Omega 8017 típusú
hordozható kazettás magnetofon

Használati utasítás

Biztonsági óvintézkedés
Amikor a készüléket nem használjuk, le kell kapcsolni a hálózatról.

Figyelmeztetés
Az áramütés elkerülése érdekében a burkolat eltávolítása előtt a készüléket válasszuk le a hálózatról. A magnetofon belsejében nincsenek a felhasználó által kezelendő alkatrészek. A szervizelést bízzuk szakemberre.

Felszólítás
A tűzkeletkezés és áramütés veszélyének megakadályozása érdekében a készüléket eső és nedves környezet hatásának kitenni nem szabad.

A magnetofon helyes használata
A magnetofon helyes használatához a következő ajánlások és tiltások kidolgozására került sor a Brit Készülékgyártók Szövetségének közreműködésével.
A készüléket úgy tervezték és úgy is gyártották, hogy megfeleljen a legigényesebb nemzetközi elvárásoknak és szabványoknak. A legjobb eredmények és a biztonság garantálása érdekében azonban, más villamos berendezésekhez hasonlóan, gondosan kell eljárni a használat során.

Ajánlások:

Tiltások:

Legfőképp azonban:

 1. Kazettaajtó
 2. Beépített mikrofon kondenzátor
 3. Elrejthető hordozófogantyú
 4. Pillanat állj (pause) nyomógomb
 5. Állj / kazettakidobó (STOP/EJECT) nyomógomb
 6. Gyors előrecsévélés (F.F = FAST FORWARD) nyomógomb
 7. Gyors visszacsévélés (REW = REWIND) nyomógomb
 8. Lejátszás (PLAY) nyomógomb
 9. Felvétel (RECORD) nyomógomb
 10. Hangerő-szabályozó (VOLUME)
 11. Külső mikrofon csatlakozóaljzata
 12. Távvezérlés csatlakozóaljzata
 13. Fejhallgató csatlakozóaljzat
 14. Elemrekeszajtó
 15. Hálózati kábel csatlakozóaljzata
 16. Szalaghossz-számláló
 17. DIN aljzat (kombinált ki- és bemenet)

Áramellátás
A tárgyalt készüléket 240 V feszültségű, 50 Hz-es frekvenciájú váltakozóáramú (AC) hálózatról, vagy pedig 4 darab UM-2 típusú, vagy ezzel egyenértékű elem felhasználásán alapuló, 6 V-os egyenáramról (DC) való üzemeltetésre tervezték.

Üzemeltetés hálózatról
A készüléknek hálózatról való üzemeltetéséhez használja a tartozékként szállított hálózati csatlakozókábelt. Helyezze a zsinór csatlakozóhüvelyes végét a készülék oldalán található hálózati bemenőaljzatba. A kábel lecsupaszított végére pedig szereljen fel egy biztosítékkal védett alkalmas dugaszt, amit azután dugaszoljon a 240 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozóáramú hálózat csatlakozóaljzatába. A hálózati kábel csatlakoztatásának hatására a belső telepről (elemekről) való üzemeltetést biztosító áramkör automatikusan leválasztódik. A hálózati kábel ereinek színkódolása a következő:

KÉK = SEMLEGES (feszültségmentes) ér
BARNA = FESZÜLTSÉG ALATT ÁLLÓ ér

A KÉK színű huzalt az N betűvel jelölt (vagy FEKETE színű) kapocsra kell rákötni. A BARNA színű huzalt pedig az L betűvel jelölt (vagy PIROS színű) huzalkapocshoz kell csatlakoztatni. A hálózati csatlakozódugaszt 3 A-es biztosítékkal kell védeni, ha 13 A (BS 1363) típusú dugaszt használunk. Ha bármilyen más típust alkalmazunk, akkor 5 A-es biztosítékot kell beépíteni vagy magába a dugaszba, vagy pedig az elosztótáblán levő csatlakozóaljzatba.
Ne szereljük le a burkolatot anélkül, hogy a készüléket előzetesen le nem választottuk volna a hálózati feszültségről. Le kell kapcsolni a hálózatról a berendezést akkor is, ha a használatát be kívánjuk fejezni. Ajánlatos, hogy a készüléket ne üzemeltessük se nagyon forró, se nagyon nedves környezetben.

Üzemeltetés egyenáramról
4 darab UM-2 típusú, vagy ezzel egyenértékű elem/telep felhasználásával a magnetofont üzemeltethetjük 6 V-os egyenáramú energiaforrásról is.
A rugalmas retesz lenyomásával és kifelé való húzással távolítsuk el az elemrekesz fedelét. Az elemtér belsejében található diagramon bemutatottak szerint helyezzük be az elemeket.
Amikor elemről/telepről működtetjük a magnetofont, mindig távolítsuk el a hálózati kábelt az egység hálózati kábel csatlakozóaljzatából (15). Az elemek élettartama hosszabb lesz, ha a készüléket kisebb hangerővel üzemeltetjük. Ne feledjük tehát, hogy minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb az elemek élettartama.
A régi, elhasznált elemek esetleg szivárognak és így korróziót okozhatnak. Ezért soha ne hagyjunk kimerült elemeket a magnetofonban!

Kazetta lejátszása

 1. A kazettahajtó (1) kinyitásához nyomja le az állj/kazettakidobó (STOP/EJECT) nyomógombot (5).

 2. Helyezzen be egy felvételeket tartalmazó kazettát. Gondoskodjon róla, hogy a kazettás szalag nyitott, a szalaghoz való hozzáférést biztosító vége előre nézzen. Csukja be határozott mozdulattal a kazettaajtót (1).

 3. Nyomja le a lejátszás (PLAY) nyomógombot (8).

 4. Állítsa be kívánság szerint a hangerőszabályozót (VOLUME) (10).

 5. A kazetta lejátszásának abbahagyásához állítsa az állj/kazettakidobó (STOP/EJECT) nyomógombot (5) középső helyzetbe.

 6. Ha vissza kívánja csévélni a szalagot, akkor nyomja le a gyors visszacsévélés (REW) nyomógombot (7).

 7. Ha előre kívánja csévélni a szalagot, akkor nyomja le a F.F. feliratú gyors előrecsévélés nyomógombot (6).

Megjegyzések:

 1. Ha bármelyik gomb lenyomott helyzetben van, akkor valamely másik gomb megnyomása előtt mindig a STOP/EJECT feliratú gombot (5) kell működtetni azért, hogy az említett, lenyomott helyzetű gombot először felengedjük. Ha ezt nem tennénk meg, akkor a szalagmozgató mechanizmus, valamint a kazettás szalag károsodhat.

 2. Ez a szalagmozgató mechanika beépített szalag vége érzékelővel van ellátva, ami automatikusan törli a PLAY lejátszási funkció nyomógombját (8) és/vagy a RECORD felvételi funkció nyomógombját (9), amikor a mozgatás a szalagút végéhez ér. Szíveskedjék azonban megjegyezni, hogy ez az ún. AUTO STOP funkció nem működik, ha a magnetofon REWIND visszacsévélési vagy F.F. (FAST FORWARD) gyors előrecsévélési üzemmódban van. Ilyenkor a kazettamozgató mechanizmus és a motor túlzott terhelésének elkerülésére mindig ki kell oldanunk (fel kell engednünk) ezeket a nyomógombokat a STOP/EJECT állj/kazettakidobó nyomógomb (5) segítségével.

 3. Az egység működtető mechanikája magába foglal egy PAUSE feliratú pillanat állj nyomógombot (4) is, ami lenyomásakor azonnal megállítja a szalagmozgást a PLAY lejátszási és a RECORD felvételkészítési üzemmódban. Ha a pillanat állj nyomógombot felengedjük, akkor a szalag mozgása azonnal folytatódik. Kérjük ne feledje, hogy bár a szalag mozdulatlan amikor a PAUSE nyomógomb (4) le van nyomva, a mechanizmust működtető motor azonban továbbra is fut és fogyasztja az energiát. Ezért hosszabb időre ne hagyjuk lenyomott helyzetben a pillanat állj nyomógombot (4), mert ez az állapot csaknem olyan gyorsan kimeríti az elemeket, mintha a magnetofon ténylegesen a lejátszási vagy a felvételkészítési üzemmódban működne.

Felvételkészítés
A készülék a kazettás szalagra való felvételkészítést a kővetkező 3 módszerrel teszi lehetővé: a beépített mikrofonnal (2), a külső mikrofon csatlakozóaljazat (11), valamint a DIN aljazat (17) használatával.

Megjegyzések:

 1. Amikor felvételt készít gondoskodjon róla, hogy a véletlen felvételezést megakadályozó fül ne legyen eltávolítva a szalagkazetta hátsó részéről, mert különben nem lehet felvételt készíteni (tanulmányozza a Felvételkészítést megakadályozó eszköz c. pontot. A felvétel RECORD nyomógombot ne nyomja meg erősen.

 2. Mivel a magnetofonba be van építve egy automatikus szintszabályozó (A.L.C.) áramkör, a hangerőszabályozó (VOLUME) nincs hatással a felvételkészítésre.

Felvételkészítés a beépített mikrofon segítségével:

 1. Helyezzen be egy üres szalagot a kazettatartóba (1). Gondoskodjon róla, hogy a kazettás szalag nyitott legyen, a szalaghoz való hozzáférést biztosító vége előrefelé nézzen. Csukja be határozott mozdulattal a kazettaajtót (1).

 2. Nyomja le egyidejűleg a felvétel (RECORD) (9), és a lejátszás (PLAY) (8) nyomógombot úgy, hogy mindkét gomb reteszelődjön.

 3. Ekkor az egység a beépített mikrofonon (2) keresztül fog felvételt készíteni.

Megjegyzések:

 1. A magnetofonba beépített mikrofon nagyon érzékeny. Emiatt nincs szükség arra, hogy a kazettás magnetofont közel helyezzük a hangforráshoz.

 2. Gondoskodjon róla, hogy a külső mikrofon csatlakozóaljzatba (11) ne legyen se külső mikrofon, se pedig csatolódugasz bedugva, mivel ezek automatikusan kikapcsolnák a beépített mikrofont (2).

Felvételkészítés külső mikrofonról:

 1. Csatlakoztassa a külső mikrofont (ami opcionálisan áll rendelkezésre) a külső mikrofon csatlakozóaljzathoz (11).

 2. Hajtsa végre a Felvételkészítés a beépített mikrofon segítségével c. pontban ismertetett 1. és 2. lépést.

 3. Ekkor az egység az (opcionálisan rendelkezésre álló) külső mikrofonon keresztül fog felvételt készíteni.

Felvételkészítés egyéb hangforrásról:

Felvételek törlése
Amikor új felvételt készítünk, a szalag megfelelő részéről automatikusan letörlődik minden előző felvétel és csak az új felvétel marad meg.

Távvezérlés (opcionális különfunkció)
Csatlakoztasson egy opcionális távvezérlő kapcsolót a távvezérlés csatlakozóaljzatba (12). Ilyenkor a felvételkészítés vagy a visszajátszás a távvezérlőn lévő Be/Ki kapcsoló segítségével indítható el vagy állítható le (feltéve, hogy a készüléken a megfelelő gombok lenyomott helyzetben vannak).

Egyéni műsorhallgatás
Csatlakoztassa a fejhallgatót a fejhallgató csatlakozóaljzatba (EARPHONE) (13). Erre a beépített hangszóró automatikusan kikapcsolódik.

A szalaghossz-számláló
A számjegyes kijelzésű szalaghossz-számláló (16) lehetővé teszi, hogy könnyen megtaláljuk a szalagnak azt a részét, amit vissza kívánunk játszani. A nullázógomb megnyomására a szalaghossz-indikátorról leolvasható számérték visszaáll 000-ra.

Karbantartás
Bizonyos idő eltelte után, különösen akkor, ha olcsó szalagot használunk, a visszajátszáskor kapott hang tompává, vagy szélsőséges esetekben csaknem élvezhetetlenné válhat.
Ez a jelenség NEM A GÉP HIBAJA, hanem a lejátszófejekre lerakodott oxidok és más szennyezések következménye. A fejszerelvény, továbbítóorsó és a szorítógörgő állandóan érintkezésben vannak a szalaggal. Ha ezek az alkatrészek piszkosak vagy hajlamosak a por megkötésére, akkor olyan abnormális jelenségeket tapasztalhatunk, mint amilyen a hangerő csökkenése, a hangtorzítás, a hangingadozás vagy a szalag berágódása. A lejátszófej, a továbbítóorsó, valamint a szorítógörgő gondos megtisztításához használjon szalagtisztító alkohollal megnedvesített pamut törlőruhát (dörzsölést alkalmazni vagy iható alkoholt használni nem szabad).

A problémaelhárítás egy másik, igen kényelmes módja egy megfelelő minőségű fejtisztító kazetta használata. Ilyenkor szigorúan kövessük a tisztítóhoz mellékelt utasításokat és kerüljük a túlalkalmazást, mivel az nemkívánatos kopást okozhat. A fejek ugyanis finom, precíziós alkatrészek, amelyek komoly károsodást szenvednek, ha valamilyen éles eszközzel próbáljuk lekaparni a szennyeződést.

Megjegyzések:

 1. A fejszerelvényhez ne közelítsünk fémből készített vagy mágnesezhető tárgyakkal, mint amilyen például egy csavarhúzó.

 2. A műanyag készülékburkolatot ne tisztítsuk benzinnel vagy hígítóval. Ha kell, akkor a tisztítást nedves ruhadarabbal végezzük el.

 3. Tisztítás után biztosítsuk, hogy ne maradjon ruhaszösz a megtisztított részeken.

A felvételkészítést megakadályozó eszköz
A kazettás szalag a szalagra előzetesen felvett műsor véletlen felülírásának vagy letörlésének megakadályozására a hátoldalon kitörhető füleket tartalmaz. A szalagra felvételt készíteni csak akkor lehet, ha ezek a kitörhető fülek érintetlenek. A szalag mindegyik oldalán (sávján) egy ilyen kitörhető fül található. A műsoros szalag védelmét biztosítandó, az alábbiak szerint járjunk el:
Tartsuk úgy a szalag műsoros oldalát, hogy lefelé, a hátulsó vége (vagyis a nyitott véggel szemben levő része) pedig felénk nézzen. Egy kis csavarhúzóval törjük ki a jobb kéz felé eső fület. Ha a fülek eltávolítása után új felvételeket akarunk készíteni a védett oldalra, akkor a kitört nyílást egyszerűen fedjük le egy darab tapadószalaggal. Ezzel ugyanis aktivizáljuk a magnetofon mechanizmusába beépített, a véletlen felvétel készítését megakadályozó kart.

Műszaki adatok

Névleges tápfeszültség AC 240/50 Hz
DC 6V, 4 darab UM-2 típusú elem
Hangszóró 3"-es, 8 ohmos
Kimenőteljesítmény 450 mW maximum
Szalag Szabványos kazettás szalag (C-90 vagy ennél kisebb hosszúság)
Szalagsebesség 1-7/8 hüvelyk/s (4,75 cm/s)
Frekvenciafüggvény 200-6300 Hz
Törlőrendszer DC (egyenáramú) törlés
Előmágnesezési rendszer felvételhez DC (egyenáramú) előfeszítés
Érintésvédelmi osztály II

Kapcsolási rajz

Készülékünket folyamatosan továbbfejlesztjük úgy a minőség, mint teljesítőképesség tekintetében, ezért fenntartjuk magunknak a jogot műszaki jellemzők minden értesítés nélküli megváltoztatására.

Vissza