IS-FORTH szójegyzék

Az ebben a részben használt szókifejezések és jelek a FORTH-83 szabvány által használtakon alapulnak. Leírjuk a veremre gyakorolt hatásukat, azokat a paramétereket amelyeket az egyes Szavak levesznek a veremről valamint azt a szövegkörnyezetet, amelyben a Szó használatát javasoljuk.

Minden egyes Szóra az általa igényelt és eredményezett paramétereket a következőképpen írjuk le:

(<előtte> - - - <utána>)

ahol <előtte> jelöli a végrehajtás előtt a veremben szükséges paramétereket, <utána> pedig a végrehajtása után a veremben lévő eredményeket.
Ebben a jelölésmódban a verem teteje (vagyis leghozzáférhetőbb elem) a paraméterlistában a jobb szélső elem. Ezt a felépítést a végrehajtás során alkalmazza. Amennyiben szükséges, külön közöljük fordítás idejére vonatkozó verem jelölést. Ezt a (fordításnál) megjegyzés követi.

Verem paraméterek
A következőkben találhatók a verem-paraméterfajták rövidítései és a használt számtípusok. Ezeket egyes esetekben számmal indexeljük, hogy meg tudjuk különböztetni egymástól az azonos típusú paramétereket. Hacsak másképp nem jelezzük, a verem-paraméterek 16 bites egészek.

flag logikai jelző, 0 ha hamis, -1 ha igaz
8b 8 tetszőleges bit (vagyis egy byte)
16b 16 tetszőleges bit
n -32768 és 32767 közé eső szám
+n 0 és 32767 közti pozitív szám
u 0 és 65535 közé eső előjel nélküli szám
w -32768 és 65535 közé eső szám
cím cím
32b 32 tetszőleges bit
d -2147483648 és 2147483647 közé eső dupla szám
+d 0 és 2147483647 közé eső dupla szám
ud 0 és 4294967295 közé eső, előjel nélküli, dupla szám
wd -2147483648 és 4294967295 közé eső dupla szám
sys a verem 0 vagy több elemét használja a rendszer
e 0 és 255 közötti EXOS változó
c 0 és 255 közötti csatorna szám. c=255 esetén ez az "alapértelmezett csatorna" nevű EXOS változó által meghatározott csatornára utal.

Az egyes jelzések jelenléte mutatja, hogy a számokat miként értelmezi. Például egy szorzó Szó: az n azt jelzi, hogy egy előjeles szorzást hajt végre, míg az u-nál előjel nélkülit. Másrészt viszont n és u ugyanazt jelzi: 16 bitesek, és mindkettő bármely bitsorozatból állhat.

0 ( - - - 0 )
Gyorsművelet: 0-át tesz a verembe. A gyorsműveletek sebesség és memória megtakarítására alkalmasak.

0! (cím - - - )  
 
0-át tesz ke a címre.

0< (n - - - flag)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Ha n negatív, igaz jelzőt tesz a verembe.

0= (n - - - flag)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Ha n nulla, igaz jelzőt tesz a verembe.

0> (n - - - flag)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Ha n nagyobb mint nulla, igaz jelzőt tesz a verembe.

1 ( - - - 1)  
 
Gyorsművelet: 1-et tesz a verembe.

1+ (w1 - - - w2)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Gyorsművelet: w1 értékét eggyel növeli, az eredmény w2.

1+! (cím - - - )  
 
Gyorsművelet: a címen lévő 16 bites szám értékét eggyel növel.

1- (w1 - - - w2)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Gyorsművelet: w1 értékét eggyel csökkenti, az eredmény w2.

1-! (cím - - - )  
 
Gyorsművelet: a címen lévő 16 bites szám értékét eggyel csökkenti.

2 ( - - - 2)  
 
Gyorsművelet: 2-öt tesz a verembe.

2+ (w1 - - - w2)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Gyorsművelet: w1 értékét kettővel növeli, az eredmény w2.

2- (w1 - - - w2)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Gyorsművelet: w1 értékét kettővel csökkenti, az eredmény w2.

2* (n1 - - - n2)
A FORTH-83 Kontroll Referencia Szókészlet eleme.
 
Gyorsművelet: n1-et egy bittel balra lépteti, azaz megszorozza kettővel. Az eredmény: n2.

2/ (n1 - - - n2)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Gyorsművelet: n1-et egy bittel jobbra lépteti, azaz elosztja kettővel. Az eredmény: n2.

2! (32b cím - - - )
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
A 32 bites értéket leteszi a címre.

2@ (cím - - - 32b)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
A címen lévő 32 bites értéket a verembe teszi.

2CONSTANT (32b - - - )
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 

Dupla pontosságú konstanst definiáló Szó, melyet a következőképpen használunk:
     32b 2CONSTANT név
Létrehoz egy <név> címszót a Szótárban úgy, hogy a <név> későbbi végrehajtásakor 32b-t teszi a verembe.


2DROP (32b - - - )
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
A 32 bites értéket (két legfelső elemet) kiveszi a veremből.

2DUP (32b - - - 32b 32b )
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
A 32 bites értéket (két legfelső elemet) megduplázza, azaz a verem tetejére másolja.

2LITERAL ( - - - 32b)
(32b - - - ) (fordításnál)
Csak szódefinícióban használható.
IMMEDIATE Szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Használata: 32b 2LITERAL
A Szó úgy fordítódik, hogy végrehajtáskor 32b-t a verembe teszi. Ellentétben a legtöbb FORTH-szal, az IS-FORTH a kettőspont definícióban megjelenő 32 bites értéket automatikusan fordítja.

2OVER (32b1 32b2 - - - 32b1 32b2 32b1)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
A verem harmadik, negyedik elemről (azaz a második 32 bites értékéről) készít másolatot a verem tetejére.

2ROT (32b1 32b2 32b3 - - - 32b2 32b3 32b1)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
A verem ötödik, hatodik elemét (azaz a harmadik 32 bites értéket) kiszedi alulról, és feldobja a verem tetejére.

2SWAP (32b1 32b2- - - 32b2 32b1)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
A veremben találjató két legfelső 32 bites értéket (a verem 1-2. és 3-4. elemét) megcseréli.

2VARIABLE ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
Dupla pontosságú számváltozót definiáló Szó. Használata: 2VARIABLE név
<név> címszót hoz létre a Szótárban és hozzárendel egy négy byte-os változó területet. A <név> végrehajtásakor a változó címe a verembe kerül. A változó kezdeti értéke nem definiált.

3 ( - - - 3)  
 
Gyorsművelet: 3-at tesz a verembe.

. (n - - - )  
 
Kiírja a verem tetején lévő számot és egy szóközt a képernyőre. n értékét a BASE alapú számrendszerben nyomtatja ki.

." ( - - - ) (fordításnál)  
Csak Szódefinícióban használható.
A következőképpen használjuk:
     ." ccc"
Csak szódefinícióban használhatjuk. Befordítja az új Szóba a cccc szöveget egy futó szóval együtt, amely futáskor kiírja a szöveget a ki-készülékre. A ." utáni szóköz és a záró " nem része a <ccc>-nek, ezt nem jeleníti meg.

.( ( - - - )  
 
Használata:
     .( ccc)
A cccc szöveget kiírja a ki-készülékre. A .( utáni szóköz és a ) jel nem tartozik a <ccc>-hez, az nem jelenik meg. Csak interpreter üzemmódban használható.

.R (n +n - - - )  
 
Az n értékét a BASE alapú számrendszerben +n karakter széles mezőben jobbra igazítva jeleníti meg.

.S ( - - - )  
 
Megjeleníti a veremben lévő számokat, de nem távolítja el azokat. A kiírást a legalsó elemmel kezdi, és sorban kiírja valamennyi a veremben lévő számot.

: ( - - - )
( - - - sys) (fordíásnál)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Szó definíciójának kezdete. Használata:
     : név .... ;
Létrehoz egy szótárelemet <név> néven, amelybe az utána következő FORTH szavakat fordítja a ;-ig. A szöveginterpreter addig fordít, amíg a STATE állapotjelző értéke nem 0. Az újonnan létrehozott definíció csak akkor válik hozzáférhetővé, ha a záró ; vagy ;CODE Szavak valamelyike feldolgozásra került. A <név> címszót ezután "kettőspont definíciónak" hívjuk. Ha a FORTH nem talál ; vagy ;CODE Szavakat, hibát jelez.

; ( - - - )
(sys - - - ) (fordításnál)
A FORTH-83 Kontroll Referencia Szókészlet eleme.
Csak Szódefinícióban használható. IMMEDIATE Szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Befejezi a kettőspontos definíció fordítását. Leállítja a fordítást és visszatér interpreter üzemmódba. Ettől kezdve a kettőspont definícióhoz tartozó <név> Szó hozzáférhető a Szótárban.

;CODE ( - - - )
(sys1 - - - sys2) (fordításnál)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
Csak Szódefinícióban használható. IMMEDIATE Szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Használata:
     : névx ... create ... ;CODE ... END-CODE
ahol a <create> a CREATE Szó, vagy egy olyan Szó, amely végrehajtja a CREATE-et.
Megállítja a fordítást, és lezárja a névx definiáló Szót, valamint a CONTEXT (fő-) Szótárnak az assembler Szótárát teszi. A névx használata a továbbiakban:
     névx név
amely úgy definiálja a <név> Szót, hogy annak végrehajtásakor a ;CODE és az END-CODE közötti gépi kódú programot futtatja le. Azaz a ;CODE hasonló a DOES>-hoz azzal a különbséggel, hogy a ;CODE-ot követő Szavak a gépi kód részei.

;S ( - - - )  
 
Amikor egy blokkban, de kettőspont definíción kívül használjuk, befejezi a kernyő interpretációját. Kettőspontos definíciók végére ezt a futó szót fordítja a ; szó.

' ( - - - 16b)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Lefoglal két byte-ot és 16b-t tesz oda.

" ( - - - cím)
( - - - ) (fordításnál)
IMMEDIATE Szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
 
 

- (w1 w2 - - - w3)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Kivonás: w3 a w1 és w2 különbsége lesz.

-! (w1 cím - - - )  
 
w1-et kivonja a címen lévő értékből, az eredményt visszateszi a címre.

--> ( - - - )
A FORTH-83 Kontroll Referencia Szókészlet eleme.
IMMEDIATE Szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Amikor a FORTH a pufferből interpretál, akkor ennek hatására az interpretáció a következő pufferral folytatódik. Egy kettőspont definíció során ez választ el két puffert.

-1 ( - - -1)  
 
Gyorsművelet: -1-et tesz a veremre.

-2 ( - - -2)  
 
Gyorsművelet: -2-öt tesz a veremre.

-3 ( - - -3)  
 
Gyorsművelet: -3-at tesz a veremre.

-ROT (16b1 16b2 16b3 - - - 16b3 16b1 16b2)  
 
A verem három legfelső elemét megcseréli úgy, hogy a legfelső elem kerül legalulra. A forgatás a ROT-hoz képest ellenkező irányú.

-2ROT (32b1 32b2 32b3 - - - 32b3 32b1 32b2)  
 
A verem legfelső három dupla pontosságú elemét úgy cseréli meg, hogy a legfelső kerül a legmélyebbre, vagyis a forgás iránya ellentétes a 2ROT és ROT-hoz képest.

-TEXT (+n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Felállít egy 24 soros szöveges képernyőt. Az oszlopok száma +n (40 vagy 80). Visszaállítja az aktuális grafikus- és szöveg csatorna számát. Lezárja a grafikus csatornát, amennyiben nyitva volt.

-TRAILING (cím +n1 - - - cím +n2)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A +n1-ből úgy lesz +n2, hogy az eredetileg +n1 karakter hosszúságú, a címen kezdődő string-ből levágja a végén lévő Szóközöket. Vagyis +n2 a csonkított string hossza.

+ (w1 w1 - - - w3)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Összeadás: w3 a w1 és w2 összege lesz.

+! (w1 cím - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
w1-et hozzáadja a címen lévő előjeles értékhez, majd az eredményt leteszi a címre.

+DRAW (n1 n2 - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Bekapcsolja a grafikus rajzolósugarat és elviszi az x+n1, y+n2 pozícióba - ahol x és y a rajzolósugár aktuális pozíciója. Azaz vonalat húz az aktuális pozíciótól egy relatív pozícióba. n1 és n2 negatív is lehet.
Az aktuális grafikus csatornát használja.

+LOOP (n - - - )
(sys - - - ) (fordításnál)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak Szódefinícióban használható. IMMEDIATE Szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Futáskor a +LOOP dönti el, hogy a vezérlés visszamenjen-e a DO-ra. n-et a cindexhez adja és az összeget, azaz az új cindexet a ciklushatárhoz hasonlítja. (A cindex és a ciklushatár a ciklus futása alatt a virmen van.) Addig megy vissza a DO-ra, amíg az új cindex a ciklushatárnál nagyobb vagy egyenlő (n>0), ill. kisebb vagy egyenlő (n<0) nem lesz. A ciklusból való kilépéskor a cindexet és a ciklushatárt eltávolítja a viremről.

+MOVE (n1 n2 - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Kikapcsolja a grafikus rajzolósugarat és elviszi az x+n1, y+n2 pozícióba - ahol x és y a rajzolósugár aktuális pozíciója. Azaz átteszi a rajzolósugarat az aktuális pozícióból egy relatív pozícióba. n1 és n2 negatív is lehet.
Az aktuális grafikus csatornát használja.

+PLOT (n1 n2 - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Kikapcsolja a grafikus rajzolósugarat és elviszi az x+n1, y+n2 pozícióba, majd újra bekapcsolja (x és y a rajzolósugár aktuális pozíciója). Azaz átteszi a rajzolósugarat az aktuális pozícióból egy relatív pozícióba és tesz oda egy pontot. n1 és n2 negatív is lehet.
Az aktuális grafikus csatornát használja.

* (w1 w1 - - - w3)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Szorzás: w3 a w1 és w2 szorzata lesz.

*** ( - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Nincs műveletvégzés. Csak azért lett definiálva, hogy ha egy korábban a képernyőre került hibaüzenet sorába jut a kurzor és ott ENTER-t nyomunk, akkor ne jelenjen meg egy újabb hibaüzenet.

*/ (n1 n2 n3- - - n4)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Az n1 és n2 szorzatát elosztja n3-mal, azaz n4 = (n 1 *n2)/n3 hányadost adja. Minden szám előjeles. Az n1*n2 szorzatot 32 biten tárolja, ez nagyobb pontosságot tesz lehetővé, mint az n1 n2 * n3 / sorozat.

*/MOD (n1 n2 n3- - - n4 n5)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Az n1 és n2 szorzatát elosztja n3-mal, azaz (n1*n2)/n3 osztás n5 hányadosát és n4 maradékát adja. Az n1*n2 szorzatot duplaszóban tárolja. Valamennyi érték előjeles.

/ (n1 n2 - - - n3)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Osztás: n1-et osztja n2-vel, a hányados egész részét n3-ba teszi.

/MOD (n1 n2 - - - n3 n4)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Osztás: n1-et osztja n2-vel, a maradékot n3-ba, a hányados egész részét n4-be teszi.

< (n1 n2 - - - flag)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A visszaadott jelző igaz, ha n1 kisebb, mint n2.

<# ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Számok karaktersorozattá konvertálásának kezdete. Általában a #, #>, #S, HOLD és SIGN Szavakkal együtt használatos.

<> (w1 w2 - - - flag)  
 
A kapott jelző igaz, ha w1 nem egyenlő w2-vel.

<MARK ( - - - cím)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható.
A cím megadja a <MARK pozíciójának a címét a kettőspontos szódefinícióban. Ezt a címet általában egy későbbi <RESOLVE Szó használja egy visszamutató ugrási cím lefordításához.

<RESOLVE (cím - - - )
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható.
A címet egy ugrási címként fordítja egy BRANCH vagy ?BRANCH után. Általában egy visszamutató elágazás tövében használjuk, ahol a címet egy <MARK Szó adja meg előzöleg.

= (w1 w2 - - - flag)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A visszaadott jelző igaz, ha w1 egyenlő w2-vel.

> (n1 n2 - - - flag)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A visszaadott jelző igaz, ha n1 nagyobb, mint n2.

>BODY (cím1 - - - cím2)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
cím2-ben megadja cím1 fordítási címhez tartozó paraméter mező címét.

>IN ( - - - cím)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Felhasználói változó.
A cím annak a változónak a címe, amely a bemeneti karaktersorozat kezdetéhez képest az aktuális helyzetet tartalmazza.

>MARK ( - - - cím)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része..
Csak szódefinícióban használható.
Egy előre mutató elágazás tövében használjuk, tipikusan egy ?BRANCH vagy BRANCH Szó után. Ez helyet biztosít a fordítás során a Szótárban a későbbiek során >RESOLVE-val kiszámítandó címnek.

>R (16b - - - )  
Csak szódefinícióban használható.
A viremre teszi a verem legfelső elemét. Definíción belül általában a R> szóval kiegyensúlyozva használjuk.

>RESOLVE (cím - - - )
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része..
Csak szódefinícióban használható.
Egy előremutató elágazás végénél használjuk. Kiszámítja az ugrási címet az aktuális Szótár helyhez, felhasználva a címet, majd elhelyezi a >MARK által biztosított szabad területre.

! (16b cím - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A 16 bites értéket a cím-en tárolja.

!CSP ( - - - )  
 
A veremmutató pillanatnyi értékét a CSP változóba teszi. Ezt egy Szódefiníció fordításánál használhatjuk, hiba vizsgálatára.

# (+d1 - - - +d2)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A +d1 és a BASE osztásának maradékát ASCII karakterekké alakítja. és a kimenő stringhez csatolja (erre a stringre a HLD változó mutat). A +d2 jelenti magát a hányadost, biztosítva a további feldolgozás lehetőségét. Számok karaktersorozattá konvertálásakor, a <# és #> Szó között használjuk.

#> (32b - - - cím +n)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Az output karaktersorozat címét és hosszát teszi a veremre, így ezt a TYPE Szóval rögtön kiírathatjuk. A 32b törlődik. A cím az output string címe, a +n a hossz (ahogy tt a TYPE igényli). Általában ezzel fejezzük be egy szám ASCII stringgé alakítását.

#S (+d - - - 0 0)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A #-t addig hajtja végre, amíg +d nem válik 0-vá. Számok karaktersorozattá konvertálásakor, a <# és #> Szó között használjuk. A # Szó ismételt hívásával karakterkódokat generál az output karaktersorozatba mindaddig, amíg értékes jegy van, azaz, amíg a további konverzióhoz előállított hányados nem 0. Ha +d már kezdetben nulla, akkor egy sima ASCII 0-át eredményez.

#EDITOR (c - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A további editorra vonatkozó műveletek a c csatornán keresztül zajlanak.

#GRAPHICS (c - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A további grafikai műveletek a c csatornán keresztül zajlanak.

#STATUS (c - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Beolvassa a c csatorna állapotát. Ha van olvasható karakter, akkor n értéke nulla, ha EOF (End-of-file) állapotban van, akkor n értéke 255, egyébként pedig 1.

#TEXT (c - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A további szöveg műveletek a c csatornán keresztül zajlanak.

#TIB ( - - - cím)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Felhasználói változó.
Változó, a bemeneti szöveg puffer hosszbyte-jára mutat.

$. (cím - - - )  
 
Kiírja a címen lévő stringet. Egyenértékű a COUNT TYPE sorozattal.

$! (cím1 cím2 - - - )  
 
A cím1-en lévő stringet átmásolja cim2-re. Cím1 általában a PAD-en lévő egyik stringre mutat cím2 pedig egy string változóra.

$<> (cím1 cím2 - - - flag)  
 
A jelző 0, ha a cím1-en lévő string megegyezik a cím2-n lévővel. Ha a jelző pozitív, akkor a cím1-en lévő string nagyobb mint a cím2-n lévő, a többi esetben pedig a cím1-en lévő string kisebb, mint a cím2-n lévő.

$@ (cím1 - - - cím2)  
 
A PAD-re helyezi a cím1-en lévő stringet, majd a kezdőcímét (cím2) a veremre teszi.

$CONSTANT (cím1 - - - )  
 
Stringkonstans létrehozására használható. Használata:
     ccc $CONSTANT név
A <név> címkét beilleszti a Szótárba úgy, hogy amikor a <név> Szó később végrehajtódik, akkor a cím1-en lévő string egy másolatának címe a verembe kerül. Ha egy stringet többször használunk egy programban, érdemes a $CONSTANT-ot használni, mivel ekkor csak egy példányban szerepel a string a memóriában, vagyis így helyet takarítunk meg.

$VARIABLE (+n - - - )  
 
Helyet foglal a stringváltozónak. Használata:
     +n $VARIABLE név
Létrehozza a <név> címszót a Szótárban és hozzárendel +n byte-ot a string változóhoz. Célszerűen a stringváltozó neve $-ra végződjön. Mikor a <név> később végrehajtódik, a stringváltozó első byte-jának a címe a verembe kerül. A változó kezdeti értéke nem definiált.

? (cím - - - )  
 
A cím-en lévő 16 bites számot kiírja a ki-készülékre a BASE által megadott számrendszerben.

?BRANCH (flag - - - )
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható.
Használata:
     COMPILE ?BRANCH
amely lefordítja a feltételes ugrás műveletet, Ha a jelző hamis, a végrehajtás a ?BRANCH utáni szótárbeli címen folytatódik. Ha a jelző igaz, akkor a végrehajtás az elágazási címet közvetlenül követő Szóval folytatódik. Az elágazási címet tipikusan a ?BRANCH-et követő <RESOLVE vagy >MARK generálja.

?CSP ( - - - )  
 
Hibát jelez, amennyiben a veremmutató értéke nem egyezik meg a CSP változó értékével, Fordítási hibavizsgálatra használjuk.

?DUP (16b - - - 16b 16b)
vagy (0 - - - 0)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Megduplázza 16b elemet, amennyiben az nem nulla.

?STACK ( - - - )  
 
Hibát jelez, ha verem túlcsordulás vagy alulcsordulás következett be. Ez mindig ellenőrzésre kerül, amikor a billentyűzetről beolvasott Szavak végrehajtása folyik és amikor SLOW módban lefordított Szavak futtatása folyik.

?TERMINAL ( - - - 8b)  
 
Amennyiben van lenyomott billentyű, akkor annak ASCII értéke 8b, egyébként ez nulla.

( ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
IMMEDIATE Szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
A ) jellel határolt karaktersorozatot megjegyzésnek tekinti, figyelmen kívül hagyja. Így használjuk:
     ( cccc )
A ) határolónak a ( Szóval egy sorban kell lennie! Definícióban ugyanúgy használható, mint végrehajtási állapotban. Ne feledkezzünk meg a ( utáni szóhatároló szóközről!

(ABORT) ( - - - )  
 
A felhasználó által definiált megszakítás. Használata:
     (ABORT) név
ahol a <név> egy előzőleg már definiált szó. Hiba esetén - kivéve az ERROR Szóval okozott hibákat - a <név> Szó hajtódik hajtódik végre. Ha a <név> visszaadja a vezérkést, az ABORT végrehajtódik. A <név> végrehajtásakor a BLK aktuális értéke az SCR-be, a >IN értéke pedig #R-be mentődik, a hibakód pedig a verembe kerül. A normál IS-FORTH hibakezeléshez történő visszatérésre használjuk az
     (ABORT) ERROR
utasítást.

(BACKGROUND) ( - - - )  
 
Használata:
     (BACKGROUND) név
ahol a <név> egy előzőleg definiált szó. A <név >olyan Szónak definiálódik, amely a fő szó végrehajtásához képest háttér feladatként fut. A BACKGROUND változó értéke minden olyan esetben csökken eggyel, amikor belépés történik a FORTH belső interpreterébe, a FORTH SLOW (lassú) módban van, és a BACKGROUND még nem nulla. Mikor a számláló egyről nullára csökken, az éppen futó szó végrehajtása megszakad, és a <név> indul el. Amikor a <név> visszaadja a vezérlést, folytatódik a megszakított Szó végrehajtása.
A <név> feladata, hogy közvetlenül a visszatérés előtt egy nem nulla értéket adjon a BACKGROUND változónak. A minimális érték amit a BACKGROUND-nak adhatunk: 4, ez eredményezi a <név> lehető legsűrűbb végrehajtását. A maximális érték pedig 65535. Ekkor igen ritkán hajtódik végre a <név>.
Ügyeljünk arra, hogy a háttérben futó Szó ne hasson a veremre, és ne változtassa meg más Szavak által használt változók értékeit.

(SWI) ( - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Használata:
     (SWI) név
ahol a <név> az előzőekben már definiált Szó. Az EXOS-ból érkező software-megszakítás kérelem esetén az aktuálisan futó Szó végrehajtása megszakad, és a <név> Szó végrehajtásával folytatódik. A <név>-ből történő visszatéréskor az eredetileg futó Szó végrehajtása folytatódik. Software-megszakítási kérelem több forrásból érkezhet (pl. egy billentyű lenyomása, vagy a hálózatból), kivéve a STOP billentyűt, melynek lenyomása mindenesetben az éppen futó Szó végleges felföggesztését okozza.

@ (cím - - - 16b)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A cím 16 bites értékét adja.

[ ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Kettőspontos szódefinícióban használjuk. Használata:
     : xxx [ szavak ] szavak ;
Felfüggeszti a fordítást, interpreter üzemmódba kapcsol. A [ utáni szavak nem fordítódnak le, hanem végrehajtódnak, egészen ] -ig.

['] ( - - - cím)
( - - - ) (fordításnál)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható. IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Használata:
     ['] név
Lefordítja a mögötte álló azonnali szót, amely a [COMPILE] nélkül nem fordítódna le, hanem végrehajtódna. A <név> fordítási címét literálként fordítja úgy, hogy annak a definíciónak, amelyben ['] található, későbbi használatkor a cím a verembe kerül.

[COMPILE] ( - - - )
( - - - ) (fordításnál)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható. IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Használata:
     [COMPILE] név
Biztosítja, hogy a <név> Szó mindenképpen lefordítódjék. Még akkor is, ha ez egy közvetlen Szó, amely minden más esetben rögtön végrehajtódna.

] ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Fordítási állapotba kapcsol. Tipikusan a fordítás visszaállítására használjuk egy előzőleg használt [ után.

ABORT (flag - - - )
( - - - ) (fordításnál)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Kiüríti a vermet, a virmet, és végrehajtja a QUIT Szót anélkül, hogy üzenetet írna ki. A vezérlést a terminálra adja.

ABORT" (flag - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható. IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Használata:
     ABORT" ccc"
Mikor később végrehajtásra kerül, amennyiben a jelző igaz, akkor a <ccc> karaktereket kiírja és végrehajtja az ABORT-ot. Ha a jelző hamis, akkor a jelzőt leveszi a veremről és a végrehajtást a <ccc>-t követő Szóval folytatja. Az ABORT" Szó utáni szóköz és a záró idézőjel nem része a <ccc>-nek, azok nem íródnak ki.

ABS (n - - - u)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
n abszolút értéke u. Vigyázzunk, ha n -32768, akkor u ugyanezt az értéket veszi föl.

ALLOT (w - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Az előjeles számot a DP szótármutatóhoz adja, azaz lefoglal w byte-ot a Szótárban. Helyfoglalásra, a memória szervezésére használjuk.

AND (16b1 16b2 - - - 16b3)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Veszi 16b1 és 16b2 bitenkénti ÉS kapcsolatát, az eredmény 16b3.

ASCII ( - - - 8b) (interpretációnál)  
 
Használata: ASCII c
Az ASCII szót követő karakter ASCII kódját teszi a verembe.

ASK (e - - - 8b)
Enterprise specifikus Szó.
 
Kiolvassa az EXOS e változóját. A változó aktuális értékét 8b-be teszi. Egyenértékű az E@ Szóval.

ASSEMBLER ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
Az assembler Szótárát teszi meg CONTEXT Szótárnak, vagyis egy Szó keresését ennél a Szótárnál kezdi. Az ASSEMBLER Szótárban hozzáférhető FORTH Szavak listája az "Assembler Szótár" fejezetben található.

AT (+n1 +n2 - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
AZ EDITOR kurzort a +n1. sorba és +n2. oszlopba pozícionálja. Ha +n és +n2 értéke 1, a kurzort az editor puffer / videólap bal felső sarkába állítja. Ha +n1 vagy +n2 nulla, akkor akoordináta nem változik. Az aktuális editor csatornát használja.

ATTRIBUTE ( - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Felállít és megjelenít egy húsz soros attribútum módú grafikus képernyőt, alatta 4 szövegsorral. Az aktuális grafikus és szöveg csatorna számokat alaphelyzetbe állítja.

ATTRIBUTES (8b - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Az attribútum jelzőnek a 8b értéket adja. Az aktuális grafikus csatornát használja.

BACKGROUND ( - - - cím)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
Felhasználói változó.
Változó, amely a háttérben futó Szó végrehajtásának gyakoriságához tartalmazza az aktuális számlálót. Lásd (BACKGROUND).

BASE ( - - - cím)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
Felhasználói változó.
A címen található az aktuálisan használt számrendszer alapszáma.

BAUD ( - - - 16)
Enterprise specifikus Szó.
 

Hivatkozás a 16-os BAUD SER rendszerváltozóra, 16-ot tölt a verembe. (Ld. SET szó.)


BEGIN ( - - - )
( - - - ) (fordításnál)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható. IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Definícióban használjuk ciklusszervezésre. Használata:
      BEGIN ... flag WHILE ... REPEAT
      BEGIN ... flag UNTIL

A BEGIN egy ciklus elejét jelzi, ez a visszatérési pont a megfelelő UNTIL, WHILE vagy REPEAT számára. Egy BEGIN ... UNTIL ciklus addig hajtódik végre, míg a jelző hamis.
Egy BEGIN ... WHILE ... REPEAT ciklus addig hajtódik végre, míg a jelző igaz.

BIAS ( - - - 28)
Enterprise specifikus Szó.
 

Hivatkozás a 28-as BIAS VID rendszerváltozóra, 28-at tölt a verembe. (Ld. SET szó.)


BINARY ( - - - )  
 
A BASE-változó értékét kettőre állítja, azaz a kettes számrendszer használatát állítja be.

BLACK ( - - - 0)
Enterprise specifikus Szó.
 
A fekete szín számát, azaz nullát tölt a verembe.

BLANK (cím u - - - )
A FORTH-83 Kontroll Referencia Szókészlet eleme.
 
A címtől kezdődőem u byte-ot feltölt a szóköz ASCII értékével (32). Ha u nulla, nem történik semmi.

BLK (- - - cím)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Felhasználói változó.
A cím-en található érték adja meg annak a blokknak a számát, amelyből a bemenő adatsort aktuálisan veszi (azaz az éppen interpretált blokk száma) a FORTH. Ha ez nulla, akkor ez a forrás a normál beolvasási szöveg puffer.

BLOCK ( - - - cím)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Az u számú blokkot tartalmazó diszkpuffer címét adja. Amennyiben ilyen számú blokk nincs, hibát jelez. Ha a blokk nincs a memóriában, akkor beolvasódik, mégpedig abba a pufferbe, amelyre a legrégebben hivatkoztunk utoljára. Ha a blokk beolvasására kiszemelt pufferben módosított blokk volt, akkor ez előbb kikerül a lemezre.

BLUE ( - - - 36)
Enterprise specifikus Szó.
 
A kék szín számát, azaz 36-ot tölt a verembe.

BORDER ( - - - 27)
Enterprise specifikus Szó.
 

Hivatkozás a 27-es BORD VID rendszerváltozóra, 27-et tölt a verembe. (Ld. SET szó.)


BRANCH ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható.
Használata: COMPILE BRANCH
amely egy feltétel nélküli elágazást fordít le ahhoz a célcímhez, amelyet közvetlen utána fordított. Az elágazási címet általában egy <RESOLVE vagy >MARK Szó állítja elő.

BUFFER (u - - - cím)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A soron következő diszkpuffert az u. blokkhoz tartozóként könyveli el és megadja az u számú blokkot tartalmazó diszkpuffer címét. Ha a puffer előző tartalma módosított volt, akkor az kiíródik a lemezre. Az n-edik blokk beolvasása nem történik meg. A kapott cím a puffer első adattárolásra szolgáló címe.

C! (16b cím - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A cím-re leteszi 16b alsó (kisebb helyiértékű) 8 bitjét.

C, (16b - - - )
A FORTH-83 Kontroll Referencia Szókészlet eleme.
 
Lefoglal egy byte-ot és 16b alsó 8 bitjét leteszi ide.

C@ (cím - - - 8b)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része..
 
8b a címen lévő byte.

CAPTURE (c1 c2 - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A további beolvasások esetén a c2 csatorna helyett a c1 csatornáról olvas (melynek nyitottnak kell lennie).

CHARACTER (n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Az n10 kódú karaktert újradefiniálja. n9 a karakter alsó sora.

CLS ( - - - )  
 
Törli a karakteres képernyőt.

CLOSE (c - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Lezárja a c csatornát.

CMOVE (cím1 cím2 u - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része..
 
A cím1-től kezdve u byte-ot átmásol cím2-re, a cím1-en lévő byte-tal kezdve. Ha u nulla akkor nem történik másolás. CMOVE-ot adatterület a memóriában alacsonyabb címre történő másolásra használhatjuk.

CMOVE> (cím1 cím2 u - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része..
 
A cím1 u+1 címtől kezdődően az alacsonyabb memóriacím felé haladva u byte-ot átmásol a cím2 u+1 címre, Ha u nulla, nem történik másolás. CMOVE>-ot adatterület a memóriában magasabb címre történő másolásra használhatjuk.

CODE ( - - - sys)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
A definiáló Szó használata:
     CODE <név> ... END-CODE
Létrehoz egy <név> Szótári elemet, amelyet az azt követő assembler Szavak definiálnak. Az END-CODE végrehajtásáig a <név> Szó nem hozzáférhető a Szó-tárban. A CODE az assembler Szótárát teszi fő (CONTEXT) Szótárnak. Lásd az Assembler Szótár és a Gépi kód fejezetet.

COLOR (+n1 +n2- - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A +n2. palettaszámot a +n1 színre állítja. Az aktuális grafikus csatornát használja.

COLOUR (+n1 +n2 - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A +n2. palettaszámot a +n1 színre állítja (ahogy a COLOR). Az aktuális grafikus csatornát használja.

COMPILE ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható.
Használata:
     : <név> ... COMPILE <névx> . ;
Amikor a <név> végrehajtásra kerül, akkor a <névx> fordítási címét (kód mező címét) fordítja ahelyett, hogy végrehajtaná <névx>-et.

CONCAT (cím1 - - - cím2)  
 
Összefűzi a cím1-en lévő stringet a PAD-en lévő stringgel úgy, hogy cím1-en lévő stringet a PAD-en lévő string után másolja. cím2 a PAD-en lévő összeállított string kezdőcíme, melyen a hossz-byte van. Ez már az új string hosszát tartalmazza. Ennek felső korlátja 255.

CONSTANT (16b - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Definiáló Szó. Használata:
     16b CONSTANT <név>
Egy új <név> címszót hoz létre a Szótárban úgy, hogy a <név> későbbi végrehajtásakor 16b a verembe kerül.

CONTEXT ( - - - cím)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
Felhasználói változó.
Megadja annak a felhasználói változónak a címét, amelyik meghatározza, hogy melyik Szótár legyen aktuálisan a fő Szótár, vagyis az, amelyben a Szó keresést először végzi a FORTH. Normális körülmények között ezt a felhasználó nem állítja közvetlenül.

CONVERT (+d1 cím1 - - - +d2 cím2)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Binárissá konvertálja a cím1+l-en kezdődő ASCII számot, felhasználva a +d1 részeredményt. A használt számrendszert a BASE határozza meg. cím2 az első, már nem konvertált karakter címe.

COUNT (cím1 - - - cím2 +n)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Az adott kezdőcímű string hosszát adja meg. cím2 megegyezik cim1+1-gyel, +n pedig a cim1-en lévő byte. Általában arra használjuk, hogy egy stringet, melynek első byte-ja a hossz-byte, olyanná alakítson, melynek hossza a veremben van.

CR ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Kiír egy CR és egy LF vezérlő karaktert (azaz egy kocsi vissza és soremelés karaktert).

CREATE ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Definiáló Szó. Használata:
     CREATE <név>
Létrehozza a <név> Szótári elemet. Ezután a Szótár következő hozzáférhető helye a <név> paraméter mezőjének első byte-ja. A <név> későbbi végrehajtásakor ez a cím kerül a verembe.

CREATE-BUFFERS ( - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Megpróbál egy 16K-s RAM-szegmenst igényelni az EXOS-tól 16 újabb blokk puffer számára. Hibát jelez, ha nincs már egy egész szabad szegmens. Ezen a módon legfeljebb 16 ilyen szegmenst kérhetünk. Mivel kezdetben 8 puffert ad a rendszer, ez összesen 264 pufferre ad lehetőséget (ez nagyon sok!).

CSP (- - - cím)  
Felhasználói változó.
Változó, amely a veremmutató előző értékét tartalmazza. A !CSP és ?CSP használja a fordítási hibáknál.

CURRENT ( - - - cím)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
Felhasználói változó.
Megadja annak a Szótárnak a címét, amelybe aktuálisan egy új szótári elem kerül. Általában ezt a felhasználó nem változtatja közvetlenül. A címen lévő érték ugyanolyan kapcsolatban van a Szótárral, mint a CONTEXT-ben lévő érték.

CYAN ( - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Az enciánkék (világoskék) szín számát, azaz 182-őt tölt a verembe.

D* (wd1 wd2 - - - wd3)  
 
A 32 bites (duplaszavas) wd1 és wd2 szorzatát adja (wd3).

D+ (wd1 wd2 - - - wd3)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
A 32 bites (duplaszavas) wd1 és wd2 összegét adja (wd3).

D- (wd1 wd2 - - - wd3)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
A 32 bites (duplaszavas) wd1-ből kivonja wd2-t, a különbség wd3.

D. (d - - - )
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
Kiírja a vermen talált 32 bites duplaszót, utána egy szóközt.

D.R (d +n - - - )
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
Kiírja a vermen talált d duplaszót, egy n karakter szélességű mezőben jobbra igazítva, a BASE által meghatározott számrendszerben.

D0= (wd - - - flag)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
A jelző akkor igaz, ha wd duplaszó értéke nulla.

D2/ (d1 - - - d2)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
d1-et egy bittel jobbra lépteti (azaz elosztja kettővel). Az eredmény d2.

D< (d1 d2 - - - flag)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A jelző akkor igaz, ha d1 kisebb, mint d2.

D= (wd1 wd2 - - - flag)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
A jelző igaz, ha wd1 egyenlő wd2-vel.

DABS (d - - - ud)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
A d duplaszó abszolút értékét adja.

DATE! (cím - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Beállítja a címen kezdődő string szerint a dátumot. A stringnek 8 karakterből kell állnia a következő formában: "EEEEHHNN", igazodva az ANSI X3.30 szabványhoz.

DATE@ ( - - - cím)
Enterprise specifikus Szó.
 
Megadja az aktuális dátumot a címen kezdődő stringgel, ami a PAD-en helyezkedik el. A string 8 karakterből áll, a következő formában: "EEEEHHNN", igazodva az ANSI X3.30 szabványhoz.

DECIMAL ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A BASE rendszerváltozóba 10-et tölt, azaz a tízes (decimális) számrendszer használatát állítja be.

DEFINITIONS ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Azt a Szótárat amelybe az újonnan fordított Szavak kerülnek, arra a Szótárra változtatja, amelyben először végzi a keresést, Vagyis a CURRENT értéke felveszi a CONTEXT értékét.

DELETE (+n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Törli a +n számú blokk tartalmát.

DEPTH ( - - - +n)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Megadja hány elem van éppen a veremben. +n a veremben lévő 16 bites értékek száma (mielőtt +n a verembe kerülne).

DESTROY-BUFFERS ( - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Az összes CREATE-BUFFERS Szóval előzőleg létrehozott puffert törli, a hozzájuk kiosztott RAN területet visszaadja az EXOS-nak. Hibát jelez, ha akár az egyik puffer is UPDATE, vagyis aktualizált de el nem mentett jellel van ellátva. Ez csökkenti a kockázatát a forráskód véletlen kitörlésének.

DEVICE (cím - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Az alapértelmezésű eszközt vagy egységszámot beállítja a címen lévő stringnek megfelelően (amelynek első byte-ja a hossz-byte). Ha a string csak egy számot tartalmaz, akkor csak az alapegység száma változik. Ha a stringben egy eszköznév van, de nincs szám, akkor az egységszám nulla értéket vesz fel- Kezdetben az alapértelmezésű eszköz kazettás rendszerben a TAPE, lemezes rendszerben a DISK. Az alapértelmezésű eszközt és egységszámot csatorna nyitásnál használjuk abban az esetben, amikor a file-név nem határoz meg eszközt és amikor valójában BUFFERS OFF állapot van és a FORTH kiír egy blokkot.

DISPLAY (+n1 +n2 +n3 c - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Megjelenít a képernyőn egy, a c csatornán megnyitott videólapot. +n1 az első megjelenítendő sor, +n2 az első sor a képernyőn ahová ez kerül, +n3 pedig a megjelenítendő sorok száma. Ha +n1 nulla, akkor a meghatározott tartományban a keretszín jelenik meg.

DMAX (d1 d2 - - - d3)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
d3 a d1 és d2 32 bites számok közül a nagyobb értékét veszi fel.

DMIN (d1 d2 - - - d3)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
d3 a d1 és d2 32 bites számok közül a kisebbik értékét veszi fel.

DNEGATE (d1 - - - d2)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Duplaszót negál.

DO (w1 w2 - - - )
( - - - sys) (fordításnál)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható. IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Szódefinícióban használhatjuk ciklusszervezésre. Használata:
     DO ... LOOP, vagy
     DO ... +LOOP

Futáskor a DO egy indexes ciklust indít, amelynek ciklushatára w1 a cindex kezdőértéke w2. A DO ezeket az értékeket eltávolítja a veremről. Mikor a LOOP-hoz ér a program, a cindex eggyel nő.
A FORTH akkor hagyja abba a ciklus végrehajtását, ha a LOOP vagy +LOOP-pal kiszámított új ciklusszámláló eléri vagy átlépi a w1 értékét. Ha azonban a cindex kezdeti értékét nagyobbra állítjuk mint a ciklushatárt, a ciklus megszakításig futni fog. A ciklus befejezése a cindex és a ciklushatár eltávolítását is jelenti. w1-et és w2-t futáskor kell megadni, ezek más műveletek eredményi is lehetnek. A ciklusmagon belül a cindex aktuális értékét az I szóval másolhatjuk a veremre.

DOES> ( - - - cím)
( - - - ) (fordításnál)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható. IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Meghatározza végrehajtási idő alatti hatását egy olyan szónak, amelyet egy magasabb szintű Szó definiált. Használata:
     : névx ... create ... DOES> ... ;
ahol create a CREATE vagy egy olyan Szó, amely végrehajtja a CREATE-et. Használata később:
     névx név
A <név> szó úgy definiálódik, hogy amikor azt később végrehajtjuk, akkor a paraméter mezőjének címét a verembe teszi és végrehajtja sorban azokat a Szavakat, amelyek a DOES> és a ; között vannak.

DP ( - - - cím)  
Felhasználói változó.
Változó, a Szótár következő szabad byte-jára mutat.

DPL ( - - - cím)
A FORTH-83 Kontroll Referencia Szókészlet eleme.
Felhasználói változó.
Változó, amely a legutóbbi tizedespont vagy műveleti jel óta numerikus konverzió során konvertált karakterek számát tartalmazza.

DRAW (+n1 +n2 - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Bekapcsolja a rajzoló sugarat és a +n1,+n2 pozícióba viszi, azaz rajzol egy vonalat. Az aktuális grafikus csatornát használja.

DROP (16b - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Eltávolítja a verem legfelső 16b elemét.

DU. (du - - - )  
 
A BASE által meghatározott számrendszerben kiírja a du előjel nélküli számot.

DU< (du1 ud2 - - - flag)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
A jelző igaz, ha ud1 kisebb, mint ud2.

DUP (16b - - - 16b 16b)
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
Megkettőzi a verem legfelső 16b elemét.

DURATION (+n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Beállítja a következő SOUND Szóval megszólalandó hang hosszát. Az egység, amelyben +n értelmezendő: 1/50 másodperc.

E! (8b e - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Az e EXOS változó értékét 8b-re állítja.

E@ (e - - - 8b)
Enterprise specifikus Szó.
 
Az e EXOS változó pillanatnyi értékét a verembe kerül.

EDIT (+n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A megadott számú kernyő szerkesztése. Belép az IS-FORTH editorába.

EFFECTS (8b - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Beállítja a következő SOUND utasítás számára az EFFECTS byte-ot. Lásd a SOUND Szónál.

ELLIPSE (+n1 +n2 - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Ellipszist rajzol az aktuális rajzolósugár helyzete körül. Az x sugár +n1, az y sugár +n2. Az aktuális grafikus csatornát használja.

ELSE ( - - - )
(sys1 - - - sys2) (fordításnál)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható. IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Használata:
     flag IF . ELSE . THEN
Ha a jelző hamis, akkor az ELSE és a THEN közötti Szavak kerülnek végrehajtásra. Ha a jelző igaz, akkor az IF utáni Szavak hajtódnak végre az ELSE végrehajtásáig, amely a futást átirányítja a THEN utánra.

EMIT (8b - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A 8b kódú karaktert kiírja a ki-készülékre.

EMPTY ( - - - )  
 
Kiüríti a felhasználói Szótárat, csak a FORTH kezdeti, a bekapcsolás utáni Szókincseit hagyja meg. Törli a FENCE-t, (ABORT)-ot és a (BACKGROUND)-ot.

EMPTY-BUFFERS ( - - - )
A FORTH-83 Kontroll Referencia Szókészlet eleme.
 
Felszabadítja a blokk puffereket a memóriában azzal, hogy üresnek jelöli őket. A tartalmukat sem lemezre, sem kazettára nem menti ki.

END-CODE (sys - - - )
A FORTH-83 szabvány által ajánlott Szókészlet része.
 
Lezárja a ;CODE, vagy CODE definíciókat. Ettől kezdve a hozzákapcsolódó <név> Szó hozzáférhetővé válik a Szótárban. Visszaállítja a CONTEXT Szótárat.

ENVELOPE (+n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Definiálja a +n számú hangburkolót (0-tól 254-ig). A hangburkoló maximum 40, a PHASE és a RELEASE-zel előzőleg meghatározott fázisból állhat. Az ENVELOPE végrehajtása után a következő PHASE Szó már a következő ENVELOPE-pal definiálandó hangburkoló első fázisát határozza meg.

ERASE (cím u - - - )
A FORTH-83 Kontroll Referencia Szókészlet eleme.
 
A címtől kezdődően u byte-ba nullát ír. Amennyiben u nulla, nem történik semmi.

ERROR (+n - - - )  
 
Előidéz egy +n kódú hibát, de nem hajtja végre egy esetleges (ABORT) által definiált hibakezelőt, úgyhogy bármely ilyen Szó használhatja az ERROR-t abból a célból, hogy egy hagyományos úton kezelésre kerülő hibát okozzon.

EXECUTE (cím - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Végrehajtja azt a Szót, amelynek fordítási címe (kód mező címe) a verem tetején van.

EXIT ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható.
Végrehajtásánál a további futás arról a pontról folytatódik, amelyet a return stack legfelső eleme meghatároz. Ez az a Szó, amely egy kettőspont definíció végénél, a ; által fordítódott, így a vezérlés oda adódik vissza, ahová a kettőspont definíció eredetileg is adja. Végtelen (BEGIN ... REPEAT) ciklusból kilépéshez használhatjuk.

EXPECT (cím +n - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Karaktereket olvas be a terminálról a kocsivisszáig vagy a megadott karakterszám eléréséig. A bevett karaktereket a címtől kezdődően felfelé a memóriában tárolja. A szöveg végére egy vagy több bináris 0 kerül. Az aktuálisan fogadott karakterek számát SPAN tartalmazza.

EXT (cím - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A címen lévő stringet (amelynek első byte-ja a hossz-byte) átadja az EXOS-nak, mint parancsfüzér. Az körbeküldi a rendszerben lévő ROM-okon, ez általában egy új alkalmazói programot indít el (ami a FORTH használata során felállított adatok elvesztését okozhatja). Lásd az EXOS leírást.

FALSE ( - - - 0)  
 
Hamis értékű jelzőt tesz a verembe.

FAST ( - - - )  
 
Az IS-FORTH-t FAST (gyors) üzemmódba állítja. Ebben az állapotban nem ellenőrzi a verem alul- és túlcsordulást, nem vizsgálja a STOP billentyű állapotát, nem hajt végre a háttérben Szavakat és nem hajt végre interrupt Szavakat (ha egyáltalán vannak ilyenek). Azoknál a Szavaknál, amelyeknél az idő kritikus, a Szó elején állítsuk be a FAST módot, majd visszatérés előtt ismét váltsunk az alapértelmezett SLOW módba.

FENCE ( - - - cím)  
Felhasználói változó.
Változó, amely egy címet tartalmaz a felhasználói Szótárban. Ez alatt a cím alatt a FORGET már nem hajtódik végre, az ez alatti Szavak nem törlődnek. A változó kezdeti értéke a kezdeti Szókincs tetejére mutat, de ez az érték átállítható más értékre is a következőképpen:
     ' név FENCE ! vagy
     HERE FENCE !

FILL (cím u 8b - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A címtől kezdődően a memória u byte-ját feltölti 8b-vel. Ha u nulla, nem történik semmi.

FIND (cím1 - - - cím2 n)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
cím1 egy string címe, elején a hossz-byte-tal. Ez a string annak a Szónak a neve, amelyet keresni akarunk a Szótárban. Ha nem találja a Szót, n értéke nulla és cím2 megegyezik cím1-gyel. Ha megtalálja a Szót, akkor cím2 a Szó fordítási címe lesz, n pedig egy, ha ez egy közvetlen Szó, -1 a többi esetben.

FKEY (cím +n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A +n funkcióbillentyűt a címen lévő stringre programozza. Ha a string üres string, akkor a billentyű lenyomása software-megszakítást okoz. Az aktuális billentyűzet csatornát használja.

FLD ( - - - cím)  
Felhasználói változó.
Változó, amely a numerikus output konverziójánál legutoljára végrehajtott <# óta konvertált karakterek számát tartalmazza.

FLUSH ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Ugyanazt a funkciót hajtja végre, mint a SAVE-BUFFERS, azután a puffereket üres jelzéssel látja el.

FONT ( - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Visszaállítja az eredeti karakterkészletet. A font jelet kettőskereszt jelnek definiálja, mivel sok FORTH Szó használja ezt. Az aktuális szövegcsatornát használja.

FORGET ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Használata:
     FORGET név
Törli a név Szót és mindazokat a definíciókat is, amelyek a név Szó után kapcsolódtak a Szótárhoz. Hibát jelez, ha nem találja a Szót, vagy a Szó a FENCE-ben tárolt cím alatt van.

FORMAT ( - - - 17)
Enterprise specifikus Szó.
 
Hivatkozás a 17-es FORM SER rendszerváltozóra, 17-et tölt a verembe. (Ld. SET szó.)

FORTH ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A FORTH Szótárat teszi a CONTEXT Szótárnak, vagyis ez lesz az első Szótár amelyben a keresést kezdi.

FORTH-83 ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Nem csinál semmit, jelzi, hogy az IS-FORTH illeszkedik a FORTH-83 szabványhoz.

FORWARD ( - - - )  
Csak szódefinícióban használható. IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Használata:
     : név . FORWARD ... ;
A <név> definíciójában egy olyan Szó helyett használjuk, amely még nem definiált, vagyis lehetővé teszi, hogy a <név> Szó tartalmazzon előremutató hivatkozást egy Szóra. Az előremutató hivatkozás feloldására a későbbiek során a USES Szót használjuk a következő formában:
     név USES névx
ahol a <névx> az a most már definiált Szó, melyet a FORWARD helyettesített a <név> definíciójában. Lehetővé teszi a kölcsönös rekurzivitást két vagy több Szó között. Egy definíción belül csak egy FORWARD megengedett.

FREE ( - - - +n)
Enterprise specifikus Szó.
 
+n a Szótár és a verem számára felhasználható szabad memóriaterületet adja meg.

GET (c - - - 8b)
Enterprise specifikus Szó.
 
A c csatornáról olvassa be 8b-t.

GRAPHICS ( - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Megjeleníti az aktuális videólapot, amennyiben az nyitva van. Ha nincs nyitva vagy a felhasználó eltérő méretűre nyitotta meg, akkor lezárja csatornát és újra megnyitja az utolsó nyitásnál meghatározott színmódban és felbontásban, vagy alapértelmezés szerint 4 HIRES-ben.

GREEN ( - - - 146)
Enterprise specifikus Szó.
 
A zöld szín számát, azaz 146-ot tölt a verembe.

HERE ( - - - cím)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A cím a következő szabad hely címe a Szótárban.

HEX ( - - - )
A FORTH-83 Kontroll Referencia Szókészlet eleme.
 
16-ot tesz a BASE változóba, azaz a tizenhatos számrendszer használatát állítja be.

HIRES (+n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Beállítja a következő GRAPHICS Szóval megnyitandó, grafikus lap üzemmódját.20 soros, nagyfelbontású grafikus képernyőt választ ki, alatta 4 szöveg sorral. +n a színmód (2, 4, 16 vagy 256). Alaphelyzetbe az aktuális szöveg és grafikus csatorna számokat.

HLD ( - - - cím)  
Felhasználói változó.
Változó, amely numerikus konverzió során a következő szabad byte-ra mutat a numerikus output stream-ben. A numerikus output konverzióval előállított számjegy sorozat a memóriában egyre csökkenő címeken kerül tárolásra, vagyis egy konvertált számjegy a HLD-ben lévő címre történő tárolása után a HLD értékét csökkenti eggyel.

HOLD (8b - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Számok karaktersorozattá konvertálásakor, a <# és #> szó között használjuk. Az output karaktersorozat végéhez beírja a 8b kódú karaktert.

I ( - - - w)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Megadja a legbelső DO...LOOP ciklus ciklusváltozójának értékét. Használata:
     DO ... I ... LOOP vagy
     DO ... I ... +LOOP

IF (flag - - - )
( - - - sys) (fordításnál)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható. IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Használata:
     flag IF...THEN vagy
     flag IF...ELSE ... THEN
Ha a jelző igaz, akkor az IF-et közvetlenül követő Szó (Szavak) végrehajtása következik. Ha egy ELSE Szóval találkozik, akkor a végrehajtás a THEN után folytatódik. Ha a jelző hamis, akkor pedig az ELSE utáni Szóval (Szavakkal), amennyiben ELSE nincs, a THEN utáni Szóval folytatódik a futás. Lehet használni interpretáció alatt is, amikoris az IF nem lehet egymásba ágyazott, és az egész IF ... THEN szerkezetnek egy bemenő sort, vagy egy blokkot kell tartalmaznia. Tipikus használata interpretáció alatt a feltételes fordítás vagy feltételes assembly egy blokkban.

IMMEDIATE ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Azonnalivá teszi az utoljára definiált szót (beállítja a precedenciabitjét). Jelzi, hogy a legutóbb létrehozott Szótári elem egy olyan Szó, amely ha a fordítás során előfordul, nem fordítódik le, hanem azonnal végrehajtódik.

INDEX (+n1 +n2 - - - )  
 
Kiírja +n1-es blokkal kezdődően a +n2-es blokkal bezáróan a blokkok első sorát (amelyek a konvenció szerint a blokk tartalmára vonatkozó megjegyzést tartalmaznak).

INFO ( - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Információt ad az aktuális memória felhasználásáról. A teljes memória (jó és rossz egyaránt) mérete után a hibás byte-ok száma következik (amennyiben van ilyen). Ezután a felhasználói pufferek, Szótár, verem számára használható byte-ok száma következik. Ezután következik a memóriában lévő blokkok száma, valamint minden egyes blokkból az első 24 karakter. A blokkszám után "*" jelzés kerül, ha a blokk UPDATE (vagyis aktualizált) jellel ellátott. Ha van aktualizált blokk, akkor a rendszerben lévő pufferek száma és a szabad (vagyis nem aktualizált) pufferek száma is megjelenik.

INK (+n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Az aktuális rajzolási színt a +n paletta színére állítja. Az aktuális grafikus csatornát használja.

INTERPRET ( - - - )
A FORTH-83 Kontroll Referencia Szókészlet eleme.
 
A >IN-nel és a BLK-kal jelzett karakternél megkezdi a szöveg interpretációt, addig amíg az input stream ki nem ürül.

INTERRUPT ( - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Hatására a következő SOUND Szó megszakítja az összes, a sorban előtte álló hangot.

J ( - - - w)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A második legbelső DO . LOOP ciklus ciklusváltozójának (a külső cindex) aktuális értékét teszi a verembe. Használata:
     DO . J . LOOP vagy
     DO . J . +LOOP

JOY (n - - - 8b)
Enterprise specifikus Szó.
 
Leolvassa +n értékétől függően a beépített, vagy csatlakoztatott botkormány állapotát (ha n=0, akkor a beépített-, ha n=1 vagy 2, akkor a megfelelő számú külső botkormány). A 0-4. bitek kerülnek 8b-be az irányítás és a tűz gomb (a beépített botkormánynál a szóköz billentyű) állapotának megfelelő értékkel. A 0, 1, 2, 3, 4 bitek egyes állapota megfelel rendre a jobbra, balra, fel, le és tűz állapotának.

KEY ( - - - 16b)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A 16b alsó 8 bitje a következő terminálról beolvasott következő karakter kódja. Billentyű lenyomásáig várakozik, a karaktert nem írja ki.

LAST ( - - - )  
Felhasználói változó.
Változó, amely a legutoljára létrehozott vagy definiált Szó első byte-jára mutat.

LEAVE ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható. IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Használata:
     DO ... LEAVE ... LOOP vagy
     DO ... LEAVE ... +LOOP
Átadja a vezérlést a LOOP vagy +LOOP-ot követő Szóra (a ciklusváltozó értékétől függetlenül). Egy ciklusban több LEAVE is előfordulhat.

LEFT (+n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A következő SOUND Szó számára megadja a bal oldali csatorna hangerőségét.

LIST (+n - - - )
A FORTH-83 Kontroll Referencia Szókészlet eleme.
 
Kilistázza a záró szóközök nélkül a +n számú blokkot.

LITERAL ( - - - 16b)
(16b - - - ) (fordításnál)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható. IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Fordítási állapotban a vermen talált értéket 16 bites Literálnak fordítja, azaz, ha később a Szó végrehajtásra kerül, 16b-t tesz a verembe. (A szó azonnali, így fordításkor hajtódik végre.) Tipikus használata a következő.
     : xxxx [számítások] LITERAL ... ;
(A fordítás a számítások idejére felfüggesztődik.) Végrehajtási állapotban nincs hatása.

LOAD (+n - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Az >IN és BLK tartalmát (melyek az input stream-et határozzák meg) elmenti. BLK értékét +n-be, >IN értékét nullába állítja. Az interpretáció ezután a +n számú blokktól kezdődik és addig folytatódik, míg kifejezetten meg nem állítjuk (az ;S Szóval), vagy az input stream ki nem ürül. A BLK és >IN régi értéke ekkor visszatöltődik.

LOAD-BUFFERS ( - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Beolvassa szalagról / lemezről a SAVE-BUFFERS utasítással kimentett blokkokat.

LOOP ( - - - )
(sys - - - ) (fordításnál)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható. IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Kettőspontos definícióban használjuk ciklusszervezésre:
     DO ... LOOP
Futáskor a LOOP a cindex és a ciklushatár értékéből eldönti, hogy visszamenjen-e a vezérlés a DO-ra. A cindexet 1-gyel növeli és összehasonlítja a ciklushatárral. Addig megy vissza a DO-ra, amíg a cindex el nem éri vagy meg nem haladja a ciklushatárt. Ha elérte, a cindexet és a ciklushatárt eldobja, a programot továbbengedi.
Fordításkor a (LOOP) szót fordítja, a címet a DO-ra való visszaugrás címének kiszámítására használja.

LORES (+n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Beállítja a következő GRAPHICS Szóval megnyitandó, grafikus lap üzemmódját.20 soros, alacsonyfelbontású grafikus képernyőt választ ki, alatta 4 szöveg sorral. +n a színmód (2, 4, 16 vagy 256). Alaphelyzetbe az aktuális szöveg és grafikus csatorna számokat.

MAGENTA ( - - - 109)
Enterprise specifikus Szó.
 
A bordó szín számát, azaz 109-et tölt a verembe.

MAX (n1 n2- - - n3)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
n3 az n1 és n2 számok közül a nagyobb a > Szónak megfelelően.

MIN (n1 n2- - - n3)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
n3 az n1 és n2 számok közül a kisebb a < Szónak megfelelően.

MOD (n1 n2- - - n3)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Az n1/n2 osztás maradékát adja n1 előjelével.

MODE ( - - - 22)
Enterprise specifikus Szó.
 
Hivatkozás a 22-es MODE VID rendszerváltozóra, 22-őt tölt a verembe. (Ld. SET szó.)

MOVE (+n1 +n2 - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Kikapcsolja a grafikus rajzolósugarat és a (+n1, +n2) pozícióba viszi. Az aktuális grafikus csatornát használja.

NAME (cím - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
BUFFERS ON állapotban az ezáltal definiált file-nevet használja a blokkok kiírására SAVE-BUFFERS Szó használata esetén. Ha BUFFERS OFF állapot van kiválasztva, akkor a blokkok külön-külön íródnak ki különböző file-okba, melyek neve a blokk számából származik. Ez utóbbi módszert lemezes rendszerben célszerű használni.

NAND (16b1 16b2 - - - 16b3)  
 
16b1 és 16b2 között bitenkénti NAND (negált ÉS) műveletet végez. Az eredmény 16b3.

NEGATE (n1 - - - n2)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
n2 az n1 negáltja.

NOOP ( - - - )  
 
Nincs műveletvégzés, azaz nem csinál semmit.

NOR (16b1 16b2 - - - 16b3)  
 
16b1 és 16b2 között bitenkénti NOR (negált VAGY) műveletet végez. Az eredmény 16b3.

NOT (16b1- - - 16b2)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A veremben lévő feltételen logikai tagadást hajt végre. (IGAZ-ból NEM-et, NEM-ből IGAZ-at csinál.) Ha 16b1 nem jelző, 16b2 = 16b1+1 negáltja.

NUMBER (cím - - - d)  
 
A cím-en (a hosszbyte-jával) kezdődő FORTH-fűzért egy előjeles, duplaszavas értékké konvertálja (a BASE értékének megfelelően). Ha a szöveg tartalmazott tizedespontot, akkor ennek pozíciója megőrződik a DPL változóban, de a tizedespontnak más hatása nincsen. Ha a konverzió nem lehetséges, hibajelzést kapunk.

OCTAL ( - - - )
A FORTH-83 Kontroll Referencia Szókészlet eleme.
 
A BASE rendszerváltozóba 8-at tölt, azaz a nyolcas (oktális) számrendszer használatát állítja be.

OFF (e - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Az e EXOS változóba 255-öt tesz, ami megfelel egy EXOS változó OFF (kikapcsolt) állapotának.

ok ( - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A FORTRH "ok" üzenete is szóként van tárolva, hogy ha egy olyan sorban, ahol korábban megjelent az "ok" üzenet, megnyomjuk az ENTER-t ne kapjunk hibaüzenetet. Tényleges műveletvégzés nincs, a Szó néhány szükséges karaktert küld az editornak az "ok" törlésére.

ON (e - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Az e EXOS változóba nullát tesz, ami megfelel egy EXOS változó ON (bekapcsolt) állapotának.

OPENIN (cím c - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A cím által megadott string (első byte-ja a hossz-byte) file-névre megnyitja olvasásra a c csatornát.

OPENOUT (cím c - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A cím által megadott string (első byte-ja a hossz-byte) file-névre megnyitja írásra a c csatornát.

OR (16b1 16b2 - - - 16b3)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Bitenkénti megengedő VAGY művelet hat végre a verem tetején lévő 16b1 és 16b2 számokon. Az eredmény 16b3.

OUT ( - - - )  
Felhasználói változó.
Változó, amely az EMIT által növekszik eggyel, illetve olyan karakterkiírásoknál, amelyeknél a megvalósító Szó használja az EMIT-et. OUT minden olyan ASCII karakterre inkrementálódik, amely a 20H (szóköz) és 7EH közé esik, valamint nullázódik a "kocsi-vissza" (0DH) karakterre. A többi karakter nem fejt ki hatást a OUT-ra.

OVER (16b1 16b2 - - - 16b1 16b2 16b1)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A verem második elejét a verem tetejére másolja.

P! (8b +n - - - )  
 
8b-t kiírja a +n számú Z80 portra.

P@ (+n - - - 8b)  
 
8b a Z80 +n portjáról beolvasott érték.

PAD ( - - - cím)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A cím megadja a RAM-ban rugalmasan elhelyezkedő 256 byte hosszú, szövegtárolásra használt puffer címét. A PAD tartalma elvész, ha bármivel növeljük a Szótárat.

PAINT ( - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Beszínezi a grafikus képernyő egy területét az aktuális sugárpozícióból kezdve az aktuális tintaszínnel. A kiszínezendő terület határát azok a pontok alkotják, amelyek színei eltérnek az aktuális rajzolósugár pozícióban lévő pont színétől.

PALETTE (n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Új színpalettát definiál, ahol a nullás palettaszín az n1 lesz. Az aktuális grafikus csatornát használja.

PAPER (+n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A papír (háttér) színét a +n színre állítja. Bármilyen színüzemmódot állítunk be, a szó mindig 8 kódot vár a veremből. Az új beállítás csak a videólap következő törlésétől lesz hatásos.

PHASE (n1 n2 n3 n4 - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Az n1 n2 n3 n4 által leírt hang burkológörbe fázis a fázislistához adódik, amelyet a következő ENVELOPE Szó fog használni a burkológörbe definiálására. Ha egy RELEASE hajtódik végre egy ENVELOPE után, akkor a kikapcsolható részhez tartozó fázis is része lesz a burkológörbének.

PICK (+n - - - 16b)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A verem tetejére másolja a verem felülről +n-edik (magát a +n-t nem beleértve) elemét.
A 0 PICK megegyezik a DUP-pal, az 1 PICK megegyezik az OVER-rel. Megjegyezzük, hogy a PICK az előbbi esetekben nem olyan hatékony, mint a vele ekvivalens megoldások.

PITCH (+n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A következő SOUND utasítás számára megadja a hangmagasságot.

PLOT (+n1 +n2 - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A grafikus rajzolósugarat kikapcsolja, elviszi a +n1,+n2 pozícióba és újra bekapcsolja. Így lényegében egy pontot rajzol a megadott pozícióba. Az aktuális grafikus csatornát használja.

PLOTTING (+n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Meghatározza az aktuális grafikus csatornára a rajzolási módot. +n értéke 0, 1, 2 vagy 3 lehet, ekkor a rajzolási mód rendre PUT, OR, AND vagy XOR.

PREV ( - - - cím)  
 
A legutóbb használt blokk pufferének címét teszi a verembe. Az UPDATE parancs ezt a puffert fogja módosítottnak jelölni.

PUT (8b c - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Kiküldi 8b-t a c csatornára.

QUIT ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Kiüríti a virmet, leállítja a fordítást, kiüríti az input puffert és visszaadja a vezérlést a terminálra.

R# ( - - - cím)  
Felhasználói változó.
Változó, amelyet blokk-editáló Szavak számára használhatunk az aktuális kurzorpozíció tárolására. Használata: az >IN elmentése egy hiba után, ha (ABORT) Szó van definiálva vagy ha blokk töltés alatt hiba következik be (BLK nem nulla).

R> ( - - - 16b)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható.
16b-t leveszi a virem tetejéről és átteszi a verembe.

R@ ( - - - 16b)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható.
16b a virem legfelső elemének másolata.

R0 ( - - - cím)  
Felhasználói változó.
A viremmutató kezdeti értékét tartalmazza.

RECURSE ( - - - 16b)
A FORTH-83 Kontroll Referencia Szókészlet eleme.
Csak szódefinícióban használható. IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Lefordítja a definiálás alatt álló Szó fordítási címét.

RED ( - - - 73)
Enterprise specifikus Szó.
 
A piros szín számát, azaz 73-at tölt a verembe.

REDIRECT (c1 c2 - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Hatására a c2 csatornára irányuló átküldések a továbbiakban a c1 csatornára íródnak ki (amelynek megnyitottnak kell lennie).

REM1 ( - - - 36)
Enterprise specifikus Szó.
 
Hivatkozás a 36-os REM1 rendszerváltozóra, 36-ot tölt a verembe. (Ld. SET szó.)

REM2 ( - - - 37)
Enterprise specifikus Szó.
 
Hivatkozás a 37-es REM2 rendszerváltozóra, 37-et tölt a verembe. (Ld. SET szó.)

REPEAT ( - - - )
(sys - - - ) (fordításnál)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható. IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Kettőspont definícióban használjuk:
     BEGIN ... flag WHILE ... REPEAT
Futáskor a REPEAT feltétel nélkül visszaadja a vezérlést a BEGIN utánra.

RGB (n1 n2 n3 - - - n4)
Enterprise specifikus Szó.
 
n1, n2 és n3 rendre a piros, zöld és kék alapszín intenzitásának mértéke (0-tól 7 ig). n4-ben megadja ennek a színkombinációnak a színkódját (úgy, ahogy azt a PALETTE vagy a BORDER igényli) a 0-tól 255-ig terjedő tartományban.

RIGHT (+n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A következő SOUND Szó számára megadja a jobb oldali csatorna hangerőségét.

RND (n1 - - - 16b)
Enterprise specifikus Szó.
 
Generál egy véletlen számot a 0 és n-1 tartományban (a határértékeket is beleértve), Ha n1 nulla, akkor a generált szám (16b) 0 és 65535 közé esik.

ROLL (+n - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Kiveszi a veremből a +n-edik elemet (a verem többi eleme úgy mozdul el, hogy feltöltse a felszabadult területet), majd felteszi a verem tetejére. (A veremhatás szokásos jelölésével a ROLL működését csak pontatlanul írhatjuk le.) Ha +n nulla, nem történik semmi. A 2 ROLL hatása ugyanaz, mint a ROT Szóé, bár ebben a ROLL Szó nem annyira hatékony, mint a vele egyenértékű művelet.

ROT (16b1 16b2 16b3- - - 16b2 16b3 16b1)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A verem tetején lévő három elemet úgy cseréli meg, hogy a harmadik elem kerül legfelülre.

RP! ( - - - )  
 
A viremmutatót inicializálja az R0 változóban töltött értékkel. Azok a szavak, amelyek ezt haszmálják, nem térhetnek vissza, hiszen nincs visszatérési-cím.

S0 ( - - - cím)  
Felhasználói változó.
Változó,amely a veremmutató kezdeti értékét tartalmazza.

S->D (n - - - d)  
 
Az n 16 bites előjeles szám duplaszavas 32 bites megfelelőjét adja.

S! (8b cím s - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
8b-t letárolja az s szegmens adott címére. A címnek csak az alsó 14 bitje szignifikáns. Megjegyezzük, hogy S! a C!-re hasonlít abban, hogy csak egy byte íródik be, ellentétben a ! Szóval.

S@ (cím s - - - 8b)
Enterprise specifikus Szó.
 
8b az s szegmens címmel meghatározott byte-jának tartalma. A címnek csak az alsó 14 szignifikáns. Megjegyezzük, hogy S@ a C@-ra hasonlít abban, hogy csak egy byte-ot olvas ki, ellentétben a @ szóval.

SAVE-BUFFERS ( - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Az UPDATE-tel megjelölt blokk-puffereket kiírja kazettára vagy lemezre.

SCR ( - - - cím)  
Felhasználói változó.
Változó, amely a blokkszerkesztő parancsok számára az aktuális blokk számát tartalmazhatja. A LIST állítja az éppen listázás alatt álló blokk számára. A BLK tartalma az SCR-be mentődik, ha hiba következett be és (ABORT) Szót definiáltunk, vagy ha hiba történt blokk betöltése során (BLK nem nulla).

SET (8b e - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Az e EXOS változó értékét 8b-re állítja. Ez a Szó egyenértékű az E! Szóval.

SIGN (n - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Ha n negatív, akkor egy negatív előjelet csatol az aktuális output stringhez. Tipikusan <# és #>között használható.

SLICE (n1 n2 - - - cím)  
 
A cím egy, az aktuális PAD-en lévő string valamelyik byte-jára mutat. Ezt a stringet a SLICE művelet tönkreteszi. A cím egy olyan stringre mutat, amely az eredeti stringnek n1. karakterétől az n2-ig tart, a határokat is beleértve. Ha n2 kisebb mint n1, akkor a cím egy üres stringre mutat. Ha n1 kisebb egynél, akkor a string első karakterétől veszi. Ha n2 nagyobb, mint a string hossza, akkor az utolsó karakterig veszi.

SLOW ( - - - )  
 
Az IS-FORTH-t SLOW (lassú) üzemmódba állítja. Ebben az állapotban vizsgálja a verem alul- és felülcsordulását, a STOP billentyű állapotát és végrehajtódnak a háttérben illetve a megszakítás alatt futtatandó Szavak (amennyiben vannak ilyenek), A maximális sebesség eléréséhez a FAST (gyors) üzemmódot kell használni.

SMUDGE ( - - - )  
 
Átbillent egy jelzőbitet a legutóbb definiált vagy CREATE-tel létrehozott Szóban úgy, hogy az a Szótárban nem hozzáférhetővé válik. Egy újabb SMUDGE visszabillenti a jelzőbitet.

SOUND (+n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Megszólaltat egy hangot +n burkológörbével. A hangot az előzőleg definiált PITCH, DURATION, LEFT, RIGHT, EFFECTS, SOURCE, SYNC és INTERRUPT Szavak határozzák meg. A SOUND Szót követő összes ilyen Szó már a következő SOUND-ra vonatkozik.

SOURCE (+n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
+n megadja a következő SOUND számára a hangforrást.

SP! ( - - - )  
 
Kiüríti a vermet. (A veremmutatót inicializálja az S0-ban tárolt értékkel.)

SPACE ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Egy szóközt ír ki a ki-készülékre.

SPACES (+n - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
+n darab szóközt ír ki a ki-készülékre. Ha n nulla, nem történik semmi.

SPAN ( - - - cím)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Felhasználói változó.
Az EXPECT utasítás után használandó: megadja azt a címet ahol a FORTH a begépelt szöveg hosszát eltárolta.

SPEAKER ( - - - 14)
Enterprise specifikus Szó.
 
Hivatkozás a 14-es MUTE SND rendszerváltozóra, 14-et tölt a verembe. (Ld. SET szó.)

SPFUNC (8b1 16b1 8b2 c - - - 8b3 162b 8b4)
Enterprise specifikus Szó.
 
Végrehajt egy speciális EXOS funkcióhívást a c csatornára. A funkció száma 8b2. 8b1 és 16b1 paraméterek, melyeket a C és DE regiszterben ad át. 8b3 és 16b2 eredmények, melyek a C és DE regiszterből olvashatók ki.8b4 pedig az EXOS állapot (azaz nulla, ha nem volt hiba, egyébként a hibakód).

STATE ( - - - cím)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Felhasználói változó.
Ha a címen lévő érték nem nulla, akkor a fordítás, ha nulla, akkor programfutás folyik.

STATUS ( - - - 26)
Enterprise specifikus Szó.
 
Hivatkozás a 26-os ST FLAG rendszerváltozóra, 26-ot tölt a verembe. (Ld. SET szó.)

STOP ( - - - 8)
Enterprise specifikus Szó.
 
Hivatkozás a 8-as STOP IRQ rendszerváltozóra, 8-at tölt a verembe. (Ld. SET szó.)

STYLE (+n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
+n-re állítja az aktuális vonalmintát a rajzoláshoz. Nulla és egy folyamatos vonalat, más érték pedig különböző típusú szaggatott vonalat határoznak meg.

SWAP (16b1 16b2 - - - 16b2 16b1)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Megcseréli a verem két legfelső elemét.

SYNC (+n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Meghatározza a következő SOUND Szó számára a szinkronizációs byte-ot.

SYSLOAD (cím - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A címen lévő string (melynek első byte-ja a hossz-byte) egy file-nevet határoz meg, melyet egy rendszerbővítés betöltésére használunk az EXOS-on keresztül.

TEXT ( - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Megkísérli megjeleníteni a 24 soros szöveges képernyőt. Ha ez nem lehetséges (mert ATTRIBUTE,HIRES, LORES csak 4 soros szöveglapot nyitott meg), akkor lezárja a grafikus csatornát és megnyitja valamint megjeleníti a 24 soros szöveges lapot.

THEN ( - - - )
(sys - - - ) (fordításnál)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható. IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Kettőspontos definícióban használjuk:
    flag IF ... THEN vagy
    flag IF .... ELSE .... THEN
Futáskor a THEN az IF-től vagy az ELSE-től való ugrás helyét jelöli ki. A THEN a szabványos Forth-ból ismert ENDIF szinonimája. Fordításkor a THEN kiszámítja a cím-től a HERE-re való előreugrás relatív címét és a cím-en tárolja. Az n szám a fordításkori hibaellenőrzést szolgálja.

THRU (+n1 +n2 - - - )  
 
Betölti a +n1-től +n2-ig a blokkokat (a határt is beleértve).

TIB ( - - - cím)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Felhasználói változó.
Megadja a szöveg input puffer címét.

TIME! (cím - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Beállítja a rendszerórát a címen lévő stringnek megfelelően. A stringnek 8 karaktert kell tartalmaznia a következő formában: "OO:PP:MM", igazodva az ANSI X3.43 szabványhoz.

TIME@ (cím - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Kiolvassa az időszámlálót és a címtől kezdődően a PAD-re teszi egy stringbe. A string 8 karakterből áll a következő formában: "OO:PP:MM", igazodva az ANSI X3.43 szabványhoz.

TIMER ( - - - 5)
Enterprise specifikus Szó.
 
Hivatkozás a 5-ös TIMER rendszerváltozóra, 5-öt tölt a verembe. (Ld. SET szó.)

TOGGLE (e - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
Komplementálja az e EXOS változó tartalmát, vagyis átkapcsolja a változó állapotát.

TRUE ( - - -  -1)  
 
A verembe teszi az IGAZ értéket, vagyis -1-et.

TYPE (cím +n - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A cím-től kezdve a megadott számú karaktert kiírja a ki-készülékre. Ha +n nulla, nem történik semmit.

U. (u - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Kiírja szabad formában u-t mint előjel nélküli számot.

U< (u1 u2 - - - flag)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A jelző igaz, ha u1 kisebb, mint u2.

UM* (u1 u2 - - - ud)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Veszi u1 és u2 sorozatát 32 biten. Mindegyik szám előjel nélküli.

UM/MOD (ud ud1 - - - u2 u3)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Osztja 32 biten ud-t ud1-gyel. A maradék u2, a hányados u3. Mindegyik szám előjel nélküli.

UNTIL (flag - - - )
(sys - - - ) (fordításnál)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható. IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Kettőspontos definícióban használjuk:
     BEGIN ... flag UNTIL
Ha a jelző hamis, akkor a futás a BEGIN-t követő Szóval folytatódik, ha a jelző igaz, akkor pedig az UNTIL-t követővel.

UPDATE ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
UPDATE jelöléssel (aktualizálva) látja el a legutóbb használt blokk-puffert. Ha a blokkot tartalmazó puffer ezután, ha másik blokk tárolására fog kelleni, akkor a blokk kiíródik a lemezre.

USES (sys - - - )  
 
Ez oldja fel a FORWARD-dal létrehozott előre mutató hivatkozást.

VADDR ( - - - cím1 cím2)
Enterprise specifikus Szó.
 
Megadja egy videó laphoz kapcsolódó címeket. (Lásd az EXOS videó meghajtó leírását.) cím1 és cím2 BC és DE regisztereiből vannak. Az aktuális grafikus csatornát használja.

VARIABLE ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Definiáló szó. Használata:
     VARIABLE név
Létrehoz egy <név> Szót a Szótárban, és hozzárendel egy két byte-os változó-területet. Ha ezek után a <név> Szó végrehajtódik, a változó címét a verembe teszi. Így kiolvashatjuk vagy megváltoztathatjuk a változó értékét. A változó kezdeti értéke nem definiált.

VERSION ( - - - +n)  
 
Az IS-FORTH verziószámát teszi a verembe. (Az 1.0-ás verzió 10-et.)

VLIST ( - - - )  
 
Kilistázza az összes Szót az aktuális keresési sorrendben. Alapértelmezés szerint ez a FORTH előre megadott teljes Szókészlete lesz. Az ASSEMBLER Szó végrehajtása után ez a teljes ASSEMBLER Szókészlet lesz, majd követi a FORTH Szótár. A Szavak egymástól két szóközzel elválasztva jelennek meg, kivéve Szótárváltás esetén, amit három szóközzel jelez. A listázás a STOP billentyű megnyomásával megszakítható.

VOCABULARY ( - - - )
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Definiáló szó. Használata:
     VOCABULARY név
Létrehoz <név> -ként egy új alszótárat, A későbbiekben a <név> végrehajtásakor a <név> Szótárban fogja először keresni a Szavakat (vagyis ez lesz a CONTEXT Szótár). Ha a <név> fordítási Szótár lesz (vagyis CURRENT Szótár), akkor az ezután definiált új cím Szavak ebbe a Szótárba kerülnek be. A szótárneveket azonnalinak szokás definiálni.

VOC-LINK (cím - - - )  
Felhasználói változó.
Változó, amely a legutóbb létrehozott Szótár egy mezejére mutat. Ez a Szótár is tartalmaz egy mezőt, ami viszont az azt megelőzően létrehozott Szótárra mutat. Így a Szótárak időrend szerint láncolódnak egymáshoz, és így a FORGET több Szótáron keresztül is működik. Nem javasoljuk, hogy a felhasználó megváltoztassa a VOC-LINK értékét.

UNTIL (flag - - - )
(sys1 - - - sys2) (fordításnál)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható. IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Kettőspontos definícióban használjuk:
     BEGIN ... flag WHILE ... REPEAT
ha a jelző hamis, a végrehajtás a REPEAT-et követő Szónál folytatódik. Ha a jelző igaz, akkor pedig a futás a WHILE és a REPEAT közötti Szavakkal folytatódik, ez utóbbi pedig majd ismét átadja a vezérlést a BEGIN-nek.

WHILE (flag - - - )
(sys1 - - - sys2) (fordításnál)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
Csak szódefinícióban használható. IMMEDIATE szó, vagyis fordítás alatt hajtódik végre.
Használata:
     BEGIN . flag WHILE . REPEAT
Ha a jelző hamis, a végrehajtás a REPEAT-et követő Szónál folytatódik. Ha a jelző igaz, akkor pedig a futás a WHILE és a REPEAT közötti Szavakkal folytatódik, ez utóbbi pedig majd átadja a vezérlést a BEGIN-nek.

WHITE ( - - - 255)
Enterprise specifikus Szó.
 
A fehér szín számát, azaz 255-öt tölt a verembe.

WIPE (+n - - - )
Enterprise specifikus Szó.
 
A +n blokkot feltölti szóközzel, azaz törli a tartalmát.

WORD (kar - - - cím)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
Ad egy a címen kezdődő stringet, melynek első byte-ja a hossz-byte. A string karaktereit az input stream-ből, az aktuális pozíciótól kezdve veszi, egészen addig, amíg nem találkozik a kar lezáró karakterrel (amely nem kerül be a stringbe), vagy pedig az input stream végére nem ér. A vezető határoló karaktereket figyelmen kívül hagyja. Ha a WORD hívásakor az input stream már üres, akkor egy nulla stringet ad (azaz a string hosszbyta-ja nulla lesz.
Az >IN-t megfelelően állítja. A string érvénytelenné válhat abban az esetben, ha bővítjük a Szótárat. Vigyázzunk, a szövegfeldolgozó is használhatja ezt a területet.

X ( - - - 24)
Enterprise specifikus Szó.
 
Hivatkozás a 24-es X SIZ VID rendszerváltozóra, 24-et tölt a verembe. (Ld. SET szó.)

XOR (16b1 16b2 - - - 16b3)
A FORTH-83 szabvány által előírt Szókészlet része.
 
A 16b1 és 16b2 közötti bitenkénti kizáró VAGY művelet eredményét adja.

Y ( - - - 25)
Enterprise specifikus Szó.
 
Hivatkozás a 25-ös Y SIZ VID rendszerváltozóra, 25-öt tölt a verembe. (Ld. SET szó.)

YELLOW ( - - - 219)
Enterprise specifikus Szó.
 
A sárga szín számát, azaz 219-et tölt a verembe.