The Dam Busters

1985 - US Gold

repülőgép szimuláció

Forrás:
Spectrum Világ 3. rész

Spectrum (48k)

Enterprise

A játékban az angol Royal Air Force (Királyi Légierő) elit bombázószázadának pilótájaként tevékenykedünk. A 617. Lancester-bombázóegység 1943. május 16-án éjszaka a háborús Németország ellen lezajlott támadását játszhatjuk végig. Az akcióban a bombázó 8 főnyi személyzetét egyszemélyben testesítjük meg, tehát a játék nagy figyelmet és gyors cselekvőképességet kíván.
A játék történelmi háttere: Az Angliát sújtó sorozatos bombatámadások 1943-ban arra késztették Winston Churchill-t, hogy meghirdesse a "megtorló bombázás" elnevezésű programját, amely a német hátország katonai és polgári célpontjai ellen irányult. A 617. bombázószázad is ennek alapján tevékenykedett: a Ruhr-vidék erőművei mellett fekvő gátakat támadták egy érdekes technikai újítás, a Barnes Wallis mérnök által tervezett "ugráló" bombák segítségével. A bombázók által elért sikerek eredményeképpen a sajtó és a közvélemény a század repülőgépeit "Dambusters" (gátrombolók) néven emlegette.
A napi feladat célja három egymás mellett fekvő német gát: a Moehne, az Eder és a Sorpe. Az akciónk végén ezek közül kell az egyiket lerombolnunk.

A játék U.S. GOLD copyright felirattal és egy angol indulóval jelentkezik be. Egy billentyű megnyomására megjelenik a cégre jellemző menütábla. Itt a következő funkciók között válogathatunk:

A program futását bármikor megállíthatjuk a 'H' gombbal. (a program bármely billentyű megnyomásával továbbfuttatható), 'BREAK' billentyűvel pedig kiléphetünk a játékból.
Ha a megfelelő paramétereket beállítottuk, indítsuk el a játékot az 'S' billentyűvel. A program bekéri a nevünket és attól függően, hogy a támadás kezdőpontját hová állítottuk: be, elindul a támadás, a parancsnoki fülkében találjuk magunkat. Mint már említettük, a 'Q'-tól az 'I'-ig terjedő billentyűkkel váltogathatunk a különböző kabinok között. Nézzük milyen teendőink vannak ezekben a támadás során! (A műszerek leírását az analóg kijelzési mádban ismertetjük, mivel a digitális teljesen értelemszerű, számokkal történik.)

'Q' billentyű - parancsnoki fülke

Innen irányítjuk a bombázót. A fülkében négy műszer látható ezek a következőek (balról jobbra):

 • Magasságmérő: az órának megfelelően mutatja a bombázó magasságát lábban értve, tehát ha például 1500 láb magasságban vagyunk az óra 1 2-t, ha 2750 láb magasságban 3 3-at mutat. Ha az óránk visszafelé haladva eléri a 0 órát, a játéknak vége, mivel ez 0 láb magasságot, vagyis a gép lezuhanását jelenti. Ez hibás navigációs manővereknél, vagy a motorok leállása esetén fordulhat elő.
 • Iránytű: Értelemszerűen működik. A jelzőskála közepén lévő két kis pont között látható az az irány, amerre a bombázónk halad. Az irányokat az angol égtájak rövidítése jelzi (S: dél; W: nyugat; N: észak és E: kelet). A jelzőskálán esetenként látható 'I' jel a navigációs kereszt irányát jelzi. Erről a navigátor-fülke leírásában beszélünk részletesebben.
 • Giroszkóp: A bombázó vízszinteshez viszonyított helyzetét jelzi értelemszerűen. A képernyőn látható pontsor (a horizont) is ezt mutatja. Terepakadályok ( hegyek ) a játékban nincsenek.
 • Sebességmérő: Szintén az órának megfelelően, csak a kismutatóval mutatja a bombázó sebességét, óránként 100 mérföld sebességre értelmezve. Tehát ha a mutató a kettesen áll, akkor 200 mérföld sebességgel haladunk.

Az irányító billentyűk a manőverezést szolgálják, a tűz-gombok nem funkcionálnak.

'W' billentyű - orrlövész fülke, 'E' billentyű - faroklövész fülke

Ha a parancsnoki fülkéből ellenséget pillantottunk meg kapcsoljunk át ide. A horizont vonalában látható a célkereszt, amelyet az irányító billentyűkkel mozgathatunk, a tűz gombokkal működtethetjük a gépágyút. A következő ellenségekkel találkozhatunk:

 • Reflektor: Egész Európában megtalálható. A reflektor mellett légvédelem működik (ezt a felette szétrobbanó lövedékek is jelzik ), tehát ha nem semmisítjük meg idejében, ágyútalálatokra számíthatunk. A célkeresztet a keresőfény aljára irányítva néhány sorozattal kilőhetjük és biztonságban repülhetünk tovább. Egy reflektor elpusztításáért 200 pontot kapunk.
 • Légvédelmi ballon: Hollandia területétől kezdve találkozhatunk vele. Oldalirányban vagy felette elrepülve kell kikerülni, illetve lelőni. Ha belemegyünk, vagy az alatta lévő rögzítőhuzalba (ez nem látható) ütközünk, a játék véget ér, mert a bombázó lezuhan. A ballon könnyen lelőhető, egy megsemmisítéséért 300 pont jár.
 • Elfogó vadászgép: Németország felett találkozhatunk vele. A játék és a sajtó is hibásan Bf-110 néven jelzi a gép típusát, pedig a programban szereplő vadászgép a híres Messerschmitt Bf-109-es. Nagyon gyorsan támad, azonnal le kell lőni, mert kilövi a motorjainkat és ez a gép kigyulladásához vezet. Ha ez megtörtént, az 1. számú műszaki fülkében még tehetünk valamit, de erről majd ott szólunk. Ha 10 támadó gépből egyet sem tudunk lelőni, az egyik lövészünk inaktívvá válik (természetesen csak akkor ha a támadók még nem semmisítették meg a bombázónkat). Egy Messerscmitt lelövéséért 500 pontot szerezhetünk.

Ugyanazok az instrukciók vonatkoznak erre a fülkére is, mint a farlövészre, de ott már csak a távolodó ellenséggel van dolgunk, tehát csak pontszerzési céllal érdemes onnan lőnünk. A két fülkében más gépágyú-merevítők láthatóak, ennek alapján könnyen megkülönböztethető egymástól az orr- illetve a faroklövész-fülke.

'R' billentyű - bombacélzó fülke
Az 'ugráló bombákat' kis magasságból, nagy sebességgel kell a gát előtt a vízre dobni, ami a vízen pattogó kőhöz hasonlóan ütközik a gáthoz, majd a víz alatt robban fel. A célzás természetesen nem a hagyományos módon történik, hanem a gépre szerelt két reflektor segítségével.
Ha a cél előtt beállítottuk az optimális magassági és sebességi paramétereket, ebben a fülkében kell a pontos bombavetési adatokat beállítanunk. Ha 100 láb alá ereszkedtünk, a bombacélzó automatikusan bekapcsolódik, megjelenik két fehér fénykör. A jobb oldali kapcsolóval tudjuk ki-be kapcsolni a reflektorokat, a bal oldali kapcsolóval tudjuk a bombázás előtt kinyitni a bombaszekrény ajtaját. (A kezelőszervek kapcsolása a tüz+le/fel megnyomásával történik, a balra-jobbra megnyomásával váltogathatunk a kezelőszervek között.) A 'fel-le' billentyűkkel úgy kell a két kört irányítanunk, hogy teljesen fedjék egymást. Ha a bombázóval ezután valamilyen manővert végzünk, a két kör eltávolodik egymástól és a bombázás pontatlan lesz.
'T' billentyű - navigátor fülke

Ha a gát közelében járunk vagy az a támadás kezdőpontját gyakorlásra választottuk ábrán látható állapot áll fenn. A gépünk pillanatnyi helyzetét egy kis bombázó-sziluett jelképezi. A képernyő közepén látható a navigációs kereszt. Ez kitűnő navigálási támpontként szolgál, ugyanis a térkép felső részén látható iránytű a navigációs kereszt helyének a bombázónk pillanatnyi helyzetéhez viszonyított irányát jelöli. Tehát ha a parancsnoki fülkében lévő iránytűn is azt az irányt állítjuk be, amelyet a térképen lévő iránytű mutat, a gépünk a navigációs kereszt felé halad. Ezzel a módszerrel könnyen a célhoz vezérelhetjük a gépünket, a navigációs keresztet valamelyik gáthoz állítva. A kereszthez való pontos irányzást segíti a bombafülke iránytűjén lévő 'p' jelzés is. A játékteret nem látjuk egyszerre a térképen, csak egy kisebb terüetet. Ha a navigációs kereszt és a bombázó nem ugyanabban a térképszektorban van a tűz billentyűvel váltogathatjuk azt, hogy a kereszt, vagy pedig a bombázó pozícióját kívánjuk-e vizsgálni. Az iránybillentyűkkel bármilyen pozícióba vihetjük a célkeresztet, így áttanulmányozhatjuk az egész térképet. A térképen a következő jelölésekkel találkozhatunk:

 • Kisebb-nagyobb lila pöttyök: nagyobb városok (léggömbzár, reflektorok)
 • Zöld négyszögek: katonai objektumok (reflektorok, vadászgépek)
 • Kis, fekete repülőgép-sziulett: repülőterek (vadászgépek)
 • talpon álló kék vonalak: ipari létesítmények (reflektorok)
 • Kék vonalak: folyók
'Y' billentyű - 1. műszaki fülke

A bombázó hajtóműveinek műszaki állapotát ellenőrizhetjük, illetve szabályozhatjuk innen. A bal oldalon lévő tolókapcsolók a motorok teljesítményének beállítására szolgálnak. Ez külön-külön és egyszerre is lehetséges. Azt, hogy melyik motorra vonatkozik az utasítás a képernyő alsó részén lévő kis fekete pont jelzi: ha az összes motort egyszerre szabályozzuk a pont a két középső kapcsoló között, ha valamelyik motort egymagában, akkor az aktuális kapcsoló alatt áll. A pont mozgatása a jobbra-balra billentyűkkel történik. Ha kiválasztottuk, hogy melyik hajtóművet kívánjuk szabályozni, nyomjuk meg a tűz+fel illetve a tűz+le gombokat, attól függően, hogy növelni vagy csökkenteni kívánjuk-e a hajtómű teljesítményét. A szabályozás hatását a képernyő közepén lévő műszereken mérhetjük le. Ezek az órának megfelelően mutatják a motorok fordulatszámát, 7000/sec érték esetén 7 órát. Az ajánlott utazósebességhez szükséges fordulatszám 8000-9600/sec.
A cél megközelítése közben ennél magasabbra ne menjünk, mert a motor túlterhelés miatt kigyulladhat és ha nem kapcsoljuk ki idejében, a tűz a bombázón elterjedve a játék végét okozza. A motorokat a képernyő jobb felső sarkában lévő négy kapcsolóval kapcsolhatjuk ki (a bal felső kapcsoló az 1. hajtóműé, a jobb alsó kapcsoló a 4. hajtóműé). Az égő motort a fordulatszámmérő villogása jelzi. Ekkor a fel gombbal vigyük a fekete pontot a kapcsolókhoz és a jobbra-balra gombokkal állítsuk az égő motor kapcsolójához, majd a tűz+fel gombok megnyomásával a motor kikapcsolható. Ezt a fordulatszámmérő lenullázódása is jelzi. Az egyszer már kikapcsolt motor többet már nem üzemeltethető. A gép két motorral is biztosan vezérelhető, tehát bátran kapcsoljuk ki a motorokat ha a szükség úgy hozza.
A jobb oldali karok a lapátok állásszögét változtatják. Teljesen előretolt helyzetben a légcsavarlapátok "kisszögön" vannak, a fordulatszám a gázkarral változtatható. Ha a karokat hátrébb húzzuk, a lapátoknak nagyobb állásszögöt adunk, akkor a fordulatszám csökken, mert a motort jobban leterheltük. Az így beállított fordulatszám gázadásra sem változik, mert egy centrifugál regulátor a lapátoknak nagyobb állásszöget ad, tartva a beállított fordulatot. Ezt a légcsavartípust nálunk változtatható állásszögűnek hívják, de az angol elnevezés találóbb: 'constant speed airscrew'.
A felső részen lévő műszerek a kapcsolók hatását mutatják: azt jelzik, hogy a légcsavarok 1 sec alatt mennyit fordulnak. A légcsavarok nagyobb áttétele (max.6200) ugyanazon a fordulatszámon nagyobb sebességet jelent.
Ez a fülke megkülönböztetett figyelmet érdemel, ha tehetjük, minél gyakrabban nézzünk be ide, mert a motorok állapota elsődlegesen fontos az akció sikeres végrehajtásához.

'U' billentyű - 2.műszaki fülke

A képernyő felső részén lévő négy műszer a motorok még meglévő üzemanyagkészletét mutatja gallonban. A bal oldali tolókapcsoló az oldalkormánytrimm. Ezzel tudjuk "kitrimmelni" a gépet. Erre akkor van szükség, ha a gép egyik oldalán egy vagy két hajtómű nem működik, így a gép egy nagy körben repülne, ahelyett, hogy egyenesen haladna. A középső részen lévő kapcsoló a féklapokat húzza ki-be: ha a kapcsoló fölötti kijelzőn a mutató vízszintes állásban van, a féklapok be vannak húzva, ha függőleges állásban, ki vannak engedve. Kitérített helyzetben ezek nagyobb íveltséget adnak a szárnyprofilnak, így a gép kisebb sebességgel (felszálláskor és leszálláskor) sem esik át.
A képernyő jobb oldalán lévő kar a kerekek behúzását - kiengedését végzi: felső állásban behúzott, alsó állásban kiengedett állapotban vannak. Ebben a fülkében is a kis fekete ponttal szelektálhatjuk, hogy melyik műszerrel kívánunk dolgozni, és a tűz+fel, illetve a tűz+le gombokkal szabályozhatjuk a kívánt mértékig.

'I' billentyű - 2.parancsnoki fülke

Az idáig megtett utunkról kaphatunk elemzést, a következő szempontok szerint:

'FLAK HITS'Azt jelzi, hányszor talált el minket az ellenséges légvédelem
'ME110 ATTACKS' Hány vadászgép támadott és ebből hányat lőttünk le
'SPOTLIGHTS FOUND' Hány reflektorral találkoztunk és ebből hányat semmisítettünk meg
'BALLOONS SIGHTED' Hány légvédelmi ballonnal találkoztunk és ebből hányat lőttünk le
'GENERAL CONDITION'

Ha olyan hibát követtünk el, amely a játék végét eredményezte, itt kaphatunk Felvilágosítást arról, hogy mi volt a hiba. A következő hibákat követhetjük el:

 • ENGINE FIRES... - A túlterhelés vagy telitalálat miatt kigyulladt motort nem kapcsoltuk ki idejében és a tűz elterjedt az egész repülőgépen
 • LOW FLIGHT... - Túl alacsonyan repültünk és a bombázó beleütközött a földbe. Hibás manőver vagy az üzemanyag elfogyásakor fordul elő
 • PLANE RIPPED... - Beleütköztünk egy légvédelmi ballonba
 • YOU CAN'T FLY... - Navigációs manővert próbáltunk végezni a földön.
 • WHEELS ARE... - Megpróbáltuk behúzni a kerekeket a földön.
 • RUN OUT... - Felszállás közben túlhaladtunk a kifutópálya végén.
'CURRENT SCORE' Az ellenségék lelövése által szerzett aktuális pontszámot jelzi

A fülkék tanulmányozása közben észrevehettük, hogy minden fülke alsó részén 8 karakternyi hely van, amelyben néha betűk tűnnek fel. Ez az információs ablak. A gép itt jelzi, ha valamelyik fülkében sürgős tennivalónk akad. A fülkékhez rendelt betűk kijelzése a következőket jelenti:

Q: A gép zuhan, tartósan 100 láb alatt tartózkodik vagy túl meredek ívben fordul,
W: Ellenség lőtávolban az orrlövész fülkéből,
E: Ellenség lőtávolban a faroklövész fülkéből,
T: A bombázóval ki akartunk repülni a térkép által jelzett területről,
Y: Valamelyik motor túlterhelt, vagy már ég is,

Ha a bombázóval már a gátat támadjuk, ne zavarjon minket, hogy az információs ablak a 'Q' betűt jelzi, mert a gátat 60 láb magasságból kell bombáznunk és ezt a magasságot a gép már hibának veszi. Egyéb esetben ha az ablak valamit jelez, azonnal korrigáljunk a betűhöz rendelt fülkében, különös tekintettel az 'Y' (1. műszaki) fülkére.

Felszállás a repülőtérről:
Ha a startpozíciót a scampton-i repülőtérre állítottuk be (TAKE OFF), a felszállást a következőképpen hajtsuk végre:

 1. Kapcsoljunk az 1. műszerész fülkébe ('Y); pörgessük fel a motorokat és állítsuk a légcsavarok áttételét a maximumra.
 2. Kapcsoljunk a parancsnoki fülkébe ('Q'); 70 mérföld/óra sebesség elérése után elkezdhetünk emelkedni; ezt folytassuk 200-300 láb magasságig, majd hozzuk vízszintes helyzetbe a gépet.
 3. Kapcsoljunk vissza az 1. műszerész fülkébe és vegyük vissza a motorteljesítményt utazósebességre (8400-9600), a légcsavarok fordulatszámát 4200-5000 közé.
 4. Kapcsoljunk a 2. műszaki fülkébe és húzzuk be a kerekeket.
 5. Kapcsoljunk a navigátor-fülkébe és kezdjük meg a navigálást a cél felé.

Figyelem! Ne végezzünk a repülőtéren oldalirányú manővereket és ne húzzuk be a kerekeket a földön, mert ezeknek a hibáknak az elkövetése a játék végét jelenti.

Támadás a gát ellen:
Ha sikerült megközelítenünk a gátat vagy a kiindulási pozíció gyakorlásra (PRACTTCE) van állítva, az alábbi manővereket kell elvégeznünk:

 1. Kapcsoljunk a navigátor fülkébe és állítsuk a navigációs keresztet a gátra
 2. Kapcsoljunk az 1. műszerész fülkébe, állítsuk maximumra először a csavarok fordulatszámát;, majd pedig a motorteljesítményt. Ettől a gépünk felgyorsul 230 mérföld sebességre
 3. Kapcsoljunk a parancsnoki fülkébe és ereszkedjünk le kb. 60 láb magasságba
 4. Kapcsoljunk a bombacélzó fülkébe, ha nincs bekapcsolva, kapcsoljuk be a célzó-berendezést és állítsuk be a fénypászmákat.
 5. Kapcsoljunk a parancsnoki fülkébe és figyeljük az iránytűskálán a navigációs keresztet jelképező vonást (mindig a skála közepén levő két pont közt legyen). Vigyázat, az iránytű "csal"! Mindig csak azt a helyét mutatja a navigációs keresztnek ahol az akkor volt, amikor átkapcsoltunk a navigátor fülkéből. Így megtörténhet, hogy a parancsnoki fülke skáláján lévő vonás még mindig azt mutatja, hogy a kereszt keletre van tőlünk, holott már régen átrepültünk a cél felett és nyugatra vagyunk tőle. Ez könnyen kiküszöbölhető ha 2-3 másodpercenként átkapcsolunk a navigátor fülkébe, majd vissza a parancsnokiba, így minden apró kis manővert idejében el tudunk végezni. Ha hajszálpontos volt a navigálás, a parancsnoki fülkéből megpillantjuk a közeledő gátat.
 6. Kapcsoljunk az orrlövész fülkébe. A képernyő két szélén láthatóak a bombacélzást segítő sávok. Ha a közeledő gát két széle eléri a sávokat (ekkor vagyunk kb. 800 yard távolságra) oldjuk ki a bombát a tűz gombbal. Ha a tűz gomb megnyomására nem történik semmi, akkor nem volt bekapcsolva a bombacélzó műszer, vagy nem volt kinyitva a bombaszekrény. Korrigáljuk a hibát és próbálkozzunk újra.

Ha a bombát ledobtuk megjelenik a gát - nem túl szépen megrajzolt - képe és az, hogy - ha a bombázás nem volt pontos - a bomba kioldásakor milyen hibákat követtünk el:
'TOO SLOW' : Túl lassan haladtunk
'TOO HIGH': Túl magasról dobtuk a bombát
'TOO LOW' : Túl kis magasságból dobtuk a bombát
'TOO FAR' Túl messziről dobtuk a bombát
'TOO NEAR': Túl közelről dobtuk a bombát
A maximális BONUS (15000) eléréséhez a következőek szerint kell a bombát kioldani: Magasság: 60 láb, Sebesség: 232 mérföld/h, Távolság: 800 yard.
Attól függően, hogy hány pontot értünk el, bekerülhetünk a "DAM BUSTERS hallhatatlanok" csarnokába, amely a ' GAME OVER COMMANDER... ' felirat után jelenik meg.

Az ENTERPRISE változatban az egyetlen eltérés, hogy a fülkék között az F1-F8 billentyűkkel váltogathatunk. Ez némileg zavaró, mivel a képernyő alján a Spectrum-on megszokott betűkkel jelzi a program, melyik fülkében van sürgős teendőnk. Sebaj, idővel megszokjuk!