1987 - IHB
Szesztay Margit, Huszár Vince

A hasonló című angol nyelvkönyv leckéire épülő nyelvoktató program. Segítségével az angol nyelvel való ismerkedés első lépéseit gyakorolhatjuk. Akik nem rendelkeznek a könyvvel, azok is bátran használhatják a programot! A programmal a könyv 14 leckéjének anyagát gyakorolhatjuk, első választásunk a kívánt lecke kiválasztása. Minden leckéhez 4 feladat tartozik:

WHICH WORD?
Ki kell találnunk, hogy a képernyőn megjelenő magyar mondat angol megfelelőjében a négy felsorolt szó / szóösszetétel közöl melyik szerepel. A helyes válasz megadásához elegendő a szóhoz tartozó betű megnyomása. Helyes válasz esetén megjelenik az angol mondat, valamint az arra adható válasz. Rossz válasz esetén a program közli, hogy a válasz rossz, ilyenkor csak a kérdést jeleníti meg. A SPACE megnyomásával tudunk a következő feladatra lépni.
MISSING WORD(S)
A képernyőn megjelenik a magyar mondat, illetve annak angol jelentése, de hiányosan. Feladatunk az angol nyelvű mondatból hiányzó szó / szóösszetétel megadása. Figyelem! A program hibájának kell neveznünk, hogy nem mindegy, hogy kis, vagy nagybetűvel adjuk meg a szót! Erre különösen a mondat elején kell figyelnünk, mert ha nem PONTOSAN azt adjuk meg, amit a program vár (tehát pl. jó szót írunk be, de kisbetűvel kezdjük, amikor a mondat elején áll), a program nem fogja elfogadni!
A válaszunk megadása után természetesen most is megjelenik a helyes megoldás.
Ha nem boldogulunk a feladattal, a TAB megnyomásával segítséget kérhetünk, ilyenkor a program megadja a helyes szó első betűjét.
JUMBLED
Feladatunk, a képernyőn megjelenő angol mondatról eldönteni, helyes-e szórend. Ha helyesnek ítéljük az INS megnyomásával léphetünk tovább, ellenkező esetben be kell írnunk, az általunk helyesnek ítélt mondatot. Itt ismét fel kell hívnom a figyelmet a kis- nagybetű megkülönböztetésére, valamint sajnos a program egy újabb kényelmetlen megoldására is fel kell hívnom a figyelmet:
A program átdefiniálja a gép karakterkészletét! Meglepő, hogy a karakterkészletben szerepelnek a magyar ékezetes karakterek (holott erre semmi szükségünk nem lesz). Szerencsére az aposztróf ('), a kérdőjel (?) és a pont (.) az angol nyelvű billentyűzetnek megfelelő helyen található.
A TAB megnyomásával most is kérhetünk segítséget, ilyenkor megkapjuk a mondat magyar fordítását.
ASK ME!
A képernyőn megjelenő szó / szókapcsolat felhasználásával kell feltennünk egy angol nyelvű kérdést. Ne felejtsük el begépelni a mondat végén álló kérdőjelet, mert a program természetesen most is csak a tökéletesen egyező megoldást fogadja el. Az adott szóval / szókapcsolattal természetesen többféle nyelvtanilag helyes kérdés is feltehető, ezért a program is több helyes válasz elfogadására van felkészítve.
A TAB billentyűvel kérhető segítségnek itt van a legnagyobb szerepe: a nyomogatásával sorban megjelennek a program által ismert mondatok magyar fordításai (ezek közül kell egyet beírnunk.)
Rossz megoldás esetén két választásunk van: az INS megnyomása után új szóval, a SPACE megnyomása után ugyanazzal a szóval próbálkozhatunk.
GUESS THE WORD!
Ezt a feladatot csak egy feladatsor befejezte után kapjuk meg. Ki kell találnunk egy angol szót. A képernyő közepén látható üres mezők számából tudjuk, hány betűből áll a kitalálandó szó. A képernyő alján a szóban szereplő betűket ad meg segítségképpen a program. Hogy hány betűt ad meg, a feladatsorban adott helyes válaszaink számától függ. Ha nem tudjuk kitalálni a szót elsőre, a program egy mondattal körülírja a kitalálandó szót (keresztrejtvény stílusban), és újra próbálkozhatunk.
(A kis- nagybetűkre most is figyeljünk!)

Egy kérdéssor 10 feladatból áll. A képernyő alján látható kockákban számolhatjuk össze, hány jó megoldást adtunk (+ jel), és hány feladatot rontottunk el (-). A 10. feladat után lehetőségünk van a hibásan megoldott kérdések további gyakorlására. Az '1' és '2' billentyű megnyomásával rövid segítséget kérhetünk angol és magyar nyelven a feladatról. A Feladatsorból bármikor kiléphetünk az ESC megnyomásával. (Az ESC billentyűvel visszaléphetünk egészen a címképernyőig.)