Minibank

Az Enterprise - kategóriájában bőségesnek nevezhető - 128K memóriával rendelkezik, ami igényeink szerint - szinte korlátlanul bővíthető. Ez az adottsága kiválóan alkalmassá teszi gépünket nagyobb adatbázisok kezelésére. Ennek ellenére meglepően kevés adatbáziskezelő program készült gépünkre. Több próbálkozás született ugyan BASIC nyelven, de ezek teljesítménye és felhasználási köre erősen korlátozott. Az Enterprise-on IS-DOS-ból futtatható a dBase II adatbáziskezelő-rendszer CP/M változata, azonban ez - a CP/M korlátaiból adódóan - 64 Kbyte-ot képes használni gépünk memóriájából! Kimondottan Enterprise gépre készült programok között az itt ismertetett Minibank a "legértelmesebb" próbálkozás (bár a memória-kihasználás terén itt is korlátokba üközünk.) E program, kötetlen célú adatbázis kezelésére készült. Először ismertetem a leírásban használt fogalmakat.
BÁZIS az információkén bevitt valamennyi rekordot tartalmazza.
ÁLLOMÁNY valamely szempont szerint kiválasztott rekordok köre.
REKORD 11 mezővel rendelkező elemi információs egység.
MEZŐ egyetlen sztringes információt hordozó részegység.
SZTRING karakterek sorozata.
KARAKTER betű, számjegy vagy írásjel.
A rekordok lehetséges száma a méretükkel fordítottan arányos, mivel függ a mezők kihasználtságától. Minden REKORD 11 MEZŐ-vel rendelkezik:

A mérettől eltekintve valamennyi MEZŐ azonosan, sztring jelleggel van kezelve. Mindenki maga döntheti el, hogy mely mező milyen információkat hordozzon. A mező kiválasztása a botkormány függőleges irányú mozgatásával történik. Az F1 hatására egy üres rekord első mezejébe léphetünk, viszont adatbevitelt ill. adatmódosítást az ENTER nyomásával is lehet kezdeményezni. A szerkesztésnél bármely karakter bevihető, (32-159) viszont a nagybetűsítés automatikus. Ékezetes karaktereket is használhatunk, a HFONT kiosztása szerint. (A Q sorában ALT-al) A legtöbb ismert szerkesztési funkció is megengedett. ESC-vel meggondolhatjuk magunkat vagy ENTER-rel elküldhetjük az új sztringet. (szöveget). A rekordok között a botkormány vízszintes irányával mozoghatunk. Bármely beállításnál elérhető egy ÜRES rekord, mely a bázis bővítését teszi lehetővé.
Az alsó két sorban tájékoztató adatokat találunk. Alul a BÁZIS rekordjainak számát, ezeknek együttes méretét, és a bővítésre még felhasználható szabad memóriát. Felette az ÁLLOMÁNY rekordjainak számát és a képernyőn látható REKORD logikai sorszámát találjuk. Itt látható még a mezőszűrő karakterlánc (SZTRING) is. Célja, hogy ha nagy mennyiségű rekorddal dolgozunk, valamely mező alapján kizárjuk a szükségtelen rekordokat.

A listázható REKORD-okat ÁLLOMÁNYNAK nevezzük. Szűrést bármely karakter ill. visszatörlés ERASE-DEL lenyomása kiválthat. Ekkor a KIEMELT MEZŐ van csak figyelembe véve. Ezután már szabadon mozoghatunk az összes mezőn. Nem használható szűrésre a * karakter, melynek jelentése: a további karaktereket nem kell ellenőrizni. Az alaphelyzetben tehát valamennyi rekordhoz hozzá lehet férni. (BÁZIS=ÁLLOMÁNY) Megengedett a ? használata, mely tetszőleges karakterre alkalmazható. Pl. A?M* esetén elérhető az ALMA és az ASMON, az AKNA viszont nem. A ?* -gal kizárhatjuk a kitöltetlen mezejű rekordokat. Az F7-ben találunk másfajta szűrési eljárásokat is. Pl. megadhatunk egy tetszőleges szót, mely a rekordon belül bárhol előfordulhat. A keresés a teljes elérhető bázisra vonatkozik.

A bevitt rekordok fizikai helyzete nem állandó. Valójában minden szerkesztés után a rekord az utolsó helyre helyeződik át. A keletkező lyuk felcsúsztatással lesz megszüntetve. A szűrés hatásal van ugyan arra, hogy melyik rekord érhető el, viszont nem határozza meg azoknak elérési sorrendjét. Módunk van a sorrendet is meghatározni az F4 billentűvel. Előnye, hogy bármely mezőre kiadható az ABC-rendezés. Helyesen kezeli a HFONT ékezetes betűit is.
20-as állományszám felett, ha van még szabad szegmens, egy QUICKSORT algoritmus végzi a rendezést, mely még több százas állomány esetén is csak másodperceket igényel.
Példa: A szűrővel kiválasztjuk a BUDAPEST-i lakosokat. Tehát az ÁLLOMÁNYUNK csak budapesti rekordokat fog tartalmazni. Átlépünk arra a mezőre ahol a neveket tároljuk. Kiadjuk az F4 ABC rendezést. Megkaptuk a budapesti lakosok nevét ABC sorrendben. Most átlépünk az utcanévre és újra F4-et nyomunk. Megkaptuk a budapesti lakosok címét ABC sorrendben. stb.

A CTRL billentyű nyomvatartása alatt megtekinthető a mezők értelmezését segítő MEZŐNÉV-lap. A kurzorral ekkor is mozoghatunk a mezők között. A MEZŐNÉV szerkesztését, az F7 billentyűvel hívható ablakból érhetjük el. Ekkor a keret folyamatosan villog. E szerkesztés azonos a mező adatok bevitelével. ESC-vel lehet kilépni. A MENTÉSI funkciók természetesen e mezőneveket is kimentik.
A LOCK megnyomása alatt két hónapos öröknaptár érhető el. A HOLD-gomb után a LOCK-ot sem kell tartani. A dátum változtatható is az F7-ben, melyet szintén el lehet menteni. Beállított EXOS dátum esetén, a bázis beolvasás már nem fogja átállítani a naptárat.

A program adatvédelmet is szolgáltat. Ehhez először az F7 ablakból meg kell hívni a JELSZÓ megadás menüt. A szó hossza max. 40 karakter. Elküldés után a TAB-bal ki-be kapcsolható az alsó sorban olvasható titkos felírat. A bázist kimentve, majd később visszatöltve észrevehető, hogy a BÁZIS és az ÁLLOMÁNY rekordszáma nem azonos. A különbözet adja a titkos rekordok számát. Helyes jelszómegadással az állomány rekordjainak száma ismét kibővül.
Ha ezután egy üres sztringet küldünk el jelszónak, akkor megszűnik a titkosítás, tehát a kimentés utáni betöltésnél már valamennyi rekord elérhető.

Az ALT-FKEY billentyűknek az F7 ablakból, max. 31 karakter hosszú értelmezést adhatunk. A nyomtatható karaktereket idézőjelben, a többit decimális számként lehet megadni. A tagokat szóközzel kell elválasztani. A beállítás mentéssel megőrizhető. Praktikus lehet
a szöveg elé és mögé egy-egy 13-as számot írni, mert így az ENTER nyomása nélkül is elküldhető az adott sztring. Példa az ALT-F1-re:
1 13 "BUDAPEST" 13

Nyomtató használat: A miniBANK bázisából az aktuális REKORDOT vagy a pillanatnyi ÁLLOMÁNYT ki lehet nyomtatni. A nyomtatást három féle módon képes végrehajtani:

REKORDNYOMTATÁS: A képernyő formátuma alapján küldi ki az adatokat.
ÁLLOMÁNYNYOMTATÁS: Az előzőleg beállított vezérlőkódok és nyomtatásképek után, a kiválasztott nevű nyomtatásképet használva, rekord-sorrendben küldi az adatokat a nyomtatóra.
VEZÉRKÓDOK: Egy hivatkozási karakterből és az őt követő leíróból áll. A leírót az FKEY-hez hasonlóan lehet szerkeszteni. (számok-sztringek) Számukat mindenki a saját nyomtatója
gépkönyve alapján tetszőlegesen bővítheti, üres hivatkozási karakter elküldésével pedig törölheti.
NYOMTATÁSKÉP: Az egyénileg meghatározott mezők, valamint az eltérő nyomtatási információigény miatt, olyan rekordnyomtató lett beépítve melyet a felhasználó tetszés szerint alakíthat ki. Meghatározhatja, hogy mely mezők a papíron hol kezdődjenek, maximum hány karakter legyen kiadva, milyen nyomtatóvezérlő szekvenciák legyenek, stb. Több ilyen definíciót is lehet használni, melyekre a megadott nevével lehet hivatkozni. A szerkesztés nem túl áttekinthető, ezért célszerű előbb papíron az egészet megtervezni.

A funkció billentyűk jelentése:

F1 Bázis bővítése egy újabb rekorddal.
SHIFT + F1 A pillanatnyi rekord törlése.
F2

BÁZIS betöltése fájlról. A jelenleg tárolt bázis felülíródik. A fájl a program járulékos beállításait is tartalmazza. E funkciót a programindítás is meghívja.

SHIFT + F2

A BÁZIS kimentése fájlra. Az éppen szerkesztett rekordot előbb elmenti.
Lemezes rendszer esetén:
-Törli a megadott nevű .BAK fájlt.
-A megadott nevű fájlt átnevezi *.BAK névre.

F3

A REKORD angol karakteres nyomtatása. A HFONT karaktereket angolosítja.

SHIFT + F3

A REKORD nyomtatása eredeti karakterekkel. Olyankor lehet alkalmazni, amikor a rendszerben HFONT kompatibilis ékezetes printerbővítést használunk.

F4 Az ÁLLOMÁNY ABC rendezése a kiemelt mezők alapján.
SHIFT + F4 Keretszínkód növelése.
F5 Alap papírszínkód növelése.
SHIFT + F5 Kiemelt papírszínkód növelése.
F6 Alap tintaszínkód növelése.
SHIFT + F6 Kiemelt tintaszínkód növelése.
F7 Menüből hívható funkciók. A botkormány vízszintes irányával lapozhat a menüablakok között.
SHIFT + F7 Az utoljára végrehajtott funkció ismételt meghívása.
F8 Parancsszerkesztő hívása. Kiadható pl. diszkparancs, de ki is léphetünk a programból. Előtte azonban: NE FELEDJÜK A BÁZIST ELMENTENI!
SHIFT + F8

Program leírás. A kiírás a HOLD gombbal felfüggeszthető.