Fine Pen

File-név: Finepen.COM
Program neve: Fine Pen 8.5
"a" Studio - 1985
Sprite-tervező

A Fine Pen segítségével sprite-okat tervezhetünk, amiket az EnterSprite programmal tudunk felhasználni. Az EnterSprite Sprite-kezelő program használhatatlan a Fine Pen nélkül, mivel ahhoz nem mellékeltek Sprite-tervező programot, a Fine Pen-t viszont csak külön lehetett megvásárolni...
A program bejelentkezése után a [H] billentyű lenyomásakor a help-lapokhoz juthatunk. A program szerény grafikus lehetőségei kiderülnek a leírásból.
A spritetervezéshez először üssük le az [ENTER]-t. Ekkor négy pontot látunk villogni, a pontok belseje a sprite méretét definiálja. Nyomjuk le a [STOP]-ot, így visszajutunk a rajzoló módba. A sprite méretének ismeretében rajzoljunk meg annyi fázist, ahányat a sprite-ban váltogatni szeretnénk! A sprite-ban maximum 8 fázis fér el. A villogó kurzort a beépített botkormánnyal mozgathatjuk, ha nyomva tartjuk az [ALT] billentyűt, gyorsabban mozoghatunk a képernyőn. A [C] billentyűvel vonalat húzhatunk, míg az [X] nyomvatartásával kiszínezhetünk területeket. (Az említett billentyűket folyamatosan is tarthatjuk lenyomva). A képernyőn való gyors mozgást segítik a számbillentyűk [0-9], melynek megnyomásával a munkaterület meghatározott részére ugorhatunk. A [LOOK+F] és a [CTRL+F] megnyomásával körbezárt területeket színezhetünk ki. A [Z] nyomva tartásával vastag vonalakat húzhatunk. A [B] megnyomásával megváltoztathatjuk a képernyő-keret színét (hogy ennek mi értelme, jelenleg még kutatjuk...) Rajzolás közben a funkcióbillentyűkkel választhatunk színt, vagy a jobb SHIFT megnyomásával a kurzor alatti színt választhatjuk ki. A munkaterületen az [O] és a [P] segítségével forgathatjuk, az [X]-el és a botkormánnyal tükrözhetjük a fázist. Ha már kellően összefirkáltuk a munkaterületet, a [CTRL+STOP] megnyomásával letörölhetjük.

A fázisok elkészülte után ismét nyomjuk meg az [ENTER]-t! A botkormány segítségével álljunk rá az első fázisra (a mozgás gyorsítható az [LSHIFT], azaz a bal oldali SHIFT gomb nyomásával), majd a [HOLD] (vagy más billentyűzeteken a [PAUSE]) lenyomásával a fázis bekerül a bal alsó sarokban levő munkaterületre.
A munkaterületen levő fázist az [LSHIFT]-el és a nyolc funkcióbillentyű valamelyikével tölthetjük a spriterészbe (8 fázis - 8 funkcióbillentyű). A leírt módon vegyük fel a fázisokat a grafikus lapról. Természetesen nem kötelező az összes fázist megadnunk.
A betöltött fázisokat a funkcióbillentyűk nyomogatásával előhívhatjuk, sorrendjüket ellenőrizhetjük. A kész sprite-ot az [S] leütésével, nevének megadása után elmenthetjük. A mentés a spriterészből történik, elsőként az [F1]-re töltöttet menti el a program. A teljes sprite pontosan 2KB. Elmentett sprite-ot az [L] lenyomása, és a sprite-név beírása után a sprite-területre tölthetünk.
Lehetőségünk van a sprite animálására is, ehhez az animálandó fázisokat a grafikus lap tetejére kell kiraknunk. A funkcióbillentyűk nyomogatásával a fázist, az [1]...[8] gombokkal a fázis helyét kereshetjük ki a képernyőn. Az animáció során a bal oldali fázis lesz az első, a jobb oldali az utolsó. A munkaterületen levő fázist lágyan a szóközzel, keményen a [LOCK]-kal tehetjük le. Lágy letevésnél a sprite rámásolódik a háttérre, nem írja felül azt.
Az animációt a [TAB]-bal indíthatjuk. A [STOP]-pal kiléphetünk a sprite módból, az animáció viszont a grafikus kurzornál tovább folytatódik. Az animáció sebessége a [K]-val lassítható, a [;]-vel gyorsítható. Az animáció az [ESC] leütéséig tart.
A FINE_PEN sajnos nem mentes a hibáktól. A fázisforgatás és a fázistükrözés funkciók értelmét kérdőjelezi meg az, hogy hiába van e két funkció valamelyikével módosított fázis a munkaterületen, csak az eredeti fázis vehető fel onnan!
A spritedump-nak gyakorlatilag semmi értelme nincs, a felhasználónak nem ad használható információt az adott fázisról (amúgy a help-meüből a funkcióbillentyűk megnyomásával tekinthetjük meg). A program kezelése rendkívül nehézkes, körülményes! A program helpje is nehezen érhető el. Az ENTERPRISE kiváló grafikai képességei messze nincsenek kihasználva. A program csak a magnót szereti, lemezről nem indul el. (A letölthető változatban ez a hiba javítva van!) Mentségéül szolgáljon, hogy ez az egyik legősibb ENTERPRISE program. Szerencsére annak aki sprite-okat szeretne tervezni, van más választása is: javasolt inkább a SPRED használata, amely nagyságrendekkel kényelmesebb munkát tesz lehetővé!