ZX Spectrum
Szervízkönyv

Tartalom

Bevezetés
1. A rendszer leírása

1.1 Felépítés
2. Szét- és összeszerelés
2.1. Szétszerelés
2.2. Összeszerelés
3. Beállítás és a rendszer ellenőrzése
3.1. Általános beállítás
3.2. A rendszer ellenőrzése
4. Hibakeresés és javítás
4.1. Bevezetés
4.2. Módosítások története
4.3. Hiba diagnosztika
4.4. Javítás
4.5. 16K-ról 48K-ra való bővítés
5. Alkatrészek listája
Bevezetés
A gép házának tartozékai
A panel alkatrészei
6. Kiegészítés

Bevezetés
Ez a kézikönyv elsősorban mérnököknek és szerviz szakembereknek készült, hogy útmutatásul szolgáljon a SINCLAIR ZX Spectrum személyi számítógép hibáinak javításához. A kézikönyv elsősorban a második és harmadik kiadású Spectrum-okkal foglalkozik, de a Módosítások története című rész foglalkozik az első sorozatú Spectrum-okkal is.
Feltételezzük, hogy az olvasó rendelkezik a ZX Spectrum működésének alapismereteivel és a mikroszámítógépekkel kapcsolatos szerelési gyakorlattal.

Figyelmeztetés
Lényeges módosításokat találunk néhány második sorozatú Spectrum-nál, ezeket szükség szerint alkalmazzuk. Lásd a Módosítások története című fejezetet.

Biztonsági rendszabályok
Ez a kézikönyv tartalmaz bizonyos figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket, melyeket a felhasználónak követnie kell, a BIZTONSÁGOS működés és a berendezés BIZTONSÁGOS állapotban való tartása érdekében.
A szétszedett készülék feszültség alatti bármilyen állítását, karbantartását és javítását csak olyan képzett személy végezze, aki tisztában van az ezzel kapcsolatos veszélyekkel!

1. A rendszer leírása
A ZX Spectrum számítógép blokkdiagramját az 1.1 ábrán mutatjuk be. Ez érvényes az összes szabványos készülékre, mely akár 16K akár 48K dinamikus memóriával rendelkezik. A megbízhatóság növelése és a gyártás megkönnyítése érdekében bizonyos áramköröket funkcionálisan azonosakkal cseréltek ki, valamint a nyomtatott áramköri lapot is módosították. Ezen cserék részleteivel, ahol szükséges a következő pontokban és a későbbi Hibakeresés és javítás című részben még foglalkozunk.

Felépítés
A ZX Spectrum 1.1 ábrán bemutatott felépítése hasonlít számos mikrocomputeréhez annyiban, hogy egy mikroprocesszoros kártyát (Z80A vagy más azonos CPU-val), bővíthető RAM memóriát és egy input/output műveleteket végző részt (ez kezeli a billentyűzetet, a magnót és a TV display-t) tartalmaz.
A számítógép egyetlen nyomtatott áramköri lapra épült, mely tartalmazza a 9V-os külső feszültségről ellátott belső tápegységet is. A billentyűzet mátrix része a felső burkolatnak és két szalagkábellel (KB1 és KB2) csatlakozik a panelhoz. Az egyes részek leírása a következő oldalakon olvasható. Olvasás közben javasolt az alábbi kapcsolási rajzokat tanulmányozni:

2. kiadás kapcsolási rajz,
3. kiadás kapcsolási rajz,
3B. kiadás kapcsolási rajz.
2. kiadás, beültetési rajz,
3. kiadás, beültetési rajz,
3B. kiadás, beültetési rajz.

Z80A CPU
A Z80A egy 8 bites központi vezérlőegység (CPU). Szabványos három buszos rendszerű (adat-, cím-, vezérlőbuszok). Az órajelet az ULA által vezérelt külső 14 MHz-es forrásból kapja.

Az adatbusz
A D0-D7 nyolc bites kétirányú adatbusz, melynek aktív állapota a logikai magas, három állapotú be- és ki menetekkel rendelkezik.

A címbusz
Az A0-A15 tizenhat bites címbusz, melynek aktív szintje a logikai magas, három állapotú kimenetekkel rendelkezik. A címbusz segítségével címződik a memória (64 K-ig) és ezen keresztül cserél adatot az ULA-val. Ezt használja még az interrupt rutin a billentyűzet beolvasására.

A vezérlőbusz
Ezt olyan jelek együttese alkotja, melyek az adat- és címbusz adatforgalmát szabályozzák. A blokkdiagramon csak öt ilyen jel látható, de a panel hátsó csatlakozósávján még több kevésbé fontos vezérlőjel vezeték is található.

Kezdjük a memória hozzáférést kérő jellel (MREQ), melynek aktív szintje a logikai alacsony és azt jelzi, hogy a címbusz a memória írás / olvasás műveletéhez érvényes címet tartalmaz. Az input/output hozzáférést kérő jel (IORQ) hasonlóan aktív alacsony és azt jelzi, ha egy I/O művelet során a címbusz alsó felén az ULA számára érvényes I/O cím található.
Az olvasás- és írás jelek (RD és WR) logikai alacsony állapotban aktívak és azt jelzik, hogy a CPU olvasni vagy írni akar egy memória címet illetve egy I/O eszközt. Az összes eddigi vezérlőjel aktív szintje logikai alacsony és három állapotú kimenttel rendelkezik.
Az utolsónak itt tárgyalt vezérlőjel a maszkolható megszakítás kérés (INT). Ez a bemenet logikai alacsony szintű és az ULA 20 ms-onként aktiválja. Minden elfogadott megszakítás után a CPU "meghívja" a maszkolható megszakítást kiszolgáló rutint, mely a real-time órát lépteti és a billentyűzetet olvassa be.

CPU órajel
Az órajelet az ULA képes letiltani és így a CPU-t időlegesen megállítani. Ez a mechanizmus az ULA-nak abszolút prioritást biztosít a 16 Kbites RAM-ok elérésekor anélkül, hogy a CPU-val összeütközne. A TR3 kapcsoló tranzisztor biztosítja az órajel maximális TTL szintű +5V-os amplitúdóját. Ez fontos a CPU hatékony működtetéséhez olyan gyors gépi kódú programoknál, mint amilyen például a "Space Invaders".

Dinamikus memória frissítés
A CPU beépítve tartalmaz egy DRAM frissítő áramkört. Az utasításelővétel ciklus részeként a CPU a címbusz alsó nyolc bitjére kitesz egy frissítő címet, majd memória hozzáférést kér, A ciklus végén ezt a címet megnöveli (255-ig), így a dinamikus RAM-ok minden során "frissítő" címzést végez. Ezt a mechanizmust csak a 32 Kbyte-os bővítésekben találjuk. A standard 16 Kbites RAM-oknál más frissítési eljárást alkalmaznak.

Memória szervezés
A standard 16 Kbyte-os Spectrum-ban a 32K címezhető memória egyenlően oszlik meg a ROM és RAM memóriák között.
Az alsó 16K memóriát (0000-3FFF címtartomány) egyetlen ROM áramkör (IC5) tartalmazza. Az itt található Z80 gépi kódban írt komplex monitor program nagyjából három részre osztható: Input / output rutinok, BASIC interpreter és a kifejezés kiértékelő rész. A monitor program részletes elemzése nem célja ennek a leírásnak, de szükség esetén hivatkozik rá.
A felső 16K memória (4000-7FFF címtartomány) nyolc db. 16 Kbites dinamikus RAM-ból (IC6-IC13) áll. Ezen memóriatartomány kb. fele a felhasználói BASIC illetve gépi kódú programok tárolására szolgál. A maradékot a rendszerváltozók és a display file (kb. 6K) foglalja el.
A 48K-s Spectrum-ok még egy további 32K RAM memóriát is tartalmaznak (8000-FFFF címtartomány) ez nyolc darab 32 Kbites dinamikus RAM-ból (IC15-IC32) tevődik össze. A felhasználó rendelkezésére álló plusz RAM-ot általában gyártás közben behelyezik, de ez később is beépíthető a RAM bővítő kit felhasználásával. Ez a RAM-okon kívül még tartalmazza a cím multiplexereket és az írás/olvasás vezérlő áramköröket (IC23-IC26). A hely és a szükséges diszkrét alkatrészek a panelon már megtalálhatók.

Írás/olvasás műveletek
A következő szakaszt a kapcsolási rajzokkal együtt érdemes tanulmányozni.

Csak olvasható memória (ROM, IC5).
A CPU a ROM-ot az A0-A13 címvezetékekkel közvetlenül címzi meg a memória olvasás ciklus alatt. A MREQ aktivizálja a ROM-ot, a RD pedig a ROM kimeneteit. Harmadik bemenetét (CS) az ULA ROMCS vonala kapcsolja, ha az A14 és A15 címbitek alacsonyak. Ezek a címvonalak a 4000-tól kezdődő RAM memória elérésére vannak fenntartva (pl. A14 magas). A panel hátsó csatlakozósávjának 25A vonalán kívülről vezérelhető ROM kiválasztó bemenet van, melyre adott logikai magas szint lekapcsolja a belső ROM-ot. Az ULA ROMCS kimenetével sorbakötött R33 ellenállás ilyenkor megakadályozza, hogy az ULA aktivizálja a belső ROM-ot. Az Interface 1 ezt a technikát használja, hogy a CPU olvasni tudjon az interface-ben lévő RQM-ból a Micro-drive, a "NET" és az RS232 használatakor.

Az IC5 feletti H és N jelű átkötések lehetővé teszik különböző típusú ROM-ok beépítését, ugyanis a HITACHI (H) és a NEC (N) típusú ROM-ok aktiváló és kiválasztó bemenetei fel vannak cserélve (20. és 27. láb). Az átkötésekkel ezen ROM-ok használata megoldható.

Standard 16K RAM (IC6-IC13). Az alapkiépítés 16K*8 bit memóriájának nyolc darab 16 Kbites RAM áramköre 128*128-as sor*oszlop szervezésű. Így 7 bites sor és oszlop cím szükséges a tárolt bitek elérésére. Ezeket a címeket a CPU az A0-A13 vonalaival, az IC3-IC4 címmultiplexereken keresztül vezérli. Az alacsonyabb helyiértékű címbitek (A0-A6) adják a sor címet a memória hozzáférési ciklus elején, amikor az ULA RAS ki menete magas. A sorcímek beírása után, az RAS alacsony szintre vált és a magasabb helyiértékű címbitek (A7-A13) szolgáltatják, az oszlopcímet.

Az ULA RAS/CAS kimenetei egymás után generálódnak a CPU MREQ és címjelei alapján. Az ULA DRAMWE kimenetét a RD/WR jelek vezérlik. Ez a kimenet jelzi a RAM-nak az írás vagy olvasás ciklust.

Az áramköri rajzból az is nyilvánvaló, hogy az ULA a CPU-tól függetlenül generált címekkel közvetlenül meg tudja címezni a RAM-ot. Ennek érdekében a RAM-ok címvezetékeire kis értékű ellenállások (R17-R23) vannak elhelyezve a multiplexerek kimenetén. Így a CPU és az ULA közötti memória hozzáférési konfliktus esetén az ULA címeinek van prioritása. Az ULA-nak szabályos időközönként a TV kép generálása érdekében ki kell olvasnia a display tárterületét. Amikor az ULA a RAM-hoz akar hozzáférni és detektálja az A14, vagy A15 címbiteket (vagyis a CPU szintén ezt a RAM területet címzi), letiltja a CPU órajelét, felfüggesztvén a CPU memória műveletét, míg az ULA nem végez.

Az adatbuszra sorosan kötött ellenállások (R1-R8) szerepe hasonló a címvezetékekre kötöttekéhez. Ezek biztosítják, hogy az ULA ne "lássa" a CPU memória írás adatát, míg az ULA a memóriából olvas.

A standard 16K dinamikus RAM-ok frissítése normális olvasási ciklusokkal történik, azaz a sorokat az ULA címzi meg, amikor a TV képet állítja elő. Tehát a sorokat kiolvasási ciklusok frissítik szabályos időközönként a frissítési perióduson belül.

32K RAM bővítés (IC15-IC32).
Nyolc 32 Kbites IC-ből szerveződik a 32K*8 bites RAM bővítés. Ezek az IC-k valójában olyan 64 Kbites IC-k, melyeknek sor vagy oszlop hibája miatt tárolókapacitásuk csak fele akkora. A TEXAS INSTRUMENTS RAM-ok (TMS 4532) vagy az OKI RAM-ok (MSM3732) alkalmazása céljából átkötéseket helyeztek el, melyek a kapcsolási rajzon az IC25 és IC26 címmultiplexerek felett láthatók. Ezen kívül a harmadik kiadású Spectrum-okban az átkötések segítségével bármely címtartományban (alsó, felső vagy jobb, bal) működőképes IC-k beépíthetők.

FIGYELEM!
A 32K memória bővítés áramköreinek kicserélésénél csak teljesen azonos típusú IC-ket használjunk és az átkötéseket a típusnak megfelelően alakítsuk ki.

A memória bővítés 128*256 sor*oszlop (TI RAM-ok) vagy 256*128 sor*oszlop (OKI RAM-ok) szervezésű. Így különböző, 7 vagy 8 bites sor - oszlop címek kellenek a tároló cellák kijelöléséhez. Ezeket a címeket az IC25, IC26 címmultiplexereken keresztül a CPU az A0-A14 címvezetékeivel szolgáltatja. Például, TI RAM-ok címzésénél az alacsonyabb helyiértékű A0-A6 címbitek adják a sor címeket és AR alacsony szintje a - 3-as változatoknál a memória felső részét, magas szintje a - 4-es változatoknál pedig a memória alsó részét választja ki. A sor címeket a nagyobb helyiértékű A7-A14 címbitek adják.

A RAM számára a sor/oszlop címválasztást és a RAS/CAS jelek időzítését az IC23, IC24 áramkörök dekódolják a CPU A15 jeléből (amely a 8000 feletti címtartományt jelzi) valamint a memória írás / olvasás ciklus kezdetét indikáló MREQ jelből.


A RAM bővítés RAS/CAS időzítése (Olvasás)

INPUT/OUTPUT
A Spectrum input/output műveletei az ULA (IC1) köré szerveződnek. Ez az áramkör végzi a TV kép szerkesztését, a billentyűzet beolvasását és a magnetofon műveleteket. Ez állítja elő és szabályozza a CPU órajelét egy külső 14 MHz-es kristály (X1) segítségével, valamint a BEEP utasítások végrehajtásakor meghajtja a hangszórót. Ezen részeket és megfelelő áramköreiket az alábbiakban részletezzük.

TV kép előállítása
Az ULA képszerkesztő része a standard 16 Kbyte-os RAM-ba beágyazott display file-lal, a szín- (chrominancia) kódolóval (IC14) és az UHF modulátorral működik együtt. Ez az együttes generálja a nagyfelbontású, 24 sor * 32 karakteres nyolc színű TV képet.
Az ULA a 14 MHz-es órajelből származtatja a TV vevőkészüléknek megfelelő sor- és képfrekvenciát. Adott kép előállításához az ULA a RAM-ba beágyazott display file-t megszabott sorrendben, adott frekvenciával kiolvassa. A kiolvasáshoz szükséges címek függetlenek a CPU-tól és az ULA A0-A6 címvonalain két különálló bitcsoportként a RAS/CAS időzítésekkel szinkronban jelennek meg.
Ennek eredményeként három különböző videó jel jelenik meg az ULA 15., 16. és 17. lábain. Ezek az Y fényesség jelből (mely tartalmazza a sor és képszinkron jeleket is) és a két modulálatlan U és V színkülönbségi jelekből állnak, melyek segítségével a Spectrum mind színes, mind fekete-fehér TV készülékekkel kompatibilis.
A színkülönbségi jelek az ULA-tól két szinteltoló hálózaton keresztül jutnak az IC14 színkódolóra. Ezek illesztik az ULA kimeneteit a színkódoló B-Y és R-Y bemenetelhez. A második kiadású Spectrum-okban ez a szinteltoló hálózat passzív elemekből, többek között a VR1, VR2 potenciométerekből áll. Ezek az IC14 3. lábán a színeltérítés szintjének beállítására szolgálnak. Jó beállítás esetén a feszültségkülönbség az IC 2. és 3. valamint a 3. és 4. kivezetései között névlegesen 0V dc. A harmadik kiadású Spectrum-okban a TR8 és TR9 tranzisztorokat tartalmazó aktív szinteltoló hálózatok feleslegessé teszik a potenciométereket és nagymértékben növelik a színstabilitást.

Az IC14 a bemenetein megjelenő színkülönbségi jeleket két 4.43 MHz-es színsegédvivő kvadratúra modulációjával kódolja. A segédvivőket egy külső kristály (X2) és RC fázistoló hálózat állítja elő, úgy hogy az 1. és 18. kivezetések között a fázistolás 90 fok. (További különbség található a 2. és 3. kiadású Spectrum-ok eltérítő oszcillátorában. A korábbi kiadásúak tartalmazzák a színsegédvivő frekvenciájának hangolására szolgáló TC2 trimmer kondenzátort, az újabbaknál ez a frekvencia rögzített). A színsegédvivők keverése után az IC14 13. kivezetésén jelenik meg az összetett színkülönbségi jel.
Ezután a színjei váltóáramulag a TR2 bázisára csatolódik, hozzáadódva ezáltal a TR1 kollektorán lévő invertált világosság jelhez. Az így előálló összetett videó jel erősítés után a zárt UHF modulátorra kerül, mely a 36. csatornán sugároz.

Billentyűzet beolvasás
Minden 20 millisecundumban (azaz maszkolható megszakítás kérésenként egyszer) a CPU rendszeresen adminisztrálja, hogy volt-e billentyű megnyomás. Ennek a módszerét az 1.3 ábra segítségével az alábbiakban ismertetjük.
Az ábrából világosan látszik, hogy a billentyűzet egy 8*5-ös mátrixból áll, a sorok és oszlopok metszéspontjai alapállapotban nyitott kapcsolókkal vannak áthidalva. A sor kimertetek és oszlop bemertetek a különálló KB1 és KB2 szalagkábelekkel csatlakoznak, az egyik kábel az ULA-hoz, a másik a magasabb helyiértékű A8-A15 címvonalakra csatlakozik. Az R64-R68 felhúzó ellenállások biztosítják, hogy a KB0-KB4 sor ki menetek magas szinten maradnak, ha a címbusz nagyimpedanciás állapotban van, vagy egyik billentyű sincs megnyomva.
A billentyűzet beolvasó rutinok futásakor a CPU sorozatos I/O beolvasási ciklusokat hajt végre (az IORQ és RD vonalak alacsonyak). A címbuszra kihelyezett periféria cím felső felét pedig úgy módosítja, hogy ciklusonként az A8-A15 vonalak közül egyet-egyet alacsonyra kapcsol, míg a többi magasan marad.
Ez a sorozat az FE periféria címmel kezdődik, amely az A8 bitet állítja nullára. Az A8 vonalon lévő potenciál megjelenik a KB2 szalagkábelen és a D6 diódán keresztül a billentyű mátrix 6. oszlopán. Bármely a 6. oszlopra csatlakozó kapcsoló zárása esetén az ULA-hoz a KB1 szalagkábelen csatlakozó megfelelő kimenet szintén alacsony szintre kerül. A kapcsoló sor jeleit az ULA az adatbusz alsó öt vonalára kapcsolja. Például ha a CAPS SHIFT gombot megnyomva az egyes sor ki menete az ULA-n keresztül az adatbusz D0 bitjét magasra állítja. Nyilvánvaló, hogy a beolvasó rutinok különbséget tesznek a CAPS SHIFT és a SPACE billentyűk között, annak megfelelően, hogy melyik címvonal volt alacsony szintre húzva.

Magnetofon interface
A programok magnetofonszalagról való betöltése (LOAD), vagy magnetofonszalagra történő kimentése (SAVE) alatt az ULA a MIC és EAR csatlakozók és az adatbusz között szállítja az információt, elvégezvén eközben a szükséges A/D és D/A konverziókat. Mivel a LOAD és SAVE műveletek kölcsönösen kizárják egymást, az ULA egyetlen kivezetése (28. láb) szolgál az input/output műveletekre. A 254-es periféria címre történő külön I/O írás / olvasás ciklusok szabályozzák ezen kivezetés funkcióját. LOAD művelet alatt a CPU sorozatos I/O beolvasási ciklusokkal kapja meg az EAR bemenetét az adatbusz 6. bitjén keresztül. SAVE utasítás végrehajtásakor pedig I/O írás ciklusokat hajt végre a MIC kimenet felé a 3. adatbittel vezérelve.
Az I/O ciklusok korrekt végrehajtásának biztosítására az ULA IOREQ bemenetét a TR6 tranzisztoron keresztül az A0 címbit kapuzza. Minden olyan műveletnél, melynél az A0 magas (azaz a periféria cím nem 254) az IOREQ bemenet magas szintre van kapcsolva, letiltván az ULA I/O ciklusát.

Hangszóró műveletek (BEEP).
Érdemes megfigyelni, hogy SAVA közben a MIC kimenet szintje alig elegendő a hangszóró D9-en és TR7-en (D10-en) keresztüli kivezérlésére. Azonban a BEEP utasítás közben a CPU a 254-es periféria címre az adatbusz 4. bitjén keresztül ír. Ez jelentősen ki vezérli a MIC kimenetet és a hangszórót megszólaltatja. Ilyenkor a magnetofon nem működik (nincs LOAD) azaz nincs konfliktus a MIC/EAR csatlakozóknál.

Tápegység
A panelon található tápegység 9V-os szabályozatlan feszültséget kap a külső SINCLAIR ZX hálózati adapterből, melyből a következő tápfeszültségeket állítja elő:

 1. szabályozott +5V a logikai áramkörök, az ULA és az UHF modulátor részére,
 2. -5V és +12V a standard (16 Kbites) dinamikus RAM-ok. részére,
 3. +12V a színkódoló IC részére

A ZX hálózati adapter egy hálózati transzformátort, Graetz egyenirányítót, és kapacitív szűrőt tartalmaz. A transzformátor bemenetén hőbiztosító található.
A panelon lévő tápegység 7805 típusú szabályozó IC-je állítja elő a +5V-os tápfeszültséget. A TR4, TR5-öt tartalmazó inverter a szabályozatlan +9V-os feszültséget növeli +12V fölé. A TR4 kollektorán és az invertertekercs közös pontján megjelenő négyszög hullámot a D5/C44 egyenirányítja és simítja előállítván a +12V-ot a RAM-ok számára. A TV áramkörök számára a RAM által generált zajtól megszűrt +12V-ot az R62/C45 szűrőn keresztül hozza létre a tápegység. A TR4 kollektorán lévő négyszöghullámból a D16/D12 Zener/dióda együttes generálja a -5V-ot a RAM-ok részére. A +12V, +5V, -5V feszültségek megtalálhatók a panel hátsó csatlakozósávján.

2. Szét- és összeszerelés

Szétszerelés

Összeszerelés
Az összeszerelést a szétszedésnek megfelelően, de fordított sorrendben végezzük.

3. Beállítás és a rendszer ellenőrzése

Általános beállítás
A harmadik kiadású Spectrum-ok módosításai kiküszöbölik a színhangoló potenciométerek és trimmerek használatát. Ezért ezen panelek beállítása az előállított feszültségek és a két oszcillátor frekvenciájának ellenőrzésére korlátozódik. A tárgyalt beállítási utasítások szigorúan csak a második kiadású Spectrum-okra érvényesek, de általában az első sorozatúakra is vonatkoznak.

Feszültség ellenőrzés.
A panelen előállított feszültségek a következők:

Mérési pont
Névleges érték
Tűrés
IC6 9. láb
IC6 1. láb
IC6 8. láb
C52 bal oldala
+5V
-5V
+12V
+12V
±0.25V
(-5.5V, -4V)
±1.2V
±1.2V

Szin állítás.
A VR1 és VR2 potenciométereket használjuk az IC14 (LM1889) 2. és 4. (VR1) valamint a 2. és 3. (VR2) kivezetései között mérhető feszültség nullázására. Tekintettel a termikus driftre, a potenciométerekkel nullától kissé eltérő feszültséget állítunk be. Ezeket a gyártás során ugyan kielégítően, de mégsem optimálisan állítják be és ezért az optimumra történő állításuk szervizeléskor történhet. A következő táblázat az LM1889 IC 3. lábához mért feszültségértékeket tünteti fel.

Pot.
IC14
láb
feszültségek (mV)
Teljes
tartomány
Gyári
Optim.
Tűrés
VR1
VR2
4.
2.
130 ±20
-75 ±20
+50
-50
-5
-50, +5
+45, +150
-45, -100

Segédvivő oszcillátor.
A színsegédvivő oszcillátor frekvenciájának 4.433619 MHz +/-50 Hz-nek kell lennie. Ezen frekvencia mérése/állítása az alábbi két módszer (1, 2) valamelyikével történhet.
A +9V tápellátást precíziós tápegységgel oldjuk meg. Az áramfelvétel a 16K-S Spectrum-oknál 500-700 mA, míg a 48K tárméretű gépeknél 700-900 mA között van.

 1. Vezessük a Spectrum modulátor kimenetén megjelenő jelet koaxiális kábel segítségével egy szabványos színes TV vevőbe. Mérjük a TV szinkronban lévő színsegédvivőjének frekvenciáját.

 2. Az IC14 (LM1889) 7. kivezetésén kapott jelet 4.7pF-os kondenzátoron keresztül vezessük egy frekvenciamérőre. Ajánlatos az elvezetést egy IC csipesszel megoldani. A csipesz 18. lábát távolítsuk el, így a szórt kapacitások csökkenthetők. A frekvenciamérő bemeneteire kössünk 10 kOhm-os ellenállást, majd mérjük a frekvenciát és szükség esetén a TC2 trimmerrel állítsuk.

14 MHz-es oszcillátor.
Ehhez a frekvenciához nem könnyen adható meg pontos átlag és tűrés. A második kiadású panelokon a TC1 trimmer segítségével minimalizálható a frekvencia lebegése, mely a képernyőn végigfutó torzulások alakjában jelentkezik. Ez különösen szembetűnő bizonyos színkombinációknál, mint pl.: piros INK és zöld PAPER esetén. Ezt a jelenséget néha "pont csúszás"-nak (dot crawl) is nevezik. Hangsúlyoznunk kell, hogy ezen frekvencia állítása nem nagyon lényeges, mert a hőmérséklet változás hatására a jelenség mindig előjön. A hangolás inkább csak minimalizálja a zavaró jelenséget, semmint megszüntetné. A beállítás lépései:

 1. Állítsunk be a képernyőn zöld PAPER-t és piros INK-et.
 2. Írassunk ki három vagy négy sornyi karaktert.
 3. Állítsuk be a TC1 trimmert úgy, hogy a torzítás a legkisebb legyen.

A rendszer ellenőrzése
A Spectrum rendszerének ellenőrzését a ZXTP programmal lehet elvégezni (lásd a IV. Fejezet Vizsgáló eszközök című pontját). A program magnetofon szalagról való betöltéséhez a billentyűzetet csatlakoztatni kell. A teszt programot úgy kell lefuttatni, hogy a Spectrum a ZX tápegységtől kapjon feszültséget.
A program ellenőrzi a Spectrum összes kapcsolását a SAVE funkció kivételével. Ennek ellenőrzésére gépeljünk be egy néhány soros kis programot, mentsük ki szalagra (SAVE), majd ellenőrizzük (VERIFY) a gépkönyvben leírtak szerint.

4. Hibakeresés és javítás

Bevezetés

Vizsgáló eszközök
A negyedik fejezetet a ZX Spectrum hibakeresésének és javításának szenteljük. Feltételezzük, hogy a felhasználó rendelkezik az elektromos berendezések szervizelésével kapcsolatos ismeretekkel és az általános hibakeresési technikákkal, valamint az ehhez szükséges eszközökkel. A következő oldalon lévő táblázat a minimálisan szükséges eszközöket és anyagokat sorolja fel.

  Berendezés Specifikáció / gyártó
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Oszcilloszkóp és mérőszonda (*10)
Szabályozható tápegység
Magnetofon
Tápegység csatlakozó
Multiméter
Színes TV
ZX Printer
ZXTP teszt szalag
Üres magnószalag
Kétoldalas ragasztószalag
Felbontás = 20 ns/cm
0-30V egyenfeszültség
Felvétel és lejátszás
"Safebloc" típusú
Általános célú
Kereskedelmi
SINCLAIR

Kereskedelmi
12 mm és 6 mm széles Tesa-fix 959
(B.D.F. TESA), 3M

Azok a mérnökök, akik ismerik a ZX 81-et némi hasonlóságot fognak tapasztalni a Spectrum-nál bár a Spectrum sokkal kifinomultabb készülék, szín- és hang áramkörökkel.
A ZX Spectrum mind 16K-s, mind 48K-S RAM-kártyákkal forgalomba kerül. A 16K-s verziót úgy szerelik, hogy a megfelelő IC-k bedugásával 48K-ra bővíthető.
Az ötödik fejezet 5.1 és 5.2 ábráján a második illetve harmadik kiadású panelek beültetése látható.

Módosítások története
A Spectrum panelokon két lényeges módosítás történt:

(a) A módosított panelek (az 1., 2., 3. kiadásoknál)

(b) Az ULA 5C102 típusú Ferranti IC-t és a kis toldalékát (74LS00 IC) az ULA 5C112-re cserélték ki.

FIGYELMEZTETÉS:
Bizonyos alkatrészek értékei függnek az ULA típusától és a panel kiadásától. Lásd az alábbi táblázatot:

Panel kialakítása
1.
2.
3.
ULA típusa
5C112
6C001
6C001
R47
R49
R56
R63
220 Ohm
8.2 kOhm
220 Ohm
220 Ohm
1k
10k
470 Ohm
470 Ohm
1k
10k
1k
1k

Az 1. kiadású panelek módosítása.
Számos módosítás történt, melyeket gondosan vizsgáljunk meg és vegyünk figyelembe:

A 2. kiadású paneleken is számos módosítást alkalmaztak. Ezeket ellenőrizni kell és szükség esetén végre kell hajtani.

R48 4.7 kOhm
R49 18 kOhm
R50 8.2 kOhm
R72 47 vagy 18 kOhm
C65 100 µF
2.2 kOhm
8.2 kOhm
4.7 kOhm
10 kOhm
22 µF

Módosítások a 3B kiadású panelen
Ezek a panelek bár funkcionálisan hasonlóak a 3. kiadás paneljeihez, az elrendezésük más. Az egyenáramú konverter javított tervezésű, megnövelve ezzel a tápegység megbízhatóságát. Az alkatrész változások a következők:

C77 100 nf
C49 47 nf
R60 270 Ohm
TR4
pótlólag
560 pF
68 Ohm
ZTX 650 vagy TIPP31

32K memória bővítés - (16K-ról 48K-ra)

1. kiadású panelek: A memória kiterjesztés modul formában csatlakozókba dugaszolható. Az alkalmazott IC-k vagy TI 4532-3 vagy TI 4532-4 típusnak, egy modulon belül csak azonos típusokat, szabad hasznaini.

2. kiadású panelek: A memória kiterjesztése 4 db. logikai IC és 8 db. memória IC (lásd a fejezet 4. alpontját) bedugaszolásával elérhető. Az alkalmazott IC-k TI 4532-3 vagy TI 4532-4 típusok és ebben az esetben is azonosakat szabad csak együtt használni, érdemes megfigyelni, hogy a RAM select jel 0V a -3-as és 5V a -4-es IC-k esetén. A panelen egy átkötés teszi lehetővé a választást.

3. kiadású panelek: Ezeknél lehetőség van OKI IC-k használatára a TI 4532-esek helyett. Itt is azonos típusokat kell használni. A hátsó csatlakozósáv és a "MIC" csatlakozó között lévő átkötéseken kell két megfelelő kapcsolatot létrehozni. A memória bővítése ez esetben is 4 logikai és 8 memória IC bedugaszolásával történik.

HITACHI vagy NEC ROM
Gyártás közben az alkalmazott NEC vagy HITACHI ROM-oknak megfelelően különböző átkötéseket építettek be. Ezek a "H" vagy "N" jelű átkötések a következő helyeken találhatók:

Hiba diagnosztika

Technikák
Egy olyan visszacsatolt és számos kölcsönható részegységet tartalmazó rendszerben, mint egy számítógép a hibák meghatározása nem szükségszerűen magától értetődő. Ráadásul a nagysebességű ciklikus működés miatt a vezérlő az adat és a címvezetékeken megjelenő hullámformák helyes értelmezéséhez a rendszerrel kapcsolatos nagy gyakorlat szükséges. Vannak azonban bizonyos feszültségszintek és hullámformák melyek vizsgálata az integrált áramkörök cseréje előtt elvégezhető. A tapasztalat szerint a legjobb módszer egy működő panel megfelelő feszültségeivel és hullámformáival történő összehasonlítás. A következő oldalakon egy alapvető hibakeresési eljárás, a lehetséges hibák listája és a javításukra ajánlott módszerek találhatók. Egy olyan sűrűn beültetett áramköri panelen, mint amilyen a Spectrum-é, a gondos szemrevételezés néha jelzi a nyilvánvaló hibát. A kiégett diszkrét áramköri elemek vagy a túlhevült vezetősávok azonnal magukra vonják a lelkes amatőr figyelmét. A vezetősávokkal kapcsolatos az, hogy az elcseppent forrasztóón hajszálvékony szála miatt létrejött néhány Ohm-os rövidzár nagyon megtévesztő hibatüneteket okozhat.

Tápegység
A stabilizálatlan hálózati tápegység több probléma forrása. A tervezés szerint minimális bemenő feszültség (215V ac) és 1.4A terhelőáram esetén a kimenő feszültség nem kisebb mint 7V, valamint maximális bemenő feszültségnél ( 265V ac ) 600mA-es terhelés mellett a csúcsfeszültség kevesebb mint 13V.

Inicializálás
Bekapcsoláskor a számi tógép automatikusan "inicializálódik" és a képernyő törlése után annak alsó sorába a következőket írja

(C) 1982 Sinclair Research Ltd

Ez jelzi, hogy a rendszer túlnyomó része működik. Ha a Spectrum nem inicializálódik, akkor végezze el a következő alap vizsgálatokat.

Alap vizsgálatok
Nehéz dolog pontos hibakeresési útmutatót adni a lehetséges hibák nagy változatossága miatt, de a megfelelő sorrendben elvégzett vizsgálatok táblázatával kezdődő alábbi eljárás a fő hibaforrást izolálni fogja.

Funkció Hely Hullámforma / feszültség
Tápegység bemenet C50 + pólusa +9V dc ±2V
7V-nál kisebb feszültség esetén a hálózati tápegység hibás lehet
Feszültség szabályozó kimenet C34 + pólusa +5V dc ±0.25V
búgásmentes
Panel tápegység
+5V dc
-5 V dc
+12 V dc
+12V dc (csak IC14-hez)

IC6 9. lába
IC6 1. lába
IC6 8. lába
C52 bal old.

+5V dc ±0.25V bugásmentes
-5V dc
+12V dc
+12V dc
Óra impulzusok IC1 32. lába,
TR3 bázisa,
kollektora,
IC2 6. lába
14 MHz-es négyszöghullám 5V amplitudóval
Cím- és adatvonalak
a megfelelő IC-k felé
R17-R23 jobb
R1-R8 jobb
3.5V amplitudójú hullámforma

Ha ezek a vizsgálatok eredményesek voltak, akkor ellenőrizze a +5V-ot IC1 14. lábán, IC2 11. és IC5 28. lábán valamint a földpotenciált az IC1 40., IC2 29. és IC5 14. lábán. Ha eddig minden rendben volt, akkor cserélje ki IC1-et, ha az bedugaszolható. Ha IC1 cseréje nem javítja meg a hibát, akkor nézze meg, hogy IC1, IC2 és IC5 cím- és adatvonalai aktívak-e.
Az is lehetséges, hogy a Z80A-nak vagy a RAM memóriának valamelyik vezérlő vezetéke meghibásodott. Ezért lehetőleg egy működő panellel való összehasonlítás során ellenőrizze a jelformákat a következő pontokon:

(a) IC2: 16. láb - INT
20. láb - IOREQ
19. láb - MREQ
21. láb - RD
22. láb - WR
17. láb - NMI
24. láb - WAIT
25. láb - BUS/REQ
26. láb - RESET
(b) IC22: 4. láb - RAS
15. láb - CAS
3. láb - WRITE

Ha nem talált hibát és a számítógép még mindig nem inicializálódik, akkor a hiba a RAM memóriában lehet. 48K-S számítógép esetén a 32K memória bővítés izolálható. Ez, nem bedugaszolható IC-k esetén, IC25 +5V-os tápfeszültségének megszüntetésével könnyen elérhető. Ez talán a legjobban IC25 16. lábához való hozzávezetés gondos átvágásával tehető meg. Ha a hiba megszűnik, a memória bővítést kell vizsgálni. Mindkét esetben elérkezett ahhoz a ponthoz, ahol el kell kezdeni az IC-k kicserélését.
A 32K memória bővítés leválasztása után is megmaradó hibánál az IC6-tól IC13-ig (RAM), IC1 (ULA), IC2 (Z80A) sorrendben kell megkezdeni az IC-k cseréjét. Minden egyes csere után a tápfeszültség bekapcsolásával meg kell vizsgálni a korrekt inicializálást.
Mind a 16K-s mind a 48K-S gépek hibakeresésének módszere egy "vizsgáló IC" alkalmazása. Ez egy IC vizsgáló csatlakozóból és a rákapcsolt megfelelő típusú (pl.: 4116 vagy 4532) IC-ből áll és a gyanús IC-kre kell sorban rácsatlakoztatni.

Memória ellenőrzés
Mikor a Spectrum normálisan bejelentkezett, de RAM hibára gyanakszik, akkor a következő eljárással a hibás címet és a hibás IC-t meg lehet találni.
Gépelje be a következő utasítást:

PRINT PEEK 23732+256*PEEK 23733

A megjelenő értéknek a következőnek kell lenni:

A kiírt érték minden esetben a legmagasabb érvényes memória címet adja, mely hibátlan gépek estén a megfelelő fenti értékkel azonos. Ezért, ha ettől eltérő eredmény N akkor a hibás memóriacím N+1. Ha a kapott érték 32767-nél kisebb, akkor a hiba a standard 16K RAM-ban van. A következő példa bemutatja a hibás memóriacímhez tartozó IC megtalálását.
Például egy 48K-S Spectrum 25.25KB kapacitást mutat és a

PRINT PEEK 23732+256*PEEK 23733

utasításra kapott eredmény 43200, akkor a hibás cím 43201. Gépelje be:

POKE 43201,85: PRINT PEEK 43201

Ha az eredmény (A) = 85 akkor gépelje be a következőket:

POKE 43201,170: PRINT PEEK 43201

Ha a válasz (B) különbözik 170-től, akkor az alábbi táblázatból keresse ki a kicserélendő hibás IC-t. (Pl.; ha B = 234, cserélje ki az IC21-et.) Hasonlóképen ha (A) különbözik 85-től a táblázat alapján keresse ki a hibás IC-t.

A<>85
IC6 - IC13
B<>170
IC15 - IC22
Eltérés
Hibás
bit
Hibás RAM IC
<32767
>32767
84
171
1
0
IC6
IC15
87
168
2
1
IC7
IC16
81
174
4
2
IC8
IC17
93
162
8
3
IC9
IC18
69
186
16
4
IC10
IC19
117
138
32
5
IC11
IC20
21
234
64
6
IC12
IC21
213
42
128
7
IC13
IC22

Több hibás RAM-cím esetén csak lépésenkénti javítás után alkalmazható a fenti módszer.

A billentyűzet szerkezete
A billentyűzet vízszintesen nyolc ötbillentyűs, függőlegesen pedig öt nyolcbillentyüs csoportból áll. Az elrendezést a 4.1 ábra mutatja. Következésképpen bármelyik ötbillentyűs csoport meghibásodásakor a hiba a nyolcpólusú érintkező membrán KB2 áramkörében van, egy nyolcas billentyű csoport meghibásodása esetén pedig az ötpólusú membrán KB1 áramkörében van. Az előforduló billentyűhibákat a 2.6 bekezdés tárgyalja.

Hibakeresési útmutató
Mint bármely bonyolult digitális berendezés esetén a lehetséges hibák száma rengeteg, ezért ez a kiadvány nem tartalmazhatja a Spectrum-ban előforduló összes hibát, csupán csak a lehetséges tennivalók útmutatójául szolgál bizonyos áramköri részek hibája esetén. A hibás áramköri egységekre a következő táblázat, fontossági sorrend nélkül hivatkozik. A hiba megállapítása céljából próbálja meg a ZXTP tesztszalagot betölteni.

Hiba Tünet Tennivaló
Nincs TV kép,
bekapcsoláskor füst jelenik meg
TR4 bázis kollektor zárlat Cserélje ki TR4-et
A zárlat a TR4 cseréje után is fennáll. 1. Vizsgálja meg TR5-öt és C44-et.
2. Ellenőrizze a fóliát.
3. Ellenőrizze TR4-et.
TR4 újra kiég. 1. Cserélje TR4-et és TR5-öt még akkor is ha TR5 látszólag jó.
2. Vizsgálja meg, hogy TR5 megfelel-e a legújabb specifikációnak.
Nincs inicializálás Nincs "(C) 1982 Sinclair Research Ltd" felirat A 2.2. bekezdésben leírt hibakeresési eljárás.
Nincs videó jel Nincs videó jel 1. Cserélje ki IC1et.
2. Ellenőrizze TR1-et és TR2-t.
ULA csere után sincs video jel 1. Vizsgálja meg IC1 foglalatát.
2. Ellenőrizze a C65 és R53 között nincs-e rövidzár.
3. A hibát keresse a 2.2-es pont alapján.
Nincs +5V bemenet. 1. Ellenőrizze R64-en a feszültséget.
2. Ellenőrizze a +5V-os stabilizátor be- és kimenetét.
3. Ellenőrizze nem zárlatos-e az adapter csatlakozó.
4. Vizsgálja meg jó-e a hálózati tápegység.
Nincs az IC14 12. lábán videó jel 1. Ellenőrizze az IC14 13. lábán a jelalakot. Ha jó, vizsgálja meg TR1-et és TR2-t.
2. Vizsgálja meg IC1 15., 16. és 17 lábán a jelalakokat.

Ha rendben vannak, ellenőrizze VR1-et és VR2-t (1., 2. kiadású panelek).
3. Cserélje ki IC1-et.
4. Ha a +5V és a video input rendben van, akkor cserélje ki a modulátort.

ULA csere után rossz a PAPER szín
-
1. Ellenőrizze az IC1 foglalatát.
2. Bizonytalan-e az adapter csatlakozó érintkezése?
3. Ellenőrizze az IC1 14. lábán az 5V nem brummos-e.
Az IC2 6. lábán nincs 3.5 MHz
1. Kicsi az amplitudó, vizsgálja meg R25-öt.
2. Ellenőrizze TR3-at.
3. Ellenőrizze az IC1 32. lábán a 3.5 MHz-e.
4. Vizsgálja meg IC1 39. lábán a 14 MHz-et.
5. Vizsgálja meg az X1 kristályt.
6. Ellenőrizze az IC1 13. lábán a +3V-ot.
Hibás video Sötét képernyő 1. Ellenőrizze a hangolást.
2. Cserélje ki a modulátort.
Homályos SINCLAIR logo.
(Ezek után a (c)1982 Sinclair Research Ltd helyett a "Logo"-t használjuk.
1. Vizsgálja meg a +12V-ot.
2. Ellenőrizze, hogy C65 nem nagy impedanciájú-e.
3. Ellenőrizze R52-t.
4. Vizsgálja meg a +5V-ot IC14 3. lábán.
Hullámvonalak a képernyőn 1. Érintse meg az elektrolit kondenzátorok pólusait és cserélje k azt a kondenzátort, amelynél eltűnnek a hullámvonalak.
2. Ellenőrizze az X2 kristályt.
3. Ellenőrizze TR1-et és TR2-t.
4. Vizsgálja meg IC14-et. Szükség esetén cserélje ki.
Saját reset Cserélje ki TR6-ot.
Véletlenszerű villogó négyzetek Cserélje ki C54-et.
A PAPER terület nagyon alacsony Cserélje ki IC1-et.
Átlós vonalak a BORDER területén Cserélje ki R47-et.
Torz kép 1. Ellenőrizze a +3V-ot IC1 13, lábán.
2. Cserélje ki a C30-as kondenzátort.
Szín hangolási hibák
(1. és 2. kiadású panelek.)
-
Vizuálisan ellenőrizze az IC14 áramkört.
VR1 vagy VR2 nem állítja be a jelalakot IC14 13. lábán 1. VR2 állítása közben figyelje IC14 2. lábán a jelet.
2. VR1 állítása közben figyelje IC14 4. lábán a jelet.
3. Cserélje ki IC14-et.
VR1 vagy VR2 eltolja az IC14 13. lábán az egyenszintet Cserélje ki IC14-et.
Váltakozó sötét vonalak a képernyőn. Cserélje ki IC14-et.
Nincsenek színek
TC32 hangolása után: Nincs oszcilláció IC14 17. lábán
1. Vizsgálja meg az X2 kristályt.
2. Cserélje ki IC14-et.
3. Cserélje ki X2-t.
Van oszcilláció az IC14 17. lábán, de hangolni nem lehet 1. Vizsgálja meg, nincs-e szakadt hozzávezetés.
2. Cserélje ki TC2-t.
3. Cserélje ki IC14-et.
IC14 kimenetén a jel rendben van, de nincsenek színek.
Az összes kiadású panelnél.
1. A SINCLAIR logo üzenetnél az IC14 2. és 14. lábán a helyes jelalakok a következők:

2. Ha az IC14 2. és 4. lábán a jelalakok megfelelőek, akkor cserélje ki a modulátort.

Színhibák
(1-3. kiadású paneleken)
Pontozott képernyő Cserélje ki X2-t.
Kép elszíneződés a SINCLAIR logo körül Ha nem megoldható (1. 2. kiadású paneleken), cserélje ki IC14-et.
A képernyő túl sárga Cserélje ki IC14-et.
Váltakozó színek Cserélje ki TC2-t (1. és 2. kiadású paneleken).
Vörös, kék vagy zöld SINCLAIR logo Cserélje ki IC1-et.
Elmosódott színek Vizsgálja meg TR2-t.
Billentyűzet hibák KB1 hiba 1. Vizsgáljon zárlatot az 5 vonal két vagy több ágán.
2. Cseréljen membránt.
KB2 hiba 1. Keressen zárlatot a 8 vonal két vagy több ágán.
2. Cseréljen membránt.
Halott bllentyűzet Cserélje ki IC1-et.
Hibás billentyű válasz Cserélje ki IC1-et.
Túl gyors billentyűválasz Cserélje ki IC1-et.
Szabályzó tekercs A tekercs túl zajos Cseréljen tekercset.
Hangszóró Nincs hang 1. Ellenőrizze a bemeneti jelalakot.
2. Vizsgálja TR7-et.
3. Vizsgálja meg D9-et. Cserélje ki a hangszórót.
(A 4.2. ábra a hangszóró néhány tipikus jelformáját tartalmazza.)
Teszt program "Tape Loading Error" üzenet Töltse be újra a programot.
A PAPAER terület szélei torzítottak Cserélje ki IC1-et.
A PAPER terület nem megfelelő a teszt alatt 1. Cserélje ki IC1-et.
2. Végezze el a 2.2 bekezdésben leírt hibakeresési eljárást.
A BORDER színek csíkozottak Cserélje ki IC14-et.
Hibaüzenetek Végezz el a 2.2 bekezdésben leírt hibakeresési eljárást.
"Test Passed" üzenet nem villog Cserélje ki IC1-et.
Csökkent memóriaméret 1. Csinálja meg a memóriatesztet.
2. Cserélje ki IC1-et.
Program betöltés A billentyűzettel nem lehet a töltést elindítani Lásd a billentyűzet hibáinál.
A programot nem lehet betölteni 1. Ellenőrizze a jack dugók helyes csatlakozását.
2. Vizsgálja meg D13-at, ha a betöltés alatt a BORDER területen lévő sávok szokatlanul szélesek.
3. Vizsgálja és szükség esetén cserélje ki IC1-et.
A program eltűnik Vizsgálja és szükség esetén cserélje ki IC2-t.

4.1. Táblázat: IC14 (LM1889) jelalakjai

Láb szám Jelalak
1.
(Chroma lead) 500mV szinusz, 0.2 ms, dc 9.5V
2.
(R-Y bemenet)

3.
(Chroma bias) dc 4.8V
4.
(B-Y bemenet)

5.
0V (GROUND)
12.
(Video bemenet) dc 12V szabályozatlan
13.
(Szín segédvívő)

14.
(R.F.)
15.
(Hang bemenet) 12 dc-re kötve
16.
(Szín tápellátás)
17.
(Szín oszc. kimenet)
négyszöghullám, 0.2 ms 4V cs.-cs. dc 0.8V
18.
(Chroma lag)
500mV színusz cs,-cs., 2ms, dc 9.5 V
6, 7, 8,
9, 10, 11.
nincs bekötve

Megjegyzés:

 1. A jelek bekapcsolt állapotban, a SINCLAIR logó megjelenítésénél érvényesek.
 2. Billentyűnyomás nélkül.
 3. A dc szintek a földhöz képest pozitívak.

Javítás
Az alkatrészek és a panel meghibásodásának elkerülésére az alkatrészek kiforrasztását csak jól bevált kiforrasztási/hűtési módszerekkel ajánlatos elvégezni, továbbá vegye figyelembe a következőket:

16K-ról 48K-ra való bővítés

Integrált áramkörök / átkötések
Mind a 2. mind a 3. kiadású paneleken a memória bővítés elvégezhető négy logikai és nyolc memória IC bedugaszolásával. A panelen az IC-k típusának megfelelő átkötéseket kell elhelyezni. A 4.3 ábrán az üres foglalatokat tartalmazó panel rajza látható. A 3. kiadású panelt ábrázoltuk az átkötések helyével (az ábra bal felső sarkában).

2. kiadású panelek
Ezen a panelen az alábbi IC-k alkalmazhatók:

IC
Típus
IC15-IC22

IC23

IC24

IC25, IC26
TI4532-3 vagy TI4532-4, 200-250ns

74LS32

74LS00

74LS157
(nem National Semiconductor)

Megjegyzés:
A RAM-ok azonos típusúak legyenek (vagy mind -3-as vagy -4-es változat).
Ha az IC15-IC22 4532-3-as típusú, akkor a LINK 3 átkötést (IC26 10. láb) kell beépíteni.
4543-4-es IC-k esetén a LINK 4-es átkötést kell létrehozni. Ld. 4.4 ábra.

3. kiadású panelek
Ezen a panelen az alábbi IC-k alkalmazhatók:

IC
Típus
IC15-IC22

IC23

IC24

IC25, IC26
TI4532-3 vagy TI4532-4, vagy
OKI MSM3732, 200-250ns
74LS32

74LS00

74LS157
(nem National Semiconductor)

Megjegyzés:
A RAM-ok azonos típusúak legyenek.
A memória gyártójától és típusától (alacsony vagy magas érvényes cím) függően a panelon két átkötést kell létrehozni (az átkötések a hátsó csatlakozósáv és az m/c jack aljzat között vannak). A választás a 4.4 ábrán látható.

5. Alkatrészek listája

Bevezetés
A ZX Spectrum alkatrész jegyzékét táblázat formájában adtuk meg; egy táblázat a doboz (5.1) egy másik táblázat (5.2) a panel alkatrészeinek listáját tartalmazza. Az utóbbi táblázat a 2. és 3. kiadású Spectrum-okra vonatkozik, melyek panelrajza az 5.1 és 5.2 ábrákon látható. Az 5.2 táblázat felsorolja még azokat az alternatív alkatrészeket, melyek beépítésével a szervizmérnök javíthatja a 2. kiadású panelek működését. Ezek az alkatrészek a Mód. feliratú oszlopban találhatók az alábbiakra való hivatkozással együtt.

5.1. Táblázat: A gép házának tartozékai

Megnevezés
Gyártó
Áramköri panel (5.2. táblázat)  
Öntött műanyag dobozfelső  
Öntött műanyag dobozalsó  
Gumi billentyű membrán  
Érintkező membrán
N.F.I
Billentyű sablon  
Gumi talpak (4 db)  
Dobozrögzítő csavarok (5 db)  
Kétoldalas ragasztószalag
12 mm széles Tesafix 959
B.D.F. Tesa
Kétoldalas ragasztószalag
6 mm széles Tesafix 959
B.D.F. Tesa
Panelrögzítő csavar (1 db)  

5.2. Táblázat: A panel alkatrészei

Megjegyzések az 5.2 táblázathoz:

 1. 6C001 típusú ULA esetén R47, R49, R56 és R63 alternatív értékei használatosak.

 2. R48, R50, R72 és C65 alternatív értékei javítják a színek minőségét.

 3. C74 megléte igen fontos minden 2. kiadású panelen ezért visszamenőleg be kell építeni. Ezzel egyidőben az R60-at a nagyabb értékűre kell kicserélni.

 4. Lényeges az R24 és R27 alternatív értékű változatainak beépítése, valamint D14 lecserélése C67-re az R73 beépítésével együtt.

 5. Az 5C112 típusú ULA-val épített 2. kiadású paneleken vagy egy tranzisztor (TR6) vagy egy dióda / ellenállás módosítás található. (Részletek az áramköri rajzon.)

 6. A 3. kiadású paneleken csak az X2 kristálynak kell szigorú követelményeknek megfelelnie. (10 ppm abszolút, 10 ppm 20 fok C - 60 fok C és 5 ppm/év.)

 7. A 3B kiadású paneleken a dc konverter nagyobb megbízhatóságú. R60 270 Ohm helyett 68 Ohm, C49 47 nF helyett. 560 pF. Új alkatrész a C77 (100 nF).

 8. Kondenzátorok általános cseréje. A korai 2. kiadású gépek nagyszámú 47 és 100 nF-os tárcsakondenzátort tartalmaznak. Egy ilyen panel esetén ajánlatos C41-et és C49-et axiális típusokra cserélni.

Kondenzátorok

Szám
2. kiadás
Mód.
Megj.
3. kiadás
  Tűrés
Típus
C1 - C8
C25
C26
C27
C28
C29, C30
C31, C32
C33
C34
C35
C36
C37, C38
C39
C40 - C42
C43
C44, C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52, C53
C54
C55 - C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68 - C71
C72, C73
C74
C75
C76
C77
TC1, TC2
47 nF
22 µF
47 nF
1 µF
22 µF
47 nF
100 nF
47 nF
27 µF
10 nF
47 nF
33 pF
10 nF
47 nF
100 nF
100 µF
1 µF
22 µF
47 nF
47 nF
22 µF
-
150 pF
470 pF
47 nF
47 pF
100 pF
100 µF
47 nF
-
-
-
-
-
-
-22 µF
100 pF
-
-
4.7 µF
-(7)(2)

(4)


(3)


(7)
47 nF
22 µF
47 nF
1 µF
22 µF
47 nF
100 nF
47 nF
22 µF
10 nF
-
33 pF
100 nF
47 nF
100 nF
100 µF
1 µF
22 µF
47 nF
560 pF
22 µF
-
150 pF
-
47 nF
47 pF
100 pF
22 µF
47 nF
100 pF
100 nF
16 pF
4.7 µF
100 nF
47 nF
100 nF
-
  25V, 10%
10V, -10%+80%
25V, 10%
50V, -10%
10V, -10%+80%
25V, 10%
25V, 10%
25V, 10%
10V, -10%+80%
25V, 10%
25V, 10%
25V, 10%
25V, 10%
25V, 10%
25V, 10%
16V, -10%+80%
50V, -10%+80%
10V, -10%+80%
25V, 10%
25V, 10%
10V, -10%+80%
-
25V, 10%
25V, 10%
25V, 10%
25V, 10%
25V, 10%
20V, -10%+80%
25V, 10%
25V, 10%
25V, 10%
25V, 10%
min. 5V
25V, 10%
25V, 10%
25V, 10%
-
keramikus
elektrolit
keramikus
elektrolit
elektrolit
keramikus
keramikus
keramikus
elektrolit
keramikus
keramikus
keramikus
keramikus
keramikus
keramikus
elektrolit
elektrolit
elektrolit
keramikus
keramikus
elektrolit
-
keramikus
keramikus
keramikus
keramikus
keramikus
elektrolit
keramikus
keramikus
keramikus
keramikus
elektrolit
keramikus
keramikus
keramikus
-

Tekercs

Szám
2. kiadás
Mód.
Megj.
3. kiadás
Tűrés
Típus
Tekercs
Spectrum
-
-
Spectrum
-
1703

Csatlakozók

Név Leírás Típus
EAR
MIC
PWR
KB1
KB2
3.5 mm-es Jack aljzat
3.5 mm-es Jack aljzat
2.1 mm-es koax. aljzat
5-pólosú szalagkábel csatlakozó
5-pólosú szalagkábel csatlakozóMOLEX 5229-05CPB
MOLEX 5229-08CPB

Kristályok

Szám
2. kiadás
Mód.
Megj.
3. kiadás
Típus
X1
X2
14.000000 MHz
4.433619 MHz
-
-
(6)
(6)
14.000000 MHz
4.433619 MHz

Diódák

Szám
2. kiadás
Mód.
Megj.
3. kiadás
Típus
D1-D9
D10
D11-D13
D14
D15
D16
1N4148
1N4148
1N4148
1N4148
BA157
5V1
-
-
-
-
-
-(4)
1N4148
-
1N4148
-
BA157
5V1
kapcsoló
kapcsoló
kapcsoló
kapcsoló
egyenir.
Zener

Ingetrált áramkörök

Szám
2. kiadás
Mód.
Megj.
3. kiadás
Típus
IC1 (ULA)
IC2 (CPU)
IC3, IC4
IC5 (ROM)
IC6-IC13
IC14
IC15-IC22

IC23
IC24
IC25, IC26
5C102
Z80A /µ780
74LS157N
Spectrum
4116
LM1889
TI4532

74LS32N
74LS00N
74LS157N
5C112
-
-
-
-
-
-

-
-
-
(1)

48K
48K
48K
48K
48K
6C001
Z80A /µ780
74LS157N
Spectrum
4116
LM1889
TI4532
MSM3732
74LS32N
74LS00N
74LS157N
FERRANTI

nem NATIONAL
NEC / HITACHI
150 ns

TEXAS/
OKI


nem NATIONAL

Ellenállások
(Ha nincs külön jelölve, 1/4W és 5%)

Szám
2. kiadás
Mód.
Megj
3. kiadás
Tűrés
3B kiadás
R1-R8
R9-R16
R17-R23
R24
R25
R26, R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45, R46
R47
R48
R49
R50
R51, R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61, R62
R63
R64
R65-R69
R70, R71
R72
R73
R74, R75
R76, R77
R78
VR1, VR2
470R
8k2
330R
3k3
180R
680R
10k
1k5
1k0
220k
100R
680R
15R
10k
680R
1k0
3k3
3k3
1k0
1k5
1k0
3k0
5k1
1k0
220R
4k7
8k2
8k2
2k2
390R
100k
56R
220R
330R
1k0
1k8
100R
15R
220R
15R
10k
220R
470k vagy 18k
-
-
-
-
2k21k0
1k0
2k2
10k
4k7
470R270R

470R18k
1k0(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)(3,7)

(1)(2)
(4)
470R
8k2
330R
1k0
180R
470R
10k
10k
10k
220k
100R
680R
5R
10K
680R
1k0
-
-
-
-
1k0
3k0
5k1
1k0
1k0
2k2
10k
4k7
2k2
390R
100k
56R
1k0
-
1k0
1k8
270R
15R
1k0
15R
10k
220R
10k
1k0
10k
1k0
470R
-

2%
2%2%
2%
68R

Trantisztorok

Szám
2. kiadás
Mód.
Megj.
3. kiadás
TR1, TR2
TR3
TR4
TR5
TR6
TR7
TR8, TR9
ZTX313
ZTX313
ZTX650, TIPP31
ZTX213
ZTX313
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(5)
ZTX313
ZTX313
ZTX650
ZTX213
ZTX313
ZTX450
BC184

Egyéb

Név
Leírás
Típus
Szabályozó
Modulátor
Hangszóró
Modulátor szig.
Hűtőlemez
Szabályozó rögz.


DIL IC foglalat

DIL IC foglalat

DIL IC foglalat
5V-os fesz. szabályozó
UHF modulátor E36 csatorna
40 Ohm T.V.

Speciális (2., 3. kiadás)
(1) 4BA * 15/16" csavar
(2) 4BA alátét
(3) 4BA hatszögletű anya
16 érintkezős
48K bővítéshez (10 db)
14 érintkezős
48K bővítéshez (2 db)
40 érintkezős (ULA)
7805
ASTEC UM1233

1740

6. Kiegészítés

A könyv kéziratának lezárása után a SINCLAIR cég újabb módosításokat vezetett be 4A, 4B, 4S, jelzésű gépein, ismereteink szerint a legfrissebb az ISSUE 6B jelű panel. A gép formáját is korszerűsítették és Spectrum+ megjelöléssel a QL-éhez hasonló billentyűzettel és RESET gombbal látták el. Az új billentyűzet kialakítása várhatóan megnöveli az érintkező membrán élettartamát. Itt csak néhány feltűnő eltérést adunk meg.

4. kiadás kapcsolási rajz,
5. kiadás kapcsolási rajz,
6A. kiadás kapcsolási rajz.
4. kiadás, beültetési rajz,
5. kiadás, beültetési rajz,
6A. kiadás, beültetési rajz.

Vissza