Dwarfs' Land

1992 - OrkSoft

kaland, szöveges

Enterprise

Nyugalmat keresve kóborolsz erdős hegyek, kopár sztyeppék, zöld dombok között. Vándorlásaid során sokféle népekkel, élőlényekkel találkoztál. Sorsod néha háborúkba, néha céltalan bolyongásba sodort. Most egy faluközeli erdőben telepedtél le. Ezen a földön már régóta élnek békességben gnómok, emberek, törpök, de a gonosz még erre az eldugott helyre is betette a lábát.
Az itt élő törpök a faluközeli bányákban munkálkodnak. Ezek az egészen közönséges ércbányák bizony már kimerülőfélben voltak. A kibányászott ércből fegyvereket kovácsoltak, melyeket az északon dúló háború miatt nagy haszonnal értékesíthettek. A törpök mohósága nem ismert akadályokat, egyre több ércet hoztak napvilágra, mígnem tárnáik kiürültek. A felhalmozott hasznot a hozzájuk is bevonuló háború emésztette fel. A háború végetért, de a törpökre ínséges idők szakadtak.
Egyszer történt, hogy Dwarth törpkirály és kísérete a közeli tárnákat felkeresve drágakövekre bukkant. Nagy volt az öröm a háborúban megmaradt törpök között, de nagy volt a háborúból győztesen kikerült Zullah trollkirály udvarában is, amikor a törpök újonnan megnőtt gazdagságáról hírt kapott. A bányákat katonáival elfoglalta Dwarth királyt saját tárnájába egy szörnyű varázslattal fogságra ítélte, népét pedig a közeli erdőkbe száműzte. Célod: szabadítsd ki a törpkirályt, s kutasd fel az erdei törpfalut.
A program 3 szót tud értelmezni:

  1. szó parancsként értelmezett IGE,
  2. szó az a FŐNÉV, amelyre a parancs vonatkozik,
  3. Szó mindig HATÁROZÓként, általában helyhatározóként viselkedik.

Pl.: TEDD KULCS SZEK
Kivétel ha egy élőlénnyel akarsz beszélgetni: a harmadik szó lényegében egy idézőjelek közé tett üzenet, amely ugyancsak 3 szóból állhat az előzőkben felsorolt séma szerint.
Pl.: MONDD TROLL "TEDD KULCS SZEK"
       MONDD GNOM "HELLO"

A szavakat toldalék és ékezetes betűk nélkül kell beírni.
A játékállás kimentése SAVE, betöltése LOAD szó felhasználásával lehetséges. A funkcióbillentyűkkel a fontosabb parancsokat tudjuk kiadni:
F1 - HOL: Újra elolvashatjuk a helyszín leírását
F2 - LISTAZZ: a nálunk lévő tárgyak listája
F3 - TEDD
F4 - VEDD

OrkSoft programok