
IM0 Nullás megszakítási módba állítja a Z80-ast (l. a megszakításos működésről szóló szakaszt).
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
Z80: 2 8 2,29
IM1 Egyes megszakítási módba állítja a Z80-ast (l. a megszakításos működésről szóló szakaszt).
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
Z80: 2 8 2,29
IM 2 Kettes megszakítási módba állítja a Z80-ast (l. a megszakításos működésről szóló szakaszt).
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
Z80: 2 8 2,29
IN A,(n) Olvasd be n port tartalmát az A regiszterbe!
FONTOS! Beolvasáskor n a címsín alsó (A0-A7), A tartalma a felső (A8-A15) felén jelenik meg. Beolvasás pl. a ZX Spectrumban a 32766-os partról (= 127*256 + 254) a következőképpen történik:
10 LD A,127
20 IN A,(254)

F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
A: 3 11 3,14
IN r,(C) Olvasd be a c regiszterben megadott számú port tartalmát az r-ek valamelyikébe!
FONTOS! Beolvasáskor a címsín alsó felén a C, a felsőn pedig a B regiszter tartalma jelenik meg. Az előbbi 32766-os port tartalmának beolvasása pl. az E regiszterbe a következőképpen történik:
10 LD BC,32766
20 IN E,(C)

F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
X
X
0
-
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 2 8 2,29
INC op Növeld meg eggyel op-t!
Op.: r, (HL), rr, ii, iid, xy
F: ii és rr esetében egyik sem változik. A többi esetben:
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
X
X
0
-
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
(HL): 3 11 3,14
rr: 1 6 1,71
ii: 2 10 2,86
iid: 6 23 6,57
IND Töltsd a BC című bemeneti / kimeneti áramkör tartalmát a (HL) című regiszterbe, majd csökkentsd eggyel HL és B tartalmát!
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
?
X
?
?
1
-

(Z=1, ha B=0, különben nulla.)

op. gépi c. periódus Spectrum idő
(HL): 4 16 4,57
INDR Végez IND utasításokat mindaddig, amíg B=0! Ha B=0, folytasd a programvégrehajtást az INDR utáni utasítással!
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
?
1
?
?
1
-

Ha B nem nulla:

op. gépi c. periódus Spectrum idő
(HL): 5 21 6

Ha B=0:

op. gépi c. periódus Spectrum idő
(HL): 4 16 4,57

FONTOS! Ez is tömbmozgató utasítás, mint a CPIR, CPDR, LDIR, LDDR, OTIR és OTDR, így:
HL = operandus letarolási címe (minden végrehajtás után eggyel nő),
B = egyfelöl számláló, másfelől a PC felső 8 bitjének tartalma,
C = a PC alsó 8 bitjének tartalma.
Úgy is felfogható, hogy az IND egy INDR ciklust hajt végre.

INI Töltsd a BC című bemeneti / kimeneti áramkör tartalmát a (HL) című regiszterbe, majd HL tartalmát növeld, B-ét pedig csökkentsd eggyel!
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
?
X
?
?
1
-

(Z=1, ha B=0, különben nulla.)

op. gépi c. periódus Spectrum idő
(HL): 4 16 4,57
INIR Végezz INI utasításokat mindaddig, amíg B=0. Ha B=0 folytasd a programvégrehajtást az INIR utáni utasítással!
HL = a beolvasott operandus letárolási címe,
B = egyfelől számláló, másfelől a PC felső 8 bitjének tartalma a beolvasáskor,
C = a PC alsó 8 bitjének tartalma a beolvasáskor.
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
?
1
?
?
1
-

Ha BC nem nulla:

op. gépi c. periódus Spectrum idő
(HL): 5 21 6

Ha B=0:

op. gépi c. periódus Spectrum idő
(HL): 4 16 4,57
JP cc,nn Ugorj nn címre és folytasd onnan a programvégrehajtást, ha cc teljesül; ha nem, akkor térj át a JP cc,nn utáni utasításra!
Op: PC (Ebbe kerül nn.)
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
(PC): 3 10 2,86
JP op Ugorj az op-ban foglalt címre és folytasd onnan a programvégrehajtást!
Op.: nn, (HL), ii
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
nn: 3 10 2,86
(HL): 1 4 2,29
ii: 2 8 2,29
JR cc1,d

Ha cc1 teljesül, ugorj a PC+d címre , ha nem, folytasd az utasítások végrehajtását (a programvégrehajtást) a következő utasítással!
FONTOS! Az utasításban d-re ugyanaz vonatkozik, mint DJNZ d-nél. Így használatához olvassák el a DJNZ-nél leírtakat!
Op.: PC (d hozzáadódik).
F: nincs változás.

Ha cc1 teljesül:

op. gépi c. periódus Spectrum idő
PC: 3 12 3,43

Ha cc1 nem teljesül:

op. gépi c. periódus Spectrum idő
PC: 2 7 2
LD A,op Töltsd op-t az akkumulátorba!
Op.: r, (BC), (DE), (HL), n, (nn), I, R, iid, xy
F: nincs változás, kivéve I és R esetben. Ekkor:
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
0
X
0
-

(A P/V jelzőbit átveszi IFF2 tartalmát Erről bővebben a következő szakaszban szólunk.)

op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
(BC): 2 7 2
(DE): 2 7 2
(HL): 2 7 2
n: 2 7 2
nn: 4 13 3,71
I, R: 2 9 2,57
iid: 5 19 5,43
LD B,op Töltsd op-t a B regiszterbe!
Op.: r, (HL), n, iid, xy
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
n: 2 7 2
(HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
LD BC,op Töltsd a 16 bites op-t BC-be!
Op.: nn, (nn)
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
nn: 3 10 2,86
(nn): 6 20 5,71
LD (BC),A Töltsd A tartalmát a (BC) című tárrekeszbe!
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
A: 2 7 2
LD C,op Töltsd az op-t a C regiszterbe!
Op.: r, n, (HL), iid, xy
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
n: 2 7 2
(HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
LD D,op Töltsd D-be az op-t!
Op.: r, n, (HL), iid, xy
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
n: 2 7 2
(HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
LD DE,op Töltsd a 16 bites op-t DE-be!
Op.: nn, (nn)
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
nn: 3 10 2,86
(nn): 6 20 5,71
LD (DE),A Töltsd az akkumulátor tartalmát a (DE) című regiszterbe!
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
A: 2 7 2
LD E,op Töltsd op-t az E regiszterbe!
Op.: r, n, (HL), iid, xy
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
n: 2 7 2
(HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
LD H,op Töltsd op-t a Hregiszterbe!
Op.: r, n, (HL), iid, xy
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
n: 2 7 2
(HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
LD HL,op Töltsd a 16 bites op-t HL-be!
Op.: nn, (nn)
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
nn: 3 10 2,86
(nn): 6 20 5,71
LD (HL),op Töltsd az op-t a HL című rekeszbe!
Op.: r, n
F.: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 2 7 2
n: 3 10 2,86
LD I,A Töltsd az akkumulátor tartalmát az I regiszterbe!
F.: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
A: 2 9 2,57
LD ii,op Töltsd a 16 bites op-t ii regiszterbe!
Op.: nn, (nn)
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
nn: 4 14 4
(nn): 6 20 5,71
LD iid,op Töltsd a 16 bites op-t az iid című rekeszbe!
Op.: r, n
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 5 19 5,43
n: 5 19 5,43
LD L,op Töltsd az op-t az L regiszterbe!
Op.: r, n, (HL), iid
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
n: 2 7 2
(HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
LD (nn),op Töltsd a 16 bites operandust az nn című tárrekeszbe! (először nn címre az alsó, majd (nn+1)-re a felső 8 bit kerül).
Op.: A, (HL), rr, ii
F.: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
A: 4 13 3,71
(HL): 5 16 4,57
rr: 6 20 5,71
ii: 6 20 5,71
LD op,A Vegye fel az op A regiszter tartalmának értékét!
Op.: r, (BC), (DE), (HL), I, R, iid, (nn), xy
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
(BC) 2 7 2
(DE): 2 7 2
(HL) 2 7 2
I, R: 2 9 2,57
(nn): 4 13 3,71
(iid): 5 19 5,43
LD op,B Vegye fel az op a B regiszterben tárolt értéket!
Op.: r, (HL), iid, xy
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
(HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
LD op,BC Vegye fel op a BC 16 bites értékét!
Op.: (nn)
(Bővebbe lásd LD (nn),op -nál!
LD op,(BC) Vegye fel op a BC című bájt értékét:
Op.: A
(Bővebben lásd LD A,(BC) -nél.)
LD op,C Vegye fel az op a C regiszterben tárolt értéket!
Op.: r, (HL), iid, xy
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
(HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
LD op,D Legyen op értéke azonos a D regiszter tartalmáéval!
Op.: r, (HL), iid, xy
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
(HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
LD op,DE Vegye fel az op DE regiszter 16 bites értékét!
Op.: (nn)
(Bővebben lásd LD A,(DE) -nél!)
LD op,(DE) Vegye fel op a (DE) című bájt (tárrekesz) 8 bites értékét!
Op.: A
(Bővebben lásd LD A,(DE) -nél!
LD op,E Vegye fel op az E regiszter 8-bites értékét!
Op.: r, (HL), iid
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
(HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
LD op,H Legyen op értéke H regiszter tartalmáé!
Op.: r, (HL), iid
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
(HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
LD op,HL Op vegye fel HL regiszter 16 bites értékét!
Op.: (nn), SP
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
(nn): 6 20 5,71
SP: 1 6 1,71
LD op,(HL) Legyen op értéke azonos a (HL) című bájtéval!
Op.: r
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 2 7 2
LD op,I Op vegye fel az I regiszter értékét!
Op.: A
(Bővebben lásd LD A,op -nál!)
LD op,ii op vegye fel az ii regiszter 16 bites értékét!
Op.: (nn), SP
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
(nn): 6 20 5,71
SP: 2 10 2,86
LD op,iid Vegye fel az op az iid című rekeszben tárolt értéket!
Op.: r
F: nincsváltozás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 5 19 5,71
LD op.L Legyen op értéke azonos az L regiszterével!
Op.: r, (HL), iid
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
(HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
LD op,n Vegye fel op az n értékét!
Op.: r, (HL), iid
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
(HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
LD op,nn Vegye fel op az nn 16 bites értékét!
Op.: rr, ii
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
rr: 3 10 2,86
ii: 4 16 4
LD op,(nn) Vegye fel op az (nn) című tárrekeszben tárolt értéket!
Op.: A, rr, ii
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
A: 4 13 3,71
rr: 6 20 5,71
ii: 6 20 5,71
LD op,R Vegye fel op az R regiszter értékét!
Op.: A
(Bővebben lásd LD A,R -nél.)
LD op,SP Vegye fel op az SP értékét!
Op.: (nn)
(Bővebben lásd LD (nn),op- nál.)
LD op,XH Legyen op értéke azonos XH regiszter 8 bites tartalmával!
Op.: A, B, C, D, E, XH, XL
F: nincs változás
LD op,XL Vegye fel op XL regiszter értékét!
Op.: A, B, C, D, E, XH, XL
F: nincs változás
LD op,YH Vegye fel op YH regiszter 8 bites értékét!
Op.: A, B, C, D, E, YH, YL
F: nincs változás
LD op,YL Vegye fel op YL regiszter értékét!
Op.: A, B, C, D, E, YH, YL
F: nincs változás
LD R,A Az R regiszter vegye fel A értékét!
F: nincs változás
(Bővebben lásd LD op,A -nál!)
LD SP,op Az SP vegye fel op értékkét !
Op.: HL, i i , nn, (nnn).
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
HL: 1 6 1,71
ii: 2 10 2,86
nn: 3 10 2,86
(nn): 6 20 5,71
LD XH,op XH vegye fel op értékét!
Op.: A, B, C, D, E, n, XH, XL
F: nincs változás.
LD XL,op XL vegye fel op értékét!
Op.: A, B, C, D, E, n, XH, XL
F: nincs változás.
LD YH,op YH vegye fel op értékét!
Op.: A, B, C, D, E, n, YH, YL
F: nincs változás
LD YL,op YL vegye fel op értékét!
Op.: A, B, C, D, E, n, YH, YL
F: nincs változás
LDD Töltsd a (HL) című tárrekesz tartalmát a (DE) című tárrekeszbe, s csökkentsd BC-t, DE-t és HL-t eggyel!
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
-
-
0
X
0
-

(Ha BC=0, akkor P/V=0, különben 1)
op. gépi c. periódus Spectrum idő
tárak: 4 16 4,57
LDDR Hajts végre LDD utasítást mindaddig, ami g BC=0! Ez is tömbmozgató utasítás, s így
BC = számláló (counter),
DE = új tömb kezdőcíme (destination - elhelyezés),
HL = átmásolandó tömb kezdőcíme (source - forrás).
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
-
-
0
0
0
-

Ha BC nem nulla:

op. gépi c. periódus Spectrum idő
tárak: 5 21 6

Ha BC=0:

op. gépi c. periódus Spectrum idő
tárak: 4 16 4,57
LDI Töltsd a (HL) című bájt tartalmát a (DE) címűbe, majd BC-t csökkentsd, DE-t és HL-t pedig növeld eggyel!
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
-
-
0
X
0
-

(Ha BC=0, akkor P/V is 0, különben P/V=1.)

op. gépi c. periódus Spectrum idő
tárak: 4 16 4,57
LDIR Végezz LDI utasításokat addig, amíg BC=0!
Az LDDR-hez hasonlóan itt is
BC = számláló (counter),
DE = új tömb kezdőcíme (destination - elhelyezés),
HL = átmásolandó tömb kezdőcíme (source = forrás).
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
-
-
0
0
0
-

Ha BC nem nulla:

op. gépi c. periódus Spectrum idő
tárak: 5 21 6

Ha BC=0:

op. gépi c. periódus Spectrum idő
tárak: 4 16 4,57
NEG A tartalmát negálja, azaz kivonja 0-ból. (Ha A értéke előzőleg 128 volt, akkor nem változik semmi.)
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
X
X
1
X

(C=0, ha A a NEG utasítás előtt 0 volt és P/V=1, ha 128.)

op. gépi c. periódus Spectrum idő
A: 2 8 2,29
NOP Üres utasítás, hatására semmilyen műveletvégzés nincs. (Felhasználható pl. késleltetésre.)
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
Z80: 1 4 1,14
OR op Képezz az akkumulátor és az op között VAGY kapcsolatot! Az eredményt tárold A-ban!
Op.: r, n, (HL), iid, xy
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
0
X
0
0
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
n: 2 7 2
(HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
OTDR Végezz OUTD utasításokat mindaddig, amíg B=0! A8-A15-re természetesen mindig az eggyel csökkentett B értéke kerül, s mivel tömbmozgató utasítás, ezért
B = egyrészt számláló, másrészt a PC felső 8 bitje,
C = a PC alsó 8 bitje,
HL = a perifériára kiviendő adat címe.
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
?
1
?
?
1
-

Ha B nem nulla:

op. gépi c. periódus Spectrum idő
(HL): 5 21 6

Ha B=0:

op. gépi c. periódus Spectrum idő
Z80: 4 16 4,57
OTIR Hajts végre OUTI utasításokat mindaddig, amíg B=0!
Az OTDR-hez hasonlóan ez is tömbmozgató utasítás, s PC felső felére mindig az eggyel csökkentett B kerü.
B = számláló és a kivitelkor a PC felső 8 bitjére (A8-A15) kerülő érték,
C = kivitelkor a PC alsó 8 bitjére (A0-A7) kerülő érték,
HL = a perifériára kiviendő adat címe.
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
?
1
?
?
1
-

Ha B nem nulla:

op. gépi c. periódus Spectrum idő
(HL): 5 21 6

Ha B=0:

op. gépi c. periódus Spectrum idő
Z80: 4 16 4,57
OUT (C),r Rakd ki r tartalmát a (C) című perifériára! (PC felső 8 bitjét a B, az alsóét pedig a C regiszter szolgáltatja.)
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 3 12 3,43
OUT (n),A Rakd ki az akkumulátor tartalmát az n című perifériára! PC alsó 8 bitjén n, a felsőn pedig az akkumulátor tartalma jelenik meg.)
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
A. 3 11 3,14
OUTD A (HL) című tárrekesz tartalmát rakd ki a (C) című perifériára! (A címsín alsó 8 bitjét C, a felsőt B szolgáltatja.) Ezután csökkentsd HL és B tartalmát eggyel!
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
?
X
?
?
1
-

(Z=1, ha B=0, különben 0.)

op. gépi c. periódus Spectrum idő
(HL): 3 11 3,14
OUTI A (HL) című tár tartalmát rakd ki a (C) című perifériára (a címsín alsó 8 bitjét c, a felsőt B szolgáltatja), majd B-t csökkentsd, HL-t pedig növeld eggyel!
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
?
X
?
?
1
-

(Z=1, ha B=0, különben 0.)

op. gépi c. periódus Spectrum idő
(HL): 4 16 4,57
POP op Vedd ki a 16 bites op-t a veremből (helyezd el a Z80 egy 16 bites regiszterében) és csökkentsd SP tartalmát kettővel!
Op.: rr, ii.
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
rr: 3 10 2,86
ii: 4 14 4
PUSH op Helyezd el op-t (a Z80 valamelyik regiszteréből) a veremben és adj SP aktuális értékéhez kettőt!
Op.: rr, ii.
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
rr: 3 11 3,14
ii: 4 15 4,29
RES bsz,op Írj nullát op bsz-edik bitjébe! (bsz értéke egy bájton belül jobbról balra 0-tól 7-ig növekszik.)
Op.: r, (HL), iid.
F; nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 2 8 2,29
(HL): 4 15 4,29
iid: 6 23 6,57
RET Térj vissz szubrutinból oly módon, hogy a verem tetején lévő számot írd be PC-be, és SP értékét csökkentsd kettővel!
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
PC: 3 10 2,86
RET cc

Térj vissza szubrutinból RET-hez hasonló módon, ha cc teljesül! Ha nem, a RET cc utáni utasítással folytasd a programvégrehajtást!
F: nincs változás.

Ha cc teljesül:

op. gépi c. periódus Spectrum idő
PC: 3 11 3,14

Ha cc nem teljesül:

op. gépi c. periódus Spectrum idő
PC: 1 5 1,43
RETI Térj vissza a maszkolható megszakítás szubrutinjából a RET-hez hasonló módon!
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
PC: 4 14 4
RETN Térj vissza a nem maszkolható megszakítás szubrutinjából a RET-hez hasonló módon, s töltsd még IFF2 megszakításbit tartalmát IFF1-be. (Bővebben l. a megszakításos működésről szóló szakaszt.)
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
PC: 4 14 4
RL op Forgasd balra a 8-bites op-t oly módon, hogy a bájt 0.bitje az 1. bit, első bitje a második stb. helyére kerüljön! A 7. bit tartalma kerül a C jelzőbitbe, s C-é a 0. bit helyére (l. a 8. ábrát).
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
0
X
0
X

(C az op 7. bitjének értékét veszi fel.)
Op.: r, (HL), iid.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 2 8 2,29
(HL): 4 15 4,29
iid: 6 23 6,57
RLA Forgasd balra az akkumulátor tartalmát a C jelzőbiten keresztül az RL op -al azonos módon (8. ábra).
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
-
-
0
-
0
X

(A C az A 7. bitjének értékét veszi fel.)

op. gépi c. periódus Spectrum idő
A: 1 4 1,14
RLC op Forgasd el a 8-bites op-ot oly módon, hogy a 0. bit értékét az 1.-be, az elsőét a másodikba stb. írd! A 7. bit tartalma mind a C jelzőbitbe, mind a 0. bitbe beíródik (l. a 8. ábrát).
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
0
X
0
X

(C az op 7. bitjének értékét veszi fel.)

op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 2 8 2,29
(HL): 4 15 4,29
iid: 6 23 6,57
RLCA Forgasd körbe az A regiszter tartalmát az RLC op-hoz hasonló módon (l. a 8. ábrát.)!
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
-
-
0
-
0
X

(C az akkumulátor 7. bitjének értékét veszi fel a forgatás után.)

op. gépi c. periódus Spectrum idő
A: 1 4 1,14
RLD Másold át a HL című tárrekesz alsó négy bitjét a felső négybe, a felső négyet az A regiszter alsó 4 bitjének helyére, s A alsó 4 bitjének értékét pedig a (HL) című tárrekesz felső 4 bitjének helyére (l. a 8. ábrát) !
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
0
X
0
-
op. gépi c. periódus Spectrum idő
A és (HL): 5 18 5,14
RR op Forgasd jobbra a 8-bites op-ot oly módon, hogy 7, bitje a 6.-ba, 6. bitje az 5.-be stb. kerüljön! A 0. bit tartalma kerül a C jelzőbitbe és C-é pedig az op 7. bitjének helyére (l. a 8. ábrát)!
Op.: r, (HL), iid.
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
0
X
0
X
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 2 8 2,29
(HL): 4 15 4,29
iid: 6 23 6,57
RRA Forgasd jobbra az akkumulátor tartalmát a C jelzőbiten keresztül az RR op-pal azonos módon (l. a 8. ábrát).
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
-
-
0
-
0
X
op. gépi c. periódus Spectrum idő
A: 1 4 1,14
RRC op Forgasd a 8-bites op-ot jobbra körbe oly módon, hogy a 7. bit tartalma a 6.-ba, a hatodiké az ötödikbe stb. kerüljön! A 0. bit tartalma a 7. helyére és a C jelzőbitbe egyaránt beíródik (l. a 8, ábrát).
Op.: r, (HL), iid.
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
0
X
0
X

(A C bit op 0. bitjének értékét veszi fel.)

op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 2 8 2,29
(HL): 4 15 4,29
iid: 6 23 6,57
RRCA Forgasd körbe jobbra az akkumulátor tartalmát az RRC op-pal azonos módon (l. a 8. ábrát)!
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
-
-
0
-
0
X

(C = A forg. előtti 0. bit értéke.)

op. gépi c. periódus Spectrum idő
A: 1 4 1,14
RRD Írd át a (HL) című tárrekesz alsó négy bitjének értékét az akkumulátor alsó 4 bitjébe, az akkumulátor alsó négy bitjének értékét a (HL) című tárrekesz felső négy bitjébe, s a (HL) felső négy bitjét pedig az alsó 4 bitbe (l. a 8. ábrát)!
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
0
X
0
-
op. gépi c. periódus Spectrum idő
A és (HL): 5 18 5,14
RST op Hívd meg az op címen lévő szubrutint, s mentsd el a visszatérési címet a verembe!RET vagy feltételes RET hatására töltsd a verem értékét PC-be, s folytasd onnan a műveletvégzést!
Op.: 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56.
F: nincs változás.
op. gépi c. periódus Spectrum idő
PC: 3 11 3,14
SBC op A-ból vond ki a 8-bites op és a C jelzőbit értékét, s az eredményt rakd A-ba!
Op.: r, n, (HL), iid, xy
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
X
X
1
X
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
n: 2 7 2
(HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
SBC HL,rr Vond ki HL-ből rr 16 bites értékét és a C jelzőbitet! Az eredményt képezd HL-ben!
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
X
X
1
X

(C=1, ha van, C=0, ha nincs átvitel, P/V=1, ha van, P/V=0, ha nincs túlcsordulás. H=1, ha van, H=0, ha nincs átvitel a 11. bitről a 12.-re.)

op. gépi c. periódus Spectrum idő
rr: 4 15 4,29
SCF C jelzőbit értékét állítsd 1-be!
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
-
-
0
-
0
1
op. gépi c. periódus Spectrum idő
C bit: 1 4 1,14
SET bsz,op Állítsd 1-be op bsz.-ik bitjét! (op 8-bites, így bsz értelemszerűen 0 és 7 közé eshet.)
Op.: r, (HL), iid
F: nincs változás
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 2 8 2,29
(HL): 4 15 4,29
iid: 6 23 6,57
SLA op Léptesd op tartalmát eggyel balra oly módon, hogy a 7. bit értéke C jelzőbitbe, a 6.-é a 7.-be, az 5.-é a 6.-ba stb. kerüljön! A 0. bitbe írj nullát (8. ábra)! FONTOS! SLA ellentétes értelmű megfelelője SRL és nem SRA!
Op.: r, (HL), iid.
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
0
X
0
X

(C az op 7. bitjének léptetés előtti értékét veszi fel.)

op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 2 8 2,29
(HL): 4 15 4,29
iid: 6 23 6,57
SRA Léptesd az op-ot eggyel jobbra oly módon, hogy 7. bitje a 6.-ba, a 6. az 5.-be stb. íródjon! A 0. bit értéke SRA után a C jelzőbitbe kerül, a 7.-é pedig a 6.-ba, de megmarad a 7.-ben is (l. a 8. ábrát). SRA nem SLA ellentétes értelmű utasítása!
Op.: r, (HL), iid
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
0
X
0
X

(C az op forgatás előtti 0. bitjének értékét veszi fel.)

op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 2 8 2,29
(HL): 4 15 4,29
iid: 6 23 6,57
SRL op Léptesd op-ot eggyel jobbra oly módon, hogy a 0. bit értéke C jelzőbitbe, a 7.-é a 6.-ba, a 6.-é az 5.-be kerüljön! A 7. bitbe írj nullát! FONTOS! Az SRL SLA ellentétes értelmű utasítása!
Op.: r, (HL), iid
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
0
X
0
X
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 2 8 2,29
(HL): 4 15 4,29
iid: 6 23 6,57
SUB op Vond ki a 8 bites op-ot az akkumulátor értékéből, s az eredményt képezd (tárold le) A-ban!
Op.: r, n, (HL), iid, xy
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
X
X
1
X
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
n: 2 7 2
(HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43
XOR op Képezz az akkumulátor tartalma és op között kizáró-VAGY (eXlusive OR) kapcsolatot! Az eredményt tárold le az akkumulátorban!
Op.: r, n, (HL), iid, xy
F:
S
Z
H
P/V
N
C
 
X
X
0
X
0
0
op. gépi c. periódus Spectrum idő
r: 1 4 1,14
n: 2 7 2
(HL): 2 7 2
iid: 5 19 5,43

Öt utasítás és ellentétes értelmű utasításaik kétféleképpen fordulnak elő a Z80 utasításkészletében. Ezek:

LD HL,nn
RRA
RRCA
RLA
RLCA
LD (HL),nn   (rr)
RR A
RRC A
RL A
RLC A

(Az utolsó négynél a művelet eredményeképpen más jelzőbit kombináció alakul ki, ill. LD utasításnál értelemszerűen nincs ilyen.) Ennek oka, hogy a Z80 felülről kompatibilis az INTEL 8080 mikroprocesszorral, s tartalmazza utasításkészletének minden elemét. A bal oldali - az I8080-ban is szereplő -utasítások egyediek és egy-, ill. 3-bájtosak, míg a jobb oldaliak részben vagy teljes egészében beleértett címzési módúak, s egyebek közt olyan utasításokat is tartalmaznak, amelyek kódjába beleértett regiszterazonosítók végül is a bal oldali oszloppal azonos funkciót eredményeznek. Programozás során célszerű az egyedi utasításokat alkalmazni, mivel ezeknek nem kell belépési kód, s így rövidebbek.
Láthattuk, hogy messze a legtöbb az LD utasítás. Itt néhány kombináció kétszer fordul elő, ez viszont lehetővé teszi, hogy bármit, amire szükségünk van, megtaláljunk ábécésorrendben. Z80 assemblerben a programozó rendszerint kétféle szempont szerint keresheti az adatmozgató utasításokat. Pl.:

LD op,A vagy
LD A,op

azaz kereshet egy operandust, ahová az A regiszter tartalma átvihető, vagy egy másikat, amely az A regiszterbe vihető át. Az ábácé szerinti áttekintésre már csak a LD utasítások nagy száma miatt is szükség van.

A Z80 megszakítás rendszere
A periféria áramkörök működtetése miatt sokszor lehet szükség a mikroprocesszor ideiglenes felfüggesztésére, azaz megszakítására. Ez a 11. ábrán is látható módon alapvetően 3-féleképpen lehetséges:

A legegyszerűbb és egyben legnagyobb prioritású megszakítási mód a DMA (Direct Memory Access = követlen tárhozzáférés okozta megszakítás). Működésének mechanizmusára már utaltunk a kivezetések tárgyalásakor. A BUSREQ. jelet a Z80 minden ciklus végén megvizsgálja. Ha aktív állapotban van, a következő órajel elején (alacsonyról a magas feszültségszintre ugráskor) a már említett harmadik állapotba viszi a síneket és a megfelelő vezérlőjeleket. A BUSAK kimenet aktív állapota jelzi a megszakítást kérő eszköz számára, hogy átveheti a Z80 rendszerének vezérlését. Ha vannak, a dinamikus tárak frissítését is ennek az eszköznek kell ellátnia. A közvetlen hozzáférés végét a BUSREQ jel megváltozása, azaz passzív állapotba kerülése jelzi.
A másik két megszakítási mód lényegesen eltér a DMA-tól, ugyanis ezek a Z80-ban található két egybites tárral, az IFF1 és az IFF2 (Interrupt Flip-Flop 1 és 2) jelű megszakításkapcsolóval függnek össze. Ha IFF1 értéke 0, a Z80 letiltja az utóbbi két megszakításkérés elfogadását (l. 12. ábra).

Z80 műveletek
A Z80 műveletek hatásai
IFF1-re
IFF2-re
Egyéb hatások
NMI elfogadása
INT elfogadása
RETN


RETI és RET-ek
DE
EI
LD A,I és LD A,R

RESET ciklus
0
0
IFF2


*
0
1
*

0
*
0
*


*
0
1
*

0
-
-
(IFF1 átveszi
IFF2 tartalmát.)
(SP) PC
(SP) PC
-
-
(P/V átveszi
IFF2 tartalmát)
(I-be, R-be és a
PC-be kerül, a
Z80 IM0-ba áll.)

* = nem változik

12 ábra: A megszakításos működéssel és az IFF-ekkel kapcsolatos Z80 műveletek

Prioritását tekintve második az NMI (Non Maskable Interrupt = nem maszkolható megszakítás) üzemmód. Hardver működéséről már szóltunk a "Nemmaszkolható megszakításkérés / elfogadás" ciklusnál, így erre most részletesen nem térünk ki. Ha az NMI bemeneten megszakításkérés érkezik és a Z80 elfogadhatja, a PC regiszter értékét elmenti a verembe, és a 102 (=H66) címre ugrik. Itt kell lennie tehát annak a programrésznek, amely ilyen esetben biztosítja a rendszer m0ködését. A Z80 alapú rendszerekben sokszor ezt a megszakítási módot használják kritikus események, pl. feszültségingadozás elleni védelemre. A ZX Spectrumban ezt a védelmet másként oldották meg, így a gép ezt a bemenetet egyáltalán nem használja. A többi Z80 jellel együtt természetesen ez is megtalálható a rendszerkivezetések között , ám az amatőr készüléktervező az említett ROM hiba miatt nem használhatja üzemszerűen.
Prioritását tekintve második megszakítási üzemmódban az NMI jel hatására az IFF1 ugyanúgy 0 értéket vesz fel, ám előző állapota elmentődik a másik megszakítás-kapcsolóba, az IFF2-be. Kilépni ebből a megszakítási formából többféleképpen is lehet. A legegyszerűbb a programrész végére egy RETN utasítást írni, amelynek hatására IFF1-be átíródik IFF2 értéke, s visszaáll az NMI kérés előtti állapot. A PC-be a verem tetején lévő szám kerül, amely - ha előzőleg felszabadítottuk - az NMI kéréskor beirt korábbi programszámláló érték. A 12. ábrából azonban látható, hogy EI hatására IFF1-be és IFF2-be egyaránt 1 kerül. Ilyen utasítást természetesen a nem maszkolható megszakítást kiszolgáló programrészbe is tehetünk, s létrehozhatunk egyfajta "megszakítási láncot". A ZX Spectrum esetében ennek csak azon olvasóink számára van gyakorlati jelentősége, akik saját ROM-ot használnak, s így maguk írják a mikroprocesszor működését kiszolgáló rutinokat is. Ha ekkor adunk ki DI utasítást, az egyenértékű IFF2 0-ba állításával. LD A,I; LD A,R és RETN hatására IFF2 tartalma átíródik a P/V jelzőbitbe, így programból is vizsgálható.
A harmadik, a legkisebb prioritású, legbonyolultabb és egyben leggyakrabban használt az INT (maskabie INTerrupt = maszkolható megszakítás) üzemmód. Neve onnét ered, hogy míg az NMI-t minden esetben, az INT-et csak akkor fogadja el a mikroprocesszor, ha IFF1=1. Ez a 12. ábrán látható módon DI és EI utasítással szabályozható. Úgy is mondható, hogy IFF1 maszkolja a megszakításkérés elfogadásának lehetőségét. Ilyen megszakításkérés hatására PC tartalma ugyanúgy elmentődik a verembe, és ezt a megszakítást kiszolgáló programrész végén egy RETI utasítással ugyanúgy visszahozhatjuk, mint az előző esetben. (A RET-ek hatása is hasonló!) Az azonban, hogy hol legyen ez a rutin, már programból szabályozható: IM0-val a 0-ás, IM1-gyel az egyes és IM2-vel a kettes megszakítási módot állíthatjuk be.
A legegyszerűbb a nullás megszakítási mód, amely már az INTEL 8080-as mikroprocesszorban is megtalálható. bekapcsolás után vagy RESET hatására ezt veszi fel a Z80 A megszakításkérés után az adatsínen jövő jelkombinációt a Z80 utasításnak értelmezi. Az RST utasítás eredeti (i8080) funkciója az, hogy ez az egyetlen bájt szubrutinhívó utasítás is lehessen, de természetesen lehet más is. ZX Spectrumban ily módon azonban legfeljebb néhány RST-vel is elérhető fontosabb ROM rutint hívhatnánk, ha befolyásolhatnánk, hogy milyen jelkombináció érkezzen az ULA-ból az adatsínen, tehát IM0 használata esetünkben nem praktikus.
Annál fontosabb a ZX Spectrum számára viszont az egyes megszakítási üzemmód. A BASIC ugyanis ezt használja fel működéséhez. Inicializáláskor, amelyet a 4555-ös címen kezdődő rutin végez, ebbe az üzemmódba kerül a processzor. Ekkor - függetlenül az adatsín tartalmától - a PC-be 56 kerül, s az utasítások végrehajtása innen folytatódik. A BASIC ennek segítségével kezeli a billentyűzetet, s állít be bizonyos rendszerváltozókat (pl. az óra változót). Ha kiadunk saját programunkban egy DI utasítást és
RANDOMIZE USR kezdőcímből
RET-tel térünk vissza, tapasztalhatjuk, hogy noha a program megmaradt, a gép mégsem fogad el semmilyen utasítást sem a billentyűzetről. úgy is mondják, hogy ennek a megszakítási módnak a vektorozása automatikus.
Hogy miért, erre ad választ a második megszakítási mód szerkezete, amelyet vektoros megszakításnak is hívnak. Ez a Z80 leghatékonyabb, a programozó és a rendszertervező számára a legnagyobb szabadságot megengedő megszakítási módja, s igen jól használható ZX Spectrumban saját gépi kódú program készítésekor is. (Erre számos példát találhatunk a szoftver fejezetben. A példák egyben az alkalmazhatóság korlátait is megmutatják. A későbbiekben bemutatunk egy további korlátot is, amely sajnos igen nehézzé teszi alkalmazását 16 Kbájtos gépekben.) Ebben az üzemmódban az I regiszter és a megszakításkérő eszköz együttesen előállít egy címet a címsínen. Legyen ennek az értéke pl. aaaaa! Ezután a PC-be kerül az (aaaaa) és az (aaaaa+1) című bájtok tartalma oly módon, hogy

PC=(aaaaa) + 256*(aaaaa+1)

s az utasítások végrehajtása innen folytatódik, azaz itt helyezhető el a megszakítást kiszolgáló programrész.
Ezt leginkább akkor alkalmazzák, ha több megszakítást kérő eszköz van. Ekkor, ha az egyik 2-vel nagyobb kódot helyez a címsínre, mint a másik, s ez kettővel kevesebbet, mint a harmadik stb., akkor létrejön egy megszakítási (vektor-) táblázat. A vektor szót ebben az esetben ne azonosítsuk közismert matematikai fogalommal! A megszakítást kérő eszközről egy tárrekesz-kijelölő (=vektor) érték érkezik a címsínen, amely, noha fizikailag ugyanolyan 8-bites kód, mint pl. az IM0 esetében, az I regiszterrel együtt válik csak érvényes címkombinációva.
A maszkolható megszakításkérés / elfogadás ciklust kiszolgáló rutinból való visszatérés általában RETI-vel. történik, de lehet RET-tel is, hiszen ebben az esetben nincs szükség olyan műveletekre az IFF1-gyel és az IFF2-vel, mint a RETN esetében. Ha a megszakításrutin végrehajtási ideje hosszabb, mint amennyi idő a következő INT jel beérkezéséig rendelkezésre áll, ki kell adni a rutin elején egy DI utasítást.

1.2.2. A Spectrum ULA

Az ULA angol nyelvű rövidítés, jelentése: Uncommitted Logic Array, szó szerinti fordításban "kötetlen logikai elrendezés". Ez az elnevezés az ilyen áramkörök felhasználási módjára, s, nem a technológiai kialakítására utal. Gyakorlatban ugyanis az UL.A egy félkész integrált áramköri lapka, amelyen az áramköri elemeket már elkészítették, s azok összekötése a felhasználó feladata. Ebből következi k, hogy felhasználási területük teljes egészében a berendezésorientált áramköröké, mivel a katalógusokban szereplő tipikus, ún. katalógus áramkörök gyártására a legtöbb esetben gazdaságtalanok. Erre utal az ULA rövidítés magyar nyelvű változata, a BOÁK (Berendezés Orientált ÁramKör) is.
BOÁK gyártása elvileg azóta lehetséges, amióta egy lapkán több tranzisztor is készíthető. Gyakorlatilag természetesen sokkal több tényező indokolta létrejöttüket. A félvezetőeszközök fejlődése technológiailag egyre bonyolultabb, változatosabb, és funkcióiban is sokrétűbb áramkörök kialakítását tette lehetővé, s ez visszahatott a felhasználói tervezésre is, amely egyre inkább a katalógus áramkörökre épült, s épül még nagyrészt ma is. Sok esetben azonban a tervező igénye olyan speciális, hogy katalógus áramkörök felhasználása mind a tervezést, mind a gyártást igen körülményessé teszi. Minél speciálisabb egy berendezés, annál kevésbé alkalmazkodik felépítéséhez a katalógus áramkör. Ilyen esetekben a tervező válaszút elé kerül: vagy több katalógus áramkört alkalmaz, vagy csökkenti készüléke funkcióinak számát, ill. ront a műszaki paramétereken. Ebből a problémából jelent kiutat jelentős részben a BOÁK alkalmazása. A félvezető eszköz gyártója félkész lapkákat bocsát a felhasználó rendelkezésére, aki ehhez beszerzi azt a technológiát, amellyel kialakítja rajta a legutolsó fémréteget vagy rétegeket. Ezek természetesen nem egy adott áramkörhöz , legfeljebb csak egy áramkörtípushoz vannak méretezve. Ez különösen kedvez a digitális alkalmazásnak.
Az eddig említett gazdasági szempontok megszabják az BOÁK gazdaságos felhasználásának alsó és felső határát. 1000 db, alatt általában - eltekintve néhány speciális alkalmazástól - csak a katalógus áramkörökből való építkezés jön szóba. Milliós tételben viszont már messze megér az áramkört kész formában, katalógus áramkörként gyártani. Fontos szempont lehet, hogy a technológia gyakorlatilag megóvja a BOÁK-kal készített berendezéseket attól, hogy valaki lemásolja őket és eladja, mivel - épp úgy, mint elkészítésük - ez is speciális technológiát igényel.
A Sinclair cég ZX80-asa volt az első BOÁK-kal gyártott személyi számítógép.
A ZX Spectrumban BOÁK (amelyet angol gyártmányról lévén szó, a ZX gyártmányismertetőkkel való egyezés érdekében a továbbiakban ULA-nak nevezünk) állítja elő a videoáramkör számára a kék-sárga, a piros-sárga különbségi, valamint szinkron-fényerő jelet, kezeli a billentyűzetet, meghajt egy kisteljesítményű hangszórót, ki- és bemenetet biztosit kazettás adattároló számára, a mikroprocesszoros rendszer felé biztosítja a megszakítást 50 Hz-es frekvencián, ellátja a Z80A vezérlési, valamint a rendszervezérlési és bizonyos multiplexálási funkciók egy részét. Mielőtt azonban rátérnénk a funkciók részletes ismertetésére, tekintsük át a Spectrum ULA felépítését!

A Spectrum ULA szerkezete
A Spectrum ULA bipoláris tranzisztorokból és félvezető alapú ellenállásokból áll. Szerkezeti felépítése a 13. ábrán látható.


13. ábra: A Spectrum ULA mátrixcellái

A belső kis négyzetek az un. Mátrixcellák. Mindegyiken belül a tranzisztorok, a vezetékek, ill. átvezetési lehetőségek majdnem vagy teljesen azonosak. A mátrix elnevezés az ábrán látható elrendezésből ered, míg a cella abból, hogy ilyen tranzisztorokból, ellenállásokból és ilyen vezetékekből álló egységekkel dolgozik a tervező. Közöttük, ill. az áramköri elemek közt található kis üres területeken vannak a vezetékek, ill. hozható létre az un. saját vezetőréteg. A szélén nagyobb négyzetek, az ún. perifériacellák kaptak helyet. Funkciójukat nevükben hordozzák: ezek feladata, hogy belőlük olyan illesztőáramkört lehessen készíteni, amely alkalmas a belső áramkör nagyobb - ULA-n kívüli - áramkörbe való biztonságos bekapcsolására, pl. az ULA-nak a ZX Spectrum áramkörébe való bekötésére.
A Spectrum ULA-t a világ egyik legnagyobb BOÁK gyártója, az amerikai Ferranti cég készíti. A Ferranti ULA-k katalógusszámozása - szemben pl. a Texas Instruments 74-es sorozatával - nem közismert. Ha valaki kinyitja a Magyarországon legnagyobb számban fellelhető második kiadású (Issue 2) Spectrumot, az ULA tetején egyebek közt pl. az "ULA5C112E" kódkombinációt láthatja. Az ULA jelzés ebben az esetben az áramkör típusát jelenti (type prefix), hogy megkülönböztethető legyen más gyártmányú áramkörtől. Az "5" a Ferranti ULA-k sorozatjelzete (ULA series identification), amelynek jelentése a 14, ábrán látható. Ennek alapján ULA-k az 5000-es sorozat tagja, a benne található cellák száma minimum 440, maximum 484, s ha az összeset kapuáramkörökhöz használnánk fel, átlagosan és maximálisan 1000 kapu lenne készíthető.

Sorozatjelzet
Sorozat
Cellák száma
Átlagos maximális kapuszám
1
2
5
1000
2000
5000
100 - 150
225 - 256
440 - 484
300
500
1000

14. ábra: a Ferranti ULA-k sorozatjelzete

A "C" betűjelzet az alapvető műszaki jellemzőket foglalja össze (1. 15. ábra) . Eszerint DIGILIN (DIGItal-LINear) ULA-ról van szó, amely igen nagy sebességű áramköri elemeket tartalmazó félvezető lapkán készült, s maximálisan 20 MHz frekvenciával működtethető. Spectrumbeli frekvenciája 14 MHz.

Betűjelzet
Műszaki jellemzők
Kapuáram
Határfrekvencia
  Ált. DIGILIN ULA
0,42 mA
3 MHz
L
Alacsony telj. (low power) DIGILIN ULA
36 nA
250 kHz
U
Nagyon kis telj. (very low power) DIGILIN ULA
4 nA
800 kHz
H
Nagy sebességű (high speed) DIGILIN ULA
0,53 mA
10 MHz
C
Igen nagy sebességű (very high speed) digit. ULA
0,19 mA
20 MHz
N
Normál sebességű, kis teljesítményű digit. ULA
60 nA
6 MHz

15. ábra: A Ferranti ULA-k alapvető műszaki jellemzőinek katalógusjelzései

Jobbra a következő az áramkör sorszáma a tervezés sorrendjében (Circuit Design Number). ULA-nké ebben az esetben 112, de ez korántsem azonos valamennyi Spectrumban. A legkorábbi, első kiadású (Issue 1) gépekben még 102-es sorszámúakat is találhatunk, ami magától érthetődően a tervezés egy korábbi fázisának eredménye. Az "E" jelentése a 16. ábrán látható, s az ULA-t tartalmazó tokra jellemző. Az 5000-es sorozatú ULA-kat 24, 28 és 40 kivezetésű tokozással gyártják, a ZX-é 40 kivezetésű.

tok típusa tokozás módja
E
J
G
F
Műanyag DIL tok
Kerámia DIL tok
Műanyag FLAT-PACK tok
Kerámia FLAT-PACK tok

16. ábra: A Ferranti ULA-k tokozásának katalógusjelölése

Az 5C000 sorozatú ULA-k logikai típusának jelölése CML (Current Mode Logic). Ez a mátrix- és perifériacellákban egyaránt megtalálható multiemitteres tranzisztorra utal, amelyek áramgenerátorként működnek inverz-aktív üzemmódban. A cellák tápfeszültsége 5 V, üzemi hőmérséklete 25 C. A teljes disszipáció gyakorlatilag a cellák disszipációinak összege. Működtetésük a felhasználástól függően kétféleképpen lehetséges: egy tápfeszültség bekötésekor a két tápvezeték közösített. Két tápfeszültség alkalmazása kisebb hődisszipációt eredményez sebességveszteség nélkül. Annak ellenére, hogy a beköthető perifériacellák száma kb. 50, s ezek mindegyike kivezethető, a Ferranti ULA-it legfeljebb 40 kivezetésű tokban hozza forgalomba. Ennek oka a tervezés és a kialakítás geometriájában van.
Az ULA kivezetéseinek természetesen önálló funkcióik vannak a rendszer szempontjából, s erről kapták nevüket is. A kivezetések bekötésükre utaló elnevezéseikkel együtt a 13.b. ábrán láthatók. Az egyes kivezetések funkciói:


13.b. ábra: A Spectrum ULA kivezetései
D0 - D7
Adatsín, amelyet rendes körülmények között a Z80A generál. Közvetlenül az alsó 16 Kbyte RAM IC-ibe és 470 ohmos ellenállásokon keresztül az egész rendszert átfogó adatsínbe van bekötve. Erre azért van szükség, hogy amíg az ULA a képernyőtárból olvassa ki az adatokat, a Z80A más tárterületekkel kommunikálhasson, és ne zavarják egymás működését. Így adott esetben mindkettő maximális sebességgel működhet.
DRAM0 - DRAM6
Az ULA címvezetékei az alsó 16 K tár felé. Közvetlenül a tár-IC-kbe csatlakoznak, nem úgy, mint a z80-tól jövő jelek, amelyeket a multiplexerből kijövet 330 ohmos ellenállásokon keresztül kötöttek be. Ha ezeket a vezetékeket az ULA kimenetként használja a videotár címzésére, képes felülírni a CPU címzését. Emellett védelmi feladatokat is ellát, s bemenetként ellenőrizheti, melyik címet választotta ki a Z80A egy bizonyos határon belül.
ROMCS
680 ohmos ellenálláson keresztül csatlakozik a BASIC ROMCS (Chip Select) bemenetére. Ha ezt meg akarjuk szüntetni, a rendszerkivezetéseken a ROMCS-t +5 V-ra kell kötni. Az ULA felöl jövő jel ekkor az ellenállás miatt már nem tudja aktív állapotba hozni a ROM IC bemenetét. Ez igen hasznos, ha saját ROM-mal kíván valaki dolgozni anélkül, hogy a BASIC tárat kiemelné a gépből. Mindemellett az A14 és az 415 bemeneteken keresztül az ULA figyeli, hogy mikor melyik 16 K-t címzi a Z80, így párhuzamos működés valósul meg;
MREQ
Közvetlenül a Z80-ról jövő bemenet: jelzés az ULA-nak, hogy tárírási vagy -olvasási ciklust hajt végre a mikroprocesszor.
IORQGE
Bemenet. Ha aktív állapotba kerül, az ULA mint portkezelő egység működik. A második sorozatú (Issue 2) gépeknél ez csak akkor következik be, ha mind a címvezeték, mind pedig a Z80A IORQ kimenete aktív állapotban van.
KBD9 - KBD13 Bemenetek a billentyűzetről.
WR és RD Közvetlen bemenetek a Z80A-ból: jelzi, hogy mikor ír, ill. olvas.
CLK
A Z80A 3,5 MHz-es órajelét állítja elő oly módon, hogy meghatározott időközökben ráengedi a tápfeszültséget az órajelbemenetre.
INT Ezen a kimeneten ad az ULA másodpercenként 50 megszakításjelet a Z80A INT bemenetére.
DRAM WR
Kimeneti jel, amely meghatározza, hogy írhat-e a Z80A az alsó 16 K RAM-ba. (Ezt teljes egészében az ULA dönti el).
DRAM CAS Oszlopcím-engedélyező jel az alsó 16 K tár integrált áramkörei számára.
RAS

Sorcím-engedélyező jel szintén az alsó 16 K RAM áramkörök szemára.

u A kék-sárga különbségi jel kimenete;
v a piros-sárga különbségi jel kimenete;
y fényerő és szinkronjelek az összetett videojel előállításához;
XTAL A 14 MHz-es órajel bemenete.
0 és +5V: Tápfeszültség-bemenetek.
CASSETTE AND BUZZER
Kétirányú be- és kimenetként funkcionáló kivezetés. Vezérli a hangszaró és a kazettás magnetofon-csatlakozó Áramköreit. Noha egy kimenetként több funkciót is ellát, sosincs zavar, mivel analóg feszültségszintekkel működik. Ha egyik készüléket sem hajtja meg, a kimeneti feszültségszint 0,75 V, ha a magnetofon MIC kimenetet, 1,3 V, és ha csak a hangszórót, akkor 3,3 V. Ennek több következménye is van, amely előnyösen használható gépi kódú programozásnál!

 

Az ULA portkezelése kimenetként
A kimenetként való programozás annyit jelent, hogy az ULA-ra mint portra adatot viszünk ki. Kiválasztani az ULA-t az A0 bit nullába állításával lehet, így címe a 254-es. A kivitel az

OUT (254),n

assembler utasítással történik, ahol a 254 azért van zárójelben, mert, noha 8-bites, de portcím, az n pedig egy kiviendő 8-bites konstans.
Ennek a konstansnak az alsó három bitje a háttérszint állítja be. Ez több szoftverproblémát is felvet, így ennek három bitnek a programozására, a 2. fejezetben egy teljes szakaszt szentelünk.
Az 5. hit a hangszóró vezérlését látja el. Hangeffektusokat a bit tartalmának megfelelő frekvenciával történő változtatásával kapunk. A ROM-ban közvetlenül a hangszórót vezérlő szubrutin:

949
950
951
953
955
956
958
959
961
965
967
970
972
973
974
975
977
978
979
980
981
982
983
985
987
988
991
993
995
996
997
999
1001
1002
1003
1005
1006
1007
1008
1010
1011
1012
1014
1015
243
125
203 61
203 61
47
230 3
79
6 0
221 33 209 3
221 9
58 72 92
230 56
15
15
15
246 8
0
0
0
4
12
13
32 253
14 63
5
194 214 3
238 16
211 254
68
79
203 103
32 9
122
179
40 9
121
77
27
221 233
77
12
211 233
253
201

DI
LD A,L
SRL L
SRL L
CPL
AND 3
LD C,A
LD B,0
LD IX,977
ADD IX,BC
LD A,(23624)
AND 56
RRCA
RRCA
RRCA
OR 8
NOP
NOP
NOP
INC B
INC C
DEC C
JR NZ,982
LD C,63
DEC B
JP NZ,982
XOR 16
OUT (254),A
LD B,H
LD C,A
BIT 4,A
JR NZ,1010
LD A,D
OR E
JR Z,1014
LD A,C
LD C,L
DEC DE
JP (IX)
LD C,L
INC C
JP (IX)
EI
RET

A program bemenetként DE egy időre, HL pedig egy frekvenciára jellemző mennyiséget visz magával. Ebből DE megértése a legkönnyebb: minél rövidebb, annál rövidebb ideig tart a hang kibocsátása. Azt, hogy milyen hang menjen ki, egy függvény segítségével ~ számíthatjuk. Ha f a hang frekvenciája, akkor

HL = (((1/2*f)*3,5*10^6)/4)-30,125

Próbáljuk most ki a következő kis BASIC programot:

10 OUT 254,16: GO TO 10

Ha elindítjuk, hallhatjuk, hogy az indítás után a hangszóró egyet kattan, majd csendben marad. Ha viszont a

10 OUT 254,16: OUT 254,0: GO TO 10

programot próbáljuk ki, folyamatos berregő hangot kapunk. Ennek a portnak a programozása tehát nem hasonlít más portok vagy pl. a hanggenerátoros gépek programozásához. Kísérletezzünk most saját assembler programmal:

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
RUT
;
DELAY
;

ORG 60000
ENT $
DI
LD A,17
OUT (254),A
LD BC,700
CALL DELAY
LD A,1
OUT (254),A
LD BC,700
CALL DELAY
LD A,127
IN A,(254)
RRA
JR C,RUT
EI
RET

LD A,B
OR C
RET Z
DEC BC
JR DELAY

END

A program tízes számrendszerbeli számok formájában:

60000
60005
60010
60015
60020
60025
60030
60035
243
1
234
1
234
31
120
250
62
188
62
188
62
56
77
17
2
1
2
127
229
200
211
205
211
205
219
252
11
254
126
254
126
254
201
24

Bevinni tízes számrendszerbeli számok formájában a

10 CLEAR 59999: LET a=60000
20 INPUT b: PRINT a;TAB 15;b: POKE a,b: LET a=a+1: GO TO 10

kis BASIC programmal lehet. (A tízes számrendszerbeli formákhoz az egyértelműség kedvéért minden esetben közlünk bevivő programot vagy kiegészítéseket!) A program indítása

RANDOMIZE USR 60000

utasítással lehetséges. Ekkor összefüggő, aránylag elég mély hangot hallunk. Ha a 60. és 100. sorban a BC regiszterbe 700 helyett 100-at írunk, lényegesen magasabb hang lesz az eredmény, ha 50-et, még magasabb, ha 25-öt, még magasabb és így tovább. A BC itt azt adja meg, hogy a program mennyi ideig tartózkodjon a késleltetőrutinon. Minél rövidebb ez az idő, annál többször következik be váltás, vagyis annál magasabb lesz a hang frekvenciája. Ha pl. BC-be mindkét sorban 1500-at töltünk, a hang már kivehetően "darabos", azaz halljuk a váltásokat.
A portra kivitt 8-bites konstansban balról a második biten adatok kazettás magnóra való kivitelét írhatjuk elő. Ez az a rész, amelyet talán leginkább meghatároz a ROM-ban található program, hiszen bármely más (pl. gyorsbeolvasó stb.) beleütközik abba a problémába, hogy a programok legtöbbje az itt meghatározott formában van felvéve. Nézzük tehát a programfelvevő programrészt a BASIC tárban:

1218
1221
1222
1225
1227
1229
1232
1233
1234
1236
1237
1239
1240
1242
1244
1246
1248
1249
1251
1252
1253
1256
1258
1260
1262
1264
1266
1268
1270
1273
1274
1275
1248
1279
1280
1282
1285
1286
1287
1288
1290
1291
1294
1295
1297
1298
1300
1302
1304
1306
1308
1310
1312
1314
1315
1316
1317
1319
1322
1323
1325
1327
1329
1331
1332
1333
1334
1335
1338
1340
1342
33 63 5
229
33 128 31
203 127
40 3
33 152 12
8
19
221 43
243
62 2
71
16 254
211 254
238 15
6 164
45
32 245
5
37
242 216 4
6 47
16 254
211 254
62 13
6 55
16 254
211 254
1 14 59
8
111
195 7 5
122
179
40 12
221 110 0
124
173
103
62 1
55
195 37 5
108
24 244
121
203 120
16 254
48 4
6 66
16 254
211 254
6 62
32 239
5
175
60
203 21
194 20 5
27
221 35
6 49
62 127
219 254
31
208
122
60
194 254 4
6 59
16 254
201

LD HL,1343
PUSH HL
LD HL,8064
BIT 7,A
JR Z,1232
LD HL,3224
EX AF,AF'
INC DE
DEC IX
DI
LD A,2
LD B,A
DJNZ 1240
OUT (254),A
XOR 15
LD B,164
DEC L
JR NZ,1240
DEC B
DEC H
JP P,1240
LD B,47
DJNZ 1258
OUT (254),A
LD A,13
LD B,55
DJNZ 1266
OUT (254),A
LD BC,15118
EX AF,AF'
LD L,A
JP 1287
LD A,D
OR E
JR Z,1294
LD L,(IX+0)
LD A,H
XOR L
LD H,A
LD A,1
SCF
JP 1317
LD L,H
JR 1285
LD A,C
BIT 7,B
DJNZ 1300
JR NC,1308
LD B,66
DJNZ 1306
OUT (254),A
LD B,62
JR NZ,1297
DEC B
XOR A
INC A
RL L
JP NZ,1300
DEC DE
INC IX
LD B,49
LD A,127
IN A,(254)
RRA
RET NC
LD A,D
INC A
JP NZ,1278
LD B,59
DJNZ 1340
RET

A 17. ábrán a rutin folyamatábrája, a 18, és 19. ábrán pedig az időzítési viszonyok láthatók.
Alapvetően két különböző jelforma kerül kivitelre:


18. ábra: A "fej" (piros-világoskék azonosítójel) időzítése


19. ábra: A (sárga-sötétkék) adatbitjelek időzítése

Természetesen az adatkivitel bitenként történik, hiszen a vonal is, az adattároló jelbefogadása (a vezeték) is soros. Bemeneti adatként az IX regiszter á kiviendő blokk kezdőcímét, DE a hosszát tartalmazza. Az A regiszterbe kell írni az ún. adattípust. Ha ez "fej" (header block = BASIC azonosító), akkor A=0, ha adatblokk (pl. egy BASIC vagy egy assembler program bájtjai, esetleg a képernyő-bájtok - screen - tartalma), akkor A=255. Ha BASIC-ből lépünk be, mert pl. saját programunkat szeretnénk lemásolni, nyugodtan tehetjük a regiszterek feltöltése után CALL 1218-cal. A következő kis program rövid, fej nélküli felvételt eredményez:

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ORG 60000
ENT $
DI
LD A,255
LD DE,6912
LD IX,16384
CALL 1218
EI
RET
END

(Ez a kis program a képernyőtár tartalmát küldi ki a magnetofonra, fej nélkül.) Ha azonban egy gépi kódú program része, akkor sosem fog a megfelelő címre visszatérni, ugyanis a legelején 1343-at ment el a verembe, ami a továbbiakban visszatérési cím. (Ez az a kombinált veremhasználati forma, amelyről korábban röviden szó volt, s amelyet előszeretettel használ a Sectrum BASIC).
A megoldás az, hogy ezután lépünk be a rutinba, vagyis a 70. sorba CALL 1222 kerül CALL 1218 helyett.

Az ULA portkezelése bemenetként
Bemeneti portként az ULA kétféle feladatot lát el:

A 20. ábrán a billentyűzet elrendezése, a 21. ábrán a portkiosztása látható.


20. ábra: a ZX Spectrum billentyűzete


21. ábra: A ZX Spectrum billentyűzetének portkiosztása

A vásárláskor a számítógéphez adott gépkönyv 23. fejezete foglalkozik a billentyűzet portkezelésével BASIC-ből, mintegy az INKEY$ függvény kiegészítéseként. Assemblerben természetesen ez is egy kicsit másként történik. A bevitel az IN n,(254) alakú utasítással történik. (Ez már szerepelt az előző szakasz programjaiban is.) A következő kis program visszatér BASIC-be, ha megnyomjuk a CAPS SHIFT billentyűt:

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
DELAY
KEY

ORG 60000
ENT $
DI
LD BC,10000
LD A,B
OR C
JR Z,KEY
DEC BC
JR DELAY
LD A,254
IN A,(254)
RRA
JR C,KEY
EI
RET
END

Tízes számrendszerbeli számok formájában:

60000
60005
60010
60015
243
177
249
31
1
40
62
56
16
3
254
249
39
11
219
251
120
24
254
201

Ha a 100. sorban kicseréljük a 254-et pl. 252-re, akkor már mind a CAPS SHIFT-re, mind az A-ra visszatér BASIC-be a program, hiszen olyan kombinációt hoztunk létre, hogy bármelyik billentyűről beolvassa és ellenőrzi a szükséges egy bitet. Ezt felhasználva megvalósítható egy érdekes és hasznos funkció: a Spectrum BASIC-ből sajnos hiányzó GET utasítás funkciója. A következő program bármely billentyűre megvalósítja ezt:

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
DELAY
KEY

ORG 60000
ENT $
DI
LD BC,10000
LD A,B
OR C
JR Z,KEY
DEC BC
JR DELAY
XOR A
IN A,(254)
AND 31
CP 31
JR Z,KEY
EI
RET
END

Tízes számrendszerbeli számok formájában:

60000
60005
60010
60015
60020
241
177
249
31
251
1
40
175
254
201
16
3
219
31
39
11
254
40
120
24
230
247

A maszkozás értéke a
31 = B 0001 1111
összefüggésből származik. A két program a tár bármely területén elhelyezhető, így - különösen ez utóbbi - hatékonyan alkalmazható BASIC programok, p1. DATA-val beírt kisegítő gépi kódú rutinjaként a GET helyett. Természetesen a BASIC ROM-nak is van egy billentyűzetleolvasó rutinja, amely a megszakítás rutinban helyezkedik el. A 2. fejezetben a rajzolóprogram fel is használja működéséhez. Kimenetként az E regiszterben megtalálható a lenyomott billentyű kódja, ill. 255, ha egyetlen billentyűt sem nyomtak meg. Ezt a felhasználásnál számításba kell venni, s szükség esetén visszaadni a rutinra a vezérlést. A ROM billentyűzetkezelő rutinja:

654
656
659
662
664
665
667
669
670
671
672
673
675
677
679
680
683
684
686
688
689
690
691
693
694
696
697
698
699
700
702
LD L,47
LD DE,65535
LD BC,65278
IN A,(C)
CPL
AND 31
JR Z,683
LD H,A
LD A,L
INC D
RET NZ
SUB 8
SRL H
JR NC,673
LD D,E
JR NZ,671
DEC L
RLC B
JR C,662
LD A,D
INC A
RET Z
CP 40
RET Z
CP 25
RET Z
LD A,E
LD E,D
LD D,A
CP 24
RET

Az egyes billentyűk kódjai az E regiszterben:

B 0
H 1
Y 2
6 3
5 4
T 5
G 6
V 7
N 8
J 9
U 10
7 11
4 12
R 13
F 14
C 15
M 16
K 17
I 18
8 19
3 20
E 21
D 22
X 23
SYMBOL SHIFT 24
L 25
O 26
9 27
2 28
W 29
S 30
Z 31
SPACE 32
ENTER 33
P 34
O 35
1 36
Q 37
A 38
CAPS SHIFT 39

A magnóról való betöltés rutinjára ugyanaz vonatkozik, mint az előző fejezetben a felvételre:

1366
1367
1368
1369
1370
1372
1374
1377
1378
1380
1381
1383
1385
1386
1387
1388
1391
1393
1396
1398
1399
1400
1401
1403
1406
1408
1410
1413
1415
1417
1418
1420
1421
1423
1425
1428
1430
1431
1433
1435
1438
1439
1440
1442
1443
1445
1447
1449
1450
1452
1454
1457
1459
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1469
1472
1473
1474
1476
1477
1478
1480
1482
1485
1486
1488
1489
1491
1493
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1503
1504
1506
20
8
21
243
62 15
211 254
33 63 5
229
219 254
31
230 32
246 2
79
191
192
205 231 5
48 205
33 21 4
16 245
43
124
181
32 249
205 227 5
48 235
6 156
205 227 5
48 228
62 198
184
48 224
36
32 241
6 201
205 251 5
48 213
120
254 212
48 224
205 231 5
208
121
238 3
79
38 0
6 176
24 31
8
32 7
48 15
221 117 0
24 15
203 17
173
192
121
31
79
19
24 7
221 126 0
173
192
221 35
27
8
6 178
46 1
205 227 5
208
62 203
184
203 21
6 176
210 202 5
124
173
103
122
179
32 202
124
254 1
201

INC D
EX AF,AF'
DEC D
DI
LD A,15
OUT (254),A
LD HL,1343
PUSH HL
IN A,(254)
RRA
AND 32
OR 2
LD C,A
CP A
RET NZ
CALL 1511
JR NC,1387
LD HL,1045
DJNZ 1396
DEC HL
LD A,H
OR L
JR NZ,1396
CALL 1507
JR NC,1387
LD B,156
CALL 1507
JR NC,1387
LD A,198
CP B
JR NC,1388
INC H
JR NZ,1408
LD B,201
CALL 1511
JR NC,1387
LD A,B
CP 212
JR NC,1423
CALL 1511
RET NC
LD A,C
XOR 3
LD C,A
LD H,0
LD B,176
JR 1480
EX AF,AF'
JR NZ,1459
JR NC,1469
LD (IX+0),L
JR 1474
RL C
XOR L
RET NZ
LD A,C
RRA
LD C,A
INC DE
JR 1476
LD A,(IX+0)
XOR L
RET NZ
INC IX
DEC DE
EX AF,AF'
LD B,178
LD L,1
CALL 1507
RET NC
LD A,203
CP B
RL L
LD B,176
JP NC,1482
LD A,H
XOR L
LD H,A
LD A,D
OR E
JR NZ,1449
LD A,H
CP 1
RET

a legfontosabb töltő szubrutin:

1507
1510
1511
1513
1514
1516
1517
1518
1519
1521
1523
1524
1525
1526
1528
1530
1531
1532
1533
1535
1537
1539
1540
205 231 5
208
62 22
61
32 253
167
4
200
62 127
219 254
31
2 8
169
230 32
40 243
121
47
79
230 7
246 8
211 254
55
201

CALL 1511
RET NC
LD A,22
DEC A
JR NZ,1513
AND A
INC B
RET Z
LD A,127
IN A,(254)
RRA
RET NC
XOR C
AND 32
JR NZ,1517
LD A,C
CPL
LD C,A
AND 7
OR 8
OUT (254),A
SCF
RET

A program meghívásakor a töltőrutinhoz hasonlóan IX a kezdőcímet, DE a programhosszt és a kimenő jelek típusát jelöli. Azonban még egybe kell állítani a C jelzőbit értékét is, mivel ha 0, akkor csak VERIFY-ol a program. Ha BASIC programból irányítva pusztán rövid kódrutinnal akarjuk meghívni a programot:

10
20
30
40
50
60
70
80
90
ORG 6000
ENT $
LD IX,16384
LD DE,6912
LD A,255
SCF
CALL 1366
RET
END

 

Ha az előbbi gépi kódú programot pl. egy nagyobb gépi kódú program részeként szeretnénk alkalmazni, - a felvételhez hasonlóan a veremfeltöltési probléma miatt - a következőképpen kell módosítanunk:

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
ORG 6000
ENT $
DI
LD IX,16384
LD DE,6912
LD A,255
SCF
INC D
EX AF,AF'
DEC D
CALL 1378
EI
RET
END

Ekkor saját programunk végzi el a ROM rutin egy egész kis részét, majd kihagyva a háttérszínváltást és a verem átírását, a rutinra adja a vezérlést.

1.2.3. Tároló áramkörök

A tároló áramköröknek az idők során számos fajtáját fejlesztették ki. A legalapvetőbb csoportosítás szerint két csoportra oszthatók:

Az előbbire elsősorban azért van szükség, hogy legyen hol tárolni programjainkat és adatainkat, míg az utóbbira azért, hogy biztosítsa a számítógép minimális működését (ehhez nem tartozik feltétlenül hozzá egy BASIC interpreter úgy, mint a ZX Spectrumban). Mindkét áramkörtípus megtalálhat ó számítógépünkben.
Az egyik legegyszerűbb tároló áramkör a 22. ábrán látható, mindössze egy bitnyi információ tárolására alkalmas. Ha mindkét bemenete egyszerre van magas (H) vagy alacsony (L) feszültségszinten, határozatlan állapotba kerül. Ám ha V(R)=H és V(S)=L, akkor Q=L, ill. ha V(R)=L és v(S)=H, akkor Q=H.


27. ábra: Az egyik legegyszerűbb tároló áramkör

A tároló áramkörök számtalan fajtája létezik részben áramköri, részben pedig ehhez kapcsolódóan technológiai eltéréssel. A ZX Spectrum 4116 típusjelű RAM IC-ket, ill. egy speciális Sirclair ROM IC-t tartalmaz.

A 4116 dinamikus RAM
A 4116 dinamikus RAM MOS LSI technológiával készült tároló áramkör. Összesen 128*128 = 16384, egyenként egy bit tárolására képes egységet, un. cellát tartalmaz. Mivel 16384/8 = 2048, ez 2 Kbájtnyi tárolókapacitást jelent (1 Kbájt = 1024 bájt). Az integrált áramkör kivezetései a 23. ábrán láthatók.

Mint az ábra is mutatja, a 4116 működéséhez három különböző tápfeszültségre, +5 V-ra, -5 V-ra és +12 v-ra van szükség.
A D kivezetésen megy be az adat, azaz a letárolandó bit, míg az adatokat a Q vezetéken lehet kiolvasni. Azt, hogy melyik cellába írunk, ill. melyikbő1 olvasunk, két lépésben, az A0-A6 jelű 7 db. címvezetéken adhatjuk meg. Címzéskor a cellahalmazt olyan mátrixnak tekintjük, amelynek egy elemét a sorszám és az oszlopszám segítségével jelölhetjük ki. Először az ún. sorcím kerül rá a címvezeték-bemenetekre, s aktívvá kell, hogy váljon a RAS (Row Address Strobe = sorcím-engedélyező) jel. Ekkor a címvezetékeken lévő adatkombinációt sorcímnek értelmezi a 4116. Ezután a CAS (Column Address Strobe = oszlopcím-engedélyező) bemenet válik aktívvá, és így kerül be a cella címének második koordinátája.
Minthogy 2^(2*7) = 2^14 = 16384, minden cella egyértelműen megcímezhető ily módon. Ehhez természetesen az integrált áramkörön belül megfelelő dekódolásra van szükség. A 4116 belső felépítését a 24. ábra mutatja.
Az áramkörnek három alapvető üzemmódja van:

 • író,
 • olvasó és
 • frissít

Az egyes üzemmódok diagramjai a 25., 26., és 27. ábrán láthatók. Minden sort legalább 2 ms-onként egyszer el kell érni, azaz frissíteni, kell különben elvész a tartalma. Ez a 27. ábrán látható módom, a RAS bemenet és a címvezetékek felhasználásával történik.


23. ábra: A 4116 kivezetései


24. ábra: A 4116 belső felépítése

 


25. ábra: A 4116 olvasási ciklusának időzítése

 


26. ábra: A 4116 írási ciklusának időzítése

 


27. ábra: A 4116 frissítési ciklusának időzítése

A Sinclair ROM integrált áramköre

A Sinclair ROM kivezetéseinek elhelyezkedése a 28. ábrán látható. 16 Kbájt, azaz 16384 bájtnyi információt tárol oly módon, hogy az a gép kikapcsolása után sem vész el. Ebben található a BASIC és a működést biztosító programok sora, amelyek közül néhányat bemutattunk az ULA-ról szóló fejezetben. Szerkezetéről és a gépi kódú programozó számára használható rutinokról a szoftver fejezetben lesz szó. Most csupán az áramkör bemutatására szorítkozunk.
2*14 soros DIL tokozásban található. Az adatsín mind a 8 vezetékhez közvetlenül csatlakozik, a címvezetékek száma pedig 14. Ez nem véletlen, mivel
2^14=16384
bájtnyi információ megcímzése lehetséges ily módon. Azért csatlakozik: éppen az A0-tól az A13-ig jelölt címvezetékeken, mert a Z80A a bekapcsolási RESET ciklus után a 0000 címről kezdi a tárcímek és tartalmaik olvasását. Fizikailag a tár csak olvasásra való, így, a Z80A-nak is mindössze két kimenetére csatlakozik. Az OE (Output Enable) a RD (ReaD), a CS (Chip Select) bemenet pedig a központi egység MREQ kimenetéhez csatlakozik. Amatőr áramkör építők számára igen hasznos a Sinclair Rom CE (Chip Enable) bemenete. Ezt ugyanis a rendszerkivezetések ROMCS (ROM Chip Select) kimenetének. a +5 V-os vezetékkel való összekapcsolásával passzív állapotba helyezhetjük, s ezután saját készítésű ROM áramkörünket olvassa a Z80A az alsó 16 Kbájton. A bemenet ezen kívül egy 680 ohmos ellenálláson keresztül az ULA ROMCS kimenetéhez kapcsolódik, amely ezáltal semmilyen körülmények közt nem tudja a bemenetet aktív állapotba hozni, azaz a Z80A számára olvashatóvá tenni. Saját ROM kártya tervezésekor - különösen 48 K-s gépeknél - ügyeljünk a teljesítményfelvételre is! (A Sinclair ROM tápfeszültsége +5 v.)
A prog. fesz. a ZX Spectrumban nincs bekötve!

28. ábra: A Sinclair ROM és a 27128-as kivezetései

Saját ROM NYÁK készítése helyett a Sinclair ROM helyébe ültethetünk vele kompatibilis EPROM-ot, amelyet saját eszközökkel programozhatunk. Ilyen pl. az INTEL cég 27128 típusjelű áramköre. Belső fezépítése a 29. ábrán látható.


29. ábra: A 27128 belső felépítése

131072 bitet képes tárolni, ami nem véletlen, mivel ez 16 Kilobájt, azaz
16384*8 = 131072
bit. A Z80A maximális sebességénél nagyobb frekvenciájú mikroprocesszorok is használhatják az igen rövid hozzáférési idő miatt. (Az INTEL cég speciális, nagy sebességű NMOS technológiával készíti.) A CE bemenet jelentőségét az adja, hogy ha magas feszültségszintre kapcsolják, a 27128 un. "készenléti" üzemmódba kerül, így az áramfelvétel lényegesen kisebb, s lecsökken a teljesítménydisszipáció (a hozzáférési idő lelassulása nélkül).

1.2.4. A ZX Spectrum videoáramköre

Könyvünknek ebben a szakaszában a televíziós kép előállításával foglaltazunk, feltételezve azonban a televíziózás áramköri megoldásainak legalább alapfokú ismeretét. E témában járatlan olvasóink az irodalomjegyzékben felsorolt művek között több hasznos forrásmunkát találhatnak.

A videojel
Egy átlagos fekete-fehér televíziókészülék felépítése a 30. ábrán látható.


30. ábra: Egy fekete-fehér TV-készülék elvi felépítése

A ZX Spectrum képe a televíziókészülékek 36-os UHF csatornájában fogható, azaz itt jelentkezik be. A Spectrumból kijövő jel közvetlenül a 75 ohmos, közösített antennabemenetre csatlakoztatható.
Az antenna által vett és továbbított jelet az illesztő-transzformátor szimmetrizálja, majd a nagyfrekvenciás erősítő felerősíti. A keverő egy oszcillátor segítségével valamivel kisebb, középfrekvenciájú jelet állit elő. A videodemodulátor ebből visszafejti a televízió vezérléséhez szükséges videojelet és a hangkülönbségi jelet (amelynek frekvenciája a magyar szabvány szerint 6,5 MHz). A videoerősítő a képcső vezérléséhez szükséges szintre erősíti a videojelet, amely ezután már a képcsőáramkörre kerül. Ezenkívül a legtöbb tv-ben a hangkülönbségi jelet is a videoerősítő erősíti. Ez a jel különbségi erősítés, FM demoduláció és hangfrekvenciás erősítés után kerül a hangszóróra.
A 30. ábrán látható AGC egység neve angol nyelvű rövidítés, jelentése Automatic Gain Control, azaz automatikus erősítésszabályozás. Feladata, hogy az antennára jutó jel nagyságától függetlenül a videoerősítő kimenetén megjelenő jelet állandó értéken tartsa. Az előbbi változásainak igen sok oka lehet: különböző adóállomások vétele, az antennajel mozgó tárgyról való visszaverődése, különböző minőségű antennák használata, a vételi körülmények változása stb.
Egy sor videojelének felépítése a 31. ábrán látható. Függőleges irányban a 0 a fekete szint feszültségértékének felel meg, a 100 pedig ehhez képest a fehér szinté százalékban. Látható, hogy minden sorátvitelhez tartozik egy ún. sorszinkronjel. Ennek célja, hogy biztosítsa az üzemszerű működést a sorváltásoknál, visszafutáskor ne hagyjon csíkot maga után az elektronsugár. Rögtön érthetővé válik a sorszinkronjel szerepe, ha megnézzük a 32. ábrát, amely egy televíziókép kialakítását mutatja be.


31. ábra: Egy sor szabványos videojele színinformáció nélkül

 


32. ábra: Egy TV-kép létrehozása félképváltásos módszerrel, a váltás videojeleinek relatív feszültségváltozás függvénnyel

Tegyük fel, hogy a kép az ernyő tetejének közepéről indul! Ekkor az elektronsugár létrehozza az összes páratlan számú sort, majd a képcső aljáról az ernyő bal felső sarkába ugrik, és kialakítja a páros számúakat is. Az egyes félkép végi sorok jelében már nem hasznos képinformáció, hanem szinkron- és kiegyenlítőjelek találhatók, amelyek feladata - a sorszinkron jeléhez hasonlóan - a helyes tv-kép előállításának biztosítása áramköri szempontból. (A szinkronszint mindig ugyanaz, azonban a képszinkron időtartama hosszabb a sorszinkronénál.)

Az LM1889-es video-IC
A ZX Spectrum videoáramkörének felépítése a 33. ábrán látható. Az ULA veszi ki a videotárból a megfelelő kép- és színinformációt, s a 15-ös kimenetén a kék-sárga, a 16-oson a piros-sárga különbségi jelet, a 17-esen pedig szinkron- és fényerőjelet (fekete-fehér videojelet) bocsát ki a videoáramkör felé. Ez utóbbi csaknem teljes egészében az LM1889 típusjelű IC köré épül.
Az LM1889 egy teljes tv-videomodulátor IC, amelynek segítségével a PAL színjelet állítja elő a ZX Spectrum. Belső egységeinek elhelyezkedése a 34.a. ábrán, kivezetései pedig a 34.b, ábrán láthatók.

 


34.b. ábra: Az LM1889 kivezetései

A színmoduláció legegyszerűbb módja itt a kvadratúrafázisok rögzítése az 1-es és 18-as bemeneteken keresztül mindkét különbségi jelre. Az LM1889 2*9 kivezetéses DIL tokozású IC. Az egyes kivezetések angol nyelvű rövidítéseinek jelentése a következő:

A 2-es színsegédvivő a modulátorról a 4-eshez képest 90-fokos fáziseltolódással jelenik meg. A nullás egyenszintet a 3-as bemeneten keresztül lehet beállítani. Ha-pl. a 2-es bemeneten a 3-ashoz képest pozitív, 1 V-os jel van, akkor U (out peak to peak) = 0,6 V, s a fázistolás 90 fok. Ha ugyanilyen, a 3-ashoz képest negatív feszültség kerül a 2-es bemenetre, a kimenő jel fáziseltérése 270 fok lesz. Ha a 2-esen és a 4-esen egyszerre van jelen, a segédvivő kimeneti szintje és fázisa a kvadratúrakomponensek vektori összege lesz. Negatív jel a burst kapuzási periódus alatt 180 fokos burst színszinkront eredményez. Az egyenfeszültség nulla szintje mindkét jelnél azonos.
Tekintsük át az LM1889 belső felépítését! A színoszcillátor egy invertálóerősítőből és egy Darlington emitterkövetőből áll. Külső kvarcoszcillátoros RC áramkör gondoskodik a fáziskésleltetésről a 17-es és 18-as bemeneten keresztül, hogy az oszcilláció a kristály rezonanciafrekvenciáján álljon be. Visszacsatolt jele egy vezérlőkésleltető körbe csatlakozik az 1-es és 18-as bemeneteken keresztül, és a segédvivő referenciajelet állítja elő a színjelmodulátor számára. Az u és v modulátor két-két szorzóból áll, s együttesen egy összegzőerősítőn keresztül kapcsolódnak a rádiófrekvenciás modulátor bemenetéhez, s ugyanez a jel jelenik meg a 13-as kimeneten. Az előbbit a ZX Spectrum azonban már nem használja. Akár a 2-es, akár a 4-es bemenet offszetje tér el a hármastól, megfelelő fázisú segédvivő áram jelenik meg a 13-as kimeneten.

Egyéb kapcsolások a videoáramkörben
Mint a 33. ábrán látható, az LM1889-ből kijövő színjel rákeveredik az ULA y szinkron- és fényerőjelére, s így alakul ki az összetett videojel, amely Tr2 emitterkövetőn keresztül egy UM 1233 E36 típusú, ASTEC gyártmányú nagyfrekvenciás modulátorra kapcsolódik. Ez utóbbi modulálja a jelet olyan frekvenciára, hogy televíziókészülékünk antennabemenetére csatlakoztatva a jelet értelmes képet kapjunk.
Az ULA kimenő jeleit úgy alakították ki, hogy a videoáramkör a lehető leggazdaságosabb legyen. Ezek a jelek azonban nem teszik lehetővé, hogy a ZX Spectrumot közvetlenül RGB bemenettel rendelkező monitorra csatlakoztassuk. A Spectrum csak olyan monitorral köthető össze, amelyek bemenetükön összetett videojelet igényelnek. A 33. ábrán az is látható, hogy négy hangolható áramköri elem is található a videoáramkörben. P1 az u, P2 a v jel relatív erősségét szabályozza. Ezzel a két potenciométerrel állíthatjuk be az egyes színek minőségét vagy éppen a fekete-fehér állapotot. Mindkettőhöz, csakúgy, mint a két változtatható értékű kapacitáshoz, kisebb csavarhúzóval nyúljunk! Ez utóbbiak a két frekvencia szabályozására szolgálnak. C(v1)-gyel az ULA 14 MHz-es frekvenciáját változtathatjuk, amivel pl. csökkenthetjük a karakterek vibrálását a képernyőn. C(v2), amely a videoáramkörnek közvetlenül a harmadik állítható eleme, az LM1889 egyetlen frekvenciáját, a színsegédvivő jel frekvenciáját szabályozza. (Ez PAL rendszerben igen pontos kell, hogy legyen.)
FONTOS!
A videoáramkörnek ez a része harmadik kiadású, (Issue 3) Spectrumok esetében néhány változtatáson ment át!

1.2.5. A ZX Spectrum alapáramköre

A ZX Spectrum alapáramkörének a Z80A, az ULA, a 27128-as ROM és a 8 db. 4116-os RAM IC - más -áramkörök segítségével összehangolt - együttesét tekinthetjük (l. 35. ábra) . A videotár az alsó 16 K RAM-ban, azaz a 4116-osokban helyezkedik el, s mind a Z80A-nak, mind pedig az ULA-nak hozzé kell férnie. Minthogy az ULA céláramkör, amelyet a ZX Spectrumhoz terveztek, érthető, hogy mindenféle közbenső kapcsolás nélkül, közvetlenül csatlakozik a RAM-okhoz.

A Z80A hozzáférése a 4116-os IC-khez

A 35. ábrán látható, hogy egy-egy adatvezeték egy-egy 4116-oshoz csatlakozik, annak be- és kimenetén keresztül. Ehhez természetesen a címvezetékeknek is igazodniuk kell, amelyek szemlátomást a Z80 logikához, s nem a tárkiépítéshez alkalmazkodnak. Ezért a Z80A multiplexeren keresztül címzi az alsó 16K RAM-ot. A multiplexer feladata "összehangozni" a tárak címzését a Z80A-éval. Természetesen ez is integrált áramkör, típusszáma SN74LS157, amelyből 2 db-ot alkalmaztak. Ez az IC is DIL tokozású, felépítése a 36.a., kivezetései a 36.b. ábrán láthatók. Az inverz engedélyező bemenet állandóan aktív állapotban van. A kijelölő (select) bemenet az ULA-hoz egy ellenálláson keresztül a RAS kimeneten át, a Z80A-hoz még egy további 330 ohmos ellenálláson keresztül a RFSH kimeneten át csatlakozik. Ez mindkét elem számára lehetővé teszi a hozzáférést.

36.b. ábra: Az SN74LS157 kivezetései:


36.a. ábra: Az SN74LS157 logikai szervezése

A Z80A-ULA-video együttműködése
A 35. ábrán látható, hogy a központi egységet vezérlő bemenetek legnagyobb része - így az NMI, a WAIT és a BUSREQ - passzív állapotban van. Az 5 v-os tápfeszültség ugyan közvetlenül a feszültségforrás áramköréről jön, ám két igen fontos vezérlőbemenet, a CLK és az INT jelét egyenesen az ULA-tól kapja. Ugyanakkor Z80A állapotára jellemző rendszervezérlő kimenetek csaknem mindegyike (pl. a RD, a WR, a MREQ és az IORQ) az ULA-hoz is csatlakozik. Látható tehát, hogy nemcsak a központi egységnek, hanem az ULA-nak is vannak rendszervezérlési feladatai. Minderre azért van szükség, hogy a videoáramkör megfelelően működjön. Ehhez azonban az ULA-nak még egy adatra szüksége van a központi egység állapotán kívül: arra, hogy a Z80A a tár mely területén kívánja végrehajtani az adott feladatot. Ezért az ULA vezérlőbemeneteként működik a Z80A 14-es és 15-ös, azaz a két legfelső címvezetéke is. vizsgáljuk meg a két legfelső címbit szerepét:

0011 1111 1111 1111 =
16383
0100 0000 0000 0000 =
16384
1000 0000 0000 0000 =
32768
1100 0000 0000 0000 =
49152

Látható, hogy ezek megmutatják, hogy a teljes (16 K-s gépek esetében feltételezett) 64 Kbájt tárterület melyik negyedében kíván dolgozni a Z80A. Ha A15=0 és A14=1, akkor a központi egység ugyanabban a tárnegyedben - az alsó 16 K RAM-ban - kíván dolgozni, ahonnan az ULA rendszeresen kiveszi a videoinformációt.
Felmerül a kérdés, hogy nem lehetne-e a videoáramkör vezérléséhez kevesebb jelet felhasználni, pl. a BUSRQ segítségével a DMA-hoz nyúlni, s letiltani a Z80A működését, amíg a videoáramkör megszerzi a szükséges információt. Lehet, csakhogy ilyen esetekben a vezérlésnél vagy a központi egységé, vagy a videoáramköré az elsőbbség. Az előbbi esetben "hópelyhek" jelennek meg a képernyőn, amelyek azt a videoinformációt "mutatják", amely a központi egység miatt nem került kijelzésre, az utóbbi esetben pedig az egész számítógép működése lelassul. Napjaink legsikeresebb személyi számítógépei, mint pl. a ZX Spectrum vagy a Commodore 64 más és más módon, de valamennyien megoldották ezt a problémát. így azt mondhatjuk, hogy a "kijelzés-gyorsaság ellentmondás" feloldására nincs egyedül üdvözítő megoldás; a ZX Spectrumé egy a sok közül.
Az adat- és a címsínt, amelyek a Z80A és az ULA felől egyaránt csatlakoznak az alsó 16 Kbájt RAM-hoz, a központi egység felöl 330, ill. 470 ohmos ellenállások zárják le, míg az ULA felől nem. Ez biztosítja azt, hogy amikor a Z80A a ROM-ban, vagy a 48 K-s gépek felső 32 K RAM-jában dolgozik, párhuzamosan működhessen az ULA-val. Ha viszont a Z80A is és az ULA is az alsó 16 K RAM-ban szeretne dolgozni, az ULA - olyan rövid időre, hogy ezt még a központi egység ne vegye észre -letiltja az órajelek kiadását. (Ezt a Z80A egyrészt gyártási technológiája miatt, másrészt azért nem veszi észre, mert egyetlen időmérő eszköze annak feltételezése, hogy az órajel frekvenciája állandó.) Amikor egy kis szünet van a videoinformáció kiadásakor, az ULA megengedi a Z80A számára, hogy néhány ns időre hozzáférjen az alsó 16 K RAM-hoz. Erről rendkívül könnyen meggyőződhetünk, ha a "HUNGARIAN COLOURS" nevű programot átírjuk (az abszolút címekkel együtt!) erre a tárterületre, és lefuttatjuk. A RFSH jel - a többi rendszervezérlő jellel ellentétben - azért csatlakozik közvetlenül is az alsó 16 Kbájthoz, mert a video-szinkronjelek kiadásakor, amikor előfordulhat, hogy a dinamikus RAM-okat akár 5 ms-ig vezérlés sem éri el, a Z80A - rövid időre - átveszi a frissítési. feladatokat.

Különleges ULA jelkombinációk
Korábban részletesen szóltunk a Z80A megszakításos működtetésének lehetőségeiről. Mi történik akkor, ha 16 Kbájtos gép áll a gépi kódú programozó rendelkezésére, s programjához 2-es megszakítási módba (IM2) szeretné állítani a központi egységet? Sajnos többször is meg kell gondolnia, hogy ezt egyáltalán megtegye-e. Az I regiszter tartalma ugyanis minden frissítési ciklusban az A8 ... A15 címvezetékekre kerül, s A14 és A15 az ULA vezérlő bemeneteként is működik. Így mivel

B 0100 0000 =
64 és
B 0111 1111=
127

64 és 127 közötti számok nem kerülhetnek az I regiszterbe. Ez viszont éppen az alsó 1 K RAM.
Frissítési ciklusban, ha egy ilyen szám a címvezetékre kerül, a MREQ jellel együtt érvénytelen vezérlési kombinációt jelent az ULA számára. Írjuk be a szokásos módon a következő kis programot:

10 ; GET CONFUSED!
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230


DELAY
INKEY

ORG 60000
ENT $
DI
LD A,100
LD I,A
LD BC,10000
LD A,B
OR C
JR Z,INKEY
DEC BC
JR DELAY
XOR A
IN A,(254)
RRA
AND 31
CP 31
JR Z,INKEY
LD A,63
LD I,A
EI
RET
END

A program tízes számrendszerbeli számok formájában:

60000
60005
60010
60015
60020
60025
60030
243
1
40
175
31
62
201
62
16
3
219
254
63
100
39
11
254
31
237
237
120
24
31
40
71
71
177
249
230
246
251

Vigyük be a következő kis BASIC rutint majd RUN-nal indítsuk el a programot:

10 FOR i=1 to 704: PRINT "A";: NEXT i
20 RANDOMIZE USR 60000: STOP

Az ULA megzavarodása szemmel látható a képernyő alsó részen. A jelenség oka az áramkör felépítésében keresendő, amelyet a Sinclair cég nem közöl. Ha töröljük a 40-es és a 210-es sorban található (DI és EI) utasításokat (POKE 60000,0 és POKE 60029,0), láthatjuk, hogy az egésznek semmi köze a megszakításrendszerhez, mivel az alapvibrálás megmarad. Ha töröljük a képernyőt, s a programot ezúttal GO TO 20-szal indítjuk, a vibrálás nem látszik, mivel csak egy szín szerepel.

1.2.6. A 48 K-s gépek felső 32 K tárának használata

A 48 K-s gépek felső 32 K RAM területét és az azt kiszolgáló áramkört azért tárgyaljuk külön pontban, mert úgy kapcsolódik a rendszerhez, mintha az alapáramkörhöz semmi köze sem lenne (kivéve persze az egész számítógép teljesítményfelvételét).
A 37. ábrán látható, hogy ezt a tárterületet 8 db., 4532 típusú integrált áramkörrel valósították meg. Ezek olyan leselejtezett, 64-szer 1 kilobites áramkörök, amelyek 32-szer 1-eskénst még működnek. (A hibátlan IC típusszáma 4564.) A típusszám utáni L, ill. H betű jelzi, hogy az IC alsó vagy felső 32 kilobites tára használható. Igen sokféle 64-szer 1 kilobites tároló integrált áramkör kapható a piacon, nagyjából ugyanolyan logikai szerkezettel. Ilyenek pl. a 2164, 3764, 4164, 4864, 4564 és 8264.
Belső felépítésük - méreteiktől eltekintve - igen hasonló a 4116-oséhoz. A 37. ábrán látható, hogy itt a vezérlőjeleket teljes egészében a Z80A szolgáltatja, így ezeket is multiplexelik, mégpedig két igen egyszerű logikai áramkör, egy SN74LS00 és egy SN74LS32 segítségével. Az előbbi 4 db. NAND (NEM-ÉS), az utóbbi. 4 db OR (VAGY) logikai kapuáramkört tartalmaz, kivezetéseik a 4164-eséhez hasonlóan a 38. ábrán láthatók.


Az SN74LS00 és az SN74LS32 kivezetései

Ha a központi egység a felső 32 Kbájt RAM-ból kíván olvasni, az A15 címvezeték 1-es szintre kerül, s a Z80A RD és MREQ rendszervezérlő kimenetei is aktív állapotban vannak. Az R71-ből és C63-ból álló RC-kör késlelteti a MREQ jel lefutását, ugyanakkor a multiplexerek, amelyek itt is SN74LS157-esek, mint az alsó 16 K-nál, az A0 ... A7 címvezetékek tartalmát közvetlenül továbbítják a tárakhoz. Ez biztosítja azt, hogy A0 ... A7 címvezetékek tartalma ne legyen a multiplexervezetékeken amikor az előbbiek már A8 ... A15 tartalmát továbbítják. Az R70-ből és C64-ből álló RC kör az előbbi RC áramkörhöz hasonlóan a CAS jel lefutását késlelteti. Amikor már mindkét címrész a tárakban van, rövid késleltetés után megjelenik a kívánt információ az adatsínen.
Íráskor a különbség annyi, hogy RD = H és WR = L. A15 értéke ugyanúgy 1, s a MREQ jelszint is alacsony. A 37. ábrán az is látható, hogy a tároló áramkörök - a 4116-hoz hasonlóan - az RD bemenetükre adott aktív szintből tudják, hogy a központi egység írni vagy olvasni kíván-e információt.
Frissítéskor mind a RD, mind a WR szintje magas, ugyanakkor MREQ=L. Ez utóbbi alacsony szintre állítja a tárak RAS bemeneteit. A ZX Spectrum áramköri viszonyait figyelembe véve a frissítéshez ennyi elegendő.
A felső 32 K RAM bekötése a ZX Spectrum rendszerbe szemlátomást hagyományosabb. A 26-os számú SN74LS157-es 3B bemenetének földvezetékre vagy tápfeszültségre kötése mutatja meg, hogy a tárak melyik cellája működőképes.
E ponthoz kívánkozik, hogy a Rádiótechnika c. folyóirat 1984. októberi számában "Memóriabővítő áramkörök a ZX81 és ZX Spectrum mikroszámítógépekhez" címmel Csanády György, Kövesdi Kálmán és Mag Pál közölt kapcsolási rajzot, s írt cikket arról, hogy a kiselejtezett, 64-szer 1 kilobites áramkörök működőképes, de a Spectrumban ki nem használt rész segítségével hogyan bővíthetjük 16 és 48 kilobájtos gépünk tárkapacitását 80 kilobájtra. (Ez számos problémát vet fel áramkörileg, hiszen a Z80 közvetlenül legfeljebb csak 64 Kbájtnyi tárat tud megcímezni. Ráadásul a BASIC sem támogatja a 80 Kbájtnyi hardver kezelését.)

1.2.7. A hangszóró és a kazettás magnetofon áramköre

Az ULA kivezetéseinél és portkezelő funkciónál volt már szó a hangszóró és a kazettás magnetofon kezeléséről. Az áramkör egyszerűsége és a hagyományostól - az ULA miatt -- eltérő jellege miatt érdemes a leglényegesebb információt elmondani róla (l. 39. ára.).


39. ábra: A hangszóró és a kazettás magnetofon áramköre

Noha az ULA egy be- és kimenete, a 28-as kivezetés három feladatot is ellát: kezeli a kazettakimenetet, beolvas kazettáról és vezérli a hangszórót, ezek a funkciók egyáltalán nem zavarják egymást. Ha éppen egyik feladatot sem látja el a kivezetés, feszültségszintje 0,75 v; ha a MIC kimenetet hajtja meg, 1,3 v; ha pedig a hangszórót akkor 3,3 V. Emiatt, ha éppen a MIC kimenetet hajtja meg a 28-as kivezetés, a hangszóró nem szól, mivel 1,4 V-ig a D9 és D10 diódán leesik a feszültség. Ugyanakkor, ha folyamatos állapotváltoztatásokkal hangokat, hangeffektusokat generálunk, s közben a kazettás magnetofont felvevő üzemmódba kapcsoljuk, jó minőségű hangfelvételt készíthetünk. Az ULA adatbájtjában D3 a MIC, D4 a hangszóró programozásának bitje.
A hangszóró és a kazettás magnetofon áramkörének szerkezete önkéntelenül is felveti azt a programozási lehetőséget, hogy egy szalagon lévő analóg hangjelet megfelelő sűrűséggel mintavételezve beolvassunk a tárba, majd a program kódoló részének segítségével visszahallgassunk a hangszórókimeneten. Ma már igen sok "beszélő" szoftver és kiegészítő hardver kapható a piacon, mint pl. az ETX játékprogram. A hangszóró és a magnetofon áramkörének programozási lehetőségeit már részben bemutattuk az ULA portkezlési lehetőségeinek felsorolásakor, részben pedig lesz még róla szó a szoftver részben.

1.2.8. A tápfeszültségek áramkörei

A hálózati tápegység áramköre a 40, ábrán látható. Maga a tápegység csak egy transzformátort, egy Graetz-egyenirányítót és egy, a kimeneti szintet stabilizáló kapacitást tartalmaz. (Ez utóbbi két db. elektrolit kondenzátor C1 eredő kapacitással.) 240 V-os, 50 Hz-es színuszos bemeneti feszültség esetén kimenetén 9 V egyenfeszültség jelenik meg 1 A áramerősség mellett.


40. ábra: A ZX Spectrum tápegységének áramköre

Sajnos a ZX Spectrumnak erre a feszültségre még sehol sincs szüksége, így tovább kell alakítani. Három, egymástól csaknem független tápfeszültség található az alapgépben: +12 v, +5 V és -5 V. A 4116-osokból, álló 16 Kbájt mindhárom szintet igényli egyszerre, míg pl. a Z80A csak a + 5 V-ot, vagy az LM1889-es tv-videomodulátor IC csak +12 V-ot.

A +5 V-os tápfeszültség előállítása
A ZX Spectrum +5 V-os tápfeszültségét egy 7805 típusú -- az amatőrök által jól ismert - feszültségszabályozó (stabilizátor) integrált áramkör ál1ítja elő. Három csatlakozóvezetéke van: a bemeneti feszültség, a kimeneti feszültség és a közös pont. A bemeneti feszültség +7 V és +25 V között változhat, a kimeneten stabilizált +5 V jelenik meg. Sajnos az IC igen könnyen és gyorsan melegszik (gyakorlatilag leginkább ez az áramkör okozza a ZX Spectrum melegedését), így közös pontján keresztül egy alumínium hűtőlapkára erősítették.
A Spectrum melegedése ellen sokféleképpen védekeznek. Aki már valamelyest jártas áramköri szelésekben, annak számára a legegyszerűbb megoldás az, hogy ha ezt az integrált áramkört kiszereli, s az alapgépen kívül, pl. egy alumíniumdobozkában helyezi el. Ha valaki ezt nem vállalja, vigyázzon arra, hogy a gép alul-felül egyaránt szellőzhessen! Ne tegyük pl. a Spectrumot meleg, levegőtlen szobában műanyag terítőre! Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy ha a gép pl. túlmelegedés miatt tönkremegy, rendszerint több drága alkatrészt - köztük az ULA-t is! - cserélni kell.

A +12 V-os tápfeszültség előállítása
A +5 V előállítása egyszerűnek tekinthető annyiban, hogy van egy integrált áramkör, amely bizonyos határon belül a megfelelő szintre csökkenti a feszültséget, s a maradék energiát hődisszipáció formájában eltávolítja. A +12 V előállítása nem ilyen könnyű (41. ábra) .


41. ábra: A +12 V-ot és a -5 V-ot előállító áramkörök

Az L1 induktivitás, a Tr4 (ZTX-650 típusú) teljesítményvezérlő tranzisztor, az R61 ellenállás és a C64 kondenzátor együttesen egy blocking-oszcillátort képez, amelynek Tr5 (ZTX-213 típusú) pnp tranzisztor az áram-visszacsatoló eszköze. Az oszcillátor kimenetén megjelenő feszültség - mint a legtöbb televíziózás-technikában ismert blocking-oszcillátoré - a teljesítménytranzisztor kollektorfeszültsége. Az L1 által minden ciklusban indukált ellentétes értelmű feszültség 9 V fölé, maximum +13 V-ra növeli Tr4 kollektorfeszültségét. Ezen a szinten a D15 nagyteljesítményű szilícium-dióda feltölti a C44 elektrolit kondenzátort, amelyet tovább biztosít C45, s így adódik ki a terhelhető +12 V. Ha esne a szint, Tr5 vezetése megnő, s visszahúzza a tápvonalat +12 V-ra.

A -5 V-os tápfeszültség előállítása
A -5 V előállítása részben a +12 V-t előállító áramkörhöz kötődik (l. 41. ábra) . A Tr4 kollektora gyakorlatilag +13 V és 0 V között oszcillál. Amikor ez eléri a pozitív feszültségmaximumot, a C46 elektrolit kondenzátor D11-en keresztül kb. +12 V-ra töltődik. Amikor pedig Tr4 kollektorfeszültsége 0 v-ra esik, C16 negatív fegyverzete -12 V lesz (töltéspumpa elv). A C47 elektrolit kondenzátor a D12 diódán és az R55 ellenálláson keresztül kapja meg C46-ról a megfelelő töltésmennyiséget. A -5 v-os feszültséget D17 Z-dióda tartja állandó szinten.

1.3. A rendszerkivezetések

A gép nyomtatott áramköri lemezének kivezetései, az ún. rendszerkivezetések a gép hátulján helyezkednek el (l. 42. ábra) . Tágabb értelemben ezek közé számit a kazettás egységhez tartozó MIC kimenet és az EAR bemenet is.

alsó oldal
felső (billentyűzet felöli) oldal

* = bevágás helyes csatlakoztatáshoz

42. ábra: A ZX Spectrum rendszerkivezetései

1.4. A ZX Printer

A ZX Printer a Sinclair gépekhez gyártott nyomtató. Előnye. hogy igen olcsó, hátránya viszont, hogy egyrészt drága, hőérzékeny metall-papírral működik, másrészt a nyomtatási kép minősége nem túl jó. Mivel a ZX Printer nemcsak a Spectrumhoz, hanem az összes Sinclair típushoz használható, a gépekhez közbeiktatott illesztőáramkör nélkül közvetlenül csatlakozik. A belső vezérlést, s az ehhez kapcsolódó logikát a nyomtatón belül is egy ULA látja el. A Sinclair cég egyébként más ZX kiegészítő hardverjeiben is szívesen, alkalmaz ULA-t (l. Sinclair joystick interface).
A nyomtató két üzemmódja: lassú ás gyors nyomtatás. Ez szoftverrel szabályozható. A kinyomtatandó információt grafikusan, programból kell kivinni bitenként. Ehhez minden bit kiküldése után meg kell várni, míg az állapotjel (a nyomtatóról érkező foglaltsági jel) "szabadot" nem jelez. Hogy ez hogyan történik, arról részletesen szó lesz a 2. fejezetben. (Erre a célra található a ROM-ban egy gyakorlatilag minden fizikailag lehetséges nyomtatóalkalmazást megvalósító programrész.)

1.5. További perifériális egységek illesztése

A ZX Spectrum az egyik legolcsóbb és legközkedveltebb gép Európában, amely ugyanakkor Z80A mikroprocesszorral működik. Ez utóbbi azért lényeges, mert a Z80A-hoz illesztőáramkörök egész sora kapható (pl. a Zi1og perifériaillesztő-áramkör családja).
A legegyszerűbb perifériaillesztés egy RESET gomb csatlakoztatása. Ez gyakorlatilag nem más, mint a Z80A rendszerkivezetéseknél is kihozott RESET bemenete és a földvezeték összekötése rövid időre, kapcsoló segítségével. Igen sok számítógép hátulján található olyan gomb, amellyel a tárat törölve vagy annak tartalmát megtartva hardversegítséggel állíthatjuk meg a program futását, ha ez pl. már a BREAK billentyű segítségével nem lehetséges. ZX Spectrumon az eredeti ROM alkalmazásával csak az előbbi módszer képzelhető el, hiszen az INT bemenet billentyűzetkezelési és rendszercélokra szolgál, az NMI bementre adott pozitív jel pedig az említett ROM-szoftver hiba miatt egy RESET bemenetre adott pozit1v jellel lesz egyenértékű. Magyarországon igen sok amatőr gyakorlatilag közvetlenül kapcsolja össze a RESET és a földvezetéket pl. mikrokapcsolóval, biztonságosabb azonban a tápfeszültséges megoldás bementi ellenállás és közbeiktatott kondenzátor segítségével.
Hogy a billentyűzetnek megfelelő gombokat hogy illesszük, ez kiderül az ULA portkezelő funkcióiról és az alsó 16 K működéséről szóló szakaszok ábráiból. Ami a különböző szabványú, kódolt billentyűzeteket illeti, számos illesztés van forgalomban, ill. képzelhető el.
Ugyanez érvényes a digitális (gyakorlatilag kapcsozó elven működő) botkormányok (joystick-ek) illesztésére is, mivel a billentyűzet összes szükséges vezetéke megtalálható a rendszerkivezetéseken. (Analóg botkormány illesztéséhez A/D átalakító vagy illesztőáramkör szükséges.) Hogy mely billentyűket választjuk, azt a bekötésekkel vagy a logika megválasztásával dönthetjük el. Magyarországon már kapható olyan botkormányillesztő áramkör, amely mikrokapcsolók segítségével bármely játékhoz használható. (Sajnos egyik illesztőáramkör-fajta - beleértve a Sinclair saját áramkörét - sem terjedt el olyan mértékben, hogy a játékok többsége azt vette volna át.)
Külön magnetofonillesztő-áramkörre csak akkor van szükség, ha - pl. a HT-1080Z-hez hasonlóan - vezérelni szeretnénk a be- és kikapcsolást is. Önálló, RS-232 szabványú interfészt igényel viszont a ZX Microdrive-ok illesztése, A microdrive egy kb. 80 KBájt tárkapacitású, kis méretű finommechanikával felszerelt végtelenített mágnesszalag, amely emiatt használható gyors, tömbkezelő utasításokkal, annak összes előnyével. Magyarországon egyrészt az ára, másrészt a hajlékony mágneslemezegységek jobb és tágabb alkalmazási lehetőségei miatt nem tudott az alapgéppel vagy akár csak a ZX printerrel arányos mértékben elterjedni. Az RS-232 interfész a Microdrive-ok meghajtásakor az A3, A4 és A5 címvezetékeket használja port üzemmódban.
Megint más jellegű probléma a sok üzemmóddal rendelkező intelligens nyomtatók illesztése, amelyek - noha jóval drágábbak - sokkal több és magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtanak, mint a ZX nyomtató, ráadásul többnyire valamilyen szabványos leporellóval vagy írógéppapírral működnek. Az ilyen nyomtatók logikájukat tekintve ugyanis maguk is kisszámítógépek. Programozásukról és illesztésükről, más fontosabb paramétereikről a hozzájuk adott gépkönyvből tájékozódhatunk. Magyarországon a ZX Spectrumhoz leginkább az EPSON RX-80, az EPSON FX-80 , ill. a Seikosha nyomtatók terjedtek el. Illesztésükkor a fő feladat nem a hardvercsatolás. Ez igen egyszerűen, pl. Intel 8255 típusú perifériaillesztővel , s valamilyen logikai áramkörrel az esetek többségében megoldható. A lényeg a szoftverillesztés, azaz a BASIC LPRINT, LLIST és COPY funkciók használhatóvá tétele az adott berendezésben (nem beszélve az egyes nyomtatók saját többletszolgáltatásairól). Intelligensebb, de drágább illesztőáramkörök már eleve tartalmazzák ezt a programot, míg olcsóbb, de kényelmetlenebb áramkörök esetében bekapcsolás után ezt kazettáról kell beolvasni, amelyet a gyártó vagy az üzlet mellékel. Sok illesztőáramkör nemcsak az előbb említett BASIC parancsokat tartalmazza, de lehetővé teszi pl. a képek nagyítását, kicsinyítését vagy forgatását is.
A ZX SPectrum az egyik legkönnyebben fejleszthető rendszer, emiatt amatőrök és kisebb-nagyobb cégek kiegészítő áramkörök egész sorát készítik hozzá. Hazánkban ezeket túlnyomórészt szövetkezetek és GMK-k forgalmazzák. Ugyanakkor az újságok is egyre másra közölnek kapcsolásokat a ZX Spectrumhoz a világító LED sortól a telefonos illesztésig.

2. A ZX Spectrum gépi kódú programozása

Ebben a fejezetben a Spectrum gépi kódú programozásának alapjait kívánjuk áttekinteni. Sokféle véleménnyel találkozhatunk a mikroszámítógépek gépi kódú programozásával kapcsolatban. Az egyik szélsőséges álláspont szerint a gépi kódú programozás,a magas szintű programnyelvek korában már elavult, míg a másik szerint a BASIC nem jó semmire, mert lassú és nehézkes.
Természetesen egyik álláspont képviselőinek sincs teljes mértékben igazuk: hiszen számos feladatot felépítése, időzítése, sebesség- és tárigénye stb. miatt nem lehet vagy igen nehézkes BASIC-ben megoldani. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy a BASIC az egyik legkönnyebben érthető és programozható nyelv, a ZX Spectrum BASIC változata pedig különösen sokoldalú.
Gépi kódú programot sokféleképpen lehet bevinni a gépbe:

Programtechnikailag a legelső a legegyszerűbb. Nem kell mást csinálni, mint BASIC-ben írni egy két-három soros segédprogramot, amely gépi kódú programok (a továbbiakban röviden kódprogramok) bevitelére szolgál. Még erre sincs azonban szükség, hiszen egy CLEAR utasítással lejjebb helyezve a RAMTOP-ot , azaz a BASIC számára engedélyezett programtároló és -végrehajtó RAM terület utolsó bájtját, egyszerűen, POKE utasítással bevihetjük és PEEK-kel ellenőrizhetjük a megfelelő számokat. Nagyban megnehezíti azonban ezt a látszólag egyszerű módszert, hogy olyan sok utasításkód és kódkombináció van a Z80-on, hogy megjegyzésük és megfelelő alkalmazásuk - legalábbis belátható időn belül - csaknem lehetetlennek látszik.
Valamivel kifejezőbb - elsősorban gyakorlott gépi kódú programozók számára - a hexadecimális számrendszerbeli szám formájában történő bevitel. A hexadecimális forma egyrészt gyors, másrészt könnyebben áttekinthető, harmadrészt sokkal jellemzőbb a kettes számrendszerbeli kódokra, mint a decimális alak. A hexadecimális forma nagy segítség a régi gépeket gépi kódban programozó vagy gyakorlott mikroprocesszor-programozó szakemberek számára. Egyébként a Spectrum BASIC bináris átalakító függvénye lehetővé teszi, hogy egy-egy adatot közvetlenül kettes számrendszerbeli szám formájában vigyünk be, pl. a következő módon:

POKE 60000,BIN 01001110

Különösen gyorsan ismerhető fel a hexadecimális alakban néhány alapvető bináris struktúra, mint pl. a 127-nél nagyobb szám stb. A kényelmetlenség alapvető forrása azonban megmarad: a szám formában közölt utasításfunkció szerint továbbra is dekódolnia kell a programozónak pl. táblázat segítségével. A legtöbb Spectrum-tulajdonos számára azonban még ennyi segítséget sem jelent a hexadecimális programozás, hiszen többségük életében először találja magát szemben a mikroprocesszor-programozás problémájával.
A számokkal végzett programozási munka áttekinthetetlenségét és nehézségét oldja fel a fejezetünk elején harmadik megoldásként említett assembler nyelv alkalmazása. Ekkor az utasítások funkcióit leíró angol nyelvű rövidítésekből építhetjük fel programunkat. Áttekinthetősége miatt az assembler nyelvet még akkor is célszerű alkalmazni, ha nem áll rendelkezésre assembler fordítóprogram, vagyis olyan program, amely ezeket a rövidítéseket közvetlenül gépi kóddá alakítja át, s a megfelelő címtől kezdve sorrendben elhelyezi a tárban.

2.1. A Z80 assembler használata

Mivel az egyes processzortípusok utasításkészlete más és más, érthetően típusonként változik az ezeket kifejező assembler nyelv is. Minthogy az assembler nyelv a processzorokhoz (a központi egységhez) kötődik, az azonos típusú mikroprocesszort alkalmazó számítógépek assembler-e is azonos. Így nem Spectrum-assemblerről, hanem Z80 assemblerről beszélhetünk, amely valamennyi , Z80-ra épülő rendszerben közös.
Z80 assemblerben egy gépi kódú műveletet a művelet jellegére "emlékeztető" rövidítés (mnemonik) és a művelet operandusa(i) együttesen jellemez(nek). Pl. a LD A,B utasításban a művelet az LD, az operandusok az A, és B, amelyek a két regiszter tartalmát mint változók jelölik. Ez az utasítás egybájtos, azaz a tárból mindössze egy megfelelő nyolcbites adatkombinációt kell kivenni a művelet kiváltásához. A Z80 mikroprocesszor számára egy-, két-, három- és négybájtos utasítások léteznek, ebben a megjelölésben azonban nincs benne az, hogy hány bájt ebből a tényleges utasításkód. Pl. egy hárombájtos utasítás összeállhat úgy is, hogy egy bájt az utasításkód, s a mögötte álló kettő egy operandus abszolút tárcíme.
A Z80 assembler utasításkészletét a hardver fejezetben már részletesen tárgyaltuk. Különféle szempontok szerinti összefoglalása - melyre gyakran lehet szüksége Z80 programozónak - a függelékekben is megtalálható.
Fejezetünkben olyan kiegészítő (gyakran direktívának nevezett) utasításokról szólunk, amelyek a fordítóprogram működését vezérelve (plusz szolgáltatásként) segítik a Z80 assembler nyelv használatát. Az ilyen utasítások szükségességét könnyen beláthatjuk.
Igen sokszor előfordul pl., hogy munkánknak ténylegesen csak egy része a program, és jelentékeny hányadát a tárban elhelyezett adattáblázat alkotja, amelynek "jelentését" csak a mi programunk "érti". Ha egy Z80 assembler fordítóprogram csak a mikroprocesszor gépi kódjaira jellemző utasításkészlettel rendelkezne, az adatok beviteléhez ki kellene lépnünk a fordítóprogramból, s munkánkat BASIC-ben kellene folytatnunk. Szerencsére nem ez a helyzet. Létezik néhány olyan Z80 assembler utasítás, amely nem közvetlenül a Z80-nak, hanem az assembler fordítónak szól, mégis elengedhetetlenül szükséges gyors és hatékony programozáshoz. Míg a Z80 utasításkészlete minden Z80-at alkalmazó hardverrendszerben közös, a most következő utasítások alkalmazhatósága attól függ, milyen assembler fordítóval dolgozunk!
FONTOS!
Az "ENT $" csak a GENS assembler fordítóprogram családdal való egy az egybeni alkalmazhatóság kedvéért szerepel a programokban, mivel ez az egyik legelterjedtebb és legközkedveltebb assembler a magyarországi Spectrum-tulajdonosok köréhen. Aki más fordítóval dolgozik, az annak a direktíváit vegye figyelembe Az ENT (ENTER) csak GENS programoknál használatos direktíva, így itt nem foglalkozunk vele.

ORG nn
Jelentése: definiáld az ezt követő program legelső bájtjának kezdőcímét! A mögötte lévő szám (az 1.2.1. pont jelöléseit használjuk) értéke 0 és 65535 közt változhat, s megadja azt, hogy hol kezdődjön az assembler nyelvű (forrás-) program gépi kódú változata (a tárgyprogram). Általában egy programban csak egy ORG utasítás fordulhat elő, s ez érvényes a ZX Spectrumra jelenleg forgalomban lévő fordítók mindegyikére.

END
Jelentése assembler program vége. A gyakorlatban a fordítás úgy történik, hogy az ORG után álló szám értékét veszi fel egy ún. assembler programszámláló. Jelölése Z80 assemblerben $; szemmel láthatólag igen hasonló a feladata a Z80 PC regiszteréhez. Az END-nél a fordítás abbamarad, s az esetleges utána következő programrészek már nem kerülnek lefordításra. A legtöbb ZX Spectrumhoz kapható assembler fordító a fordítási parancs után azonnal hibát jelez, ha a program végén vagy bárhol nem található ilyen utasítás.

DEFB n
Jelentése: írd be a fordításkor a következő bájt helyére az n számot (DEFine Byte)! pl.:

10
20
30
40
50
ORG 60000
ADD A,B
DEFB 45
LD A,B
END

A fordítóprogram a "fordíts" utasítás kiadása után az ADD A,B egybájtos kódját a 60000-es, a 45-öt a 60001-es és a LD A,B szintén egybájtos utasítás kódját a 60002-es címre teszi. (A Neumann-elv értelmében a 45 lehet akár utasítás, akár adat.) Ezzel a módszerrel nemcsak egyes bájtok, de egész adatblokkok is bevihetők egy programrészleten belül bináris formában. Persze ügyelnünk kell arra, hogy az így bevitt számokat programfuttatáskor valóban adatként értelmezze a mikroprocesszor. Az előző kis programban - ha lefuttatnánk - utasításként értelmezné a mikroprocesszor.

DEFW nn
Jelentése: fordításkor írd be a következő két bájt helyére az nn számot (DEFine Word)!

nn = n1 + 256*n2

Ahol n1 és n2 nyolcbites bináris egész szám. Ha az előbbihez hasonló mintaőrogramot tekintjük:

10
20
30
40
50
ORG 60000
ADD A,B
DEFW 511
LD A,B
END

a 60000-es címre az ADD A,B egybájtos utasításkódja, a 60001-esre 255, a 60002-esre 1, a 60003-asra pedig a LD A,B (szintén egybájtos) utasításkódja kerül. Ennek oka az, hogy

511 = 255 + 1*256

DEFM "karakterlánc"
Jelentése: fordításkor írd be a bájtokba sorrendben balról jobbra a karakterlánc egyes betűinek ASCII kódját (DEFine string)! Nézzünk egy példát:

10
20
30
40
50
ORG 60000
LD BC,511
DEFM "STRING"
DEC H
END

A fordítás eredménye a következő lenne:

60000
60001
60002
60003
60004
60005
60006
60007
60008
60009
1
255
1
83
84
82
73
78
71
37

; LD BC,511


; "S" ASCII kódja
; "T"
; "R"
; "I"
; "N"
; "G"
; DEC H

DFB l
Jelentése: hozzárendeli a bájthoz egy betű (l) ASCII kódját. Ha az előbbi program a következőképpen módosul:

10
20
30
40
50
ORG 60000
LD BC,511
DFB "A"
DEC H
END

Akkor a fordítás után a tár tartalma a következő:

60000
60001
60002
60003
60004
1
255
1
65
37

; LD BC,511


; l ASCII kódja itt "A"
; DEC H

DEFS nn
Jelentése: hagyj ki nn-nyi helyet a fordításkor. Vizsgáljuk meg ezt is egy mintaprogramon:

10
20
30
40
50
ORG 60000
LD BC,511
DEFS 4
DEC H
END

Ha előzőleg minden bájt értéke nulla volt, a tár tartalma a fordítás után:

60000
60001
60002
60003
60004
60005
60006
60007
1
255
1
0
0
0
0
37

; LD BC,511


; a kihagyott 4 bájt helyén
; benn maradnak a nullák


; DEC H

Igen hasznos direktíva pl. táblázatok helyénekkihagyására.

MACRO
Jelentése: egy-egy programrészhez hozzárendel egy-egy nevet. Felhasználása, lehetséges jelentései szélesebb körűek is lehetnek, a ZX Spectrumhoz azonban sajnos alig használja egy-két fordítóprogram.

ENDM
Jelentése: MACRO-hoz rendelt programrészlet vége (END of Macro). Csak a MACRO-val együtt fordul elő. Nézzünk egy alkalmazási példát:

PROG1 MACRO

LD A,4
ADD A,B
ENDM

Ezután a programban szereplő valamennyi PROG1 helyére a fenti kis programrészlet fordítódik be, s nem kell többször ugyanazt leírni, ha pl. nem rakható szubrutinba.

EQU nn
Jelentése: hozzárendeli egy abszolút cím (nn) értékét egy címkéhez a következő formában:

20 CIMKE EQU 47000

Ezzel a címke értéke 47000 lesz, s a fordítás során akárhányszor előfordul a címkeváltozó, mindig a 47000 abszolút címet fogja jelenteni. Így pl.

70 LD A,(CIMKE)

Egyenértékű lesz EQU-val való definiálás után a

70 LD A,(47000)

Utasítással. Az EQU utasítással egy programon belül csak egy érték rendelhető hozzá egy címkéhez. Pl. a


60
70
...
CIMKE
CIMKE
...


EQU 47000
EQU 60000

esetben fordításkor a program hibát jelez.

Érdemes itt röviden kitérnünk az assembler és a BASIC címkehasználatának eltérésére. A címke egy utasítás megjelölésére szolgál, pl. azért, hogy az illető utasításra a címke megkeresésével ugorhassunk vissza. Nézzük pl. a következő BASIC programot:

10 LET a=100
20 IF a<>0 THEN LET a=a-1: GO TO 20
30 STOP

Ennek a programnak az assembler változata a következő:

10
20
30
40
50
60


CIMKE

ORG 60000
LD A,100
DEC A
JR NZ,CIMKE
RET
END

A fordítóprogram lefoglal magának egy tárterületet, ahol az előző programnak megfelelő szöveget tárolja. A sorszámok csak arra szolgálnak, hogy az utasítások bevitelének sorrendjét határozzák meg erre a tárterületre, az ún. szövegállományba (text file - forrásprogramlista tárhelye). Nem jelentenek azonban ténylegesen ugró vagy szubrutinhívó címeket, mint a BASIC-ben. Erre a tárgyprogram az abszolút címeinek védelme miatt van szükség. Ehelyett erre a címkék szolgálnak. A ZX Spectrumhoz kapható valamennyi assembler fordító használ sorszámot, ám vannak olyan, Z80-nal működő számítógépes fejlesztőrendszerek, ahol nincs ilyen. (Az előző program már futtatható ZX Spectrumon is, nem csak mintaprogram.)

DEFL nn
Jelentése: hozzárendeli egy abszolút cím értékét egy címkéhez (DEFline Label). Hasonló tehát az EQU-hoz, de fontos különbség, hogy egy programon belül egy címkéhez többször is hozzárendelhetünk nn értékeket. Különösen fontos lehet bizonyos programstruktúrák felépítésekor.

2.2. Assembler fordítók ZX Spectrumhoz

A ZX Spectrumhoz több assembler fordítóprogram is kapható (pl. GENS1 ... 3, EDITAS, uv, ASPECT, ZEUS stb.), ezek azonban bizonyos jellemzőikben eltérőek, tehát nincs olyan egységes programformátum, amelyikben úgy dolgozhatunk, hogy programunkat bármelyik fordító módosítás nélkül megértse. Szerencsére létezik Magyarországon egy "kedvenc" amely a legközkedveltebb és a legelterjedtebb, s ez a GENS programcsalád. Ennek tagjai, a GENS1, GENS2 és GENS3 lényegesen nem térnek el egymástól. Természetesen ennek is vannak eltérő tulajdonságai a szokásos Z80 assembler formától. Ilyen pl. az ENT utasítás megléte, amelyről röviden már szóltunk a direktívák ismertetése előtt. Ha közvetlenül az ORG után kiadunk egy ENT utasítást argumentumában az aktuális PC jellel ($), eredményül helyes fordítást kapunk. Sajnos az egyes fordítóknál a címkék megengedett maximális hossza is változó. A GENS programok maximálisan 6-betűs címkéket engednek meg, így mi ehhez alkalmazkodunk. Sajnos magával a GENS fordítóprogram-családdal részletesen foglalkozni nincs módunk, de ajánljuk a vásárláskor hozzáadott leírás alapos tanulmányozását. Sajnos ez angol, ill. német nyelvű, s nagykereskedelmi forgalomban magyar fordításuk egyenlőre nem szerezhető be.

2.3. Programozás gépi kódban és Z80 assemblerben

A következőkben a Spectrum Z80 assemblerben való programozásába egy a képernyőre ható grafikus példán keresztül szeretnénk bevezetni az Olvasót. Az elég nagy terjedelmű rajzolóprogram előtt azonban tekintsük át a Spectrum képernyőkezelésének legfontosabb jellemzőit!

A 43. ábrán - ha eltekintünk a BASIC ROM használatától - tisztán hardverszempontú tárkiosztás látható. 0-tól 16383-ig helyezkedik el a CPU számára csak olvasható BASIC ROM. A 16384-es címtő1 a 22527-esig található a grafikus képernyőtár.
Indítsuk el a következő BASIC programot:

10 FOR i=16384 TO 22527: POKE i,255:NEXT i

Látható, hogy egy különös szabály szerint elsötétül (ill. a beállított INK és PAPER-nek megfelelően kivilágosodik). A 44. ábrán a Spectrum teljes grafikus felbontása látható, amely vízszintes irányban 256 képpont, függőlegesen pedig 192. A teljes felbontás tehát

192 * 256 = 49152

képpont.

22527 - 16384 = 6144

bájt hosszú a képernyőtár. Minden bájt 8 bitből áll, így

6144 * 8 = 49152

azaz minden képponthoz egy bit tartozik.
Egv-egy betű vagy grafikus egység 8*8 bitből áll. Ilyen 8*8 bites egységenként lehet definiálni színeket a ZX Spectrumban. Ez a gép színfelbontása (45. ábra). A színtár a 22528-as címtől a 23295-ösig tart. Ez 768 bájt. A színfelbontás vízszintes irányban

192/8 = 24

függőlegesen pedig

256/8 =32.


43 ábra: A ZX Spectrum tárkiosztása


44. ábra: A ZX Spectrum grafikus felbontása

 


45 ábra: A ZX Spectrum színfelbontása

 

Minthogy

32 * 24 = 768,

minden 8*8-as grafikus egységre, ill. betűre jut egy szintárbeli bájt. Ennek: szerkezete a 46. ábrán látható.


46. ábra: a színtár bájtjainak és a 22528-as című színtárbájt által lefedett grafikus bájtok a képernyőn

Mivel a 8*8-as egységen belül minden bit 0 vagy 1 lehet, a szintár bájtjainak 0., 1. és 2. sorszámú bitje az l-es értékű grafikus tárbeli bitek színét határozza meg. Azért csak ez a három bit, mert a Spectrumon összesen csak 8-féle szín alkalmazása lehetséges, s három bitben a lehetséges kombinációk száma:

2^3 = 8

A 3., 4. és 5. helyértékűek a 0 értékű grafikus bitek színét határozzák meg. (Az 1-es értékű grafikus bitek BASIC-ben az INK, a 0 értékűek a PAPER színnek felelnek meg.) Ha a 6. helyértékű színbeli bit értéke 1, az adott 8*8-as egység fényesebben világít. (A BASIC-beli BRIGHT függvény két lehetséges értéke ugyancsak 0 és 1.) Ha pedig a 7. színtárbeli bit értéke 1, akkor a hozzá tartozó 8*8-as egység villogni kezd. (BASIC-ben FLASH 0 ill. 1-gyel adható meg.)

A.1. Függelék: Az utasításnevek angol jelentése

ADC
ADD
AND
BIT
CALL
CCF
CP
CPD
CPDR
CPI
CPIR
CPL
DAA
DEC
DI
DJNZ
EI
EX
EXX
HALT
IM
IN
INC
IND
INDR
INI
INIR
JP
JR
LD
LDD
LDDR
LDI
LDIR
NEG
NOP
OR
OTDR
OTIR
OUT
OUTD
OUTI
POP
PUSH
RES
RET
RETI
RETN
RL
RLA
RLC
RLCA
RLD
RR
RRA
RRC
RRCA
RRD
RST
SBC
SCF
SET
SLA
SRA
SRL
SUB
XOR

- add with carry
- add
- logical and accumulator
- test bit
- call subroutine
- complement carry flag
- compare operand to accumulator
- compare with decrement
- block compare with decrement
- compare wint increment
- block compare with increment
- complement accumulator
- decimal adjust accumulator
- decrement operand
- disable interrupt
- d decrement B and jump d relative on no zero
- enable interrupts
- exchange operands
- exchange alternate registers
- halt CPU
- set interrupt mode
- input from specified port
- increment operand
- input with decrement
- block input with decrement
- input with increment
- block input with increment
- jump to location
- d jump relative to location
- load
- block load with decrement
- repeating block load wit decrement
- block load with increment
- repeating block load with increment
- negate accumulator
- no operation
- logical or accumulator with operand
- block output with decrement
- block output with increment
- output operand to specified port
- output with decrement
- output with increment
- pop operand from stack
- push operand into stack
- reset bit
- return from subroutine
- return from interrupt
- return from non-maskable interrupt
- rotate left through carry
- rotate left accumulator through carry
- rotate left with branch carry
- rotate accumulator left with branch carry
- rotate left decimal
- rotate right trough carry
- rotate accumulator right through carry
- rotate right with branch carry
- rotate accumulator right with branch carry
- rotate right decimal
- restart
- substract operand with carry
- set carry flag
- set bit
- arithmetic shift left
- arithmetic shift right
- logical shift right
- substract
- exclusive or accumulator and operand

D. Függelék: A ZX Spectrum grafikus képének kezdőcíme a ROM-ban

Karakter ASCII kód Kezdőcím   Karakter ASCII kód Kezdőcím
(szóköz) 32 15616   P 80 16000
! 33 15624   Q 81 16008
" 34 15632   R 82 16016
# 35 15640   S 83 16024
$ 36 15648   T 84 16032
% 37 15656   U 85 16040
& 38 15664   V 86 16048
' 39 15672   W 87 16056
( 40 15680   X 88 16064
) 41 15688   Y 89 16072
* 42 15696   Z 90 16080
+ 43 15704   [ 91 16088
, 44 15712   \ 92 16096
- 45 15720   ] 93 16104
. 46 15728   ^ 94 16112
/ 47 15736   _ 95 16120
0 48 15744   £ 96 16128
1 49 15752   a 97 16136
2 50 15760   b 98 16144
3 51 15768   c 99 16152
4 52 15776   d 100 16160
5 53 15784   e 101 16168
6 54 15792   f 102 16176
7 55 15800   g 103 16184
8 56 15808   h 104 16192
9 57 15816   i 105 16200
: 58 15824   j 106 16208
; 59 15832   k 107 16216
< 60 15840   l 108 16224
= 61 15848   m 109 16232
> 62 15856   n 110 16240
? 63 15864   o 111 16248
@ 64 15872   p 112 16256
A 65 15880   q 113 16264
B 66 15888   r 114 16272
C 67 15896   s 115 16280
D 68 15904   t 116 16288
E 69 15912   u 117 16296
F 70 15920   v 118 16304
G 71 15928   w 119 16312
H 72 15936   x 120 16320
I 73 15944   y 121 16328
J 74 15952   z 122 16336
K 75 15960   { 123 16344
L 76 15968   | 124 16352
M 77 15976   } 125 16360
N 78 15984   ~ 126 16368
O 79 15992   © 127 16376

E Függelék: Hexadecimális összeadótáblázat

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10
2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11
3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12
4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13
5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 14
6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 14 15
7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 14 15 16
8 9 A B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17
9 A B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A
C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B
D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C
E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D
F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E

F. Függelék: A ZX Spectrum alkotóelemei

Integrált áramkörök

IC1: Ferranti 5C... (Sinclair chip)
IC2: Z80A központi egység
IC3, IC4, IC25, IC26: SN74LS157 multiplexer
IC5 Sinclair ROM (ekv. tipus: 27128 EPROM)
IC6 - IC13: 4116-os 16*1-es RAM
IC14: LM1889-es video-modulátor
IC15 - IC22: 4532-es 32*1-es RAM
IC23: SN74LS37 logikai kapuáramkörök
IC24: SN74LS00 logikai kapuáramkörök
IC25: 7805-ös 5 V-os stabilizátor

Kristály-frekvenciaforrások

X1: 14 MHz-es jelforrás az ULA-nak
X2: 4,4336 MHz-es jelforrás az LM1889-nek

Tranzisztorok

Tr1, Tr2, Tr3, Tr6: ZTX 313 (Ferranti)
Tr4: ZTX 650 telj. tranzisztor (Ferranti)
Tr5: ZTX 213 pnp (Ferranti)

Diódák

D1 - D14: IN 4148
D15: BA 175 (nagy teljesítményű dióda)
D17: Z-dióda

Kondenzátorok

C1 - C8: 47 nF
C9 - C23: (illesztések)
C25: 22 mF, 16 V
C26: 47 nF
C27: 1 mF, 63 V
C28: 22 mF, 16V
C29: 47 nF
C30: 47 nF
C31: 100 nF
C32: 10 nF
C33: 47 nF
C34: 22 mF, 16V
C35: 10 nF
C36: 47 nF
C37: 33 pF
C38: 33 pF
C39: 10 nF
C40 - C42: 47 nF
C43: 100 nF
C44 - C45: 100 mF, 16V
C46: 1 mF, 50 V
C47: 22 mF, 16V
C48 - C49 47 nF
C50 - C62: (esetleges illesztések)
C63 - C64: (csatolás az extra 32K-ban)
C65: (csatolás a tv-áramkörben)

Ellenállások

R1 - R8: 470 ohm
R9 - R16: 8,2 Kohm
R17 - R23: 330 ohm
R24: 3,3 Kohm
R25: 180 ohm
R26 - R27: 680 ohm
R28: 10 Kohm
R29: 1,5 Kohm
R30: 1 Kohm
R31: 220 Kohm
R32: 100 ohm
R33: 680 ohm
R34: 15 ohm
R35: 10 Kohm
R36: 680 ohm
R37: 1 Kohm
R38 - R39: 3,3 Kohm
R40: 1 Kohm
R41: 1,5 Kohm
R42: 1 Kohm
R43: 3 Kohm
R44: 5,1 Kohm
R45 - R46: 1 Kohm
R47: 120 ohm
R48: 4,7 Kohm
R49: 18 Kohm
R50: 4,7 Kohm
R51 - R52: 2,2 Kohm
R53: 390 ohm
R54: 100 Kohm
R55: 56 ohm
R56: 220 ohm
R57: 330 ohm
R58: 1 Kohm
R59: 1,8 Kohm
R60: 100 ohm
R61 - R62: 15 ohm
R63: 220 ohm
R64: 15 ohm

A ZX Spectrum jelentősebb integrált áramköreinek fontosabb paraméterei

A Z80A fontosabb adatai

Th: -65 °C ... +150 °C
Bemeneti feszültség: - 0,3 V ... + 7 V Telj. disszipáció: 1,5 W
Bem. kapacitás: 5 pF
Kim. kapacitás: 10 pF
órajel kapacitása: 35 pF
órajel fesz. alacsony szint: tápfesz. - 0,6 V
órajel fesz. magas szint; tápfesz. + 0,3 V
Bem. áram: 200 mA
Bem. fesz, alacsony szint: -0,3 V ... + 0,8 V
Kim. fesz. alacsony szint: max. 0,4 V (Ha árama 1,8 mA)
Bem. fesz. magas szint: min. 2 V
Kim. fesz. magas szint: min. 2,4 V (ha árama -250 mA)

A Sinclair ULA fontosabb adatai

(Határadatok 5 V-os tápfeszültség és 25 °C-os működési hőmérséklet mellet.)
Tápfeszültség: min. 3,5 V, max. 5,5 V
Áram: (ált.) 610 mA
Bemeneti áram (ha a bemeneti ellenállás 4 Kohm): min. 0 A, max, 40 nA
Alacsony szint bem. árama: min. 0 A, max. -1,6 mA
Bem. fesz. magas szint: min. 2 V, max. 5,5 V
Bem. fesz. alacsony szint: min. 0 V, max. 0,8 V Maximális órajel-frekvencia: 20 MHz
Kapuk késleltetési ideje: 8 ns
Perifériacella disszipációja: 11 mW

A 27128 fontosabb adatai

Tápfeszültség: 5 V (plusz-mínusz 10%)
Standard elérési idő: 250 ns
Aktív áramfelvétel: 150 mA
"Készenléti üzemmód" áramfelvétele: 45 mA

Az SN47LS157 fontosabb adatai

Tápfeszültség: min. 4,75 V, max. 5,25 V
Alacsony szint kim. árama: max. 16 mA
Magas fesz. szint kimeneti árama: max. -800 mA
Áramfelvétel: max. 48 mA
Magas szint bem. árama: max. 40 mA
Alacsony szint bem. árama: max. -1,6 mA
Kimeneti rövidzár: min. -18 mA, max. -55 mA
Bem. fesz. alacsony szint: max. 0,8 V
Bem. Fesz. magas szint: min. 2 V
Működési hőmérsékleti tartomány: min 0 °C, max. 70 °C

Az SN47LS32 fontosabb adatai

Tápfeszültség: min. 4,75 V, max. 5,25 V
Max. áramfelvétel: 9,8 mA
Alacsony fesz. szint kim. árama: max. 8 mA
Magas fesz. szint kimeneti árama: max. -400 mA
Magas fesz. szint bem. árama: max. 20 mA
Alacsony fesz. szint bem. árama: max. -0,4 mA
Kimeneti rövidzár: min. -20 mA, max. -100 mA
Alacsony bem. fesz. szint: max. 0,8 V
Magas bem. fesz. szint: min. 2 V

Az SN74LS00 fontosabb adatai

Tápfeszültség: min. 4,75 V, max. 5,25 V
Max. áramfelvétel: 4,4 mA
Alacsony kim. fesz. szint árama: max. 8 mA
Magas kim. fesz. szint árama: max. -400 mA
Magas bem. fesz. szint árama: max. 20 mA
Alacsony bem. fesz. szint árama: max. 0,4 mA
Kimeneti rövidzár: min. - 20 mA, max. -100 mA
Alacsony bem. fesz. szint: max. 0,8 V
Magas bem. fesz. szint: min. 2 V
Működési hőmérséklet: 0 °C ... 70 °C

A 7805 fontosabb adatai

Bemeneti feszültség: min. 7 V, max. 25 V
Kimeneti feszültség: min. 4,8 V, max. 5,2 V
Kimeneti áram: max. 500 mA
Vonalszabályozás (25 °C-on bem. hat.): max. 50 mV
Fesz. esés 1 A-en és 25 °C-on: max. 2,5 V
Rövidzár (25 °C-on, 35 V-on): max. 1,2 A
Kim. ellenállás (1 kHz vk.): 17 Mohm
Bemeneti kapacitás: 0,33 mF
Kimeneti kapacitás: 0,1 mF
Működési hőmérséklet: -55 °C ... +150 °C

G. Függelék: Korrekciós értékek DAA után

ADC, ADD és INC tipusúak után:
Az A felső
4 bitje
Az A alsó
4 bitje
C
H
Az A-hoz
hozzáadandó
C bit
Daa után
0 - 9
0 - 8
0 - 9
10 - 15
9 - 15
10 - 15
0 - 2
0 - 2
0 - 3
0 - 9
10 - 15
0 - 3
0 - 9
10 - 15
0 - 3
0 - 9
10 - 15
0 - 3
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
6
6
96
102
102
96
102
102
0
0
0
1
1
1
1
1
1
DEC, NEG, SBC és SUB tupusúak esetén:
0 - 9
0 - 8
7 - 15
6 - 15
0 - 9
6 - 15
0 - 9
6 - 15
0
0
1
1
0
1
0
1
0
250
160
154
0
0
1
1

(Az előbbi esetben N=0, az utóbbi esetben N=1.)

Vissza