PCBPrise
Nyomtatott áramkör tervező program

Szerző: dr. Kövesdi István

Tartalom

Bevezetés
2. Általános megjegyzések
3. Üzembe helyezés, indítás
4. RAM DISK használata
5. Eltávolítás
6. Határadatok
7. MAIN OPTIONS
8. CIRCUIT PANEL
9. COMPONENTS
10. CONNECTIONS
11. OPTIMIZATION
12. AUTOROUTE
13. Cu EDITOR
14. PLOT LAYER
15. INTERFACE
16. IBM PC-s változatok
17. Alkatrészkönyvtárak
18. Kódkönyv használata

Bevezetés
Ön most a PCBPRISE nyomtatott áramkör tervező program 1.2-es változatának kezelési utasítását olvassa. A program egy néhány utasításból álló ASSEMBLY résztől eltekintve magasszintű nyelven íródott. A rövid ASSEMBLY betét az alkalmazott számítógép operációs rendszerének funkcióihoz való hozzáférést biztosítja csupán. A PCBPRISE az áramkörök rajzolását, működésük numerikus modellezését és a megvalósításukhoz szükséges nyomtatott áramkörök tervezését egységes keretbe foglaló software-rendszer fejlesztésének részeredménye. Az említett programrendszer elsősorban az IBM PC család különböző típusaira készül, de a felépítésének lényeges szempontja a magasszintű nyelveken írott gépfüggetlen, tiszta forráskódok használata. Ez tette lehetővé a Magyarországon nagy számban eladott ENTERPRISE 128-as mikroszámítógépre történő adaptálását a rendszer azon moduljainak, melynek talán a legnagyobb érdeklődésre tarthatnak számot az elektronikával foglalkozó, otthon barkácsolók között. Ők ugyanis - legalábbis a saját tapasztalataim szerint - nem törekszenek precíz műszaki dokumentációra és azokat az alkatrészeket használják, amelyek éppen kaphatók vagy a fiókban vannak. Az előzetes numerikus áramköranalízis és a részletes toleranciavizsgálat helyett pedig előnyben részesítik az áramkörök közvetlen megépítését és bemérését. Ehhez az áramkörépítéshez kíván segítséget nyújtani a PCBPRISE program, amellyel 20 x 20 négyzetcentiméteres vagy kisebb méretű, legfeljebb 200 alkatrészt tartalmazó analóg, digitális vagy rádiófrekvenciás kapcsolások nyomtatott áramköre tervezhető interaktívan és az adott kapcsolás jellegének megfelelően. Ez a méret és alkatrészszám tartomány lefedi a házilag készített áramkörök túlnyomó részét. Ha ön bejegyzett vásárló, akkor a vásárlás dátumától számított 1 eves időtartamig lemezáron jogosult az esetleges újabb verziókra. IBM PC-s változat vásárlásakor pedig beszámítom a PCBPRISE-ér kifizetett összeget.

2. Általános megjegyzések
A PCBPRISE nyomtatott áramkör tervező program az ENTERPRISE 128-as számítógépen fut a CP/M kompatibilis ISDOS operációs rendszer alatt, így a működéséhez szükség van az EXDOS lemezvezérlő kártyára és az ISDOS operációs rendszerre. Kell még egy legalább 360K-s floppy meghajtó is. A program forrásnyelve Pascal, a futó kódot a Borland Turbo Pascal 3.0-ás fordítóval készítettem el. A program RAM disk-ről is használható, ekkor lényegesen gyorsabb. 360K-s vagy nagyobb RAM disk esetén 180K-s floppy is elegendő. A programhoz nem szükséges, de érdemes display monitort használni. Televízió használatakor azonban önnek kell kikísérleteznie az adott televízióhoz és számítógéphez tartozó optimális színkombinációt. Az a tapasztalatom, hogy a halványkék és szürke különböző árnyalatait a legtöbb színes TV jól bontja fel, ezekkel a színekkel érdemes elsősorban kísérletezni. A színeket azonosító számuk révén a főmenüből CTRL+P paranccsal állíthatjuk be. Az alapállapotnak megfelelő papír +3 tintaszín egyébként a következő:

17, 3, 23, 255.

A tervezett nyomtatott áramkörökről nyomtatott ábra készíthető. Ez az ábra az alkalmazott printertől függő méretű lesz. Ha valaki egy az egyben fotózható ábrát akar készíteni annak pedig rendelkezésére áll a dot mátrix file opció, ahol a nyomtatott áramkör adatai elemi pontonként vannak reprezentálva és a felhasználó, aki valószínűleg már nem barkacsaló amatőr, a printeréhez adaptált programmal a dot matrix file adatállomány feldolgozásával készíthet fotózható ábrát.

3. Üzembe helyezés, indítás
Kérem, hogy a program eredeti lemezét a vásárlás után rögtön másolja át, majd gondosan tegye félre. Az eredeti lemezt a továbbiakban ne használja. A munkamásolatokat az első másolatról készítse el. A PCBPRISE programállományok együttes mérete meghaladja a 200K-t. Ehhez jönnek még a NYÁK méretétől függő nagyságú adatállományok valamint egy külső alkatrészkönyvtár. Az eredeti lemez másolata automatikusan indítja a programot. Kézi vezérlésnél a program futása előtt természetesen aktivizálni kell az ISDOS rendszert. A program indítása

pcbprise

parancsal történik. Ez egy parancsköteg állomány neve. A rendszert tulajdonképpen a pcb0.com indítja el. Azt javaslom, hogy a programot a lemez kipróbálása után egyből ne használja. Előbb figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, majd egyszerű áramkörökkel próbálja ki a leírásban említett funkciókat úgy, hogy párhuzamosan újraolvassa el a vonatkozó részeket.

4. RAM DISK használata
RAM disk esetén az ISDOS-t az E: lemezről kell aktivizálni, majd a program és az adatok állományait a

copy a:pcb*.* e:

paranccsal az elektronikus lemezre kell másolni. A program indítása itt is a

pcbprise

utasítással történik. A tervezés végén a

*.cir
pcbbonds
pcbnobnd
pcbnodes
pcbdrill
pcbdefly
pcblayer

állományokat a RAM disk-ről hajlékonylemezre kell átmásolni. A megfelelő copy utasításokat célszerű parancsköteg állományba foglalni.

5. Eltávolítás
A PCBPRISE-rendszer alapállományait

del pcb*.*

utasítással maradék nélkül eltávolíthatja a lemezekről. Az ön által definiált néven létrehozott állományok törléséről szükség esetén önnek kell gondoskodnia.

6. Határadatok
A menürendszerrel vezérelt programmal 20 cm x 20 cm-es maximális méretű, többrétegű nyomtatott áramkör tervezhető. Az áramkör rétegeinek számát gyakorlatilag csak a mágneses adathordozó tárolókapacitása korlátozza, ugyanis a software 256 rétegű nyomtatott áramkör kezelésére alkalmas. Az alkatrészek maximális száma 200, a kötések és kivezetések maximális száma külön-külön 780. A program két szomszédos IC kivezetés között egy vezető sávot képes átfűzni, az áramkör finomrajzolatánál pedig a felbontás 1/80-ad vagy 1/60-ad inch, illetve 0,32 vagy 0,16 mm, a medium- vagy high-resolution opcióknak megfelelően. A számítási és optimalizálási idők az alkatrészek összes kivezetés számától, a panel felületének nagyságától körülbelül négyzetesen függenek. Nagyobb, bonyolultabb áramköröknél az optimalizálás és a NYÁK rajzolat létrehozása órákat is igénybe vehet. ASSEMBLY betétek intenzív alkalmazásával sokat lehetne gyorsítani a program műveletigényes, kritikus részein, de ez a gépfüggetlen forráskód használatával ellenkezne.
A következőkben a részben menü, részben parancsvezérelt program menülistáit és opcióit ismertetem.

7. MAIN OPTIONS
A PCBPRISE rendszer egy .COM és számos .CHN kiterjesztésű, programból valamint adatállományokból áll. A felhasználó számára azonban egyetlen programként viselkedik. A .CHN programok tetszőlegesen hívhatják egymást. Így lehet egy több mint 200K-s programot futtatni a Z80-as mikroprocesszor szűkös 64K-s címterületén, arról nem is beszélve, hogy ezen a területen a tervezett áramkör adatait is tárolni kell. A tervezés az alábbi listán, a CIRCUIT PANEL-nek megfelelő programmal indul. Ebben és az összes többi programban a bejelentkező menülistán szereplő MAIN OPTIONS a következő választási lehetőségeket sorolja fel:

1 - CIRCUIT PANEL
2 - COMPONENTS
3 - CONNECTIONS
4 - OPTIMALIZATION
5 - AUTOROUTE
6 - Cu EDITOR
7 - PLOT LAYER
8 - INTERFACE
0 - END of WORK

A menüpontoknak tulajdonképpen egy-egy önálló program felel meg saját menülistákkal. Ezekből a listákból mindig visszaléphetünk a MAIN OPTIONS-ba. Ha a MAIN OPTIONS-ban az aktuális programtól különböző menüpontot választunk, akkor új programot tölt be a rendszer, így a lemezegység vagy RAM disk intenzíven dolgozik és a képernyő törlődik. A felsorolt opciók tetszőleges sorrendben és ismétlésben hívhatók, kivétel az END of WORK. Ez az adatállományok lezárását, a memória kitakarítását és a programból való kilépést eredményezi. A tervezés folytatásakor azonban az addig végzett, munka adatai hiánytalanul és automatikusan előhívhatók.
A tervezett áramkör kontúrja, az alkatrészek és kötések valamint, a nyomtatási rajzok egy 320 x 320-as felbontású négyszínű grafikus lapra íródnak fel. A képernyőn a grafikus lap kb. 2/3-a látható. A kurzorpont botkormánnyal történő mozgatásával a képernyőablakot fel s alá görgethetjük. A kurzor mozgása az ALT billentyű egyidejű benyomásával gyorsítható. A kép változása gyakorlatilag folytonos látványt nyújt, mivel a görgetés nem a grafikus memória adatainak mozgatásával, hanem csak a NICK chip néhány regiszterének átírásával történik. A NYÁK rajzolatokat kis-, közepes- és nagyfelbontásban szemlélhetjük a low, medium és high lehetőségeknek megfelelően.
A MAIN OPTIONS-ban állíthatók a színek is a CTRL és P billentyűk egyidejű lenyomásával, és itt kapcsolható CTRL+S-el a beültetési rajz simple (egyszerű) de gyors illetve detailed (részletes) de lassabb ábrázolási módja is. Ez utóbbit a beültetési rajz nyomtatásához ajánlom.
A program lehetővé teszi a nyomtatott ábrák feliratozását a Title megadásával. A felirat több soros is lehet. A feliratozás végét az ENTER lenyomásával jelezzük. A program angol billentyűzetet használ, így mind az angol mind az angol/német verziójú gépeken egyformán fut. A kétnyelvű gépeken a QWERTY billentyűzetnek megfelelően a Z jelű billentyű felel meg az Y-nak. A továbbiakban a MAIN OPTIONS-ból hívható programokat ismertetem részletesen.

8. CIRCUIT PANEL
Ebben a programban adhatjuk meg egy új áramkör méretét, vagy módosíthatjuk egy alkatrészeket tartalmazó panel méreteit. Az áramkör négyféle helyzetbe forgatható. Lehetőségünk van az áramkör tetszőleges téglalap alakú részébe foglalt alkatrészek és a megfelelő kötések együttes mozgatására. Az egész áramkör a felhasználó által adott néven lemezen tárolható és visszaolvasható. A szerkesztett panelhez, ha a méretek engedik, bármelyik lemezen tárolt áramkör hozzácsatolható. A beolvasott áramkör alkatrészeivel és kötéseivel együtt a szerkesztett panel tetszőleges területére mozgatható. Íly módon a bevált kapcsolások könnyen illeszthetők az új kapcsolásokba. Az áramkörök méretét automatikusan minimalizálhatjuk is. A program opciói a következők:

Opció neve: Load circuit
Funkció: Nevével azonosított áramkor betöltése.
Megjegyzés: A maximum 7 karakter hosszó név helyett csupán az ENTER megnyomásával az utolsóként szerkesztett áramkört tölti be.
   
Opció neve: New circuit
Funkció: Új áramkör panelméretének definiálása.
Megjegyzés: Megjegyzés: Az előző áramkör adatai törlődnek. Lásd még a Save circuit opciót.
   
Opció neve: Modify size
Funkció: Meglévő áramkör méretének módosítása.
Megjegyzés: Az eredeti alkatrészelrendezés az új méretű panel bal alsó sarkába kerül. Lásd még a Place components opciót.
   
Opció neve: Minimize size
Funkció: Változatlan alkatrészelrendezés mellett minimalizálja az áramköri lemez méretét.
   
Opció neve: Move components
Funkció: Az alkatrészek egy tetszőleges téglalapba foglalt részének vagy az összes alkatrésznek a panelon való mozgatására szolgál.
   
Opció neve: Spread / sQueeze
Funkció: Az alkatrészeket arányosan elosztja a rendelkezésre álló panel felületén a Spread, vagy összetömöríti a sQueeze választásakor.
Megjegyzés:
A sQueeze és a Rotate circuit parancsok sorozatával sokszor hatékonyan tömöríthetők az alkatrészek. A Modify size, Rotate circuit és a Spread / sQueeze parancsokkal számos alkatrészpozíció kombinációt hozhatunk létre. A kedvezőknek látszókat tároljuk el. Lásd még a Save circuit, Rotate circuit opciót.
   
Opció neve: Rotate circuit
Funkció: 90 fokos lépésekben elforgatja a teljes áramkört.
Megjegyzés: 1-nek a 90, 2-nek a 180, 3-nak a 270 fokos elforgatás felel meg. Lásd még a Save circuit és Append circuit opciókat.
   
Opció neve: Save circuit
Funkció: Névvel azonosított áramkörök lemezrere írása.
   
Opció neve: Append circuit
Funkció: Névvel azonosított áramkörnek lemezről való behívása, majd a meglévőhöz csatolása. Lásd még a Place components opciót.
   
Opció neve: MAIN OPTIONS
Funkció: Az alprogramok behívását vezérlő főmenübe kapcsol.

9. COMPONENTS
Ebben a programban helyezhetjük fel az áramköri lemez minkét oldalára a belső és külső könyvtárban tárolt alkatrészeket. A lemezek rézfóliáit a továbbiakban rétegnek nevezem. A 0-ik réteg az alkatrészoldalnak, az 1. réteg a forrasztási oldalnak felel meg. A program az 1. réteget vízszintesen tükrözve ábrázolja. Ez a megkülönböztetés csupán hagyomány eredménye, mert mindkét oldalon lehetnek alkatrészek. A 2. és további rétegek belső rétegek, ezekben csak kötések futnak. Az 1/10 inc-es csatlakozósávoktól kezdve a SOIC és PLCC tokozású felületszerelt IC-kig bezáróan sokféle alkatrészt pozícionálhatunk és forgathatunk a panelon. Az alkatrészekre rövid kódnévvel hivatkozhatunk. Ezeket a kódneveket az alkatrészkönyvtáraknál ismertetem. Azonos alkatrészek sorozatban való felhelyezésénél csak az elsőt kell definiálni a többit már az ENTER billentyű lenyomásával behívhatjuk. Az alkatrészek jellegüknek megfelelő forrasztási felülettel rendelkeznek. Ezek a forrasztási felületek az alkatrészek detailed rajzolási módjában már jelezve vannak. Az alkatrészek helyzetét a botkormánnyal vezérelt kurzorponttal határozhatjuk meg. A CTRL+K billentyű kombinációval a kurzorpont cm-ben adott koordinátái folyamatosan megjeleníthetők. A program automatikusan ellenőrzi és nem engedi az alkatrészkontúrok átfedését de például két SMD alkatrész vagy csatlakozósáv átfedően helyet foglalhat a panel átellenes oldalán. A felrakott alkatrészeket szabadon mozgathatjuk, ekkor a többi alkatrészhez esetleg már definiált kötéseik természetesen megőrződnek. Az alkatrészekre sorszám íratható fel. Az áramkör tetszőleges alkatrészét letörölhetjük. Definiálhatunk kör vagy téglalap alakú, a panel méreten belül tetszőleges nagyságú lemezkivágásokat is. A kivágások az egyéb alkatrészektől eltérő módon átfedésben is lehetnek egymással, ezúton gyakorlatilag tetszőleges alakú és tetszőleges belső kivágásokkal bíró áramköri lemezek tervezhetők. A panel grafikusan kinyomtatható. A nyomtatás előtt térjünk vissza a MAIN OPTIONS-ba és kapcsoljuk be a CTRL-S-el az alkatrészek részletesebb detailed rajzolási módját. A nyomtatott ábrát beültetési rajznak használhatjuk, amely a low-resolution módban nyomtatott rétegábrákra egy az egyben illeszthető.

Opció neve: New component
Funkció: Új alkatrész behívása az alkatrész könyvtárakból és a kurzorpont által definiált helyre illesztése.
Megjegyzés:
Beillesztéskor az alkatrész elforgatására 4 lehetőség van, a 0, 1, 2, 3 választásoknak megfelelően. Téglalap alakú alkatrészeknél a bal alsó sarkában rögzített alkatrész ennyiszer 90 fokkal lesz elforgatva. Kör alakú alkatrészek forgatása a középpontjukban történik. A "-" jellel kezdő karakterkód esetén az alkatrész tetszőleges helyre rakható. "%" jellel kezdett kód esetén az új alkatrész sorszáma beszúrható a meglévők közé.
   
Opció neve: Move to cursor position
Funkció: Sorszámával adott alkatrész mozgatása az aktuális kurzorpozícióba.
Megjegyzés: Negatív sorszámmal adott alkatrész esetén az alkatrész tetszőleges helyre mozgatható.
   
Opció neve: Delete component
Funkció: Sorszámával megadott alkatrész törlése. A törölt alkatrész esetleg meglévő kötései is törlődnek.
Megjegyzés: Ha mégsem kívánunk törölni, adjunk meg nullát a kérdezett sorszámnak.
   
Opció neve: Number components
Funkció: Az alkatrészek sorszámozása.
Megjegyzés: A sorszámok csak az aktuális oldaon lévő alkatrészekre íródnak fel. Lásd még a Swap side parancsot.
   
Opció neve: Display component data
Funkció: A kurzorpont alatti alkatrész sorszámának és pozíció adatainak kiírása.
Megjegyzés: Függetlenül attól, hogy az alkatrész melyik oldalon helyezkedik el.
   
Opció neve: Display bonds
Funkció: Az aktuális rétegben definiált kötések megjelenítése.
Megjegyzés:
Mivel az alkatrészek csak a 0. és az 1. rétegre helyezhetők fel, itt csupán az ezekben a rétegekben lévő kötések ábrázolhatóak. Lásd még a CONNECTIONS alprogramot.
   
Opció neve: Redraw & Print
Funkció: Az alkatrészelrendezés újrarajzolása és esetleg nyomtatása.
Megjegyzés: A szerkesztés közben esetleg elrontott grafikus rajzolat regenerálására, vagy a számozás eltávolítására alkalmas.
   
Opció neve: Swap side
Funkció: A tervezett áramkör lemezoldalának váltása.
Megjegyzés: A sorszám csak az aktuális oldalon lévő alkatrészekre írható fel. Lásd még a Display component data opciót.
   
Opció neve: Clear whole panel
Funkció: Az aktuális alkatrészek és kötések törlése.
   
Opció neve: MAIN OPTIONS
Funkció: Az alprogramok behívását vezérlő főmenübe kapcsol.

10. CONNECTIONS
Itt az alkatrészkivezetések közti összekötéseket definiálhatjuk. A program megszámozza az alkatrészeket. A kötéseket grafikusan vagy numerikusan adhatjuk be. Az adatbeadás kötésenként vagy ekvipotenciális csomópontok megadásával zajlik. Ezen lehetőségek négyféle kombinációjával hozható létre az áramkör hálózata. Grafikus adatbeadásnál a kurzorpontot az összekötésre kerülő kivésetésekre kell vezérelni, a numerikus adatbeadás az alkatrész sorszám / kivezetésszám megadásával történik. Előírhatjuk a kötések szélességét és azt, hogy a beadott kötések melyik rétegben helyezkedjenek el. Az otthon barkácsolók, mint például én, maximum csak kétrétegű MYÁK-ot készítenek. Mint már említettem, 0. réteg az alkatrészoldalnak, az 1. réteg a forrasztási oldalnak felel meg. A 2. és a további rétegek belső rétegek. A képernyő mindig csak az adott réteg kötéseit ábrázolja. A vékony thin kötések tartósan 0,5 A-el, a vastag thick kötések pedig 2 A-el terhelhetők. A furattal rendelkező alkatrész kivezetésekhez tetszőleges rétegben csatlakozhatunk. A felületszerelt alkatrészekhez és a csatlakozósávokhoz csak az alkatrész felhelyezési rétegében definiálhatunk kötéseket. Tetszőleges kötés törölhető, hasonlóképpen graphic vagy numeric meghatározás szerint. A kötések vagy a csomópontok adatai a képernyőre vagy nyomtatóra listázhatók. Kiírhatók a kötésben nem szereplő, elektromosan lebegő kivezetések is, ez hasznos az ellenőrzésnél. A Z megnyomásával kinagyíthatjuk (meglehetősen lassan) a kurzor aktuális pozíciójának környező területét a bal alsó sarokba.

Opció neve: New bond(s)
Funkció: Új kötések beadása adott vastagsággal.
Megjegyzés:
Lásd még a Swap input mode, Swap connection mode és Change width opciókat. A numeric adatbeadásnál nullát adjunk, ha ki akarunk lépni az adatbeadási ciklusból, a graphics adatbeadásnál pedig vezéreljük a panel szabad területére a kurzort és ekkor nyomjunk meg egy billentyűt.
   
Opció neve: Swap input mode
Funkció: A grafikus és numerikus beadási módokat váltja.
   
Opció neve: Swap connection mode
Funkció: A bond és node lehetőségeknek megfelelően kezdő és végpontjukkal adott kötések sorozatát, vagy ekvipotenciális kivezetések csoportjait definiálhatjuk.
   
Opció neve: Change layer
Funkció: A kötéseket tartalmazó aktuális réteg kiválasztása.
   
Opció neve: Change width
Funkció: A thin és thick kötésvastagságot váltja. A beadott kötések az utoljára beállított vastagságúnak lesznek definiálva.
Megjegyzés:
A kötésoptimalizálás átrendezi a kötéseket. Ezért a free kötések optimalizálás után mind thin, azaz vékony kötésként lesznek nyilvántartva. Lehetőség van azonban tetszőleges kötések vastagságának újbóli definiálására. Lásd még az OPTIMIZATION alprogramot.
   
Opció neve: List bond / nodes
Funkció: A kötések listájának vagy az ekvipotenciális kivezetések csoportjainak képernyőre vagy nyomtatóra listázása.
   
Opció neve: List unused pins
Funkció: Egy kötésben sem szereplő alkatrészkivezetések felsorolása.
Megjegyzés: Ez a lista is kinyomtatható.
   
Opció neve: Delete / transfer
Funkció: Kötések törlése vagy másik rétegbe való áthelyezése.
   
Opció neve: Redraw circuit
Funkció: Az áramkör alkatrészeinek és az aktuális réteg kötéseinek újrarajzolása.
   
Opció neve: MAIN OPTIONS
Funkció: Az alprogramok behívását vezérlő főmenübe kapcsol.

11. OPTIMIZATION
Ezzel az alprogrammal az alkatrészek helyzetét és a kötések elrendezését optimalizálhatjuk. Az optimalizálás fő szempontja a rövid kötésutak keresése. Mind az alkatrészekre, mind a kötésekre többféle lehetőséget adhatunk meg. Az alkatrészek lehetnek rögzítettek, helyhez rögzítettek és szabadon mozgók: a fixed, semi-fixed vagy free lehetőségeknek megfelelően. A helyhez rögzített alkatrészek kontúrjuk pozíciójának változtatása nélkül csak helyben forgathatók. Az alkatrész pozíciók optimalizálására a Gradient vagy a Monte-Carlo illetve a Swap módszert választhatjuk. A Monte-Carlo módezer szétdobálja majd kedvezőbben átrendezi az áramkört, a Gradient módszer egy erő-nyomaték eljárás, a Swap pedig az alkatrészek felcserélgetésével próbál optimalizálni. Ezeket a módszereket a tervezett áramkör jellegének megfelelő kombinációkban érdemes használni. Például zsúfolt digitális panelokon elsősorban a Swap módszert kell alkalmazni, majd a Gradient eljárással befejezni az optimalizálást. Az optimalizáció nagyon időigényes, ezért ne adjunk meg nagy iterációszámokat. 2-3 iterációs lépés is sokáig tart, ha az áramkör sok alkatrészt és kivezetést tartalmaz.
A kötéseknél a free, absolute, short és short & absolute lehetőségek vannak. A kötések optimalizálása átrendezi a kötéseket és a felesleges vagy kedvezőtlenül megadott free kötéseket törli. Az absolute kötések nem vesznek részt az optimalizálásban és a program így nem törölheti ezeket. A short kötések esetén a program törekedni fog arra, hogy az alkatrészek elhelyezésénél a kérdéses kötések minél rövidebbek legyenek. Nagyáramú füldhurok kialakulását megelőzhetjük, ha a nagy áramokat hordozó kötéseket külön rétegbe definiáljuk, és több kisméretű két kivezetéses pszeudo alkatrész szemközti lábain keresztül vezetjük a párhuzamos áramutakat. Íly módon elérhető, hogy a hurok felülete, s így a zavaró mágneses tér is, minimális legyen.

Opció neve: Component options
Funkció: Az alkatrészekre vonatkozó optimalizálási feltételek megadása.
   
Opció neve: Bond options
Funkció: A kötésekre vonatkozó opciók megadása.
Megjegyzés: Megadhatjuk egy réteg összes kötésére vonatkozó opciókat is. Lásd még a Change layer menüpontot.
   
Opció neve: Change layer
Funkció: Az aktuális réteg kiválasztása.
Megjegyzés: Csak a Bond options-el együtt van jelentősége, mert az optimalizálások minden rétegre vonatkoznak.
   
Opció neve: Input mode
Funkció: A kötés az alkatrész opciók meghatározásánál az adatbeadás módját határozza meg.
   
Opció neve: List bonds / nodes
Funkció: A kötések listájának vagy az ekvipotenciális kivezetések csoportjainak képernyőre vagy nyomtatóra listázása.
Megjegyzés: A kötések opcióit is listázza.
   
Opció neve: Optimise positions
Funkció: Az alkatrészek elhelyezkedésének optimalizálása.
Megjegyzés:
Az optimalizálás szempontjául választhatjuk a tension, crossovers vagy composite lehetőségeket. A composite opciónál a logikai kötéshosszak és kötéskereszteződések numerikus kombinációja minimalizálható. Az optimalizálási módszer pedig Gradient, Monte-Carlo vagy Component swapping lehet. Ne írjunk elő nagy iterációszámot, ha nincs sok idő az optimalizálásra.
   
Opció neve: Optimise bonds
Funkció: A kötések optimalizálása rögzített alkatrészpozíciók mellett.
Megjegyzés: Átrendezi a kötéseket és a free / thick, free / short kötések attributumait törli. Pozíció optimalizálás előtt, közben és végén érdemes alkalmazni.
   
Opció neve: MAIN OPTIONS
Funkció: Az alprogramok behívását vezérlő főmenübe kapcsol.

12. AUTOROUTE
Ezzel az alprogrammal történik a nyomtatott áramkör rajzolatának tényleges létrehozása. Itt is megválaszthatjuk a feldolgozásra kerülő réteget, az útvonalvezetés stílusát, amely lehet analog, digital vagy mixed a tervezett áramkörnek megfelelően, valamint a töréspontok jellegét, amit diagonal-nak vagy orthogonal-nak írhatunk elő. Az orthogonal választásnál nem lesznek 45 fokosan futó vezetősávok a panelon. Az összekötéseket egy helytakarékos Lee algoritmus hozza létre. Íly módon a kivezetések bezáródásainak száma minimumra csökken. Előfordulhat azonban, hogy lesznek olyan kötések, melyek nem sikerültek az adott rétegben.
Ezek a kötések, ha furatokban végződnek, tetszőleges másik rétegbe áthelyezhetők, amikor újra visszatérünk az Autoroute opcióba és átváltunk arra a rétegre, ahová telepíteni kívánjuk a függő kötéseket. Természetesen az SMD alkatrészekhez vagy csatlakozósávokhoz kapcsolt kötések nem vihetők át másik rétegbe. Probléma esetén átkötések bevezetésével vagy azonos oldalon lévő átkötéseket helyettesítő pszeudo ellenállások közbeiktatásával segíthetünk a dolgon.

Opció neve: Select active layer
Funkció: A számításra kerülő áramköri réteg meghatározása.
   
Opció neve: Put pending bonds to active layer
Funkció: A függőben maradt kötéseket az aktuális áramköri rétegbe teszi át.
   
Opció neve: Swap bending style
Funkció: A 45 fokosan futó vezetősávok engedélyezése diagonal választása esetén.
   
Opció neve: Change panel style
Funkció: Az útvonaltervezés analog, digital vagy mixed jellegének beállítása a tervezett áramkör jellegének megfelelően.
   
Opció neve: Care level
Funkció: A bezáródások elkerülését szolgáló vizsgálatok számának és alaposságának beállítása low (alacsony) vagy normal szintnek megfelelően.
   
Opció neve: Call Lee algorithm
Funkció: Az összekötések létrehozása a beállított opciók szerint.
   
Opció neve: List pending bonds
Funkció: A függőben maradt kötések listázása.
   
Opció neve: MAIN OPTIONS
Funkció: Az alprogramok behívását vezérlő főmenübe kapcsol.

13. Cu EDITOR
Ez az alprogram lehetővé tesz az Autoroute által létrehozott nyomtatott áramköri rajzolat kézi szerkesztését. Ekkor a képernyőn, illetve videolapon a teljes áramköri minta látható egyszerűsített, low-resolution felbontásban. Bármelyik rétegben rézfelületet adhatunk vagy törölhetünk a panelról a kurzorpont vezérlésével. Automatikusan kiterjeszthetjük bármelyik ekvipotenciális felületet vagy tetszőleges kötést törölhetünk. Lehetőség van földpotenciálú keret létrehozására vagy a földpotenciálú felület maximális kiterjesztésére a Ground options-on belül, vagy esetleg nagyfrekvenciás áramköröknek megfelelő rf-style NYÁK felület auomatikus tervezésére is. Az utóbbi esetben a tervezés folyamán érdemes az összes kötést thick-re állítani, és az orthogonal opciót választani az Autoroute-on belül.
Az áramköri rajzolatokat lemezen tárolhatjuk. Ezzel a módszerrel a felhasználó NYÁK minta könyvtárat hozhat létre. Itt van lehetőség a kisfelbontású, low-resolution NYÁK rajz kinyomtatására. Ez a rajzolat a beültetési rajzzal azonos méretű és azzal együtt használva tájékoztat a nagyobb felbontású NYÁK rajzolatokban való eligazodásnál.

Opció neve: Select layer
Funkció: A szerkesztésre kerülő réteg kiválasztása.
   
Opció neve: Cu options
Funkció: A kurzorpont alatti rézfelület törlését vagy rézfelület felvitelét kapcsolhatjuk itt a delete vagy az add opciónak megfelelően.
   
Opció neve: Expand node
Funkció: A kurzorponttal kijelölt ekvipotenciális rézfelület automatikus kiterjesztése.
   
Opció neve: Reflect layer
Funkció: Az adott réteg függőleges tengely körüli tükrözése.
Megjegyzés: A forrasztási oldalon lévő rajzolatnál jól használható.
   
Opció neve: Ground options
Funkció: Földpotenciálú vezetőkeret létrehozása vagy a szabad lemezfelület földpotenciálú vezetőréteggel való befedése.
   
Opció neve: Make rf style
Funkció: Egyenletes mértékben teljesen kitöltött panelfelület létrehozása.
   
Opció neve: Print
Funkció: Az alacsony felbontású NYÁK rajzolat grafikus nyomtatása.
   
Opció neve: Save / Load / Undo
Funkció: A nyomtatott áramkör adott rétegének névvel azonosított tárolása és előhívása vagy egy megjelölt állapot visszatöltése.
   
Opció neve: MAIN OPTIONS
Funkció: Az alprogramok behívását vezérlő főmenübe kapcsol.

14. PLOT LAYER
Ennél a programrésznél a nyomtatott áramkör nagyobb felbontásokban szemlélhető. A választott réteg szabadon kijelölt 10 cm x 10 cm-es vagy 5 cm x 5 cm-es területét vizsgálhatjuk 0.32 mm vagy 0.16 mm medium- vagy high-resolution felbontásoknak megfelelően. A videólapról nyomtatott ábrát is készíthetünk a DCD PRT-42G grafikus nyomtatóval. Ennek a típusnak a grafikus vezérlése szerencsére nem teljesen egyedi. Nem kompatibilis nyomtató esetén dot matrix file készíthető, amely az adott réteg rézfelületének bitmintáját tartalmazza. Ezt az állományt a felhasználó saját grafikus printeréhez vagy plotteréhez adaptált programmal ki nyomtathatja. A dot matrix file adatai megegyeznek azzal a byte-sorozattal, amely a DCD PRT-42G nyomtatót grafikus üzemmódban vezérli. Egy pontnak megfelelő fizikai méret pedig 1/80-ad vagy 1/160-ad inch, a felbontás szerint.

Opció neve: Select Layer
Funkció: A rajzolásra kerülő réteg kiválasztása.
   
Opció neve: Select resolution
Funkció: A medium- vagy high-resolution felbontás beállítása.
   
Opció neve: Select plot area
Funkció: A rajzolásra kerülő felület kijelölése.
   
Opció neve: Plot selected area
Funkció: A kiválasztott felület kirajzolása.
   
Opció neve: MAIN OPTIONS
Funkció: Az alprogramok behívását vezérlő főmenübe kapcsol.

15. INTERFACE
Ez a program lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy saját Turbo Pascal programjaival a PCBPRISE programrendszerhez csatlakozzon. Ilyen lehet pl. az előbb említett lokális nyomtatóprogram, esetleg egy kapcsolási rajz-szerkesztő vagy egy áramkör analizáló rendszer. A csatolódó programot a PCBPRISE rendszer PCB8.CHN néven próbálja betölteni. A PCB1..7.CHH programok bármelyikének beláncolásával pedig visszatérhetünk az eredeti programba. Értékes továbbfejlesztési ötlet esetén a PCBPRISE program globális deklarációit, az adatállományok formátumát, valamint a megfelelő forrásnyelvű programkészleteket is átadom. Jelenleg elsősorban a különböző nyomtató- és rajzgépvezérlő programok kidolgozása aktuális.

16. IBM PC-s változatok
Az IBM PC-n futó változatok, a PCBCGA, PCBEGA es PCBVGA programok a Turbo Pascal 5.5-os rendszerével készülnek. A PCBCGA tulajdonképpen a PCBPRISE IBM XT-n futó változata. A PCBEGA es PCBVGA programok viszont már lényegesen nagyobb kapacitásúak mint az XT-s változat. Megnövelt, 30 cm 30 cm-es áramkörméret, többszörös alkatrész és kötésszám, úgymint 500 alkatrész, 2000 kötés és 2000 kivezetés, új opciók és nagyobb felbontás jellemzi ezeket. PCBVGA program például két szomszédos IC kivezetés között 4 vezetősávot tud áthúzni, de a felbontás a felhasználó igénye illetve gyártási lehetősége szerint csökkenthető. Az utóbb említett programok fogadni tudják az orCAD kapcsolási rajz-szerkesztő adatállományait is. A tervezett nyomtatott áramkörök dot matrix file vagy HPGL formában is megkaphatók. A programok sebessége is megnő. A PCBCGA például 4.77 MHz-es XT-n kb. 5-ször gyorsabb, mint ENTERPRISE-os változata. 25 MHz-es 386-as AT-n pedig közel 120-szoros sebességet mértem azonos áramkör esetén. Ezen programok első nyilvános és ellenőrzött változatai előreláthatólag 1991 tavaszán már kaphatók lesznek. Az IBM PC-s verziók árába beleszámít majd a PCBPRISE-ért kifizetett összeg is, tehát az ön eddig befektetett pénze nem vész el ha áttér a nagyobb teljesítményű változatokra.

17. Alkatrészkönyvtárak
A PCBPRISE program alkatrész könyvtárainak alkatrészei vagy interaktív vagy közvetlen módon adhatók meg. Interaktív, azaz nem közvetlen módon kell beadni a Dual in Line tokokat: dil vagy dilp, a lemezkivágásokat: cut, a furatsorokat: line, dline, vagy a csatlakozósávokat: strip, dstrip. Az interaktív alkatrészeknél ugyanis a program rákérdez a kivezetések számára illetve a kivágás alakjára és méretére. Ezek az alkatrészek a belső alkatrészkönyvtárban vannak és a program futásakor a memóriában tárolódnak. A külső alkatrészkönyvtárban tárolt többi alkatrészt csak az azonosító nevével kell megadni pl. aic10. Több azonos típusú alkatrész beadásánál a másodiktól kezdve elegendő csupán az ENTER billentyű lenyomása, a program ugyanis tárolja az utoljára beadott alkatrész azonosítóit. A külső alkatrészkönyvtár a PCB.LIB állományban található. A következő táblázatokban felsorolom a könyvtárakban tárolt alkatrészeket. A méretek 1/20" = 1.27 mm egységben adottak. A táblázat adatainak alapján a PCB.LIB adatállomány szerkesztésével a külső alkatrészkönyvtár bővíthető vagy átalakítható.
A következő táblázatokban az x szimbólum téglalap alakot az o pedig kör alakot jelöl. A kör alakú alkatrészek esetén a méret oszlopban a kör sugara van megadva.

Belső alkatrészkönyvtár

Alkatrész
jellege
hivatkozási
kód
alakja
Mérete
kiv. szám
megjegyzés
X
Y
Ellenllás
  r0
x
4
0
2
miniatűr
  r1
x
6
2
2
0,125 W
Analóg / TTL DUAL IN LINE IC-k (a lábszámra rákérdez a program
  dil (6)
x
8
6
6
alk. oldal ovális f. sz.
  dil (8)
x
10
6
8
alk. oldal ovális f. sz.
  dil (14)
x
16
6
14
alk. oldal ovális f. sz.
  dil (16)
x
18
6
16
alk. oldal ovális f. sz.
  dil (18)
x
20
6
18
alk. oldal ovális f. sz.
  dil (20)
x
22
6
20
alk. oldal ovális f. sz.
  dil (24)
x
26
12
24
alk. oldal ovális f. sz.
  dil (28)
x
30
12
28
alk. oldal ovális f. sz.
  dil (40)
x
42
12
40
alk. oldal ovális f. sz.
  dil (64)
x
66
18
64
alk. oldal ovális f. sz.
  dilp (6)
x
8
6
6
alk. oldal ovális f. sz.
  dilp (8)
x
10
6
8
alk. oldal ovális f. sz.
  dilp (14)
x
16
6
14
alk. oldal ovális f. sz.
  dilp (16)
x
18
6
16
alk. oldal ovális f. sz.
  dilp (18)
x
20
6
18
alk. oldal ovális f. sz.
  dilp (20)
x
22
6
20
alk. oldal ovális f. sz.
  dilp (24)
x
26
12
24
alk. oldal ovális f. sz.
  dilp (28)
x
30
12
28
alk. oldal ovális f. sz.
  dilp (40)
x
42
12
40
alk. oldal ovális f. sz.
  dilp (64)
x
66
18
64
alk. oldal ovális f. sz.
Furat- és ellenállássor
(a furatszámra rákérdez a program, x méret a furatok számától függ)
  line (1-64)
x
 
0
1-64
1/10"-es furatsor
  dline (1-32)
x
 
0
1-32
1/5"-es furatsor
Csatlakozósáv (x méret a furatok számától függ)
  strip (1-64)
x
6
1-64
1/10"-es csatlakozósáv
  dstrip (1-32)
x
6
1-32

1/5"-es csatlakozósáv

Kör vagy téglalap alakú kivágás (az adatokra rákérdez a program)
  cut          

Külső alkatrészkönyvtár

Alkatrész
jellege
hivatkozási
kód
alakja
Mérete
kiv. szám
megjegyzés
X
Y
Ellenllás
  r2
x
10
4
2
0,250 W
  r3
x
12
4
2
0,500 W
  r4
x
16
6
2
1,000 W
  r5
x
20
6
2
2,000 W
Kondenzátorok
  c1
o
2
2
állított
  c2
o
5
2
állított
  c3
o
8
2
állított
  c4
x
14
6
2
fektetett
  c5
x
18
8
2
fektetett
  c6
x
24
10
2
fektetett
  c7
x
36
16
2
fektetett
  c8
x
6
2
2
alul láb
  c9
x
8
4
2
alul láb
  c10
x
10
4
2
alul láb
  c11
x
14
6
2
alul láb
  c12
x
16
6
2
alul láb
  c13
x
20
8
2
alul láb
  c14
x
10
10
2
kocka tran.
  c15
o
3
2
trim. kon.
Trimmer potméterek
  trim1
x
8
8
3
kism. fekt.
  trim2
x
6
8
3
kism. áll.
  trim3
x
14
12
3
nagy. fek.
  trim4
x
6
12
3
nagy. áll.
  trim5
x
14
12
3
nagy. fek.
  trim6
x
8
16
3
nagy. áll.
  hpot
x
17
4
3
helikális
Tranzisztorok
  t1
o
2
3
3-lábú
  t2
o
4
3
3-lábú
  t3
o
2
4
4-lábú
  t4
o
4
4
4-lábú
  t5
o
5
3
3-lábú
Toktápok és BD tranzisztorok
  tok1
x
4
8
3
BD-tip áll.
  tok2
x
4
12
3
BD-tip áll. nagy
  tok3
x
20
32
4
2N-tip fek.
  tok4
x
10
20
4
BD-tip fek.
  tok5
x
14
26
4
BD-tip áll. nagy
Diódák, tirisztorok
  d1
x
10
4
3
fektetett
  d2
x
14
4
3
fektetett
  d3
x
16
10
2
BYX. tip. állított
  tir1
x
16
10
2
kör. állított
LED sorok
  led1
x
2
4
2
szögletes
  led2
o
3
2
kör
  led5
x
26
8
10
négyzet 5x5 mm LED-ek
  led12
x
61
8
24
12-es LED sor
  led13
x
66
8
26
13-as LED sor
  ld6
x
66
8
12
6-os LED sor
URH-5 alkatrészek
  upot
x
38
12
3
hangoló potméter
Tekercsek
  tek1
x
12
12
5
4 kivezetéses
  tek2
x
14
14
5
4 kivezetéses
  tek3
x
12
12
7
6 kivezetéses
  tek4
x
10
10
5
4 kivezetéses
  tek5
x
16
16
9
8 kivezetéses
Körtokos IC-k
  aic8
o
4
 
8
8 lábú
  aic10
o
4
 
10
10 lábú
Felület szerelt alkatrészek
  smr
x
2
1
2
R, C, D elem
  smt1
x
2
3
3
tranzisztor
  smt2
x
2
3
4
FET, MOSFET
  soic4
x
2
5
4
DIL IC
  soic6
x
2
5
6
DIL IC
  soic8
x
3
6
8
DIL IC
  soic14
x
6
6
14
DIL IC
  soic16
x
7
6
16
DIL IC
  soic20
x
9
9
20
DIL IC
  soic24
x
11
9
24
DIL IC
  plcc20
x
8
8
20
IC
  plcc22
x
10
7
22
IC
  plcc28
x
10
10
28
IC
  plcc32
x
12
10
32
IC
  plcc44
x
14
10
44
IC
  plcc52
x
16
16
52
IC
  plcc68
x
20
20
68
IC
  plcc84
x
24
24
84
IC
Csatlakozók
  canon9
x
12
6
9
9 lábú
  canon15
x
18
6
15
15 lábú
  canon25
x
28
6
25
25 lábú
  berga20
x
34
6
20
2x10 lábú áll.
  berga26
x
44
9
26
2x13 lábú áll.
  berga34
x
52
9
34
2x17 lábú áll.
  berga40
x
60
9
40
2x20 lábú áll.
  berga50
x
68
9
50
2x25 lábú áll.
  bergf20
x
36
14
20
2x10 lábú fek.
  bergf26
x
42
15
26
2x13 lábú fek.
  bergf34
x
50
15
34
2x16 lábú fek.
  bergf40
x
58
15
40
2x20 lábú fek.
  bergf50
x
66
15
50
2x25 lábú fek.
Átkötések, kivezetések
  k1
o
1
1
1-es
  k2
x
2
4
2
2-es
  k10
x
4
11
10
2x5-ös
  k16
x
4
16
16
2x8-as
Panelba forrasztható sorkapcsok
  sk2
x
8
8
8
2-es
  sk3
x
8
12
12
3-as
  sk4
x
16
8
8
4-es
  sk8
x
32
8
8
8-as
  sk12
x
14
8
8
2-es nagy
  sk14
x
26
8
8
4-es nagy
Graetz
  gra1
x
32
6
4
3 A-es
  gra2
o
4
4
1 A-es kör
Relék
  rele1
x
24
12
5
Tungsram
  rele2
x
10
20
10
Claire
  rele3
x
8
16
8
Vacum
  rele4
x
19
24
14
Omron
  rele5
x
18
24
8
Siemens
Számkijelzők
  til1
x
8
16
14
14 lábú
  til2
x
8
18
16
16 lábú
  til3
x
10
10
10
10 lábú
  ldk2
x
20
16
17
2 digites nagy
  ldk4
x
40
16
36
4 digites nagy
Folyadékkristályos kijelző
  lcd4
x
48
26
40
3-1/2 digites
Puskás típusú transzformátorok
  tr3
x
42
34
8
3,5-VA
  tr14
x
48
38
8
14-VA
  tr20
x
54
43
8
20-VA
  tr25
x
66
52
8
25-35-VA
Panelba forrasztható Whitman biztosíték foglalatok
  w1
x
20
8
4
szigeteletlen
  w2
x
17
8
2
szigetelt
Kvarc kristákyok
  kvarc1
x
16
20
4
nagy rögz. fekvő
  kvarc2
x
16
8
2
nagy álló
  kvarc3
x
10
13
4
kis rög. fekvő
  kvarc4
x
9
4
2
kis álló

A külső könyvtárat készítette: Kozma Miklós

18. Kódkönyv használata
Ön a PCBPRISE programmal egy kódkönyvet is kellett, hogy kapjon. A program néha a menüablak bal felső részén 3 számot ír ki a képernyőre, pl.:

123 4 8

és adatra vár. Ekkor önnek a kódkönyv 123. oldalának 4. sorában kell keresnie a 8. írásjegyet. Ez lehet egy számjegy, kis- vagy nagybetű, esetleg írásjel. A sorok számolásánál ne vegye figyelembe a fejlécet, fejezetcímet, képaláírást, ikonokat vagy hasonló sorokat. Az írásjegyek számolásánál ne vegye figyelembe a szóközöket. A karakterek számolásánál ellenben vegye figyelembe az írásjeleket. Ha a kérdéses könyv 123. oldalának 4 sorában a következő olvasható:

A grófnő felemelte ábrándos tekintetét...

akkor a kérdezett írásjegy az f. A megtalált karaktert egy az egyben adja be a számítógépbe. Figyeljen arra, hogy a kis és nagybetűk különbözőnek számítanak. Ezek az ellenőrzések ritkán történnek. Célszerű felírni a kérdéseket és a helyes válaszokat. Így egy bizonyos számú programfutás után a kérdésre valószínűleg meglesz a felelet és nem kell majd keresgélni. A kódkönyvet viszont ne dobja el, mert új kérdés - ha nem is gyakran - de előfordulhat.
Elnézését kérem az így okozott kellemetlenségért, de ez a program védelme a gyors illegális terjesztéssel szemben. A Rádiótechnika szerkesztőségében vásárolt programpéldányhoz a Rádiótechnika 1991-es évkönyve is kódkönyv. Az évkönyvre vonatkozó kérdéseknél az oldalszám negatív előjellel van megadva, például így:

-99 8 7