Music Box 1.2

File-név: MBOX.COM
Program neve: Enterprise Music Box 1.2
Gyányi Sándor - 1991
Zeneszerkesztő

A program 3 csatornás zene szerkesztését teszi lehetővé az ENTERPRISE számítógépen (a zajcsatornát nem kezeli). A gép beépített hanggenerátorát használja, 1/50-ed másodperces megszakítással dolgozva. A kész zene gépi kódú programként is felhasználható, ily módon saját programok zenekísérete is megoldható. A szerkesztő használható lemezről és kazettáról egyaránt, használata az ablaktechnikán alapszik, vagyis a kiválasztott opcióra elég rávinni a kurzort, majd a tűzgombbal elindítani a végrehajtást.

A szerkesztés módja:
A program hangterjedelme 8 oktávot fog át, minden oktáv 12 félhangra van felosztva. Ezek jelölése: C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, H. Az oktávot egy szám jelöli, 1 a legmélyebb, 8 a legmagasabb oktáv. A hanghosszokat harminckettedekben kell megadni. Maximális hanghossz a 32 (egész hang). Pl. a 16-odot: 02-ként kell jelölni. Ezek természetesen csak hosszúságarányok. Az, hogy a valóságban milyen hosszú lesz a hang, függ a sebességtől (RATE). A szünetet a "ZZ" jelöli. Lehetőség van az egész hangnál hosszabb hang generálására is több hang összekapcsolásával. Alapvetően 3 csatornát kezel a program, de bármelyik csatornán megszólaltatható zaj is.

A program struktúrája:
Egy blokkban több zene is szerkeszthető. Minden zenében vannak ismétlődések, visszatérő elemek. Hogy egy részletet minél kevesebbszer kelljen beírni, a program motívumokkal dolgozik. Maximum 255 darab motívumot képes tarolni, egy motívum 500 hangból állhat. Külön megszerkeszthetjük a motívumokat hangonként, majd meghatározhatjuk a motívumok lejátszási sorrendjét. A listában egy motívum többször is szerepelhet.
A képernyő 5 fő részre tagozódik:

  • Főmenü: A fontosabb szerkesztési funkciók vannak feltüntetve.
  • CHAN-1: Az első csatorna motívumainak ablaka.
  • CHAN-2: A második csatorna motívumainak ablaka.
  • CHAN-3: A harmadik csatorna motívumainak ablaka.
  • A bal alsó sarokban lévő ablak a szerkesztésre kijelölt motívumot tartalmazza.
  • VOICE TYPE: Az aktuális hang típusleírója.

A motívumablakban az egymás alatt szereplő motívumok egymás után kerülnek lejátszásra. Definiálásuk módja: vigyük a kurzort a kívánt pozícióba, majd nyomjuk meg a tűzgombot. Ekkor beírhatunk egy 8 karakter hosszú azonosítót.
Amennyiben ez egy nem definiált motívumnév, kiíródik melle egy "*" karakter, majd folytathatjuk tovább a beírást. Kilépni az "ESC" billentyűvel lehet. A lista 255 db bejegyzést tartalmazhat. Ha az ablak jobb szélére visszük a kurzort, majd megnyomjuk a tűzgombot, egy balra mutató nyíl jelenik meg. Ezzel kijelöltük az adott sort. Ennek szerepéről később.

A főmenü:
A következő menüpontokat tartalmazza: FILE, ENVS, OPTIONS, COMPILE, PLAY, INFO

A FILE almenü.
A file-kezelést teszi lehetővé. Újabb almenüt kapunk, amely az alábbi pontokat tartalmazza:
LOAD TUNE
LOAD ENV.
SAVE TUNE
SAVE ENV.
NEW
CHG PATH
SETUP
COMMANDS

Az ENVS almenü
A hang típusának beállítását, a burkolok definiálását segíti. Ekkor a képernyő felső felében nyílik egy grafikus ablak, amely ábrázolja a bal és a jobb csatorna amplitudo vezérlését, valamint a frekvencia vezérlést. A bal alsó sarokban megjelenik egy újabb menü. Ennek pontjai:

Az OPTIONS almenü:
Egy újabb almenüt nyit:
TUNE
RATE
CHAN-1
CHAN-2
CHAN-3
START1:000
START2:000
START3:000
RESTART
SPEAKER

A COMPILE almenü:
A megszerkesztett zené(k) gépi kódú programmá történő lefordítását teszi lehetővé. Először egy fordítási címet kér, ezt hexadecimálisan kell megadni. Ezután egy nevet kér, majd kimenti a programot. A program maximális hossza 16kbyte lehet. Ekkor létrejön egy gépi kódú program. Három belépési pontot tartalmaz: Az első a báziscímen van. Ezt egy
LD A,x
CALL yyyy

utasítással kell meghívni, ahol "x" 0 és a maximális zeneszám között lehet. Ezzel kiválasztjuk a lejátszani kívánt zenét. A hívás idejére a megszakítást tiltani kell.
A második belépési pont a megszakításrutin, a baziscim+3-on. Gondoskodni kell róla, hogy minden 1/50-ed másodpercben ráadódjon a vezérlés. Megváltoztatja az AF,BC,DE,HL,IX,IY regiszterek értékét.
A harmadik pont a zene kikapcsolása. (A baziscim+6-on.)
Ezzel az opcióval készíthetjük el saját programjaink zenekíséretét. A lefordított zenét könnyedén felhasználhatjuk a programhoz készített MUSIC BOX PLAYER lejátszó program segítségével. Használatát később részletesen ismertetjük.

A PLAY almenü:
Lejásza az aktuális zenét. Lejátszás közben látható a csatornák motívumlistája, valamint a lejátszott hangok listája.

Az INFO almenü:
Kiírja a szabad memória nagyságát byte egységben, valamint a copyright szöveget. (CREDIT) Lehetőség van a zeneblokknak nevet adni (TITLE) Ekkor 32 karakter hosszan lehet beírni a zene nevét, majd 32 karakter hosszan a zeneszerző nevét.

A főmenü alatt vannak a blokk utasítások. Ezek:

A megjelölés lehet a három csatorna ablakában, illetve a hangok listájában is. Másolás csak az azonos típusú ablakokban lehetséges.

A képernyő közepén vannak a hangszerkesztést segítő menüpontok:

A motívum végét egy "END PAT" jelzi. Szerkesztés eseten ezt az "E" betű lenyomásával lehet elérni.
Opciók (átkapcsolhatók):

A hangokat szerkeszteni úgy lehet, hogy a kívánt sorba visszük a kurzort, majd megnyomjuk a tűzgombot. Kilépni az "ESC" billentyűvel lehet. Ha szerkesztés közben az "I" billentyűt nyomjuk le, a státuszsorba kiíródik a motívum hossza harminckettedekben. Ez a szinkronizációhoz szükséges.
Hasonló módon az "S" billentyű lenyomásával lehetőség van szerkesztés közben ENVELOPE-t változtatni, nem kell kiszállni a szerkesztés üzemmódból.
Az "R" (Rate) billentyű lenyomásával átállíthatjuk a zene sebességét. Pl. az "R35"+ENTER billentyűsorozattal ugyanazt érjük el, mintha az OPTIONS almenüben állítottuk volna át a sebességet. Minden pattern csak egy sebességállítást tartalmazhat, és ez vonatkozik mindhárom csatornára. A sebesség a pattern lejátszásának legelején változik meg. Ha a sebességet a patternen belül 10-nél kisebbre vesszük, a rendszer úgy értelmezi, hogy nem történt sebességváltozás.
Ha mindhárom mező javítása ki van kapcsolva, akkor csak a magasságmezőt szerkesztjük, az oktávszám az 1-8 billentyűkkel, a hang hossza a billentyű lenyomásának idejével állítható be. (STEP BY STEP üzemmód).
A funkcióbillentyűk konstansokra vannak programozva:

F1 "01" - harmincketted
F2 "02" - tizenhatod
F3 "04" - nyolcad
F4 "08" - negyed
F5 "16" - fel
F6 "32" - egész
F7 "12" - nyújtott negyed
F8 "28"

A leggyakrabban előforduló hosszúságértékek.

SHIFT+F1 "S000"
SHIFT+F2 "S001"
SHIFT+F3 "S002"
SHIFT+F4 "S003"
SHIFT+F5 "S004"
SHIFT+F6 "S005"
SHIFT+F7 "S006"
SHIFT+F8 "S007"

Vagyis egy billentyűleütéssel meg lehet változtatni a burkolókat.
A jobb alsó ablakokban állíthatók be a hangok jellemzői. Ezek:

A VOICE TYPE ablak:

Az AMPLITUDE ablak:

A FREQUENCY ablak:

A NOISE ablak:

Célszerű a demo-zenéket tanulmányozni, könnyebbe válik a program megértése.

File-név: MBP.COM
Program neve: Music Box Player 1.1
Zozosoft - 1993
Zenelejátszó

Aki szereti a zenét az bizonyára ismeri és használja a MUSIC BOX zeneszerkesztő programot, amelyet Gyányi Sándor írt 1991-ben. E kiváló program nagyon jó tulajdonságokkal rendelkezik. Könnyen szerkeszthetünk vele jobbnál jobb zenéket. A programról már olvashattunk az újság hasábjain. Most egy olyan segédprogram készült a MUSIC BOX-hoz, amellyel a megírt zenéket saját programjainkban is használhatjuk. De ha esetleg a felhasználó Basic programozás közben akar zenét hallgatni ezt is megteheti. Ez a program egy rendszerbővítő, amelyet Zozosoft írt 1993-ban. A lényege, hogy a MUSIC BOX-ban írt zenét a COMPILE menüpontban 4000h-ra lefordítjuk. Következő lépésként betöltjük az MBP rendszerbővítőt, majd kiadjuk az :MBP fájlnév parancsot. (A fájlnévnek azt adjuk meg, amit a MUSIC BOX-ban adtunk a fordításnál. A fájlnevet idézőjelek nélkül kell beírni!) Ezután a :PLAY paranccsal elindul a zene. Ezalatt bármit csinálhatunk: rajzolhatunk, programozhatunk stb.
Parancsok:

:MBP filenév - zene betöltése
:PLAY - zene bekapcsolása,
:MUTE - zene kikapcsolása,
:HOLD - zene felfüggesztése,
:MERA - zene kitörlése.