Ring Wars

1989 - Cascade Games

Akció, űrhajós

Forrás:
Spectrum Játék és Program 6.

Spectrum (48k)

Enterprise

Talán már mindenkinek ismerős a történet a gonosz idegen lényekről, akik megtámadják a kedves és békés emberiséget, akik nyugodtan éldegélnek kicsiny Naprendszerükben - és persze megpróbálják uralmuk alá hajtani őket... Természetesen az emberiségnek mindig nagyon rosszul áll a szénája, de a legjobb pillanatban (közvetlenül betöltődés után) hogyhogynem mindig megjelenik a modern szuperember egy hófehér paripa (űrhajó, Trabant vagy egyéb) nyergében, aki egymagában szembeszáll az ellenféllel - és hihetetlen intelligenciája (na meg egy örökélet poke) segítségével megmenti a világot. Pontosan ilyen előzményekkel indul a RINGWARS is, ami - véleményünk szerint - méltatlanul foglal helyet a "mellőzött" játékok között. A történet szerint ring-ek (furcsa, gyűrűszerű űrállomásaikról és űrhajóik jellegzetes mozgásáról kapták nevüket) fokozatosan egyre beljebb hatolnak a naprendszerünkbe és a Nap körül keringő minden egyes bolygó mellett egy-egy űrállomást - Ringworld-ot - állítanak pályára. Az űrállomások ugródeszkául szolgálnak az egyes bolygók és a körülöttük keringő holdlak) megszállásához. Elérkezett az utolsó pillanat...

A bejelentkező képernyőn a megfelelő számbillentyű megnyomásával beállíthatjuk a kívánt irányítást (KEYBOARD / KEMPSTON / SINCLAIR), a '0' billentyű megnyomására továbbléphetünk. Ha billentyűzetet választunk, a szokásos 'Q' / 'A' / 'O' / 'P' / 'SPACE' billentyűkön van az irányítás, illetve ha valamelyik bolygó holdjának felszínén repülünk, akkor a 'W/S' billentyűkkel gyorsíthatunk / lassíthatunk. Ha valahol további billentyű használatára van szükség, azt a program külön jelzi. A 'BREAK' használatával bármikor visszatérhetünk a játék kezdetéhez.
A küldetés elindításakor egy STARION-ból lopott ötletet látunk: megvizsgálhatjuk az ellenfeleket - természetesen 3D vektorgrafikában és forgatva. A 'tűz' gomb megnyomása után a bázisunk kilövőcsatornájában találjuk magunkat, ahol a nyílt űr felé száguldunk.

Az űrállomás elhagyása után a képernyőn egy PRESS 5 FOR NAVIGATION felirat figyelmeztet minket arra, hogy az '5' billentyű megnyomásával a navigációs táblát kell kérnünk. Ezenkívül a '2' / '3' / '4' billentyűk használatával különféle jelentéseket kérhetünk. Megjegyzendő, hogy a jelentések kérésénél a játék nem áll meg: a játékképernyő kicsinyített formában ezeken a képernyőkön is látható. Nézzük sorban az egyes jelentések értelmét:

A '2' billentyű megnyomásával kérhetünk jelentést a hajónk műszaki állapotáról (STATUS REPORT). A képernyőn megjelenik három információ:
LIFE SUPPORT: azt jelzi, hogy a lakott bolygóinknak még hány százaléka aktív.
FUEL REMAINING: a hátralévő üzemanyag mennyisége.
DAMAGE: a rongálódás mértéke százalékban.
Az alsó sorban vannak felsorolva azok a javítások, amelyek valamelyik holdon lévő településen szükségesek. Ha minden berendezés tökéletesen működik, akkor ALL SYSTEM FUNCTIONING CORRECTLY feliratot láthatunk itt.

A '3' billentyű megnyomásával kérhetünk értékelést a harc pillanatnyi állásáról (BATTLE REPORT), ahol az alábbi információkat láthatjuk:
RINGWORLDS DESTROYED: az eddig felrobbantott Ringworld-ok száma.
PLANETS REMAINING: itt látható, hogy hány bolygónk van még (kezdetben 9).
STRENGTH OF MOTHERSHIP: a ring-ek anyahajójának az ereje százalékban kifejezve.
Ez a Ringworld-ok megsemmisítésével csökkenthető.
Az alsó sorban látható annak a bolygónak a neve, amelyet a ring-ek éppen támadnak (... UNDER ATTACK). Ez nem egy Ringworld megjelenésére vonatkozik! Ha pillanatnyilag egy bolygó sem áll harcban, akkor itt NO PLANETS CURRENTLY ATTACK feliratot láthatunk.

A '4' billentyű megnyomása után a fegyvereinkről kaphatunk jelentést (WEAPONRY).
CURRENT WEAPON: az aktuális fegyvert mutatja, amelyek között az 'S' billentyű meg. nyomásával választhatunk. Három fegyver áll rendelkezésünkre: egy alacsony és egy magas energiájú lézer (HIGH/LOW ENERGY LASER) ring űrhajók ellen, valamim egy időzített hatású nukleáris bomba (NUCLEAR BOMB), amellyel a Ringworld-okat robbanthatjuk szét. Ez utóbbi mindig automatikusan aktiválódik, ha behatoltunk egy Ringworld-ba. Sajnos kezdetben csak 1 db áll rendelkezésünkre, de a Jupiter 4. holdját lévő településen való minden egyes leszálláskor egy újabbat vehetünk magunkhoz:
LASER ENERGY: a lézerágyú energiáját biztosító telepek feltöltöttsége. Kezdetben e 3000 egység, de minden egyes lövésnél csökken: a nagy energiájú lézer 10, az alacsony egységet használ el egy lövéshez. Természetesen ha a telepek kimerülnek, a továbbiakban nem tudunk tüzelni. A telepek a holdakon lévő dokkokban tölthetőek fel RECHARGE LASERS opció választásával.
NUCLEAR BOMB: a nálunk lévő bombák száma.

Az '1' billentyű megnyomásával visszatérhetünk az űrhajónk fülkéjébe.

Az '5' billentyű megnyomásával tudunk célpontot kiválasztani magunknak (NAVIGATON). Megjelenik a Naprendszerünkbe tartozó bolygókat ábrázoló térkép, ami két részből áll. A kurzort valamelyik bolygóra pozícionálva és a 'tűz' gombot megnyomva, maga a bolygó jelenik meg a képernyőn a körülötte keringő holdakkal együtt. Ha már megjelent bolygónál Ringworld, akkor ezt a bal felső sarokban egy kör mutatja. A kurzort valamelyik holdra vagy a Ringworld-ra kell mozgatnunk, attól függően, hogy valamilyen javítást akarunk végezni vagy támadni akarunk. A célpontot az 'S' billentyű megnyomásával jelölhetjük ki (HYPERSPACE COURSE SET), majd a 'H' billentyűvel indulhatunk el oda. Ha nem akarunk a pillanatnyilag kiválasztott bolygórendszerben semmit se kezdeni, a 'tűz' gomb megnyomásával visszaléphetünk a Naprendszer térképéhez és új bolygót kérhetünk.

Ha a hiperűrugrás célpontja egy bolygó valamelyik holdja volt, a 'H' megnyomása után nemsokára megérkezünk a hold felszínére. Most meg kell keresnünk a települést: ezeknek a közepén egy adóállomás található, amelynek jeleit a hajónk egyik műszere (a jobb oldalon látható két kék lámpa közül az alsó) veszi. Ha a hajónkkal - megközelítőleg - a település irányába repülünk, akkor ez a lámpa pirosan villogva jelez. Mozgásunkat a 'W billentyűvel gyorsíthatjuk, 'S'-sel lassíthatunk illetve megállhatunk. A fákkal és egyéb tárgyakkal lehetőleg kerüljük az összeütközést, mert ez csökkenti pajzsaink energiáját.
Előfordulhat, hogy egy holdon nincs település - ez könnyen észrevehető arról, hogy ha teljesen körbefordulunk és a lámpa semmilyen irányban nem jelez. Ilyenkor - nem lévén dokk a holdon - kénytelenek vagyunk a felszínről a 'B' billentyű megnyomásával az űrbe emelkedni.
Ha a települést megtaláltuk, az adó körül néhány házat láthatunk. Ezek a dokkok, amelybe beállva elvégezhetjük a javításokat. Vigyázat, ezeknek csak az egyik oldalról van bejáratuk! Ha nem erről az oldalról közelítjük meg őket, akkor ugyanaz történik, mintha valamilyen más tárggyal ütköztünk volna össze. Ha sikeresen bedokkoltunk, a képernyőn megjelenik egy lista a dokkban lehetséges javításokkal. A feliratok között a 'fel' / 'le' gombokkal választhatunk, a javítás a 'tűz' gomb megnyomására hajtódik végre. Általában az összes javítást célszerű végrehajtatni (abból baj nem lehet...), de nem árt, ha tisztában vagyunk vele, melyik mit jelent:

Miután a kívánt javításokat elvégeztük, a LEAVE MOONBASE választásával elhagyhatjuk a holdat és az 'S' megnyomása után újabb célt határozhatunk meg.

A ring-ek fokozatosan telepítik a bolygóink mellé a Ringworld-okat, ilyenkor az üzenetsorban egy ... SYSTEM IN DANGER felirat jelenik meg a bolygó nevével. Ha a Ringworld-ot nem semmisítjük meg, egy idő után kezdenek eltünedezni a bolygó körül keringő holdak, Ha az üzenetsorban egy ... UNDER ATTACK felirat jelent meg, akkor azonnal meg kell támadnunk a bolygó mellett lévő Ringworld-ot, különben rövidesen maga a bolygó is megsemmisül. Különösen fontos ez a Jupiter 4. holdjánál, mert ennek elvesztésével nem tudjuk pótolni a bombáinkat - azaz a játékot sem tudjuk teljesíteni.
Ringworld-ot úgy tudunk megtámadni, ha a navigációs kártyán ezt állítjuk be a hiperugrás céljának, majd megnyomjuk a 'H' billentyűt. A képernyőn megjelenik a bázis képe - de a bejutáshoz előbb meg kell küzdenünk a Ringworld-ot védelmező vadászgépekkel. Ezek ellen célszerű a nagy energiájú lézer használata, mert ugyan ez két és félszer annyit fogyaszt, mint a másik, viszont egyetlen találat is elég belőle. A ring űrhajók érdekes, kereszt alakú rakétákat lődöznek ránk, amelyek derekasan csökkentik pajzsaink energiáját. Megjegyzendő, hogy ezek a rakéták is kilőhetőek.

Miután végeztünk az összes vadászgéppel, az üzenetsorban megjelenik az APPROACHING DESTINATION felirat és bejutunk a bázisra. Mosta bomba időzítőjét kell beállítanunk: a 'fel' / 'le' billentyűk a perceket, a 'jobbra' / 'balra' a másodperceket állítják. Másfél percnél ne állítsuk kevesebbre az időt, mert a bomba aktiválása után még ki is kell kecmeregnünk a bázisról! Ha elkészültünk a beállítással, az 'S' billentyű megnyomásával behatolunk a bázisra. Először egy csarnokon kell átkecmeregnünk, amelynek a kijárata egy átjáró, amely a bázis reaktorához vagy egy másik csarnokba vezet. A képernyő bal felső sarkában megjelenik egy szám és egy nyíl mutatja, hogy merre kell a kijáratot keresnünk. Mozogjunk úgy, hogy ez a szám 00 értéket mutasson - így pontosan a kijárat felé haladunk. Időközben veszélyt jelentenek a padlón lévő szellőzőnyílásokból előbukkanó fénygömbök (lőjük le őket) illetve a forgó falak - mindkettő csökkenti a pajzsaink energiáját. Ha elértük az átjárót és az üzenetsorban REACTOR APPROACHING felirat jelenik meg, akkor sikerült bekeverednünk a reaktorházba - ha nem jelenik meg semmilyen felirat, akkor az előbbi módszerrel egy újabb csarnokon kell végighaladnunk. A reaktornál három energianyalábot kell kikerülnünk (fel / le / fel), mert ezek nagy mértékben csökkentik a pajzsok energiáját - majd le kell csapnunk a padlón lévő "dudorra", ez ugyanis a reaktor. Ha a manőver sikeres volt, az üzenetsorban megjelenik a REACTOR HIT COUNTDOWN INITIATED felirat, aktiválódik a bomba (megkezdi a visszaszámlálást), nekünk pedig ki kell jutnunk a bázisról a robbanás előtt (természetesen ismét végig kell haladnunk azokon a csarnokokon, amelyeken keresztül ideérkeztünk). Ha a manővert elhibáztuk az üzenetsorban REACTOR MISSED felirat válik láthatóvá, és újra kell próbálkoznunk a reaktor szobájának az elejéről.

Miután kikeveredtünk a bázisról, menjünk a Jupiter 4. holdjára, hogy egy új bombára tegyünk szert. Időközben valószínűleg a visszaszámlálás is véget ér: az üzenetsorban megjelenik a RINGWORLD DESTROYED felirat és csökken a ring anyahajó összenergiája. Jöhet a következő...

A játék addig tart, amíg el nem fogy a pajzsaink összes energiája (OUT OF SHIELDS) vagy elfelejtünk tankolni és kifogyunk az üzemanyagból (OUT OF FUEL). Mint már említettük a játék végső célja magának a ring anyahajónak a megsemmisítése, amely néhány Ringworld felrobbantása után jelenik meg. A játék teljesítése nem túl nehéz, bár a pajzsok energiájára nagyon kell ügyelnünk.

Örökenergia: POKE 39417,0; POKE 39534,0; POKE 31893,58; POKE 55334,167