The Queen of Hearts

1984 - Widgit Software Ltd.

kaland, szöveges

Spectrum (48k)

Nagyon egyszerű kalandjáték, melyben a királynőnek kell elvinnünk egy tortát. A királynőt természetesen a palotában kell keresnünk, így miután megtaláltuk a tortát (tarts), oda kell eljutnunk. Az egyes helyszínek között azonban valamilyen akadály állhatja utunkat, amelyet csak a megfelelő tárgy felhasználásával tudunk elhárítani. Minden helyszínen kezdetben két tárgyat találunk, és egy helyszínen illetve a kezünkben is csak max. 2 tárgy lehet egyszerre. A program a mozgás-parancsokon felül csak a tárgyak le-felvételével kapcsolatos parancsokat ismer:

nort, n - észak sout, s - dél
east, e - kelet west, w - kelet
take - Tárgy felvétele. A tárgyra rákérdez a program.
leav - Tárgy lerakása. A tárgyra rákérdez a program.
swap - Valamelyik kezünkben lévő tárgy felcserélése a helyszínen lévő valamely tárggyal. A program sorban rákérdez a lerakni kívánt és a felvenni kívánt tárgyra.

Minden helyszínről kapunk képet, megtudjuk a helyszín nevét, a lehetséges továbbhaladási irányokat, a helyszínen lévő tárgyak nevét és képét, a kezünkben lévő tárgyak listáját. Ha kívánt irányba a továbbhaladást valamilyen probléma akadályozza, a program kiírja annak mibenlétét, amiből azt is megtudjuk, milyen tárgy kell annak megoldásához (bonyolult fejtörők tehát nincsenek a programban) és rögtön rá is kérdez, hogy birtokunkban van-e a tárgy. Csalni nem tudunk, ha igenlő választ adunk, de nincs nálunk a tárgy, a program figyelmeztet. Viszont, ha nálunk van a tárgy, de letagadjuk, a program nem szól! Ha egy problémát már megoldottunk, két helyszín között, legközelebb arra járván az átjárás már zavartalan lesz, csak a program utal a már megoldott problémára.
Mindössze nyolc helyszín van a programban, ezeket véletlenszerűen keveri a program, akárcsak a tárgyak elhelyezkedését, és a megoldandó problémákat. A pályák egymáshoz viszonyított helyzete viszont állandó. Két helyszín pozíciója persze nem változik: a kezdőképernyő (THE TOYBOX) és a palota (QUEEN'S PALACE) mindig ugyanott van. A program így pár perc alatt végigjátszható lenne, ha nem lenne a szövegkiírás annyira lassú...